1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2019.09.21. 08:45 HaFr

Greta Thunberg piaci értéke és a globalizáció új hulláma

Első reakciós (elsőreakciós) piaci kommentelők dühödten utasítják el a Thunberg-jelenséget, nem mellesleg egy platformra kerülve az etnicista politikai érdekek képviselőivel, köztük politikai és gazdasági bűnözők garmadával. Pedig Thunberg és a klímaaktivisták a globalizáció új (megújuló) forrását…

11 komment

2019.09.18. 08:05 HaFr

A magyar állam szakralizálására tett kísérlet

Orbán hivatalának ormán -- ha valaki még nem látta volna -- a Karmelita felirat díszeleg, így, ennyi. A bejáratok mellett a miniszterelnöki hivatal bejáratait így aposztrofálják: Karmelita személyi bejárat, Karmelita sajtóbejárat. Mindegyik mellett a koronás címer. Nem beszélve most a kármelita (nem…

43 komment

2019.09.15. 10:12 HaFr

Miért nem tud beszélni az ellenzéki politikus?

Az ellenzéki szereplőket a pontatlanság, a követés és az elfogódottság jellemzi akkor is, ha beszélnek és akkor is, amikor cselekszenek. Míg ez utóbbi mostanában valamelyest oldódik, az előbbi nem. Ez itt a pontatlan, körülményes, tétova, a lényegre vak beszéd egyik szép példánya. A pontatlansága és…

246 komment

2019.09.14. 14:32 HaFr

Az orbánizmus közéleti kékharisnyája derékig üvegszilánkban élesztgeti a náci örökséget

Békés Márton saját elmondása (leírása) szerint térdig jár az üvegszilánkban. Kellemetlen lehet. A szerző úgy találja,  "körülöttünk szerteszét elavult régi és hamisan csengő új magyarázatok romjai borítják a mezőt, térdig járunk azon narratívák szilánkjaiban, amelyek az egyéni szabadságról, a…

268 komment

2019.09.13. 21:24 HaFr

A demokrácia visszaszerzésének feltétele a demokrácia színlelésének befejezése

Régóta hiba a mai kormány-ellenzék ellentétet ideológiákkal leírni (vagy egyáltalán kormány-ellenzék ellentétről beszélni). Konzervatívként lehetek ellenfele az etnicistáknak, ahogy a progresszivistáknak és a balosoknak is, de a mai helyzetben egy oldalra kerülünk -- nem a szellemi rokonság, hanem a…

128 komment

2019.09.09. 09:20 HaFr

Miért rossz, ha gyenge a forint? (Egyszerűen)

Mindenki ismeri azt a sztenderd védekezést, hogy éppenséggel nem rossz, mert a gyengébb hazai valuta "segíti az exportot", ezzel pedig növeli a forintban számolt GDP-t. De még ez sem igaz. Csak akkor segíti (vállalati, szektoriális és makrogazdasági szinten is), ha az import…

208 komment

2019.09.08. 10:19 HaFr

A racionalizmus: a kulturális árok, amely hatalomban tartja Orbánt

Az talán nyilvánvaló mindenkinek, hogy nem a pártok programjai, mégcsak nem is a pártok aktuális konstellációja tartja hatalomban Orbán Viktort. Aki több mint húsz éve egy személyben határozza meg a magyar politikai életet, miközben többszörösen rendeződött át körülötte a hatalmi tér, az valami mást…

118 komment

2019.09.06. 21:06 HaFr

Isten megölésének ellaposodásától a kereszténység teatralitásáig

Az engesztelő emberáldozat a primitív törzsi hagyományok egyik legismertebb motívuma. Az emberáldozatra évente visszatérően került sor és a funkciója az erőszak távoltartása a közösség belső életétől annak a bűnbakra való átvitelével. Később ugyan ez a hagyomány a legtöbb helyen (pl. a zsidó…

52 komment

2019.09.06. 07:54 HaFr

Mi is pontosan a baj a progresszivizmussal?

A progresszivizmus a haladás ideológiája. Nem egyenlő a progresszióval (haladással), amely sok szempontból (életszínvonal, jogegyenlőség stb.) tény és a konzervatívok -- hacsak nem reakciósok vagy orbánisták (=cinikusak és korruptak) -- sem vitatják. A progresszivizmus ellenben speciális ideológiává…

45 komment