1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2019.01.27. 08:40 HaFr

Miért nem szeretik a nacionalisták a katolicizmust?

Krisztus első politikai tette volt -- amivel meghatározta a nyugati civilizáció történetét --, hogy kiemelte a vallást a (zsidó) nemzet közegéből és egyetemes misszióval ruházta fel. A "politikai" persze nagyon is idézőjelben értendő, hiszen éppen nem politikai célú volt ez a tett, ami egyúttal…

250 komment

2019.01.26. 07:41 HaFr

Az ellenzéki közvélemény nem tud szembenézni a rezsimmel és máig rabja illúzióinak

Az Orbán-rezsim dinamikus diktatúra, amelyben a hatalmi eszközök megválogatását az alkotmányozó többség megtartásának érdeke vezérli. Végső soron minden áron. A sajtó, ahogy az ellenzéki pártok, a bíróságok vagy egyáltalán az emberi jogok, tehát a formális demokrácia intézményrendszere, de az adó-…

123 komment

2019.01.20. 08:56 HaFr

Hogyan szervez egy kis konzervatív párt vidéken?

Ahhoz, hogy lássuk a feladat nagyságrendjét és egyúttal azt, ami reményt ad az elvégzésére, tudni kell, hogy a Fidesz döntően azért sikeres vidéken (falvak, kis és közepes városok), mert Magyarországnak ezt a területileg túlnyomó, lakosságszámban is domináns részét majdnem teljesen elkerülte a…

47 komment

2019.01.15. 13:09 HaFr

Mit csinálna a rezsimre tényleg veszélyes ellenzék?

A néhány héten át tartó ellenzéki megmozdulásoknak három újdonsága volt: a némi jó szándékkal országosnak is mondható rádiusza, az ellenzéki pártok (illetve egyes pártok egyes politikusainak) közös fellépése és a hármas -- pártos-, civil és szakszervezeti -- ereje. Az, hogy ez a három újdonság…

413 komment

2019.01.08. 20:08 HaFr

Mi is volt pontosan és mi a baj a numerus clausus-szal?

Szakály: "Az 1920-as törvény abban az értelemben korlátozta a felsőoktatásba bekerülők számát, hogy az megfeleljen minden magyarországi nemzetiség és népfaj lakossági arányának. (...) Ezt lehet sérelmezni, ám attól ez még nem jogfosztás, hanem – meglátásom szerint – jogkorlátozás, és semmiképp nem…

448 komment

2019.01.06. 15:33 HaFr

Szombaton megkezdődött a fasizmus és a populizmus harca

A szakszervezetek, a civilszervezetek és a baloldali politika egymásra találásával - szimbolikusan szólva - szombaton megkezdődött Magyarországon az ellenzéki populizmus harca a kormányzati fasizmussal. A két hozzáállás különbsége abban ragadható meg, hogy a populizmus a szélesen értelmezett…

33 komment

2019.01.05. 12:32 HaFr

Kilábalás II -- Az emberi élet visszahelyezése a társadalom fókuszába

A magyar nem polgári társadalom, a nagyobb részét nem lehet modernizációs és/vagy elvont célokkal megnyerni a mai bűnözők leváltásának, ezért én nem tartom alkalmasnak az ellenzék mai öt pontját sem, ahogy mondani szokás, a Körúton és a nagyobb vidéki belvárosokon túli mozgósításra. Amíg a…

51 komment

2019.01.04. 09:26 HaFr

Kilábalás a posztfeudális (familiáris) társadalomból - politikai javaslat, I. rész

Minden más fogalommal szemben, amit Ungváry Rudolftól és Magyar Bálinttól kezdve Filippov Gáborig alkalmas vagy kevésbé alkalmas módon az orbánista állam leírására használtunk, fontosabbnak és előrébb valónak gondolom a társadalmunkra vonatkozó gondolkodást. A társadalmi folyamatok megértése…

45 komment

2019.01.03. 19:37 HaFr

Követeljük a visszatérést a Horthy-korszak kultúrpolitikájához!

A minél gyorsabb átmenet érdekében a következő hevenyészett támpontokat adjuk: "Konzervatív barátaim közül többen kérdezték, hogy ha ez az én művészettörténeti és esztétikai meggyőződésem, akkor miért nem léptem fel hatalmi eszközökkel az irodalmi és művészeti modernizmus ellen? Azért nem, mert…

18 komment

2019.01.02. 11:33 HaFr

Szoborharc a hazugság tengerében. A magyar nemzeti emlékezetről

Magyar emlékezetpolitika. Károlyi szobrát elvitték, nem oly nagy baj, tekintve, hogy az egyik legerkölcstelenebb politikus volt a XX. század első felében (leszámítva a virtigli tömeggyilkosokat), de mivel a baloldali Károlyi-mítoszt a baloldali közéleti értelmiség nem hajlandó felülvizsgálni, volt a…

123 komment