1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2020.09.23. 08:02 HaFr

A 444.hu esete a demokráciával

A 444.hu szerint "Trump kapott egy esélyt, hogy évtizedekre árnyat vessen az amerikai politikára" azzal, hogy konzervatív bíró jelölése révén "hosszú évekre, akár évtizedekre biztosítja a konzervatív többséget az alkotmányos kérdésekben döntő testületben." Magyarul a T. szerk. szerint (megengedve,…

70 komment

2020.09.19. 14:10 HaFr

A szabadságnak inkább politikára, mint doktrínára van szüksége

Szemben a piaci interakciókkal, amelyek alapvetően önkéntesek (és a libertarianizmus helytelenül ebből vezeti le az együttélés összes legitim normáját, ideértve a piacot támogató társadalmi intézményeket is), a tágabb együttélés (kényszere) olyan normákat is szükségképpen létrehoz, amelyek nem…

12 komment

2020.09.17. 12:30 HaFr

Mi is a Google, FB, Amazon stb. célja az emberiséggel?

Mit csinálnak azzal a rengeteg pénzzel az ún tech cégek, amit felhalmoznak, azon túl, hogy valamennyit visszaadnak a részvényeseiknek? Mi a céljuk tehát a tudásukkal (a jövőbeni bevételüket is garantálandó, de nemcsak ezt)? Szokás mondani, hogy ezek a cégek adatokat vesznek és adnak el, azaz a…

88 komment

2020.09.14. 10:41 HaFr

Miért érezheti magát a Fidesz még mindig ellenzékben?

„Mi, ezt sokszor kijelentettük már, de a nemzeti oldal – ha tetszik – ellenzékben van”  -- mondja a fideszes jogász, ifj. Lomnici Zoltán tíz évnyi kormányzati erőszak után. Bár 2010-ben rendszerváltás történt, „ahhoz évtizedeknek kell eltennie, hogy valamiféle elitcsere legyen”, jelezte ifj.…

399 komment

2020.09.12. 09:19 HaFr

Feltámad-e végül az Állami Egyházügyi Hivatal?

Ha már Krisztus feltámadása nem volt elég az egyháza kelet-európai nyúlványai számára, térjünk-e vissza a jobban bevált regulához? Orbán ezzel szemben azt gondolhatja -- csupa zárójeles spekuláció persze --, minek ilyen csacskaságokra fordítani az adófizetői pénzt (és ezzel a pénztárnoka is…

94 komment

2020.09.10. 08:03 HaFr

Be kéne már fejezni haza és szabadság összekeverését!

Vegyük sorra mi nem működhet emberi szabadság nélkül! (Szögezzük le gyorsan, szabadságon a modern társadalmakban nem egy nemzet vagy kollektívum szabadságát értjük. Amire a mai posztfeudális, polgárosulatlan, nacionalista, modernizációellenes közvélemény szabadságként gondol, az valójában a…

64 komment

2020.09.05. 09:00 HaFr

A jövő: nem nemzeti, nem keresztény

Ha olvasná az őt gúnyoló FB-posztokat, Orbán a térdét csapdosná a röhögéstől. Sokkal kevesebbet foglalkozik ő azzal, hogy exempli gratia mi itt a nemzeti és a keresztény, mint a posztolók -- leszámítva persze a kérdés egyetlen aspektusát: a hatalmi erejét. Orbán pontosan tudja, hogy a jövő nem…

198 komment

2020.09.04. 06:07 HaFr

A demokrácia halálát hozhatja a részvételiség

Ha van korokon átívelő (értsd: a hellén demokráciáktól máig ható) tanulsága a demokráciák működésének, hogy ez végső soron a logosznak (az értelem a szellem, a szavak és a gondolatok kicserélésének) a terepe -- tovább megyek: a munkája. Ahol elvész a lehetősége annak, hogy álláspontokat minden…

87 komment

2020.09.01. 19:23 HaFr

A hiányzó vezető: ki fogja megszervezni a politikai ellenzéket?

Orbánnak könnyebb dolga volt, amikor a 2002-es veresége után (amikor már mindenki a lemondásáig visszalévő perceket számolta) ki kellett találnia, hogyan szervezi újjá a szavazóbázisát egyszerre a személye és a legrosszabb magyar hagyományok -- az enticizmus, a polgárosulatlan-jobbágyias…

73 komment