1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2019.12.30. 19:13 HaFr

A Momentum gazdaságpolitikájáról: millió, millió, millió rózsaszál

 Képtalálat a következőre: „millió rózsaszál”

Először is, a Momentum számára harmadlagos kérdés a gazdaságpolitika, mert az egész politikai valósága -- amely sikerrel járult hozzá az ellenzéki erőviszonyok átrendezéséhez -- a választói érzelmi elkötelezettségének kialakításáról szól, nagyon kevés megfogható üzenettel, esztétizáló üzemmódban. Az esztétizáló populizmus (jelszavai: fiatalság, dizájn, lájfsztájl, képzelőerő, szépség, Sturm und Drang [vihar és vágy]) azt jelenti, hogy a vele való azonosulás kevésbé terheli meg az értelmet és az argumentatív képességet, mint amennyire jólesően helyettesíti éppen az ezek míveléséhez szükség individualizmust az új érzelmi közösséggel. A Mometum nem megértést, hanem ráérzést vár el a választóitól -- és ismerve a választói képességeket, ez nem is olyan rossz döntés. Egy ilyen politikai stratégiában azonban nincs túl sok helye a gazdaságpolitikai témáknak.

Ezért amikor a Momentum gazdaságpolitikai szakkolégiumának két tagja, jelen esetben Naszádos Zsófia és Prinz Dániel publicisztikában próbálják vázolni pártjuk ez irányú elképzeléseit, ott lappanghat a gyanú az olvasóban, hogy ennek nem is szabad nagyon egzakt, világos műnek lennie, mert az rombolná az adott politikai stratégiát. És így is esik. Amikor azzal vezetik be az írást, hogy ha a gazdaságpolitikát nézzük, "a kormány az NB1-ben focizik, az ellenzék a megye kettőben", akkor a saját pártjukról is beszélnek, kivéve, hogy a Momentum esetében a megye kettő szándékos választás. Nézzen magába az olvasó: mit tud a Momentum gazdaságpolitikájáról immár túl egy országgyűlési és egy önkormányzati választási kampányon? Na ugye.

Pedig amikor a szerzők előtérbe helyeznék a gazdaságot a választókkal való kommunikációban, jó okkal tennék. "Itt az ideje szabadulni attól az illúziótól, hogy pusztán hatékony (vagy annak tűnő) technikai koalíciókkal és rövid lejáratú szlogenekkel le lehet győzni a Fideszt" -- írják, ami egyszersmind annak a belátását is tükrözhetné, hogy amit a Momentum elért idáig az esztetizáló populizmussal, az csak az ellenzéken belüli erőviszonyok átalakításához volt elég (az elaggott vagy botrányhős pártok kárára), a Fidesz szavazótáborát elhanyagolhatóan érintette meg.

A szóban forgó írás bőbeszédű, kezdetnek jórészt tele van unos untig ismételt panelekkel részben az ország valós teljesítményéről (térségbeli lemaradás, EU-források elherdálása, a korábbi szoci kormányok - persze jogos - ekézése), részben a kitörés irányairól (tőkeakkumuláció, magasabb termelékenység). A panelekből azonban a szövegben előrehaladva, igazi neokádárista (az idők szele által átjárva, EU-konform) közhelygyűjtemény válik, csak figyeljen a b. olvasó. A paneleket kezdetben sem adatolják és nem vizsgálják részletesebben, adott esetben komparatívan (semmilyen nóvumot nem nyújtva melléjük), az ellenzéki tervhivatali közhelyeket pedig értelemszerűen nem is akarják (mert ha így lenne, meg se fogalmazódtak volna közhelyekként).

A gondolatmenet felépítése szempontjából kulcsfontosságú néhány klisé, pl. hogy "a gazdaságpolitikának alapvetően anticiklikusan kéne működnie" (mondja Keynes) alapvetően megállja a helyét (bár Németország éppen enyhén procikikus utat járt be az utóbbi évtizedekben), de más politikai klisék, pl. hogy "a társadalom alsó fele pontosan ugyanolyan szegénységben él, mint 10 évvel ezelőtt", tényszerűen nem igazak. Ezért az írás raison d'être-je (ti. a megírásának oka), hogy megválaszolja: mi lehet a Fidesz gazdasági kormányzásának alternatívája, eleve nincsen kellően megalapozva -- legfeljebb ha politikai mankót adunk hozzá: az ellenzéki hitvilágának magától értetődőségét ("Orbán gonosz és rosszul kormányoz") és az ellenzéki tervhivatali evidenciákat (lásd alább).

A tervhivatali -- azaz az önreflexiót és a tárgyszerű gondolkodást politikai érdekű, divatos toposzokkal helyettesítő -- szövegfolyamnak a továbbiakban meg lenne a váza, csakhogy ezt a vázat abban a pillanatban maga mögött hagyja, midőn az megszületett. "Véleményünk szerint az Orbán-korszakot követő gazdaságpolitikának három fő kérdésre kell választ találnia. Hogyan állítható Magyarország hosszú távon is fenntartható fejlődési pályára, és miként válhat a globális gazdasági folyamatok és a technológiai átalakulás nyertesévé? Hogyan lehetnek a társadalom széles körei ennek a fejlődésnek a kedvezményezettjei? És végül: hogyan lehet Magyarországon összetartóbb a társadalom?"

Ebből csak a legutóbbi a valamennyire is érdekes kérdés, az előbbieket n+1 számú szakember traktálja már évek óta (kevesen, így a momentumosok sem kímélve az olvasókat olyan ellenszenves fordulatoktól, mint a "nyertes" és a "széles körök"). A szerzőkével ellentétben azonban a korábbi traktátusok jelentős hányadának van értelme, ennek viszont itt semmi. Ami korábban még csak panel volt és klisé, abból a szöveg második felében hirtelen összefüggéstelen ötlethalmaz lesz arra való mindenféle igény nélkül, hogy ha már a "hogyant" tűzi ki célul, akkor adjon egy módszert az implementációra, kvázi arra a gazdaságpolitikára, amelynek nevében ez a cikk született. A gazdaságpolitika egyfelől a társadalmi tények és célok, másfelől az ország nemzeti számláinak bevétel (eszköz, forrás) és kiadás oldalai között próbál összefüggést teremteni. Ilyen összefüggéseket vagy az ezekre irányuló törekvést keresve se lehet találni a szövegben. Végül pedig egyre nyilvánvalóbbá válik, nem egy gazdaságpolitikai szöveget, hanem különböző minőségű belátások és különböző realitású vágyak gyűjteményét tartja maga előtt az ember.

Nem akarnám a saját olvasóim idegeit borzolni a szerzők gondolatkísérleteivel, ezért elég legyen csak ez a két passzus: "Ahhoz, hogy Magyarország ne csak időlegesen növekedjen, hanem fenntartható módon fejlődjön, olyan társadalmi és gazdasági környezetet kell létrehoznunk, amelyben a magyar vállalatok innovatívabbá válnak, és a magyar munkavállalók hatékonyabban, több értéket teremtve tudnak dolgozni. Már most is kihívást jelent, de a következő években, évtizedekben megjósolható módon még nagyobb probléma lesz, hogy a technológiai változások és a globalizációs folyamatok miatt Magyarországnak úgy kell versenyeznie egy globális térben, hogy lehetőleg ne alacsony hozzáadott értéket előállító, német cégeknek autókat összeszerelő ország legyünk, hanem innovatív technológiai központ." (Brrrr...) És "az elmúlt évtizedekben is hatalmas kihívást jelentett, és a következő évtizedekben csak még fontosabbá válik, hogy a magyar dolgozók alkalmazkodni tudjanak a változó munkaerőpiaci igényekhez." (*)

A klasszikus "no shit, téged ki fizet, ember?!" esete. Higgyen nekem az olvasó, ha nem akarja maga belevetni magát az opuszba, hasonlóan csúnya fordulatok sorakoznak még amott. És még csak nem is 78 évesek írták, akik a szocializmus tervhivatalában kezdtek és a bőrük alatt is pártaktívák futkosnak. Nem. Hanem "Nyugatot megjárt fiatalok". Nagyon hervasztó, ahogy a koravének bikkfanyelve keveredik a (Nyugaton) keveset látottak mindentudásával, kategorikus nyelvezetével és arroganciájával -- ennek altámasztására még egy sor, elnézést: "az eurózóna optimális valutaövezetté alakítását természetesen be kell fejezni, ez elengedhetetlen, ha azt akarjuk, hogy a közös valuta valóban sikertörténet legyen, és egyformán szolgálja minden tagállam gazdasági fejlődését" -- ohne kétségek, ohne önreflexió, ohne stílus. "Oda kell ülni tehát az asztalhoz – más megoldás nincsen." Ja, kérem, ha nincs, hát nincs.

Sok ropit, pogit és savas vizet kívánok a hosszú leülésekhez. Hirtelen "kórosan forráshiányos ágazatnak" érzem magam, lemerültem, felhúzom "a más árnyalatú szemellenzőmet", "elengedem a mítoszt", és itt "higgadtan" befejezem, mielőtt a sok ezer között magamat is hirtelen azon venném észre, hogy "lábbal akarok" szavazni a szerény tudású, nagyhangú, tervhivatali neobarokk ellen, amelyet a Nyugatot megjárt fiatalok pártja képvisel. De mielőtt mennék, hogy olvasóim szabadon megmerítkezhessenek az inkriminált szövegben: az egyetlen témához, amihez illúziót fűztem korábban -- hogyan lehet Magyarországon összetartóbb a társadalom?, nem mintha ez gazdaságpolitikai kérdés, vagy akár értelmes kérdés lenne --, miért nem született végül egy betű sem? Pedig milyen jó lett volna!

--

Ahhoz, hogy mint lehetne ebből az összevisszaságból momentumos kormánypolitika, ha egyszer majd az esztetizáló populizmus hátán hatalomba kerülnek, néhány megválaszolandó felvetés. Érdekesen etatistának tűnik a Momentum egész gazdasági pogramja (a most tárgyalt cikken túl) -- mi lenne a magán- és közösségi kezdeményezések, értékek, aspirációk, források szerepe benne? A mobilitásban hogyan számol az elmaradottabb térségekkel és a kulturális, családi szempontokkal? Mit tesz azokkal a milliókkal, akik nem akarnak tanulni vagy akár több pénzért dolgozni, és azokkal, akik már elmentek? Mi legyen a cigányokkal? Mit tesz a robotizációval érintett alacsony képzettségű emberekkel? Szán-e a növekvő nyugdíjas rétegnek munkaerőpiaci szerepet? Van-e az államnak dolga a vállalati szektor versenyképességének javításában? Mik legyenek a magyar KKV-k ámogatásának fő (EU-barát) szempontjai és megmaradnak-e a multik letelepedési támogatása és adókedvezményei? Milyen adórendszert szeretne a Momentum azon kívül, hogy a mait igazságtalannak tartja és látja-e kockázatát is az egykulcsos nyereség- és személyi jövedelemadó kiszorításának? Hogyan csökkentené az állami kiadásokat? Tervez-e további privatizációt? Mi lesz a romló infrastruktúrával? Lesz-e áttörés a digitális kompetenciákban, hogyan? Milyen legyen (persze ez csak vélemény, hiszen független szerv) az MNB inflációs, árfolyam- és kamatpolitikája? Mit tenne a fideszes oligarchák vagyonával és hogyan szerzi vissza a már kimenekített és még kimenekítendő pénzeket? Milyen időtávon meddig akar eljutni? Mind, ami lenne, mennyibe kerülne, amíg a versenyképességre érzékelhető hatása lesz és honnan jön majd a fedezete milyen dinamikával? Megfordítva: mit kezdenének mennyiért a velünk élő készséghiánnyal úgy, hogy az fenntartható változásokat eredményezzen? Van-e minden ilyesmire és egyebekre koherens válasza a Momentumnak? Aztán ha van, hogyan fésüli ezt össze a két-három kényszerűen adódó koalíciós partnere eltérő szempontjaival? Kérdezem mindezt a legmesszebbmenőkig támogatva egy produktív rendszerváltást!

196 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://hafr.blog.hu/api/trackback/id/tr4815374006

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Moin Moin 2019.12.30. 20:24:57

"El kell érni..." - az MSZP-s kampánybrosúrák örök szövegmodulja jutott eszembe, amikor a minap én is elolvastam a két kis Nugyat-Momentumka írását...

Baszki: lehet, hogy az egykori megyei titkár nagypapi vére változtatás nélkül folyik tovább FeGyőr ereiben, ő meg szépen felvérfertőzte az egész galerijét?!

"Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba" - mondta az ókori bölcs, ám lehet, hogy ugyanabba a tervhivatalba igenis! Pedig ezek a gyerekek elvileg már azt se tudják, hogy mi volt az az Országos Tervhivatal.

I-N-K-O-M-P-E-T-E-N-C-I-A! - vagy ahogy a Fidesz-kampányjelző szólt "A-L-K-A-L-M-A-T-L-A-N"...:)))

Khonsu 2019.12.30. 22:28:32

Próbálok optimista lenni, és bízni abban, hogy 2022-ig összehoznak valami használhatót. Vagy ha nem megy nekik, akkor pedig találnak olyat, akinek igen. A dolguk elvileg sokkal könnyebb, mint akár tíz éve lett volna, mert az akkoriakhoz képest ma már sokkal pontosabban látszik, hogy merre tart a világ. Nehezebb mellé lőni.

Mickey Pearce 2019.12.31. 03:17:45

Kedves szerző belegondolt abba 2018 tavaszán, hogy milyen lett volna egy Karácsony (vagy Vona? vagy Szél??) vezette összellenzéki koalició gazdaságpolitikája? Egy Nemzeti Dohányboltot (leánykori nevén trafikot) csődbe tudtak volna vinni egy éven belül :(((

2019.12.31. 11:11:06

@Moin Moin:
a német gazdaság hagyományosan exportvezérelt. a gyáriparosok érdekvédelmén alapul. termelői piac van előtérben. és a franciák azt mondják, hogy ők ezt jól elfogyasztanák. azon is lehet pénzt keresni. sőt azon lehet igazán. ugyanezt csinálja bécs. és ugyanezt a művelt fogyasztói státuszt szeretné budapest liberális népe. és ezért szavaznak a momentumra. hogy ők azt majd megteremtik. emmanuele macron "liberális" politikája. ehhez szavazatokat kellene vásárolni. ezért a momentum a "baloldali", a szegényeket támogatja akárcsak a "demokratikus" "koalíció".

Brix 2019.12.31. 11:30:56

Elolvastam a Momentum EP- programját , amely egy meglepően korrekt dokumentum. Nem balliberális, inkább alapvetően egy közèputas program, amely elfogadható konzervatív szavazóknak is , a legtöbb elemèben.
Vannak benne szokványos frázisok- ahogy minden hasonló dokumentumban- de az irány alapvetően jó.
Van nèhany szlogen, amely mindenki számára elfogadható:
- Támogassuk a digitális Európát , az innovációt
- Növeljük a befektetèseket a K+F szektorban ès az oktatás GDP- arányos ráfordítását
- Legyünk a szabadkereskedelem bajnokai- ez minden szabadpiac- párti tetszèsèt elnyerő programpont..
-Fenntartható, környezetbarát Európat- amely èppen egybevág a jelenlegi európai ès világtrendekkel- ehhez lesznek a jövőben források biztosítva...
A Momentum kormányprogramja - ha most eljátszunk a gondolattal , hogy egy technikai koalíció vezető pártjakènt hatalomra kerülnek, 2022- ben, reálisabban 2026- ban- nagyjából ezeknek a pontoknak megfelelő gazdaságpolitikai programot tartalmazhat majd.. A rèszletesebb kormányprogram kidolgozasa egyèbkènt mindig a szakpolitika feladata , a pártprogram mindig csak a közembereknek könnyen megèrhető víziót kínál- ès erre pedig teljesen megfelelő ez a dokumentum...
Ha egyszer megalakul egy rendszerváltó egysègkormany, akkor remèlhetőleg lesznek olyan bölcsek, hogy konkrèt szakpolitikák kidolgozásakor felkèrik az adott szakterület legnagyobb tekintèlyű szakembereit: Csaba Lászlót , Pálinkás Józsefet ès társaikat...Másrèszt , ha máskèpp nem megy, külső pèldákat kell venni, meg lehet próbálni azokat a gazdasagfejlesztèsi utakat , amelyeket a tőlünk sikeresebb országok bevezették, pl: Èsztország az IT- gazdaság megteremtèsèben
Az Orbán- kormány bizonyos gazdaságpolitikai lèpèseit is tovább lehet vinni: az infrastruktúra ès a turizmus fejlesztèsèt ( csak transzparen formában, nem úgy, hogy egy kedvezmènyezett kör járjon jól vele..)
Úgy tűnik az összeszerelő-üzemcsarnok ország gazdasági modellje sem adható fel rövid úton: ezután is aktívan keresni kell majd a befektetőket ès támogatni a megtelepedèsüket , amíg a" zöldgazdasag" teret nem nyer fokozatosan és még nem teremti az erős helyi gazdaságot...( Ez már wishful thinking..)

-

Khonsu 2019.12.31. 11:55:47

@Mickey Pearce:

Digitalizáció, robotizáció, MI, zöldenergia, környezetbarát megoldások. Az tehát látszik, hogy milyen irányokra kellene koncentrálni, hova kellene eljutni. Ha emellé feltérképezik a magyar valóságot, akkor már azt is tudják, hogy honnan kellene oda eljutni. A "hogyan" lenne a gazdaságpolitika.

Tíz éve még azért nagyobb volt ebben a bizonytalanság, a digitalizáció nem volt ennyire előrehaladott, az MI nagyrészt sci-fi volt, a zöldenergia térhódítása álom, a startupok szilícium-völgyi furcsaságok, klímamozgalom pedig még tervben sem létezett.

Manapság már olyan nagyot azért nem lehet tévedni.

2019.12.31. 13:33:02

@Khonsu:
ezek mind a közszolgáltatások irányába tolják a gazdaságot legalábbis európában. magyarországon majdnem biztosan. fogyasztói csoportok szokásait a központi statisztikai hivatal elemzi. hivatali apparátust építeni. ha a fissziós atomerőmű állami tulajdonú, akkor a fúziós erőmű is vélhetően az lesz. ezekből közszolgáltatások lesznek. épül a szocializmus. a nyílt forráskódú szoftver kommunizmus. tgm álma a kommün a virtuális valóságban. ezekből közszolgáltatások adódnak. és úgy a piac valós árupiac.

klasszikus liberalizmushoz vezet el majdnem nyilvánvalóan és nem az anarcho-kapitalizmushoz. persze ahhoz is elvezethet elméletben. csak általános emberséget kell hozzá feladni. és lehetséges, hogy a globális keveredéssel létrejönnek a transzhumán embergépek vagy gépemberek. de az is lehet, hogy nem. továbbra is ez lesz a sci-fi.

Mickey Pearce 2019.12.31. 14:13:26

@Khonsu: Köszi :)
Szerintem valami ilyesmit csinált az Orbán kormány és a "gap-analyzisből" az jött ki hogy ha nem akarunk az 5 millió munkanélküli országa lenni, akkor rövid távon összeszerelő üzem és SSC (mert olyan silány az emberi erőforrás és/vagy a tőkeszegénység), hosszabb távon meg majd lesz valami :(
Azért jönnek be szépen high-tech beruházások is, vannak itt nagy multik R&D centerei is és vannak meglepően sikeres start-upok is. Talán a legnehezebb a realitásokat felmérni és elfogadni és az alapján építkezni. Wish-listet bárki tud gyártani, ha máshogy nem, letölt valami okosságot a netről :) (itt most pártprogramokra gondolok)

Khonsu 2019.12.31. 14:54:08

@civisvarosi2:

Az energiaiparban talán, mert abban mélyen benne vannak az államok (finanszírozóként és/vagy tulajdonosként), jelenleg, de ez sincs kőbe vésve, hogy így is marad. A többi ágazatban lényegében csak futnak a magánszektor után (próbálják szabályozni, adóztatni a techcégeket, mérsékelt sikerrel). Már a pénzrendszer feletti kontrolljuk is inog a magánpénzek megjelenésével. Szóval nincs ez még lejátszva.

Hogy mi lesz ebből? Azt most hosszú lenne kifejteni, hogy hogy néz majd ki pontosan ami felé szerintem tartunk. Annyit mondanék, hogy bár nem mond ellent a klasszikus liberalizmus és az anarcho-kapitalizmus logikájának sem, de egy az azok elképzeléseitől jócskán különböző, teljesen más kategóriába eső dolog lesz. Valószínűleg sem egy klasszikus liberális sem egy anarcho-kapitalista nem kifejezetten arról álmodozik ami az lesz, de elfogadható lehet a számukra, mert a logikájukat nem sérti.

Még annak is adok némi esélyt, hogy ehhez egy ilyen általad vázolt "közszolgáltatási" lépcsőn keresztül jutunk el (amely lépcső szerintem a kínai digitális államnak valamilyen szofisztikált változata lehet, amennyiben ezt az utat járnánk be). Ám a fejlődés egy bizonyos pontján az is át fog menni abba amit várok, mert a technológia szükségtelenné teszi majd az államot, mint hatalmi képződményt. A technoszféra önjáróvá válik, meghaladja a hatalmat.

Amúgy az általam javasolt gazdaságpolitika egyik eleme (hogy visszatérjünk a témához) épp arra tehetne kísérletet, hogy a közszolgáltatásokat kiszervezze az államtól. Azonban ezt nem az azok felszámolásán keresztül tenné, hanem olyan innovatív vállalkozások és szerveződések támogatásán keresztül, melyek társadalmilag elfogadható megoldást találnak arra, hogy hogyan tudnák a közszolgáltatásokat piaci alapon megoldani az államnál jobban (nagyobb társadalmi megelégedettséget eredményezve). Ez amellett, hogy fokozatosan tehermentesítené az államot teret engedve az adócsökkentéseknek, a társadalmat is leválasztaná az államról. Felszabadítaná a mindenkori politikai hatalomtól való anyagi függőségből.

HaD 2019.12.31. 17:04:14

A bibi hogy azorbánkormányutáni idökre terveznek:):)...ahogy a nóta mondja "...az pedig so`sem volt és so`sem lesz..."legalább is addig ameddig az európai hatalmi édekszféra érdekét ilyen remek módon kiszolgálja ez az "úri" társaság...az meg hogy egy legalább két nemzedék óta lerabolt gazdaságból mikorra lehetne jól mmuzsikálót faragni és a nép ezt meddig nyalná be hogy nélkülözni is kellene...nem kicsit... nagyon...nos azt meg nem lehet megjósolni

Alick 2019.12.31. 21:36:23

@Brix: "Van nèhany szlogen, amely mindenki számára elfogadható"

Nem mond semmi konkrétumot vagy újdonságot.

Illetve a "szabadkereskedelem bajnokai" netán azt jelenti, hogy nyaljunk be jobban Kínának, mint Orbánék?

"Fenntartható, környezetbarát Európát"

Jó hangzik, de azok a fránya konkrét kérdések... a németek elvetették az atomenergiát (akkor miért is fizetnek az ITER-be?), jönnek fel a megújulókkal, de lassan és drágán (jó ha elérik a 30 %-ot), a többi pedig masszív karbonlábnyom, ligit tüzelés.
Ha elektromos autókat szeretnének az együgyű eurokraták, ehhez sokkal nagyobb erőművi kapacitás kellene.
Nekünk pedig már Paks 5-nél kéne tartanunk, hogy jóárasan kiszolgáljuk a németek eljövendő igényeit...

Világít a torony 2019.12.31. 21:53:13

A poszt utolsó nagy bekezdésében ott van az összes kínzó nagy kérdés, melyre nem csak a Momentumnak kellene konkrét programpontokat adni, hanem az összes kormányzati pozícióba törekvő pártnak. Pl. a mi történik a fideszes kormány által elsikított százmilliárdokkal, arra nagyon gáz a mindössze annyi, hogy elszámoltatjuk őket. Erre sokkal több "how to.." pontos meghatározás kellene. Aztán ott a gazdaság. Erre is minden, a kormányzati hatalomba törekvő párt ugyan azzal a sablonnal válaszol, hogy megújítjuk...blablabla. Nem olvasom azt a konkrét elemzést az ellenzék térfeléről, melyben a gazdaság teljesítményéből kivonják a multinacionális cégek GDP javító eredményeit, az EU-s támogatások összegét, és a maradékból kiindulva meghatározni a fenntartható folyamatos fejlődés sarkalatos pontjait.

tele.phone 2019.12.31. 22:52:12

Szerintem túlbonyolítjátok. A momentumos publicisztikából, és a helyzetből is következik, hogy kb. mit csinálna az ellenzék kormányra kerülve. Már ha nem történik valami nagyon nagy világgazdasági gebasz. Röviden, fellazítják a fiskális politikát, függetlenül a gazdasági ciklustól. A publicisztika is azzal indít, hogy most fegyelmezett a fiskális politika, és a GDP arányos adósság is csökkent. Ehhez hozzá kell tenni a felminősítéseket, Varga M. legutóbbi nyilatkozatát, hogy 2022-re 60% alá szorítják az adósságot, a kisebb kockázatú és olcsóbb finanszírozást, és látszik, hogy van tér a lazításra.

A momentumosok nem véletlen említik az eurózonás csatlakozás előfeltételeként Macron elveinek az érvényesítését sem: Macron és a déli államok lazább fiskális szabályokat, és de facto a német adófizetők pénzén vett költekezést szeretnének látni. Ebben a képletben egy új, demokratikus magyar kormánynak nagyobb mozgástere lesz, többet el fognak neki nézni.

Az adórendszer megint progresszívebb lesz, és visszatérünk a segélyezéshez. A többi dolog - számít vagy sem - nagyjából blablabla. A monetáris politika deklarált rendszerét nem változtatják meg - személycserék persze lesznek.

60%-os államadósság 2022-ben - és az ennek megfelelő előrevetíthető finanszírozási költségszínvonal - azt jelenti, hogy egy esetleges új kormány még akár egy Medgyessy/Gyurcsány tempójú költekezés/eladósodás mellet is kb. 3-4 évig ellehet a piacok komolyan vehető büntetése nélkül. Azaz, a 2026-os választás is nyerhető.

Ezen túl pedig úgyis a kommunikáció és a tematizálás számít.

Brix 2020.01.01. 00:31:06

@Alick: Nem mond semmi konkrétumot vagy újdonságot." Nem is kell. Újdonságok nincsenek, csak finomhangolni kell a gazdaságot, lassan , nem radikális váltásokat ...Választást mèg egy párt sem nyert , kimunkált gazd.pol. programmal...A Fidesz sem úgy került hatalomra, anno...
Az atomenergia kèrdèse nem eldöntött , de EU- szinten nincs szó leèpítèsèről: az egyes tagországok szuverèn döntèse, hogy betegyèk- e az energiamixbe vagy sem...

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 00:46:46

@Világít a torony: "nem csak a Momentumnak kellene konkrét programpontokat adni, hanem az összes kormányzati pozícióba törekvő pártnak. Pl. a mi történik a fideszes kormány által elsikított százmilliárdokkal, arra nagyon gáz a mindössze annyi, hogy elszámoltatjuk őket. "

Nem ez a gáz, hanem az, hogy az ellenzék nem érti, hogy a francnak se kell program hegyeket gyártani annak a sok millió együgyü proletárnak, akinek a szavazatát elég megvenni egy migráns bérrettegéssel vagy egy választás elött kiutalt utalvánnyal.

Ezért az elszámoltatás mint fö programpont böven elég, de ezt aztán éjjel-nappal nyomni kell, a tolvajokat és a büneiket listázva. Nem a bírókat kell listázni, hanem a fideszes bünözöket, hogy minden falusi analfabéta megértse, hogy most másra kell szavazni, nem a jelenlegi uraságokra.

Különben marad az ÖK helyzet, hogy a városi már buktatja a fideszmaffiát, a falusi meg azt se tudja miért, de hatalomban tartja. Ja azért, mert ellenzéki vezért ott egy darabot sem lát, ellenzéki üzenetet nem hall.

Brix 2020.01.01. 00:50:35

@tele.phone: " és látszik, hogy van tér a lazításra" Lazításra akkor lenne tèr, ha az infláció visszatèrne egy normális sávba ,ès nem közel 4% lenne (a maginfláció) A közvetlen riválisainknál magasabb az alapkamat ( CZ: 2%, Pl: 1,5%) , a 0,9% os magyar alapkamat nem korrelál az inflációval, negatív a reálkamat. Persze , èrtem én hogy "magas nyomású gazdaság" , de ez így mègsem okè, bizonyos társadalmi rètegeknek...
A megoldás az euro lenne, amely olcsó finanszírozást ès alacsonyabb inflációt hozna magával ( hosszabb távon..)
Persze, akkor a jegybank nem tudná folytatni a sávos csúszóleèrtèkelès politikáját ès megszűnne a hatalmas jegybanki nyeresèg ès a játèk a GDP- számokkal...

morph on deer 2020.01.01. 01:01:30

Magyarul és röviden akkor mindössze az (lehet) a választás alapja, hogy egy párt éppen melyik lózunggyűjteményből ollóz ki részleteket, és díszíti fel a saját logójával, nem?

Merthogy a világon semmi új, vagy érdemben átgondolt nem látott napvilágot, ahogy nézem.
Vagy csak én vagyok túl öreg az újszülötteknek szánt viccekhez?
Hmmm...

BiG74 Bodri 2020.01.01. 01:45:04

Javasolnám a momentumnak a "folytatjuk" leírást, persze, csak ha nem foglalt.
Továbbá azt is, hogy neazt nézzük mit mond, hanem, hogy mit csinál.....

Szalay Miklós 2020.01.01. 02:14:34

Egy jó kis bevezető a gazdaságpolitikába:

egyvilag.hu/temakep/090.shtml

2020.01.01. 09:17:44

@tele.phone:
a szocik eladósítják az államot és a libsik eladják. a konzik asszisztálnak. ez az ellenzéki felállás. az dk, a momentum és a "felelős értelmiség".

Bubu the Hun 2020.01.01. 09:59:14

Olyanok ezek a Momentumos dumák (meg persze a többi is), mint maikor a család elálmodozik, hogy majd veszünk egy tv-t és nyaralni is elmegyünk. Pedig az alap az, hogy miből lesz és mennyi bevétel és mennyi az állandó kiadás. Ha ez rendben van, akkor utána jöhet az álmodozás.

2020.01.01. 10:07:14

@tele.phone:
a fidesz a keresletélénkítő politikával próbálkozik. vidékies lakásépítést favorizálják. városiasodást munkahelyteremtő beruházásokkal támogatásják. városkörnyéki ipartelepek építenek a termelői piacon érdekelt multiknak. a pénzügyi-kereskedelmi-szolgáltató szektort nacionalizálják. ami a főváros többségének ellenére van, de az ellenzéki pártok nem kínálnak valós alternatívát.

2020.01.01. 10:57:48

@Brix:
a fidesz éppen azzal maradt tartósan a hatalomban, hogy a többi párthoz mérten viszonylag jól kimunkált gazdasági programjuk van. ez lényegében a nyugat diktálta trendekkel szemben álló anticiklikus keresletélénkítés.

Exploiter 2020.01.01. 10:57:59

Gazdaságpolitikája nem sok pártnak van. A fideszé se valami túlbonyolított.
Ennél sokkal fontosabbnak tűnik az adópolitika.
Lényegében minden ellenzéki párt ki akarja dobni az egykulcsost, ami azért remek ötlet, mert ha komolyra fordulna a helyzet (értsd: lenne valódi váltóerő), akkor ez önmagában stabilan hozna a fidesznek egy rohadt nagy szavazói bázist. Elég csak úgy feltenni a kérdést, hogy akarsz-e évi x millió forinttal több adót fizetni, hogy újra legyen segély a cigánysoron. És ez ráadásul nem is csúsztatás.
Persze értem, hogy arra alapoznak, az említett körben is sokan vannak, meg mellé lehet még venni minden közmunkást, de Brexit ide, vagy oda, azért van még hova menni a világon, ha megint rászállnának a dolgozói fizetésekre.

2020.01.01. 11:32:58

@Brix:
a nyugat diktálta trend az, hogy a globális szolgáltatásoké a jövő. a pénzügyi szolgáltatásoké elsősorban. a kapitalizmusban a pénzpiac diktál. a szabad kereskedelem totálissá válik. ebből adódik a globális gazdaság ciklikussága.

ezzel megy szembe az anticiklikus keresletélénkítő politika a nemzetgazdaságban. úgy megy végbe a felzárkózás. kell hozzá egy stabil külpolitikai szövetséges. röviden ez az elmélet.

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 12:18:33

@civisvarosi2:

Lövésed sincs azokról a fogalmakról amelyekröl itt hadoválsz. Az elmúlt 10 évben a fiskális politikák mindenhol restriktívek voltak, többek közt az orbáné is. A monetáris politikai pedig éppen ellenkezöleg, péntzböséggel és nulla %-os kamatokkal akarták a magánkeresletet és beruházásokat élénkíteni. na meg az állam, illetve vállalati és lakossági csödöket elkerülni.

Az Orbán-kormányod csak a világgazdaság farvizén evezett, azt is a legrosszabbul csinálta, mert 2010 óta Magyarország az EU középmezönyböl a legutolsó helyekre le lett ledolgozva, ugyanis a 2010-ben még gyengébb országok pár év alatt kenterben elözték be az egykulcsos szja-val, az 50 különadóval, a versenyképtelen gazdaságpolitikával és a mindebböl elmenekülö egymillió munakerövel megvert Orbanisztánt.

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 12:34:13

@civisvarosi2: "a nyugat diktálta trend az, hogy a globális szolgáltatásoké a jövő. a pénzügyi szolgáltatásoké elsősorban. a kapitalizmusban a pénzpiac diktál. a szabad kereskedelem totálissá válik. ebből adódik a globális gazdaság ciklikussága. "

Totális elmezavarod van. A nyugat mint ilyen nem diktál, ugyanis ilyen ország vagy közös gazdaságpolitika hogy "Nyugat",nincs.

Azt meg már jobb ha hagyjuk, hogy a gazdaság ciklikusságát baromira nem a szabadkereskedelem okozza, hanem mondjuk leginkább az irracionális elvárások, amihez irracionálisan tökét a termelés, szolgáltatás és így a reálgazdaság kirepül az egyensúlyi állapotából.

Bár ha valaki, mit pl. te, a Szovjet rendszer tervgazdaságánál van leragadva, akkor tényleg képes elhinni, hogy tervgazdasági (hiány)gazdaságban persze nincs ciklikusság, csak a szabadkereskedelemben. Ja persze, a ciklikusságot abban a rendszerben azzal küszöbölték ki, hogy raktárra rakták az eladhatatlan cuccokat, vagy eladták a primitív KGST fogyasztóknak, ha meg még így sem ment, akkor a fogyasztás és foglalkoztatás fenntartását vaskos, soha vissza nem fizetett külföldi devizahitel felvétellel tartották életben.

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 12:41:52

@Exploiter: "Lényegében minden ellenzéki párt ki akarja dobni az egykulcsost, ami azért remek ötlet, mert ha komolyra fordulna a helyzet (értsd: lenne valódi váltóerő), akkor ez önmagában stabilan hozna a fidesznek egy rohadt nagy szavazói bázist. Elég csak úgy feltenni a kérdést, hogy akarsz-e évi x millió forinttal több adót fizetni, hogy újra legyen segély a cigánysoron. "

Ezért kell úgy feltenni a kérdést, hogy akarod-e hogy Pénztáros Lörinc és NER-társai továbbra se fizessenek be évi 400 milliárd forint szja-t a költségvetésbe, ehelyett horvát focicsapatokat vegyenek belöle maguknak, romániai stadionokat építsenek rajta, vagy éppenséggel Adriai luxus jachtokon luxus árú prostikkal szórakozzanak belöle? Miközben a kórházakba a WC papírt a magyar kisembernek magának kell magával vinnie, különben szaros marad a segge.

2020.01.01. 12:53:02

@fideszes Bróker kormány:
a gazdaság ciklikussága a szabad/virtualizált pénzteremtésből adódik. bármenyi pénz lehet a bankokban. elvben nem korlátozza semmi. abból adódnak az irracionális elvárások. egy tipikus irracionális elvárás a szabad kereskedelem totalitása. az a termelői piac érdekeit semmibe veszi. a másik véglet, amikor a gazdaság teljesen zárt. az a fogyasztók érdekeit negligálja.

a fidesz egyáltalán nem zárt gazdaságot hirdet. hanem félig nyitottat. a termelői piacot támogatják támogatják adókedvezményekkel. a multikat is. és fogyasztói piacot nacionalizálják. kiskereskedelmet és a szolgáltatásokat, közműveket, közüzemeket. a kereskedelmi bankok és a kereskedelmi média egy részét is. szembemennek a globális trendekkel. anticiklikus gazdaságpolitika. ehhez generálnak pénzt. anticiklikus keresletélénkítés.

Exploiter 2020.01.01. 12:55:13

@fideszes Bróker kormány:

Pont ez az, ami szerintem a legtöbb embert nem érdekli.
Ha az a deal, hogy mészáros is jól jár meg én is, vagy mészáros helyett jön majd xy, én meg szarul járok mészárossal együtt, akkor mit érdekel, hogy hogy hívják az oligarchát?
Lehetne ezt úgy is csinálni, hogy az adó ha nem is csökken (mert az kéne) de legalább nem nő, akkor lehet, hogy zavarna annyira mészáros, hogy inkább xy-t választom helyette, mert az még úgyse lopott eleget szegény.
De még ilyen sincs. Vagy tudsz ilyenről?
Én úgy látom, alulról kell felfelé haladni. A dolgozó ember életszinvonala növekszik? Ha igen, akkor mehetünk feljebb, hogy ki lopjon mit. De amíg az első pontnál elbukik mindenki, akkor hogy legyen itt vita?
Mindenki, aki adót akar növelni, alapból kuka, nem érdekel, mi mást mond.

Matyika Ápolója 2020.01.01. 14:02:15

@fideszes Bróker kormány: "mert 2010 óta Magyarország az EU középmezönyböl "

lol, az akkor volt, mikor az államcsődöt elkerülendő IMF hitel kellett, az volt az EU középmezőny? :D

"és a mindebböl elmenekülö egymillió munakerövel "

továbbra is nettó bevándorlás van, csak szólok
www.macrotrends.net/countries/HUN/hungary/net-migration

amikor ilyen híreket látsz, hogy idén is harmincezer ember ment ki, akkor nem teszik hozzá, hogy harmincezer meg visszajött, ötezer külhoni magyar meg bejött

de ha tényleg kiment egymillió magyar munkavállaló, és nem jött helyettük senki, akkor a folyamatos GDP növekedést meg rekord költekezést még sokkal kevesebb ember hozza össze, hát ez alighanem varázslat lehet

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 15:10:35

@Matyika Ápolója: "az akkor volt, mikor az államcsődöt elkerülendő IMF hitel kellett, az volt az EU középmezőny? :"

Igen, az akkor volt, amikor a ballibek 2010-ben bebunkereztek 25 milliárd euró IMF meg EU-tól felvett tartalékokot az államadósság finanszírozására, majd ebböl lehívtak valami 4 milliárdot, a többi megmaradt. A hiány ekkor már 4%-ra jött le, a GDP meg 1%-kal nött. Orbánék ekkor a további közgazdaságilag értelmes konszolidáció helyett inkább azzal törödtek, hogy maguknak lenyúlják az egykulcsos szja 400 miliárd forintos hasznát, na meg a végtörleszést és ehhez kellett kivágni az IMF-et, mert azok nem adták volna a nevüket egy ekkora jóléti átrendezéshez a gazdagabb réteg felé. Orbánék a saját hasznukra zavarták el az IMF-et, nem pedig a te, a kisember hasznára, ebböl ti kimaradtatok!

A költsegvetési bevételi sokk ellensúlyozására vezették be aztán Orbánék a halom különadót, szinte csak a levegövételre nem vetettek ki különadót (itt jöttök ti be a szopásra küldött kisember). Így aztán minden torzult, a költségvetetés struktúrája tovább romlott, az adóforintok haszna elvándorolt a közép és alsó rétegektöl a felsö 20% zsebébe, a gazdasági versenyképet pedig az orbanizmus mind a mai napig lenyomta. Ezek után csodálkozz, hogy miért zuhant le 2010 után Orbanisztán az EU utolsó államia közé.

A másik: az hogy nettó bevándorlás van, már hosszú évek óta a fidesz trollok panelszövege. Majd beszéld meg Orbánnal hogy ki az a kiment 600 ezer- egymillió magyar helyett a bejött több mint 600 ezer -egymillió, aki esküszik rá, hogy Magyarország nem bevándorló ország, ide idegen nem jön be!

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 15:19:15

@Matyika Ápolója: "de ha tényleg kiment egymillió magyar munkavállaló, és nem jött helyettük senki, akkor a folyamatos GDP növekedést meg rekord költekezést még sokkal kevesebb ember hozza össze, hát ez alighanem varázslat lehet "

Nem haver, ez a GDP 3-5%-át kitevö EU-s támogatások eredménye, amelynek elköltéséhez kell most is vagy 100 ezer importált ukrán, román, különben parlagon került volna a sok 100 milliárd forint, nem pedig Pénztáros Lölö zsebébe.

Az importáltak pedig arra kellettek, mert az elvándorolt 600 ezer - 1 millió magyar munkahelyét nem lehetett már csupa, addig munkanélküli magyarral feltölteni (akik képeségei ráadásul rosszabbak mint a Nyugatra elvándoroltaké), mert akkor már a fél nyugger korosztályt hadrendbe kellett volna állítani. Erre büszkék a fidióták, hogy már csak 3% a munkanélküliség. Ja persze, mert az elvándoroltak helyét bevették az addigi segélyesek.

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 15:23:29

@civisvarosi2:

Teremtett bankpénz mindig van, recesszió, cillikussüág egyre kevesebbszer, tehát a kettö közt semmi összefüggés nincs.
A monetáris megaexpanzió a legutóbbi évtizedben éppenhogy a ciklikusság elkerülését szolgálta, leszámítva 1-2 országot, az EU reálgazdság nem jutott recesszióba.

fideszes Bróker kormány 2020.01.01. 15:29:40

@Exploiter:

Az emberek mindig irigyek másra, a más magasabb jövedelmére a leginkább. hallgatnak egy ideig, de aztán egyszer csak az asztalra csapnak.

Mivel orbán alatt a közszolgáltatások színvonala a nulla szintre zuhant, az árak megugrottak, ezek azok a helyzetek, amikor az emberek ugyanúgy behiszterizálhatók a tolvaj NER rendszer és föszereplöi ellen, mint a sose látott migránsok ellen.

Orbánák megalopásairól amúgy is tud mindenki, csak agyilag rengetegen nem tudnak erre semmi választ kitalálni, kmülönösen nem falun. Pont erre találták ki a politikai propaganda tevékenységet, ha a ballib ehhez hülye, hát akkor ragadjanak le ott ahol vannak.

tele.phone 2020.01.01. 15:31:19

@Brix: Fiskális lazításról beszéltem. És nem azt mondtam, hogy szerintem mi lenne a jó, hanem, hogy kormányváltás esetén szerintem mi lesz valószínű.

[Monetáris politika. 19 éve van Magyarországon inflációs célkövető rendszer. Szemlélteti a közgazdasági közbeszéd és oktatás kis magyar tragédiáját, hogy ezt még mindig nem sikerült felismerni.]

Brix 2020.01.01. 17:45:23

@tele.phone: "Monetáris politika. 19 éve van Magyarországon inflációs célkövető rendszer.." Vajon követi- e a monetáris politika az inflációt? Szerintem nem, bár a 3%+- (1%) határon mèg éppen belül van, a saját számítási módszereikkel...Először is: túl magas az inflációs tolerancia küszöb ( Csehországban 2%+- 1)
Másrèszt, ki hiszi el a jegybank inflációs számait? Leginkább senki...Már règen át kellett volna súlyozni a szolgáltatások arányat , a fogyasztói kosárban, vagy pl az ingatlan árak változást nagyobb arányban beszámítani....A nyugdíjas fogyasztói kosárban meg alulmèrik az èlelmiszerek súlyát..
Nem vèletlenül ömlöttek a megtakarítások az ingatlanpiacra elkèpesztő mèrtèkben: senki sem hisz az MNB infláció számainak ès eddig nem volt 4,8%- os átlagos hozamú ,államkötvèny sem ...Az emberek - akik nem ingatlanokba fektettèk a pènzüket- folyamatosan vesztettek...Amihez a tranzakciós adó is hozzájárult...
A lènyeg: az elmúlt èvek lazításának a felső 15-20% volt a legnagyobb kedvezmènyezettje...De leginkább a felső 1-2%...Azok pl., akik most újabb ingyen tízmilliárdokhoz jutnak ,az MNB kötvènyvásárlasi programján keresztül..
Rendkívül igazságtalan , perverz újraelosztas folyik most Magyarországon ,a mestersègesen gerjesztett infláció pedig a legszegènyebb embereket sújtja leginkább...

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2020.01.01. 17:52:10

@civisvarosi2: Stadionok épülnek, nyomják a pénzt külföldre és látványberuházásokra. Nem a munkahelyek száma növekszik, hanem a munkakeresők száma csökken. Beleszámolják a foglalkoztatottak közé a külföldön dolgozókat, és mindenkit, aki egy hónapban legalább egy órát dolgozott. A közmunka még jobban elzárja a munkanélkülieket a munkaerőpiactól.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2020.01.01. 18:02:33

@Exploiter: Az alsó sávban személyi jövedelemadót kellene csökkenteni, legalább a minimálbérig. De sok adótípus van, nem lehet ezeket egyenként nézni. A jelenlegi helyzet az, hogy kialakult egy nagyon kockázatos mix, de ezt egycsapásra nem lehet megváltoztatni. Amíg jönnek az EU-pénzek (egyelőre még jönnek, a kormány költségvetési forrásból előlegezett meg rengeteget), a gazdaság növekszik, de egyre több apró jel mutatja a kockázatokat. Az ingatlanárak növekedése lassan megáll, a termelő beruházások hatékonysága gyenge, a fejlődő ágazatokat a multik kivételével (de a multicégek egy részét is) állami források táplálják, az államadósság abszolút értékben még mindig nem csökken, és a szuperállamkötvénnyel finanszírozzák. A világbajnok ÁFÁ-t le kellene szorítani, ehhez vagy más területen kellenek adóbevételek, vagy a költségvetés költségeit kell lefaragni. Tipikus nyerő választási program, igaz? A nagy baj, hogy mindenki a makroszámokon lovagol, nem a struktúrákon. Nincs befektetés az oktatásba, egészségügybe, de nem csak a pénzen múlik, sokkal nagyobb gond itt is az, hogy ebben a felállásban nem is képesek hatékonyan működni (a kettő helyzete eltérő, az eü-ben a pazarlást kellene megszüntetni és több forrás kell ezen felül is, míg az oktatásban elsősorban az irányítással és a tartalommal van baj). Példa: amennyit a külföldi nyelvtanfolyamokra fognak költeni, annyiból tényleg lehetne hatékony nyelvoktatást csinálni.

Exploiter 2020.01.01. 18:27:55

@Kuviklacz:

Én mindig az egyszerűség híve voltam.
Ha rajtam állna, lenne egy darab adónem, kivétel nélkül mindenre, beleértve az szjat, tbt, minden hülyeséget, nyereségadót, osztalékadót, kamatadót, mindent.
Volt bevételed az évben x forint mindenből, fizesd be a 30%át, osztjónapot.
A magas áfa nem olyan rossz dolog, legalább fizeti mindenki, nehéz kibújni alóla.
Azzal egyetértek, hogy a kiadási oldal számait és hasznosulását érdemes lenne nulláról újragondolni, de ilyen komplex problémák megoldását senkiről se feltételezem.

zsoci 2020.01.01. 18:31:44

Azért kicsit göre tükör egy alapvetően vélemyéncikken számonkérni egy komplett párt két és fél év múlva követendő gazdságpolitikai programjának mindenre kiterjedő részletességét. Jelenleg a Momentum az egyetlen párt akinek van értékelhető programja, amit nyilvánvalóan a 2022-es válsztásokra át kell még dolgozni. És miután alapvetően a fő áramlatok átalakításával kell kezdeni, nem biztos, hogy pont a minden részletbe belemenő részletességet kéne kifogásolni.

kiskutyauto 2020.01.01. 18:41:51

Szuper fizeSS-maffia troll-propaganda szennycikk... természetesen, ahogy az ilyen szokott, egyetlen szava sem igaz...

Brix 2020.01.01. 19:02:08

@Exploiter: A magas áfa nagyon rossz dolog. Nem vèletlenül hívják a szegènyek adójának: arányaiban sokkal jobban sújtja azokat , akik a jövedelmük szinte teljes egèszèt fogyasztásra költik...Jó indok, hogy azt senki sem kerülheti el...Dehogynem! Azèrt van az, hogy hogy az összes " okos " szlovák , vagy nèmet rendszámú autóval jár, ès nyaralni sem Hajdúszoboszlóra megy, hanem Ibizara..
A világon nincs mèg egy ilyen magas általános áfakulcs , mèg az extrèm jólèti államokban sem , mint Dánia vagy Norvègia . Ott is csak 25 %.. az átlag EU kulcs 20% körül van , Ázsiában nem ritka a 10% alatti kulcs
A magas áfa, egykulcsos SZJA kombója egyèrtelműen a felső 10- 20 %, állam általi mestersèges megsegítèse, szèthúzza a jövedelmeket társadalmi szinten..
Egy második kulcs , mondjuk havi 1 millió bruttó felett, nem lenne ördögtől való...Az USA- ban pl. 7 lineáris kulcs van ès köszönik jól vannak...
A magas jövedelmek nálunk nincsenek rendesen megadóztatva....Extrèm, hogy milliárdos èrtèkű ingatlanok tulajdonosai semmilyen ingatlanadót nem fizetnek , ez az USA- ban elkèpzelhetetlen lenne...
Itt az adórendszer a felső 10% èrdekei szerint van kitalálva , nem a többsèg èrdekeihez igazítva...
Mondom ezt úgy , hogy nem vagyok alapvetően semmilyen adóztatás híve, de ha már egy ekkora mèretű államot tartunk fenn, az adott rendszerben, akkor nehogy az legyen már, hogy ( èn) mi milliókat fizetünk az államnak, a sok szubvencionált here- Tiborcèk ,Mèszarosèk meg 10 milliárdos ingyen pènzeket akvirálnak...Amíg ezen a rendszeren nem lehet változtatni, -csökkenteni az állam mèretet-addig fizessenek már több adót arányaiban , a valóban gazdagok...
Először azt kellene megvizsgálni, hogy a 10-100 milliárdokkal szubvencionált rèteg támogatának van- e összgazdasági èrtelme, vagy inkább csak olyan tehertètelt jelentenek ....
A perverz újraelosztást kellene először leredukálni, akkor jobban lehetne adót csökkenteni..
Ami most van adórendszer , alapjaiban elhibázott...

Exploiter 2020.01.01. 19:38:05

@Brix:

Na ez az egyik baj és ezért nem támogatnám soha a többlépcsős adót itthon.
Mert szerinted is pl aki annyit keres, mint egy osztrák melós, az gazdag ember.
Hát nem az. A havi 1 misi bruttó az 6-700 nettó. Az pont a tisztességes polgári lét belépőszintje. Abból öröklés nélkül még egy normális lakást se veszel ma, nem hogy villát. A gazdag szint valahol 10 millió körül jön, de mészáros a maga havi 10 milliárd körüli gazdagodásával speciel pont leszarja, mennyi az szja, mert nem bérből és fizetésből él.
Megjegyzem, az se, akinek százmilliós évi bevétele van.
Ha a valódi gazdagokat akarod lehúzni, ahhoz nem kell többlépcsős adó. Ellenben azok meg nem hülyék, a céget, bevételt is át lehet vinni szlovákiába, nem csak a rendszámot, úgyhogy érdemes nem túltolni az osztályharcot.

VT Man 2020.01.01. 19:38:25

@tele.phone:
"Az adórendszer megint progresszívebb lesz, és visszatérünk a segélyezéshez"

Tehát az átlagbér felett keresõk szopni fognak, vagy meneküljenek külföldre...
Az ország meg deficites lesz, amennyire csak engedi majd a baráti nyugat.

Én is ezt olvasom ki a momentum programjából.

2020.01.01. 19:41:00

@Kuviklacz:
épült stadion is. mellette működik egy jégpálya.
haon.hu/wp-content/uploads/2020/01/+otf/922w/korcsolya1.jpg
és a szponzora a schaeffler. a keresletélénkítő politika egyik nyertese. egy gyáriparos a sok közül. a termelő beruházások adómentességet kaptak. gépalkatrész gyártók. járműiparosok. mikroelektronikai, biotechnológiai üzemek épületek errefelé.

2020.01.01. 19:54:05

@Kuviklacz:
és erre mondja azt a momentum, hogy ezek csak összeszerelő üzemek. nem bmw és a lufthansa kell ide. hanem?

2020.01.01. 19:58:52

@Brix:
a gyakorlatban az kapitalizmus, hogy egyesek brutális mértékű ingyenpénzt akvirálnak. akaratból következik az acquire. ad + querere. ebből származik. kérnek és adnak. ez egyébként finnül van. mert a magyarnak semmi köze az angolszászhoz és a latinhoz.

VT Man 2020.01.01. 20:02:25

@kiskutyauto:
'Szuper fizeSS-maffia troll-propaganda szennycikk... természetesen, ahogy az ilyen szokott, egyetlen szava sem igaz..."

Na megjöttek a fizetett momentum ügynökök.

Akkor tudnád vázolni a momentum szja rendszerét?

Brix 2020.01.01. 20:07:29

@Exploiter: A havi bruttó 1 millió, az bizony a nagyon jómódúak közzè sorol valakit Magyarországon, kb. felső 10% vagy mèg annál is kisebb rèsze a társadalomnak...Mi törtènik, ha az 1 millión felüli rèsz mondjuk , 1,1 millió esetèn 25% - al adózik? Nagyjából semmi...Havi 10 ezer forinttal kevesebbet vinné haza...A többkulcsos adó nem a közèprèteget cèlozza, bár az 1 millión felüli keresők már inkább a felső közèprèteg Magyarországon ...A fő cèlja lehetne , a valóban magas jövedelműek erőteljesebb adózásba vonása..
Valójában , jólèti állam nincs is többkulcsos adó nèlkül, az egykulcsos jövedelemadó a posztszoci országok sajátossága ...Az, hogy a polgárság èrdekeit védik az egykulcsos adóval, bullshit. Mert egy jól megalkotott többkulcsos rendszer a társadalom 80-90%- nak jobb lehet...
Valójában a leggazdagabbak kiváltságait vèdik...

VT Man 2020.01.01. 20:15:18

@Brix:
"Mi törtènik, ha az 1 millión felüli rèsz mondjuk , 1,1 millió esetèn 25% - al adózik?"

1. Adócsalás (kényszervállalkozás)
2. Vagy külföldre költözés

Ebbõl egyik se növeli az adóbevételt.
Azaz adtál a szarnak egy pofont, de legalább az irigy proli jobban fogja érezni magát.

kiskutyauto 2020.01.01. 20:17:36

@VT Man: Nem nem faszfejkém... pont te vagy a szarbángeci seggéből kifingódott troll... talán fizetett is, de ahogy látom elég undorító idióta bélféreg vagy ahhoz, hogy ingyen seggnyalásból is vállald... Itt állítások vannak, alátámasztás nélkül, majd copy-paste-zom neked amit kértél, ha tételesen tényekkel bizonyítva alátámasztod amiket itt leírnak, szólok hogy nem fog menni mert tételesen minden minimum hogy tévedés, de zömmel inkább hazugságok...

2020.01.01. 20:20:09

@Kuviklacz:
a fidesz a termelői piacot favaroziálja. a betelepülő gyáriparosok beruházási adókedvezményeket, vagy adómentességet kapnak. és eközben pénzügyi-kereskedelmi-szolgáltató szektort nacionalizálják. fut egy vidékies lakásépítési program. a fidesz a termelői gazdaságnak túl azon, hogy saját megának kedvez. költözz vidékre és dolgozz gyárakban. vagy ha ez nem tetszik, akkor lépj be a fideszbe. és ha az sem tetszik, akkor lépj fel ellene. az is legitim. de a fidesz politikája is legitim. túl azon, hogy vannak nyílt visszaélések.

az ellenzéki pártok programja az, hogy a szocik az államot eladósítják, a libek eladják. az európai értelemben vett konzervatívok asszisztálnak. ehhez képest a fidesz egy fokkal jobb.

az, hogy ez a kézivezérelt keresletélénkítő politika mennyiben válik be az a gyakorlatban kiderül. ha jön egy válság, akkor a bmw gyár (ami egyelőre meg sem épült) összeomlik, vagy nem omlik össze. mindenesetre a matolcsy, szijjártó féle elképzelés az, hogy ezeket a termelő beruházásokat a piaci szereplők a kormánnyal kötött megállapodásoknak megfelelően éppen akkor lesznek kénytelenek csúcsra járatni, amikor jön a válság. és ez az unortodox illiberális gazdaságpolitika meghozza az eredményét. és van aki azt mondja, hogy ebből nemzetközi elszigeteltség egy gazdasági összeomlás következik. a magyarország a harmadik világ szintjére süllyed.

lehetséges? hogyne lenne lehetséges. biztos? hogy lenne már biztos?

Brix 2020.01.01. 20:32:06

@VT Man: Dehogyis...A világ összes jólèti államában többkulcsos jövedelemadó van, nèhany kivèteltől eltekintve- pl. az adóparadicsomok, ès egy- kèt Öböl- ország...A többi ország mind a szegèny orszagok közzè sorolható..
Olyan könnyen nem lehet mindenkinek elmozgatni a jövedelmeket , ès az adótörvények is úgy alakíthatók, hogy a helyben kèpződött jövedelmet helyben kelljen leadózni...Nyilván lesznek olyanok is akik elmennek , de nem tömegesen..
Ha így lenne, már mindenki elmenekült volna az USA- ból, ahol van 7 kulcs, a legmagasabb pedig 37%...
Ha megnèzzük a flat tax országok listáját ,találunk közöttük gazdaságilag jobban ès rosszabbul teljesítőket is- de több a szegèny, mint a gazdag , inkább ...Úgy tűnik , nem sok korreláció van, az egykulcsos adó ès a gazdasági fejlődès között
Egy elmèleti - állam nèlküli- szabadpiacon persze a 0 adó adja összgazdaságilag a legtöbb hasznot, de ha már államban èlünk , akkor inkább az alul lévők kapjanak már kedvezmènyeket , ne pedig azok , akiknek valóban semmi szüksègük rá...( A többsèg èrdekei felől nèzve.)

Brix 2020.01.01. 20:46:43

@VT Man: Ezt az" irigy prolizast" jó lenne már befejezni! Ez is a Fidesz nèpbutító propaganda szövege.
Ha valaki felemeli a szavát a látható társadalmi igazságtalanságok , a nèpnyúzás ellen, akkor rögtön " mindenki annyit èr amennyije van - irigy proli " lesz nektek...

Brix 2020.01.01. 20:57:35

@civisvarosi2: "fidesz a termelői piacot favaroziálja. a betelepülő gyáriparosok beruházási adókedvezményeket, vagy adómentességet kapnak. és eközben pénzügyi-kereskedelmi-szolgáltató szektort nacionalizálják"
A betelepülő gyáriparosok adókedvezènyèt is neked kell kiköhögni, az nem zavar?
Dehogy nacionalizáljak a pènzügyi- kereskedelmi szektort! Annyira meg a Fidesz sem hülye , vagy mindenható, hogy államosítása a bankszektort , a kereskedelmet ...Az államszocialista, ès az államkapitalista rendszer egyszer már elbukott, nem lehet restaurálni ..Nem vèletlenül alig tudnak működni , vagy csődbe mennek a NER- közeli bankok, ès a CBA is bukott ker. Lánc..

2020.01.01. 21:31:21

@Brix:
a kedvezményezett a költségvettés nettó befizetője marad. azt az adókedvezményt relativisztikusan a gazdaság többi szereplője fizeti meg. ez a létező kapitalizmus. az államkapitalizmus. amikor a nagy összegű banki hiteleket semmiből generálják, akkor az sem klasszikus liberális elvek szerint történik. amikor szemenként mérték a borsot, akkor volt olyan kereskedő, amelyik térdig járt a borsban. mert annyi hasznot hozott a közönséges árucsere és a nemesfém mint árupénz. arany forintok és az ezüst dénárok. bizományi kereskedéssel, jelzálog alapú kölcsönökkel létrejött a polgárság a 16. században a magyar reformáció idején. klasszikus liberális elvek szerint.

de a kapitalizmus nem ez. hanem az, hogy a londoni city beindítja a pénzjegynyomdát. és első körben ezt az állam még felügyeli. és utána létrejön az állam nélküli társadalom. az ensz cca. 200 tagállama helyébe cca. 300 multianacionális vállalat lép. ez a neoliberális elképzelés. a fidesz neonacionalista. ők azt mondják, hogy a pénzügyi kereskedelmi szolgáltató szektort nacionalizálják. és mondhatod, hogy nem erre törekednek. dehogy nem. az ellenzéki pártok mindent piacosítanának. és ehhez a szegényeknek alapjövedelmet osztanának.

2020.01.01. 21:49:15

@Brix:
a britek 500 éve beizzították pénzjegynyomdát. és megindult a gyarmatosítás. 50 éve az amerikaiak azt mondták, hogy ők építenek gyarmati kapitalizmust. és a fidesz 5 éve épít illiberális demokráciát. de ez a létező kapitalizmus. az állam és a pénzpiac összefonódása vezényli a nemzetgazdagságot. és ahhoz kapcsolódik a külügy. így működik dollár gazaság és a a dollárdiplomácia. magyarország ehhez kapcsolódott a forinttal.

az ellenzék azt mondja, hogy európai egyesült államok. úgy európában az európai központi bank és körei jutnak brutális mennyiségű ingyen pénzhez. lölőt kihagynák a buliból. de ezekben a körökben lölőhöz hasonlóak tömegével akadnak. a fideszben grál lovagok ahhoz képest, hogy miféle aberrált faszok akarják a világgazdaságot uralni. és ebből adódik a degenerált kultúra, ami a kereskedelmi médiából uralkodik. aminek alternatívája egy elmebeteg kislány.

2020.01.01. 22:19:33

@Brix:
a klasszikus liberalizmusban az alapelv az, hogy a pénz árupénz és a piac valós árupiac. a pénz klasszikusan nemesfém. a szolgáltatások közszolgáltatások eredendően. azt az államegyház nyújtja a befizetett adókért cserébe. ez a klasszikus liberalizmus. ez feudalizmus alapvetően.

a jogok földtulajdonra vannak alapozva. és abban a városi polgárok, vidéken a nemesség és a familiáris jobbágyok laknak. a várások nemesi joggal vannak felruházva. a polgári házak a családok a cselédiekkel nemesi házakkal azonos jogokkal rendelkeznek. ez a reformáció. ezzel szemben lépett fel a habsburg ház. ebből adódott az első függetlenségi háború bocskai vezetésével. bethlen féle trónfosztás. majd a katolikus rákóczi is fellázadt a habsburgok ellen. újabb trónfosztási kísérlet. de a főnemesek nem támogatták, az esztergomi érsek nyíltan hazaárulóvá váltak. és aztán ebből lett a harmadik trónfosztás. kossuth. és végül a negyedik trianon után. magyarország a függetlenségi háborúit félsikerekkel vívta meg. és ebből következően nem tudott és a magyar elit olyan nagyon nem is akart gyarmatosítani. hanem az volt a cél, hogy a kárpát-medencét gazdasági értelemben és kulturálisan is uralni tudja. és kereskedelmi kapcsolatokat építsen közép európai, balti, balkáni és eurázsiai irányokba.

klasszikus liberális árupiacot. úgy, hogy kötelmeket világias módon az állam rója a polgárokra. és a szolgáltató szektort, különösen a pénzügyi kereskedelmi szolgáltatásokat az állam uralja. a kereskedelmet is. a szabad városok és annak polgársága. és a kultúra nagyrészt vidékies. úgy jön létre, hogy a zsidókeresztény hagyományt beemeik a népvallásba. és ezt akarja eltörölni a "felvilágosodás" és a "liberális" kapitalizmus.

Brix 2020.01.01. 22:45:33

@civisvarosi2: Az ellenzék azt mondja, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, hogy legyen valamilyen kontrollja a magyar államot fogságba ejtő politikai elitnek. Meg azt is mondják, hogy legyen nagyobb transzparencia az EU - források felhasználásakor és legyenek szigorúbb összeférhetetlenségi törvények és a vagyonnyilatkozat terjedjen ki a családtagokra is.
A Fidesz ezt mondja, hogy ez a belügyekbe beavatkozás, és maradjunk Európa legkorruptabb országai között, hogy még több EU/állami forrás jusson az Orbán-közeli elitnek..
Orbán nem akar jogállamot, és ha számonkérik a jogállamiság kérdésében - amikor már egzakt módon kimutatható, hogy sérül a jogállamiság, pl: az összes fő közjogi funkciót pártemberek vezetnek , vagy Médiatanácsba nem engednek ellenzékit- akkor jön a migránsozás, mint végső önigazolás...
DE, a lényeg: az orbáni crony -kapitalizmus, a "state capture" rosszabb az embereknek, ( a többségnek..) mint a normál kapitalizmus, ahol jobban érvényesülésre jut az emberek közötti önkéntes, és kölcsönös érdekek alapján létrejövő gazdasági és társadalmi rendszer- mint a természetellenes , politikai eszközökkel fenntartott hierarchiákban...
Amit Orbánék kínálnak, az egy hamis illúzió! Nem védenek meg senkit , senkitől, csak egy a lényeg: hogy nekik minél több közforrás jusson..

Volocsájev nem eshet el 2020.01.01. 22:57:31

A Momentum nagyjából Gréta Tutiberg szintjén mozog. Néhány bejáratott, felkapott szlogent recitálnak tovább, habverés az egész

A színvonalukról sokat elmond, hogy még a pártpénz elszámolás feladatával se bírtak, ami pedig nem bonyolultabb egy kisvállalkozás adminisztrációjánál. Van viszont zöld halandzsa (csak akarni kell és zöld lesz a világ) lila füstgyertyákkal meghintve

Szánalmas mennyire leépült ez a generáció, mintha sose lennének már képesek valamit rendesen végiggondolni és megcsinálni

2020.01.01. 22:59:47

@Brix:
az európai ügyészség semmivel se jobb, mint a magyar. az európai uniónak jogában áll akármilyen kifizetést akár utólagos ellenőrzéssel is megtadadni. ennél több jogot nem kell adni. onnantól kezdve luxemburgban mondanák, hogy ki legyen a miniszterelnök a posztszovjet térségben. mert lehet mondani, hogy vejkó összebeszélt valakikkel és azért szereli az energiatakarékos lámpákat. az összes közbeszerzés ilyen. az összes. ilyen alapon bárkit le lehet csukni. egy ilyet láttam. szerencsére nem valósult meg. mert annyi szereplő akart benne túlárazottan részt venni, hogy a politikai kockázatot senki se vállalta. és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ebben nem veszek részt. de megértem azt is, aki azt mondja, hogy ilyen a világ. de azt, hogy az mszp-szdsz és a dk, vagy különösen a momentumos családok nem érintettek. és ezt bízzuk egy luxemburgi ügyészségre. basszus, nálad nagyobb balfasz nem kell. nem látod a luxemburgi ügyvédeket. borkai haverját. nem láttad junckert és a többieket. te vagy egy alávaló szemét ember vagy, vagy végtelen ostoba.

Brix 2020.01.01. 23:03:14

@civisvarosi2: Amiről te írsz, azok a 300 évvel ezelőtti társadalmi-gazdasági viszonyok bemutatása, a saját narratívád szerint, de nincs relevanciája a mára...
Az árupénz nem tudja a modern gazdaság igényit kielégíteni, nem is tudná megjeleníteni az összvagyont, könnyen kezelhető,és nincs is rá az embereknek szüksége..
Ha a virtuális pénzrendszereknek sikerül megerősödni, akkor az konkurenciája lehet majd az államok központi bankjai által kibocsátott pénzeknek is...

Exploiter 2020.01.01. 23:03:38

@Brix:

Az usat nem hasonlítanám hozzánk.
Mert itt tényleg az a baj, hogy elég felülni a vonatra, utazni másfél órát és a fizetésed sokszorosát kapod. Ha az országban sikeresebb lett volna a habsburg térítés és németül beszélnénk, már nem élne ember a határokon belül.
Én is csak azért élek itt, mert jól keresek és úgy érzem, sikerült belőnöm egy korrekt adószintet. Még így is kétszer ennyit tudnék félretenni ha igent mondanék akármelyik bécsi állásajánlatra, de a család miatt nem ér ennyit a dolog.
Ha jön egy balos kormány és azt mondják, fizessek többet, az olló megint nyílik, aztán lehet újragondolni.
Mondok egy példát. Volt evás cégem. Fizettem 30% körüli adót. Korrektnek tartottam. Jött egy kétmilliós meló, kifizettem hatszázezret, fájt a szívem, de nyugodtan aludtam, maradt még 1,4, annyiért megérte. Aztán felemelték majdnem 50re. Hmm, ugyanarra fizessek ki majdnem egymilliót? Mit tesz az ember? 1: belátja, hogy ez a remek ország ér annyit, hogy két hónapból egyet ingyen dolgozzon. 2: inkább nem is dolgozik. 3: csinálja feketén. 4: elmegy olyan helyre, ahol nem szopatják hülyeségekkel. A 2 3 4 esetben nem hogy több jön be az államkasszába, hanem az addigi 600 helyett is 0 marad.
Ezt kell megérteni. Nem a jól keresőnek van szüksége a csóróra. A dolgozó nélkül hal éhen a proli.

Boycie 2020.01.01. 23:08:46

@civisvarosi2: "te vagy egy alávaló szemét ember vagy, vagy végtelen ostoba."
Ő egy Soros-ügynök

Ha valaki ismeri a Codruța Kövesi romániai munkásságát, akkor tudhatja hogy milyen gazemberséget várhat el az Európai Ügyészségtől. Pl a román hölgyet minimum a SRI és a CIA zsarolhatja egy csomó mindennel. És már be van tréningezve arra hogy a "politikailag érzékeny" személyekről egyeztessen a "gazdáival". Fasza lesz...

Brix 2020.01.01. 23:12:06

@Volocsájev nem eshet el: " A színvonalukról sokat elmond, hogy még a pártpénz elszámolás feladatával se bírtak, ami pedig nem bonyolultabb egy kisvállalkozás adminisztrációjánál." Te már csak tudod...Fogalmad sincs, hogy milyen egy párt pénzügyi elszámolása...Az mindent elmond , hogy a Fideszt szinte soha nem vizsgálják, az ellenzéki pártokat meg folyton... A lényeg: ha akarnak úgyis találnak szabálytalanságot, akár ex has, pl az LMP-nek a pártszékház bérlést találták anno túl drágának...
Az imlicit cél az, hogy büntetésekkel visszaszedjék az ellenzéki pártoktól az állami támogatásokat, és hogy működésképtelenné tegyék őket...

Volocsájev nem eshet el 2020.01.01. 23:14:14

@Brix:
Elsőként magát Brüsszelt kéne átvilágítani

Például a belterjes hatalmi pozíció osztogatás szempontjából, na meg hogy ebben a belterjességben mekkora szerepet kap a korrupció. Barroso és Junckers is csontig korrupt politikusok, mindkettőt már a múltjuk miatt sittre kellene vágni. A szocikat dettó, csak meg kell nézni, hogyan tömik ki a Fletó cégét kamu megbízásokkal, vagy a Fletó feleségét a portugál főszoci alkalmazásáért papíron

Amiket írsz az a felhergelt proli acsarkodása, meg a szokásos euroblabla egy csodálatos EU-ról tündérmesébe illő szereplőkkel. Ha lesz európai ügyész az ezeknek az őskorrupt és átvilágíthatatlan politikai szereplőknek az eszköze lesz, mint ahogy a strasbourgi bíróság is a nevéhez méltatlan politikai eszközzé vált a gyakorlatban

2020.01.01. 23:14:28

@Brix:
az uniós csatlakozással magyarországnak ajánlottak akkor még 24 ep képviselő helyet. az uniós előcsatlakozáskor lehetett látni, hogy brutális korrupció uralkodik. ispa, phare, sapard programokban. akkor azt mondtam, hogy 19 megye ugyaennyi elektori közet. 5 ep képviselő legyen fővárosi. és ezek felelnek a pénzek elosztásáért. feudális alapokon.

megválasztják a főispánt és az képviseli hajdú megyét. és az kijelöli a helyettesét. és az ellenzék is ad egy alispánt. és ezek a saját és családjuk tisztességével és a vagyonával felelnek. budapesten mindenki azt mondta, hogy egy idióta vagy bazdmeg. feudalizmust akarsz a 21. században. a legaljasabb, legszemetebb politikai csoportosulás az, amelyik "liberális".

Volocsájev nem eshet el 2020.01.01. 23:26:47

@Brix:
Aki pártot akar működtetni, az készüljön fel az elszámolásra. A Momentum összecsapott valamit és még az eljárási rendet se tartotta be

Amatőr kispályások, most próbálnak saját programmal egy kicsit felnőttebbnek látszani. De nagyon csodálkoznék ha nem ugyanazokba a csapdákba futnának bele mint az LMP vagy a többi hasonló szárnyaszegett próbálkozás. Aztán végül majd rá lehet fogni hogyafidesz meg hogyazorbán, pedig ők mennyire izé

Brix 2020.01.01. 23:28:38

@civisvarosi2: "az európai ügyészség semmivel se jobb, mint a magyar. az európai uniónak jogában áll akármilyen kifizetést akár utólagos ellenőrzéssel is megtadadni.."
DE, minden ügyre nincs rálátásuk, ezért kell az utólagos lehetőség, hogy pl az EU-forrásokat érintő csalásokkal, bűncselekményekkel szemben fel lehessen lépni..
Ez egyfajta kontrollt jelenthet a nemzetállamoknak, így érthető, hogy a nemzetvezetők- a szubvenciók haszonélvezői- félnek tőle...
A wikpiedia szerint viszont jelentős a társadalmi támogatottsága az Európai Ügyészséghez csatlakozásnak

2020.01.01. 23:35:52

@Brix:
egy virtualizált pénzrendszerben a tisztességet zárójelbe lehet tenni. azért, mert a pénzteremtésnek nincs természetes korlátja. na most aki azt mondja, hogy ebből lesz környezetbarát gazdaság. abból legjobb esetben kereskedelmi háborúk adódnak. és egy modern kori virtualizált vallásháború. és éghajlat változás milyen mértékű lesz azt nem tudjuk. ahogyan az sem, hogy milyen lesz az időjárás két hét múlva. ez nem azt jelenti, hogy nem kell meteoróligai szolgálat. hanem azt, hogy az nem valós piaci működés. az közszolgálat. és lehet több közszolgálati társaság. és a reklámpénzeket el lehet osztani kattintás alapon. és a bankkártyával lehet pöttyinteni. és ezekért a közszolgáltatásokért cserébe a parasztok adnak valós árut. mert nekik is kell időjárásjelentés.

Brix 2020.01.01. 23:40:53

@Volocsájev nem eshet el: Èn csak annyit állítok - hogy többfèle kontroll, azaz az Európai Ügyèszsèghez csatlakozas - az jót tehet a korrupció csökkenèsènek, nem vèletlenül írta alá az államok többsège , 5 állam kivètelèvel...
El kell dönteni az ország vezetèsènek , hogy mit akar: elfogadja a fő európai fejlődèsi irányokat , akkor is ha az èppen a föderális irányba mennek, vagy megpróbál a szèlső pozícióból bomlasztani...A következmènyeket már azért látjuk: kevesebb forrás lesz a következő költsègvetèsi ciklusban , nem csak Nagy Britannia kilèpèse miatt...a Nèpparti tagság is ugorhat a Fidesznek..

Brix 2020.01.01. 23:52:02

@Volocsájev nem eshet el: Másrèszt, ne feledjètek, ti EU- ellen acsarkodók, hogy sehol sem lennènk az európai tőkebefektetèsek, kb 45-50 milliárd euro nettó szubvenció( 2004- óta) ès az EU piacai nèlkül...Valójában egy gyenge ès kiszolgáltatott ország vagyunk, teljesen beintegrálva , erős függèsben az európai rendszerbe..Èppen ezèrt, minden EU ellenes- harc csak szájkarate...A pènz onnan jön ès a legnagyobb felvevő piacainak is ott vannak...

2020.01.01. 23:58:36

@Brix:
szükség van külső és belső ellenőrzésre. szövetségi keretek között működő titkosszolgálatra. de abban a németek a német érdekeket fogják védeni elsősorban. és mondhatnak akármit. amíg szaporodási közösséget alkotnak és egy német egy másik némettel házasodik addig ez a helyzet. és ugyenaz vonatkozik a franciákra és az összes államnemzetre. na most lehet mondani, hogy ezt majd a világ feladja. de ezt belső pest és buda egy része mondja. aminél belterjesebb csoportosulás nincsen, csak az identitását vesztette. egy ellenkultúra, amelyik feladja az általános emberséget. és ez vezet el a többség fasizálódásához. kisebbség hegemónia kísérletével szemben hirdet a többség szupremáciát. lehet, hogy tévesen érzékelem a valóságot. nekem így tűnik.

szükség van nemzetközösségi keretek között pénzügyi ellenőrzésre, politikai meghallgatásra. a tagállomok kormányfői és akár az európai parlamentben is legyen interpellálhatóak. az államminiszterek az európai népszövetség szakbizottságaiban. az elsőfokú büntetőbíráskodást a közigazgatásban alsóbb szinten kellene megvalósítani. legfelső államigazgatási szint fölé háborús bűnösöket lehet állítani.

nem azt állítom, hogy tiborcz egy grál lovag. hanem azt, hogy ellenük ugyanúgy politikai hadjárat folyik, ahogyan hernádi ellen. túl azon, hogy ha szigorú erkölcsök szerint a politikai osztályt egy az egyben be lehetne börtönözni. ha ezt tenné, akkor olyan nagyot az esküdtszék valószínűleg nem tévedne. európában az államalkotók joga a bíráskodás. a szabad városok és a megyék joga a magyar hagyományban.

Brix 2020.01.02. 00:19:42

@civisvarosi2: nem azt állítom, hogy tiborcz egy grál lovag. hanem azt, hogy ellenük ugyanúgy politikai hadjárat folyik, ahogyan hernádi ellen. túl azon, hogy ha szigorú erkölcsök szerint a politikai osztályt egy az egyben be lehetne börtönözni"
Ez erkölcsi nihilizmus, masrèszt, ki most a politikai osztály, kb 95% -ban fideszközeli potentátok, meg egy pár állampárti reliktum,akik esetleg önko szinten tènyezők..
Eleve nem is lehet egy rendszer erkölcsös, ahol a miniszterelnök apja, bátyja , veje, milliárdos állami szubvenciókat akvirál...
Hol van itt az összefèrhetetlensèg..
Vagy van kb 9,773 millió magyar állampolgár határokon belül...mennyi a matematikai valószínűsège , hogy vèletlen pont a miniszterelnök falujából , 1688 lakosból kerül ki èppen egy dollármilliárdos..nem túl sok a vèletlen szerepe itt...sima haveri kapitalizmus ez , nem más...

Brix 2020.01.02. 00:42:26

@civisvarosi2: A kèrdès az, hogy a különböző identitások milyen arányban vannak jelen az emberben..
Vannak akik csak a magyar nemzeti identitást tartják fontosnak. Mások azt mondják , hogy európaiak is vagyunk egyben, ès az európaiság is fontos rèsze identitásuknak...
Vannak akik pedig azt mondják , hogy lèzetik egyfajta globális identitás is, a Föld bolygó a közös otthonunk, amely összeköt minket...Ahogy haladunk az időben előre , a törzsi , nemzeti identitások felől egyre inkább a nagyobb identitások elfogadása felè halad a világ...Ma már nincs is èrtelme a különbözősègek , az identitások hangsúlyozásának, hiszen, egyfajta globális egysègesülès időszakát èljük...aminek lehet a globális elkeveredès lesz a vège, a rèmálmod....

Volocsájev nem eshet el 2020.01.02. 00:59:13

És nemzetközivé lesz holnapra a világ, tralala. Moszkoviták helyett Brüsszeliták akarják megmondani a tutit, a szabaccság a felismert szükségszerűség, mindez tudományilag meghatározva. Aki nem így gondolkodik az szélsőizé mert a nagyapja kulák volt

Nem sokat változtak az eszközök, néhány divatfogalom lett kicserélve másik hasonlóra, itt tart a mai baloldal

2020.01.02. 01:26:06

@Brix:
ez elemi biológia. amíg a franciák döntő többsége franciával házasodik addig ne magyarázza már a francia baloldal és a liberális pártok, hogy ők és a szavazóik elsősorban európaiak. franciák nemzették őket. nem ősgallok, de franciák akik legalább kulturálisan közösséget vallanak ősgalliával. attól franciák túl azon, hogy egy újlatin nyelvet beszélnek, a l'hexagone és külbirtokaik gazdagságát szervezik, vallják a francia felvilágosodás köztársasági elveit, stb. amit egy magyar a szent korona alattvalójaka egy kicsit másként lát ha másért nem, akkor trianon okán. és ezeket az értéketet nemzetközösségi keretek között próbáljunk egyesíteni, érdekeket egyeztetni.

az európai egyesült államok hirdetői egy szemét társaság. ebben azért megegyeznek a brit konzervatívok, a francia és a magyar hazafiak. mert az európai unió alapelveinek feladását jelentené.

VT Man 2020.01.02. 10:19:17

@Brix:
"A világ összes jólèti államában többkulcsos jövedelemadó van, nèhany kivèteltől eltekintve"

Ami valamennyire működik is nyugaton, ahol így a jövedelmeket beszorítja az (átszámolva) 500 ezer - 1.5 millió Forint nettó sávba.

És sokszor bünteti a családokat: hiába van egy-két gyerek, a jól kereső adókulcsa nem ismeri el ennek költségeit (a magas kulccsal adózó ember gazdaságilag legjobban teszi, ha nem vállal gyereket). Aki jól keres, az pedig jó, ha nem házasodik kevesebbet keresővel, mert akkor megint csak bünteti az adórendszer (ha csak nincs családi adózás, de az ritka).

Ezzel együtt is, az amerikai középosztály folyamatosan csúszott lefele az elmúlt 2-3 évtizedben, miközben az amerikai gazdagok csak egyre gazdagabbak lettek (igaz, őket nem túlzottan érinti az SZJA).

VT Man 2020.01.02. 10:23:45

@Brix:
"Ezt az" irigy prolizast" jó lenne már befejezni! Ez is a Fidesz nèpbutító propaganda szövege."

A proli nem az, aki tisztességgel dolgozik, akár gyárban, akár szakemberként, mesterként, arra van külön szó.

Az irigy proli az, aki keres minimálbér körül, és azt kívánja, hogy mindenki más, aki nála többet keres, legyen szarrá adóztatva annyira, hogy ne sokkal maradjon több hó végén neki se.

És ezek hergelése sajnos magyarországon nagyon bejön a baloldalnak kampányban.

Brix 2020.01.02. 11:33:50

@VT Man: Ezzel együtt is, az amerikai középosztály folyamatosan csúszott lefele az elmúlt 2-3 évtizedben, miközben az amerikai gazdagok csak egyre gazdagabbak lettek (igaz, őket nem túlzottan érinti az SZJA)"

Az amerikai közèposztaly helyzete stagnált az elmúlt 20 èvben , most èppen kicsit javuló trendben van. Kb. 63 ezer dollár körül van a háztartások èves medián jövedelme, ami így is sokkal magasabb mint a világátlag...
Ha egykulcsos adó lenne, akkor még ilyen helyzetben sem lennènek, mivel az alsó 50% - nak kellene befizetni a költsègvetèsbe azt a rèszt, amit a 100 ezer dollár feletti èves jövedelem felett rendelkezők tesznek meg most, azaz a szegènyebbek járnának rosszabbul...Minden egykulcsos adó kedvezmènyezettje a társadalom kb felső 20-30%- a többsègenk indifferens , vagy èppen jobban jár a többkulcsos rendszerben- ezért van a Föld országainak elsöprő többsègèben többkulcsos rendszer...

Brix 2020.01.02. 11:55:20

@VT Man: A vilagtrend az az elmúlt èvtizedekben , hogy a munkajövedelmek rèszaranya csökkent a GDP- n belül, a globalizáció hatásai miatt. A folyamataos munakerőtöbblet jelenlète a fejlődő országokban leèrtèkelte a fejlett országok munkaerejèt, plusz a technológia fejlődèse szintèn a bérek stagnálásat segítette a fejlett országokban , ezért a közèposztaly kevèsvè versenykèpes rèsze lecsúszott, akik versenykèpes tudással rendelkeztek , azok felemelkedtek...
Hogy az egykulcsos adó segíti- e a leszakadó alsó közèprèteg visszakapaszkodasat, nem hinnèm....Ott meg jelentősebb kedvezmènyekre lenne szüksèg , amelyet egy differenciáltabb adórendszer teremt meg...
Azt gondolom , hogy a tarsadalmi- gazdasági rendszer legfőbb kedvezmènyezettjei fizessenek arányaiban többet jövedelmükből, a "közösbe " ès ne arányosan ...A Föld legtöbb országában így gondolják, de az arányossag mellett is vannak èrvek...attól függ milyen politikai erők uralják az államot , ès mit tudnak keresztülverni a tarsadalmon...
A !egjobb a nulla közeli adó lenne, ès a minimál állam, színtisztán ideológia- mentesen...Èn sem vagyok az adóztatás híve , de az sem járja , hogy egyesek 10 milliárdos közpènzeket akvirálnak röhögve, miközben mi brutális adókat fizetünk ( a közèprèteg..) mert az a pénz a tőlünk elvett, ellopott pènzekből származik...

VT Man 2020.01.02. 21:36:17

@Brix:
Az amerikaiak 5-10%-a keres 118k-nál többet. Persze van ahol ebbõl rengeteg elmegy a lakhatásra.
Viszont az igazi gazdagok havonta keresnek annyit, mint a jómódúak évente (azaz legalább tízszer annyit), de õk nem adóznak progresszíven.

Az igazságos az lenne, ha a gazdagok rendesen adóznának, de nem teszik.

www.marketwatch.com/story/most-americans-who-earn-90000-a-year-say-they-dont-consider-themselves-rich-2019-01-24

2020.01.03. 08:33:00

@VT Man:
ez esetben nem a jövedelmet, hanem a nem termelő vagyont kellene progresszív adóval sújtani. mert az nem teremt munkát. illetve a pénzforgalmat. mert hogy az óriás vagyonok abból keletkeznek, hogy a pénz teremti a pénzt. de a momentum ezek helyett a munkabért adóztatná.

VT Man 2020.01.03. 10:29:28

@civisvarosi2:
Erről van szó!

Ja, van egy ötletem! Ha gazdag vagy és van mondjuk 100 millió Forint pénzed, akkor lenne itt egy lehetőség...

Csinálunk egy pártot, aki szépen megszivatja a középosztályt a progresszív adóval, társadalmi igazságosságot hirdetve, miközben az igazán gazdagokat (akiknek van 100 milliója lobbizásra) békén hagyja, ők nem nagyon kell adózzanak.

Na, milyen ötlet?
Nevezzük a pártot mondjuk Momentumnak. Vagy akár DK-nak.

2020.01.03. 11:36:43

@VT Man:
ha egy társadalomban a tőkejövedelmek egyenlően oszlanak el, akkor a progresszív jövedelemadó lehet célravezető. ilyenek voltak a skandináv társadalmak. csak aztán a vállalataikat megvették a nagyvilágból ügyes üzletemberek. kínaiak, beverly hills-i ügyvédek. és azt mondták, hogy malmö egy élhetetlen kisváros. mert nincs iszlám negyed. a skandináv középosztály fizeti a progresszív jövedelemadót és a bevándorlók szavaznak a baloldalra. csak közben megindul a társadalom jobbra tolódása. és egyre többen szavaznak a széljobbra. ez észak európában se működik. ez vitte a csődbe észak-magyarországot. borsod abaúj zempén megyét. az elcigányosítás. miskolciak azt mondták, hogy nekik a pártok közül nem jó a fidesz. inkább legyen a dk. jogukban állt azt mondani. egerben azt, hogy legyen a jobbik. de nem a radikális, hanem összefognak a szocialistákkal. a momentum meghirdeti a progresszív jövedelemadót. a bosch dolgozói kevesebbet keressenek. hogy a szegény kis cigányok segélyét megnöveljék. ebből jött létre a széljobb. úgy tűnik, hogy még egy ilyen kört kell majd futni.

Brix 2020.01.03. 11:46:45

@VT Man: Csinálunk egy pártot, aki szépen megszivatja a középosztályt a progresszív adóval, társadalmi igazságosságot hirdetve, miközben az igazán gazdagokat (akiknek van 100 milliója lobbizásra) békén hagyja, ők nem nagyon kell adózzanak."

Egy jól kialakított sávos adórendszer èppen azt segítenè , minèl inkább kiszèlesedjen a közèprèteg, a valódi közèprèteg ès nem a gazdagok. Magyarországon a havi 1-2 milliók között keresők már tulajdonkèppen a közèprèteg legfelső rèszèt kèpezik, ès mondjuk egy 1 millión felüli rèsz enyhe progresszivitása nem döngölnè őket a sárba ( mondom úgy, hogy ez nekem is rosszabb lenne kissè , felesègem nèha 900 felett hoz nettóban..) Az átlag messze 1 millió alatt keres...már brt 500 is kiváló fizetésnek számít pl az ország keleti rèszèn..
A lènyeg: az embernek felül kell emelkedni a nagypolgári önzèsen, hogy az egész társadalomnak jobb lehessen..
A lehetősèg adott lenne a Tiborc- fèlek erőteljesebb adóztatására, minden csak politikai akarat kèrdèse...A nagy èrtèkű ingatlanok adója, egy lehetősèg ( pl. az agyonszubvencionalt ) nagybirtokè..
De , lehetne forrasadót kivetni, pl. a tízmilliárdos szubvenciókra...
Mègegyszer mondom : nem vagyok híve a nagy adóknak, - de az adott keretrendszerben, ekkora államnál- fizessenek többet az állami visszaosztasok ès nagy vagyonok birtokosai...
Egyèbkènt, az sem biztos, hogy az ellenzèk visszahozná az többkulcsos adórendszert, sőt, mostanában inkább nem irányában gondolodnak, a cèl viszont a Mèszaros Lőrinc fèlèk megfingatása ès a nagyobb jövedelműek jobban adózásban vonása lenne..
Az sem járja - hogy a nemzetközi trendeknek megfelelően- extrèm, adóparadicsomi alacsony szinten van a nagyvállalkozások adója...A hiányzó rèszt , akárhonnan nèzzük , a kisembernek kell befizetni a rendszerbe, azoknak akik minden jövedelmüket felèlik, rögtön visszaforgatják az államnak az Afa- n keresztül, de semmilyen szubvenciónak nem kedvezmènyezettjei.
A rendszer alapvetően perverz, igazságtalan ..
Ez mèg az USA - ban is így van, de ott mègis kedvezőbb a kisemberek számára ...
Nálunk minden erővel, vakhittel támogatják a felső közèposztalyt ès a nemzeti nagytőkèt- pont azokat, akiknek az ègadta világon semmi szüksège nem lenne rá , hiszen hitelkèpesek , ott van a bank , vegyenek fel hitelt ès költsèk a pènzt, vállalkozzanak!
DE! A saját kockázatukra, ne az állam kockázatára!

Brix 2020.01.03. 12:03:58

index.hu/gazdasag/2020/01/03/bill_gates_adozas_gazdagok/
Bill Gates megmondja a tuttit! Ő már megteheti hogy kivonja magát a folyamatos lètharcból, ès bevallja az igazat...
A nulla vagy extrèm alacsony adóra, vállalkozások szempontjából , igazából az induláskor lenne szüksèg, ha már èrett szakaszban vannak, nem
Nálunk is pl lehetne egy olyan gazdasági program, hogy minden üzleti tervvel rendelkező induló vállakozó kapjon ingyen indulótőkèt ( nèhany milliót ,) az államtól egyszer , nèvre szólóan ès 2 èvre adómentessèget.
Ebből kijöhethe valami jó, valami polgári fejlődès...
De abból soha, hogy a haveri körnek milliardokat ad az allam, hogy hotelt èpítsenek- maguknak ...(mennyi sok adót kell nekünk ahhoz befizetni, hogy összejöjjön az 5 milliárd...)
A felèpült hotelben meg el lehet helyezkedni havi 150 ötven nettóèrt a "citizeneknek"
Ezt a moslèk dealt kellene befejezni állami szinten, mert ennèl már a helikopterről kiszórt pènz is hatèkonyabban hasznosulhatna...

Brix 2020.01.03. 12:29:04

tablet.hvg.hu/kkv/20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes

A NER egyik vezèralakja , egymaga 400 milliárd forint közbeszerzèst nyert el , egy èv alatt...ez is mutatja, hogy több milliárd dollárnyi közpènz- a többsèg , a kisemberek által összedobott pènz- folyik át a NER- oligarchák kezèn...
Ezt a perverz ès igazságtalan rendszert kell felszámolni , megszüntetni ès új , transzparens viszonyokat teremteni , nagyobb társadalmi kontrollt lètrehozni a közforrások felett...
Ez lehetne egy új kormány első intèzkedèse...

2020.01.03. 12:45:59

@Brix:
magyarországon a medián településméret 17.5 ezer. az átlagos magyar település kiskőrös, nagykőrös vagy mondjuk mezőtúr. ezek még viszonylag jó helyzetben vannak.

összeállnak a fiatalok mezőtúron. és kapnak az államtól induló tőkét. a semmiből nyomnak nekik pénzt 1-1 millió forintot. vagy kapnak 10 millió forint hitelt. és azt mondja az állam, hogy ne fizessenek adót 1+1 éven át. a munkaerő piacon évi 100 ezer új belépő van. és évente legfeljebb 1 millióan vehetik ezt a lehetőséget igénybe. mi történik utána? hogyan lesznek globálisan versenyképes vállalatok mezőtúron? sehogy. hiába nyomtatsz pénzt. az a nettő tőkeimportőr területeken kevés. vagy tőkét kell tudni exportálni, vagy védeni kellene a belső piacot.

2020.01.03. 12:50:12

@Brix:
bárkinek joga volt olcsóbban elnyerni a közbeszerzést. ezek kaptak hitelt. és ezek tudják teljesíteni a megbízást. amikor a strabag nyerte el, akkor az nyerte el. akárki elnyerheti ezeket. egy kültelki gázszerelő is. akárki, akiben a politikai osztály megbízik. simicska, vagy akárki. ha a momentum macron barátjaiban bízik meg, akkor ők nyerik el. nem lölő a probléma, hanem a rendszer problémás.

VT Man 2020.01.03. 17:27:37

@Brix:
www.nytimes.com/interactive/2019/10/06/opinion/income-tax-rate-wealthy.html

Teljesen meglepodtem, mert az USA progressziv adorendszere csak a 80-90 percentilisig progressziv, utana viszont elkezd esni az effektiv adokulcs. A leggazdagabb 400 haztartas pedig effektive 23% adot fizet csak.

Az adorendszer a fenti cikken abrazolva viszont szinte egykulcsos: az emberek also 80%-a 25-30% kozotti adot fizet (de ebben valoszinuleg nincs benne a nyugdij es a betegbiztositas).

Brix 2020.01.04. 11:10:07

@Petimester: Miért nem költ eleve kevesebbet, és akkor nem kell adót emelni?
Azt kellene belátni, hogy "hiányzó részt" mindig lehet találni, mert mindig lehet mondani, hogy még többet költsön az állam még több mindenre.
Azèrt nem költ az állam kevesebbet , mert ez egy államkapitalista rendszer, azon belül crony- kapitalizmus, ami azt jelenti hogy ègető szüksèg van a minèl nagyobb elosztható közpènzekre, ami èrtelemszerűen sok adó beszedèsèt igènyli..
A legfőbb államcèlok most:- nèpessègrobbanas elèrèse ( csok, állami ingyenhitelek)
- a hadsereg felfejlesztèse
- hatalmas infrastruktúra megaprojektek, mint a Budeset-Belgrad vasút, majd Paks 2
Mind óriási pènzeket igènyelnek , így kisebb állam nem várható a jövőben sem..
Más területeken , pl a nyugdíjakra fordított összegek csökkenhetnek ( csökkennek is) reálèrtèken a költsègvetèsen belül, vagy az oktatásra egèszsègügyre fordított összegek sem nagyon növekedtek a GDP százalèkos arányában ...
A lènyeg: a gazdaság növekedèsèvel párhuzamosan nem csökkentek igazán az adók - az adóèk magas, Orbánèk túladóztatjak a munkavállalókat, mert az egykulcsos adó csak egy komponens, az összes adóteher között..

Brix 2020.01.04. 11:22:11

g7.hu/penz/20190711/a-fizeteseket-a-magyar-allam-adoztatja-a-legerosebben-a-regioban/
Az alacsony keresetűek adóèke a második legmagasabb az EU- ban ès az átlagkereset esetèben is az 5. helyen vagyunk...( 2018)
Ezen kellene változtatni a jelenlegi ( egy picit valóban javított is, a jelenlegi adóváltozások alapján ) vagy egy jövőbeli kormánynak, más megközelítèsben..

2020.01.04. 13:43:56

@Brix:
leccsökkented az adót a zsebbe fizető ügyeskedő vidéki maszekoknál. és utána mi lesz? hogyan éred el az áhított globális versenyképességet az átlagos magyar településen az átlagos magyar vállalkozóval és az átlagos magyar munkavállalóval. jelenleg sehogy. több pénzt a "zoktatásra". és honnan lehet az államnak több pénze a "zoktatásra"? adócsökkentésből vagy még többlet adókból?

2020.01.04. 13:59:46

@Brix:
helyi, zárt gazdaságok nélkül nincs válasz a társadalmi problémákra, a környezetvédelemre, stb. a mezővárosok árut cserélnek az áfész boltokban, a közértekben vagy a népboltban. a munkások a hajdú mosógépet elcserélik lehel hűtőszekrényre vagy videoton színes tévére állami alkalmazottakkal a centrum áruhazban vagy keravill szaküzletekben félállami rendszerben. mindezt úgy, hogy helyi gazdaság kap valamennyi adóelőnyt. csak ez ugye vegyes gazdaság. szociális piacgazdaság. ami 90-ben meg lett hirdetve. a köznép kurvára nem akart extrém liberalizmust és totális kapitalizmust.

azt a jelenlegi külső kamatkörnyezetben el lehetett játszani, hogy termelő multikat megtámogatják. de a kis és középvállalkozások jelentős része sohasem lesz globálisan versenyképes. a videoton valószínűleg nem gyártana jobb és olcsóbb tévét, mint a samsung. de egy videoton gyár és gelka vállalat összességében több adót és járulékot fizetne, mint az extreme digital vagy az alza pont húúú raktárai. ezért előnyösebb a videoton. a közösség és a termelői piac számára. egyénileg hátrányosabb. csak így budapesten mi lenne a piac?

2020.01.04. 14:15:38

@Brix:
ezekre a megoldás a reformszocializmus. a gmk, a ktsz és ehhez hasonlók. községi takarékszövetkezet. közösségi bankok. na de úgy mi lesz az unicredit bankkal. nem kellene ennyi pénzügyi elemző, állami ingatlanszakértők kellenek, az ingatlanpiaci alapok helyébe lépne az ikv legalább részben. a megoldás kulcsa éppen nem a progresszió, hanem a backtrack. szocialista módszerekkel építjük a kapitalizmusnak nevezett piacgazdaság félét. egyházas birtokok kellenek. a rászorult a pápista vagy a református vagy az ökumenikus népkonyha közül választhat. de ha munkaképes, akkor dolgozni kényszerül. mert a papok egy gazszálat se fognak odébb tenni. hanem meghirdetik: orando et laborando. esetleg a katolikus gyülekezetekben is meg lehet választani, hogy ki vezesse a dologházat. szentatya rámutat a szent botjával. felkeni valahogy. találnak hozzá valami rítust és valami szentet.

a társadalmi problémákra a megoldások egy jelentős része a szocializmus. és részben a keresztényszocializmus. aminek alapja a feudalizmus. és elsődlegesen ebből következik a környezetvédelem. nem a zöld mozgalmakból. és high tech megoldások is léteznek, de a retrográd világ kínálja a nyilvánvaló megoldásokat. és úgy tűnik, hogy azok nélkül nincs progresszió. megy a világ hol előre hol hátra.

Brix 2020.01.04. 15:53:29

@Petimester: "Ilyen világ kinek kell?" - A választóknak, a szavazópolgároknak. Azokra a politikai erőkre adják a szavazatukat, akik többet tudnak ígèrni, vagy valóban biztosítani valamit, ezèrt kèszül választási költsègvetès.....
Ha èppen gazdasági prosperitás van,az mindig az aktuális kormánynak kedvez, hiszen a lehetősèg számukra adott az osztogatásra, ha más nem , egy zsák krumpli erejèig...Az ellenzèk csak egy bianco csekket kèrhet, valami másra - de mindig rá kell ígèrni, mint amit a kormány ad..
Válságban , mikor nem lehet osztogatni , sőt , visszavesznek, akkor kerülnek bajba mindig az aktuális kormányok...
Legyünk realisták: az emberek 80-90%- át nem èrdekli a kisebb állam , alacsonyabb adók kombója , mert túl kevès az államtól igazán független ember , egzisztenciális èrtelemben, ezèrt sokan itt Európa keletebbi felén mèg mindig az államtól várják sorsuk jobbra fordítását...
Az állam meg örül, hogy mekkora nagy, hiszen az állam - lássuk be- nem más, mint az állampárt hatalmi apparátusa ès az ahhoz kapcsolódó gazdasági körök èrdekelőnyeinek èrvènyesítèse, a társadalom többi rèszènek a kárára..
Összesen nèhany ezer ember, a politikai csúcsvezetők, a hozzájuk kapcsolódó szubvenciókból èlő nagyburzsoázia ès helyi vèlemènyformálók együttese , akik foglyul ejtettèk a társadalom többsègèt..
A kis állam a szabadság szempontjából lenne fontos- de ezt kevesen èrtik meg- hiszen az állampárti , autoriter rendszert csak nagy központi elvonásból lehet fenntartani, kevès pènzből rögtön összeomlana a rendszer...Mèszárosèknak pl .gyártani kellene valamit egy szubvencionálás nèlküli rendszerben, ès kimenni a világpiacra , ahol valódi verseny van , ès nem sógor- koma világ ...
Rögtön összeomlana a mestersèges eszközökkel kreált, pár ember èrdekeit szolgáló gazdasági rendszer...

Brix 2020.01.04. 16:17:17

@civisvarosi2: helyi, zárt gazdaságok nélkül nincs válasz a társadalmi problémákra, a környezetvédelemre...(...) a közèp ès kisvállalkozások jelentős rèsze soha nem lesz nemzetközi szinten versenykèpes....(...) a társadalmi problèmak jelentős rèszere megoldás a szocializmus, a keresztènyszocializmus"

Dehogyis ! Pont azokat a problèmás elkèpzelèseket írod le, ami miatt soha nem lesz Magyarországon "megoldás " valós felzárkózás Nyugat- Európához..
A zárt gazdaság , a gazdasági autarkia - a külkereskedelem csökkenèsèvel, vèdővámokkal - az ország hosszú távú lemaradását segítenè elő , hiszen , a helyi vállalkozások így kevesebbet exportálnának ,ès kevesebb pènzert adnák el a termèkeiket a helyi piacon, nem èrvènyesülhete a kompatatív előnyök , ès árkülönbsègek alapján kialakuló nemzetközi kereskedelem ..
A zöldek is azt mondják , hogy kevesebbet kereskedjünk, nagy távolságokba , ès helyi termèkeket fogyasszuk - hogy megkímèljük a bolygót a szállítás okozta környezetszennyezèstől- viszont így nem èrvènyesülhetnek a globális kereskedelem összgazdasagi előnyei ès sok orszagot szegènysège taszíthatnak vele... Afrikát is úgy tudjuk megmenteni , ha megvesszük tőlük a banánt , és minèl jobban bevonjuk őket a világkereskedelembe, a komparatív előnyök alapján ( itt a banán nem terem meg...)

Brix 2020.01.04. 16:28:55

A kis - közepes vállalkozások pedig ki tudnak emelkedni globális szinten, p. Èsztorszag pèldaja, ahol számos IT cèg világkarriert futott be..
Alapszektorok esetèben,- a magyar hagyományok alapján- a feldolgozott èlelmiszeripari termèkeket lehetne egyre nagyobb mèrtèkben a világpiacra juttatni, mert egyre növekszik rá az igèny...A BMW megtelepedèsètől túl nagy csodát nem kell várni, jobb lenne egy exportkèpes , számos kis ès közèpvállalkozasra alapozott gazdaság , mint a pár nagy üzemcsarnoka èpülő...

2020.01.04. 18:21:07

@Brix:
magyarország sem nem szlovénia, sem nem észtország. hanem magyarország. adva van egy átlagos magyar településen átlagos magyar család. átlagos képességű és szorgalmú gyereke. vagy legyen egy kicsit jobb, mint az átlag. mezőtúron misi hármas-négyes tanuló. a szerelme marcsi és együtt járnak a helyi 2. számú általános iskolába.

tessék elmagyarázni misi és marcsi hogyan lesz globálisan versenyképes mezőtúron, vagy kisújszálláson. vagy hogyan lesz versenyképes piricsén. százszorszép óvoda encsencsen.
www.atudakozo.hu/partners/291361_Kep_2.jpg
ők hogyan lesznek globálisan versenyképesek. nem észtországban vagy szlovéniában, hanem magyarországon encsencsen.

2020.01.04. 18:36:00

@Brix:
encsencsi iskola. első kép, amit kidobott a közösségi oldalakról. nem észtéroszág, és szlovénia, hanem ezek a gyerekek. 2019-es erzsébet táborban. ezek a gyerekek, abban a környezetben, amit látsz.
scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/64383377_349621839067750_3467179033358237696_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQle0nRhU3ve7ybU2tPYuMwZKZG4bDzvxxxg4LOJ39CwI0Er-IAY87BGnOnEUuOd-j8&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=d2711ce743c97bf4cfcc4a2bcd05409b&oe=5EB3DF91
és erre azt mondod, hogy majd lecsökkented az adókat és megnöveled a közszolgáltatások színvonalát.

árpád házi szent erzsébet arcképét kirakják színes papírgalcsinból.
scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/64525261_349622012401066_7702643903979061248_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnS1qG68BEwifKlrPPMiebKzhQxTtTASSt9Uza632xOMewYUMmE9Q3bvpRTqWnyZ0M&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=5e65fa50dda4ad2ea417213122a08a02&oe=5E93635F
esznek krumplis tésztát.
scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/64444986_349623125734288_2619703847517421568_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlMEDZNPXdxfSAkjqsNBze6YLUZRIVybNxoUSrarV6G3lqV1jFxHrlDcjJYg4aEY7w&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=eff0b6a1c0187e02b3f75e4861a08339&oe=5E96A89A
ez az erzsébet tábor. felteszem ez valamilyen kiemelt esemény. itt tartunk.

kormányra kerül a pkp vagy a momentum és mi történik?

2020.01.04. 19:01:12

@Brix:
és nem ér azt mondani, hogy 2010 előtt milyen jó volt. azóta sohasem látott mértékű a pusztítás. mert ha az így van, akkor miért szavaznak a fideszre. 2010 előtt ilyen se volt.

a fidesz 18-ban encsencsen 69%-ot kapott. úgy, hogy az ellenzék képviselőjelöltje veres jános egykori pénzügyminiszter volt. és ő 15%-ot kapott. a momentum 1% alatt szerzett. összesen 3 szavazatot.

valakit be kellett szervezni arról a településről is. jelentkezett egy család. ők kaptak valami lila kabátot esetleg egy kis készpénzt. cserébe a momentumot támogatják. esetleg valakinek a valakicsodája látásból ismer a momentum elnökségéből valakit. és hogyan lesznek azok a gyerekek versenyképesek az erzsébet tárborban feltéve, hogy a momentum választást nyer. és ezek a gyerekeknek hogyan lesznek globálisan versenyképes vállalkozásaik. nem azt kérdezem, hogy 40 éves hogyan lesz versenyképes, akit 25 éven át még a munkaerőpiacon kell tartani. őket is el kell tartani. ennek a nemzedéknek az esélyeit már elcseszték a rendszerváltók. tamás gáspár miklós, tölgyessy péter, hankiss elemér, lovász lászló és többiek. azt mondták, hogy van egy elméletünk. szabad piac. és tessék. versenyezzetek az évszázadok óta kapitalizálódó multinacionalis nagyvállalatokkal. és ha nem megy, akkor az a ti hibátok. ez az elmélet. látjátok a beverly hills-i ügyvédeket. ők milyen gazdagok. hápogott hozzá hápogi. a világhírű szociológus. ebből következően a rendszerváltásba belépő fiatal felnőttnek ezeken a településen alig volt valami esélyük.
de az ő gyerekeikkel, a következő nemzedékkel mi lesz. nekik hogyan lesznek globálisan versenyképes vállalkozásaik?

Brix 2020.01.04. 19:12:05

@civisvarosi2: tessék elmagyarázni misi és marcsi hogyan lesz globálisan versenyképes mezőtúron, vagy kisújszálláson. vagy hogyan lesz versenyképes piricsén. százszorszép óvoda encsencsen."

Ugyanúgy ahogy máshol csinálják: szakmát ès nyelveket kell tanulni , világot látni, tapasztalatot szerezni , tőkèt gyűjteni. A lehetősèg szinte mindenkinek adott , hogy globálisan versenykèpes legyen, hiszen az a 600 ezer magyar is globálisan versenykèpes , akik szerte a világban sikeresen " eladták magukat.." Kèsőbb majd haza lehet tèrni , a megfelelő tapasztalat ès tőke birtokában... Minèl több országot lát az ember, annál többet tanul ès új látásmódot -ötleteket kap a boldogulásra...Ha Encsencsen vagy Piricsèn marad, akkor jó esèllyel nem viszi semmire, egèsz èletèben az államtól várja a sorsa a jobbra fordulását...Szerencsère , ilyen emberből már egyre kevesebb van, leginkább ők a jelenlegi kormánypárt támogatói ...Akik már világot látták , èltek multikulturális társadalomban , fejlett piacgazdaságban , nem kell nekik a kormány narratívája ...

Brix 2020.01.04. 19:36:49

@civisvarosi2:
a fidesz 18-ban encsencsen 69%-ot kapott. úgy, hogy az ellenzék képviselőjelöltje veres jános egykori pénzügyminiszter volt. és ő 15%-ot kapott. a momentum 1% alatt szerzett. összesen 3 szavazatot."
Encsencsen a lakosság 25% - a roma, 60 %- a nyugdíjas , a jelenlegi fővárosi politikai politikai trendek nem èrdeklik őket, az sem tudják mi a Momentum, de a zsák krumplit a fidesz adja nekik, vagy a közmunkát - akit az èrdekel a romák között..
A nyugdíjasokat - a törzs szavazóbázist- kegyetlenül átveri a Fidesz , de azok többsège nem lát át a machinációkon:
-minden èvben alultervezik az inflációt, addig az állam használja a pènzüket
- fogyasztói kosár messze nem a kisnyugdíjasok fogyasztását tükrözi( gyógyszer+ èlelmiszer..)
- az inlaciókövetès " - egy nagy átverés ,azt jelenti hogy a nyugdíjasok reálpozíciója 30 èv múlva is ugyanott lesz mint most, ha nem számítják el az inflációt közben...
- a realbèrek távolból integetneknek a nyugdíjaknak: èvről èvre nyílik az olló...

Csak sajnálni tudom Orbán szavazóit, az átvert nyugdíjasokat, mert ha nem változik a jelenlegi rend, èvről èvre rosszabb lesz a helyzetük..
A romák sem fognak tudni kitörni helyzetükből, Orbán vezèrük átveri őket, miközben az állampárti ciganyvezetők 100 milliókat kapnak az államtól...

A legutóbbi választás tanulsága az volt, egy blogtársunk megállapítását újra idèzve: a főváros ès a nagyvárosok jelentős rèsze , a polgárok ,azt mondták: "loptatok eleget, eddig ès ne tovább " a parasztok azt mondták : lopjatok csak tovább...
Most a polgárság harcol a parasztokkal, leegyszerűsítve...Debrecen egy paraszt város , jól tudom, mert őseim egyik ágon debreceniek...ès ismerem azt a begyepesedett , őskonzi szemlèletet , ami ott uralkodik ..Így lehet a fidesz fellegvara..

2020.01.04. 19:44:11

@Brix:
igen, tényleg, akkor miért nem költözöl encsencsre vagy piricsére egy hétre. és miért nem mutatod meg, hogy is kellene. vagy miért nem költöznek oda ezek a liberális családok a gyerekeikkel, mert a lehetőség ott is adott. miért ülnek be az autóba, hogy budapest belvárosába igyekezzenek. panaszkodnak, hogy nagy a forgalom. miért nem mennek piricsére? a lehetőségek ott is adottak.

az államtól ne várja. az előbb még arról volt szó, hogy magas szintű közszolgáltatások lesznek. felteszem azt az állam nyújtaná. ennek fedezete az, hogy fokozatosan lecsökkented az adókat. de közben szociális biztonság lesz és gazdasági növekedés. átalakítják az intézményeket. nem az a cél, hogy visszaforduljunk. hanem, hogy a lehetőségeket közösen teremtsük meg. együtt átéljük az örömöt. a fejlődés és a biztonság országában. gyurcsány ferenc ezt ígérte batiz andrásnak a limuzinban. ezzel nyert választást 2006-ban.
www.youtube.com/watch?v=BRHMG4dVL7c
miközben orbánt falusi elvis presley-nek maszkírozták. gyurcsány elhitette, hogy a politika nem a politikusé, hanem az embereké.

csak aztán az őszödi beszédben elmondta az igazságot a frakciónak. éjjel nappal hazudni kell, hogy vezethessük ezt a kurva országot. úgy, hogy most már cselekedni kellene. de micsodát. senkinek fogalma nincsen. mert a piac majd megoldja. mondják a liberálisok. mert megakadályozza kibontakozást a magyarok ellen összeesküvő soros birodalom. soros terv. azt kell elhárítani. na jó, hárítsuk el. és utána hogyan tovább?

és erre az a válasz, hogy nem, az nem lehet, hogy az ő 20 milliárd dollár hozamából ide ne jusson. mennyi 20 dollár? fizesse ki az államadósságot. és az adósságszolgálat mértékéről rendelkezzen egy választott köztestület arányos képviselettel. így tenne egy demokrata hazafi. de ezt nem teszik meg, akkor nem teszi meg. úgy ne adja ide a pénzét és kész.

neked van egy elméleted, hogy nem kell állam és úgy mindenkinek jó lesz. ezt az állításodat mire alapozod?

2020.01.04. 19:50:30

@Brix:
állítólag a momentum egy baloldali liberális párt. éppen a szegény hátrányos helyzető kisgyerekekre és a nyugdíjasokra van szabva a liberális és szociális programjuk. annál baloldalibb csak a dk. ezek összefognak. tegyük fel, hogy veres jános ex-pénzügyminisztert képviselőnek megválasztják. vagy fekete győr andrás egyik barátját, vagy dr. dobrev klára egyik új barátnőjét. vagy a csodálatos cseh katinkát. és utána mi történik?

Brix 2020.01.04. 20:29:19

@civisvarosi2:
neked van egy elméleted, hogy nem kell állam és úgy mindenkinek jó lesz. ezt az állításodat mire alapozod?"
Èn azt írtam , hogy ilyen állam nem kell, ahol sok adót fizetünk , cserèben viszont alacsony szintű közszolgáltatásokat kapunk: vergődő egèszsègügyet ès szar oktatast...A befizetett adónk jelentős rèsze pedig arra megy egy el, hogy a partközeli nagytőkès rèteg ès maguk Orbánèk gazdagodjanak...
Olyan politikai formációra fogok szavazni, aki hajlandó - remèlem lesz ilyen- szètverni az állampárti rendszert, ès nem ezt akarja újraèpíteni ...Ehhez minden rendszer keretet át kell alakítani kèsőbb, egy koalíciós kormánynak: - a választási rendszert arányosítani, megnehezítve az egypárti túlhatalmak lètrejöttèt...
- Vissza kell állítani a fèkek ès ellensúlyok működèsèt
- Kőkemèny transzparencia törvènyeket- vezető politikusok családtagjai nem kaphatnak állami pènzeket....
- Az egész allamműködès transzparenssè tètele: adók-kitől , mennyi , hova, mennyi , az állami pènzek nagyobb közössègi kontrollja...
A lènyeg az lenne , hogy új, alkotmányos , plurális , nyugati típusú demokráciát kapjon az ország - arra lehetne èpíteni a jövőben- nem az állampárti , autoriter " illiberális" demokráciából...Az nem fog semmi jóra vezetni, mihelyst lecsökken a nyugat jelentős pènzügyi támogatása , azonnal jelentkeznek majd a problèmák...

Brix 2020.01.04. 20:41:32

Valójában Orbán örült, hogy a főváros ès nagy megyei jogú városok ellenzèki kèzbe kerültek, hiszen a nyugati pènzeső lassan megszűnik, hazai források kiapadnak: a rengeteg megalomán beruházás ès sport világesemeny elviszi a költsègvetèsi pènzt...
Most , hogy nem lesz fejlesztési pènz , rá lehet kenni a kudarcot az önkormányzatokra...
Orbán rájött, hogy olyan szintre került az autokrácia , hogy semmilyen hatalmi egyensúly nem lèvèn , minden kudarcèrt ő lesz a felelős , így most Karigeri megváltás neki...( Mèg Debrecenre sem jut pènz: se intermodális központ, se Latinovits színház, se vasútfejlesztès , de a város kezd újra eladósodni...)

2020.01.04. 20:42:36

@Brix:
rendben van, de hogyan lesz alacsony adókkal csodálatos egészségügyi és oktatási rendszer encsencsen vagy piricsén. vagy akár kisújszálláson. egy átlagos magyar településen egy átlagos magyar család ezekhez hogyan jutna hozzá feltéve, hogy a pkp vagy a momentum nyeri a választást. és ugye egy baloldali formációnak arra is felelni kellene, hogy a legszegényebb településeken élők ezekhez hogyan juthatnak hozzá. mindez hogyan lesz ez adott a legutolsó faluban. alacsony adókkal. hogyan működne ez a balliberális minimál állam a gyakorlatban? túl azon, hogy szerinted elméletben ez a legjobb?

2020.01.04. 20:58:42

@Brix:
a latinovics "erőműnek" csúfolt színházat befejezik. (a beton épületrész úgy néz ki, mint egy erőmű).
www.dehir.hu/upload/images/galeria/3474/190603-latinovits-szinhaz-mj.jpg
ha rajtam múlt volna, akkor ezt a förmedvényt lebontják és beton elemeket újrahasznosítják. de elvégzik a belső építészeti munkákat. az intermodális központnak nevezett 35 milliárdos vasbeton förmedmény szintén nem épül meg.
ocdn.eu/pulscms-transforms/1/y0_ktkqTURBXy9kMzE0MzRkNWZjNTM3YWIwOTZjNGVkMTgzYzgyYjgyZS5qcGVnkpUDzKIAzQX1zQNakwXNAyDNAcI
ellenben lesz új strandfürdő. ilyen gyönyörűséges vasbeton.
dehir.hu/upload/images/galeria/3848/191206nagyerdeistrand_ksz_(13).jpg
a fidesz ezt tudja. hajdúsági állami építőipari vállalat egykori vezérigazgatója és kivitelező alvállalkozói ehhez értenek. ezek ipari létesítmények. a keresletélénkítő politikával kiszolgálják a multikat. állami és szabad piaci megrendeléshez jutnak.

ennek a közintézményi elemei borzalmasak. ha lesz egyszer polgári világ, akkor ezeket vissza fogják bontani. de az ellenzék még ennyit se tud. ha rajtuk múlna, akkor nem épülne semmi.

2020.01.04. 21:05:55

@Brix:
az eladósodás átmeneti. feltéve, hogy a bmw gyár a szerződésnek megfelelően megveszi a közművesített telket. csak azt a bmw maga nem tudja megépíteni. nem fizetnek ki előre 45 milliárd forintot. egyesek szerint azért, mert csődközeli állapotban vannak. és a beruházás ösztönzéssel a magyar állam menti meg. az ilyen sajtóhíreket nyilván cáfolják. nem tudom, mert nem látok bele a bmw könyvelésébe. de ha a bmw a szerződések szerint teljesít, akkor nincs eladósodás.

2020.01.04. 21:13:08

@Brix:
a fidesznek van egy az alapvető közszolgáltatásokhoz kötődő csapatai. ezek képesek menedzselni a közintézményeket. egy másik csapat létrejöhet valódi függetlenekből. de az ellenzéki pártok ilyennel nem rendelkeznek legalábbis debrecenben. hajdú-bihar megyében sem. de nem úgy, hogy félkész csapatuk van. hanem egy-egy ember. és azon túl semmi.

2010 óta nem tudok mondani olyan komolyan vehető nyilvános rendezvényt debrecenben vagy hajdú-bihar megyében, amin ellenzéki politikusok értelmes módon beszélve komolyan felszólaltak volna.

Brix 2020.01.04. 21:14:34

@civisvarosi2: legutolsó faluban. alacsony adókkal. hogyan működne ez a (..) minimál állam a gyakorlatban? túl azon, hogy szerinted elméletben ez a legjobb?
Meg kell vizsgálni a költsègvetès bevèteli ès kiadási oldalát: vannak akiknek adócsökknetèsre lenne szüksègük , mások az állami szubvenciók milliárdos kedvezmènyezettjei, aranyosabbá kellene tenni a közteherviselèst..
Kiadási oldalon: vissza kellene vágni az állami nagy\ látvány beruházásokat, a stadionok èpítèsèt, a megalomán vilagrendezvènyeket, Lölőèk pènzeit - Lölő cègei egy èv alatt 400 milliárd állami forrást visznek el , és ez csak Lölő...
Lenne tèr adócsökkentèsre is ès lenne pénz egeszsègügyre , oktatásra is..
A debreceni strand egy nagy szar lesz: kevés medence , 3900 Ft os belèlővel, de valaki jól járt ....A règi , lerombolt strand jobb volt...

2020.01.04. 22:10:51

@Brix:
fidesz közeli cégek nagyrészt infrastruktúrát építenek. hol van az a cég, amelyik kevesebbért végzi el ezeket a feladatokat, mint mészáros lölő érdekeltségei? a strabag se építené olcsóbban, hanem drágábban. tehát nem arról van szó, hogy azt a pénzt meg lehetne takarítani. egy töredékét legfeljebb.

úgy nem lesz autópálya békésben, vagy zalában. debrecenből szegedre nincs követlen vasúti összekötettetés. az észak és a dél-alföld központja, magyarország két nagy vidéki egyetemi városa között nincs közvetlen vasútvonal. nem gyorsvasút nincs. hanem semmilyen közvetlen vasúti pálya sincs. előbb menjél el ceglédig vagy fel budapestre. és onnan vissza. hiányoznak a magyarországi nagyvárosokat összekötő körgyűrűk. az partiumban és a délvidéken épült meg. amit ugye elcsatoltak. azóta infrastruktúra fejlesztés főváros centrikus. minden út budapestre vezet.

tehát szó nincs arról, hogy az infrastruktúra fejlesztésen lehetne évi 400 milliárd forintot spórolni. mert majd mészáros helyébe lépve valaki ingyen megépíti. ugyanennyiért építené, vagy még drágábban. különben jelentkezne, hogy ő fele ennyiért is megoldaná. melyik építőipari válllat tenné ezt meg?

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.06. 00:18:47

@civisvarosi2:

"hol van az a cég, amelyik kevesebbért végzi el ezeket a feladatokat, mint mészáros lölő érdekeltségei?"

Ez feltételezi azt, hogy ezeket a 'feladatokat' el kell végezni -- de ennek a szükségességét még nem mutattad meg.

2020.01.06. 09:55:01

@neoteny:
magyarország 2. és 3. legnagyobb városa debrecen és szeged. a két legnagyobb vidéki egyetemváros. budapest mellett a debreceni és a szegedi egyetem fér fel akármilyen egyetemi rangsorra. az észak és a dél alföldi központjai. légvonalban alig több, mint 100 mérföld távolság. síkvidéken nincs gyorsforgalmi út. a 47-esen az út 3-3.5 óra. nincs közvetlen vasúti összeköttetés. kecskemét irányába a vasúti menetidő 1 átszállással 3.5-4 óra.

ez azért nincs megépítve, mert hogy debrecen-nagyvárad-arad-szeged vonal lenne, ami megtérülne. amit ugye baross gábor idején létre is hoztak. csak ugye trianon és schengen megakadályozza. a románok felszedték a síneket. azért, hogy ez térség nehogy többségi magyar régióvá váljon. és balliberális pártok azt mondanák, hogy jaj, jaj, revízió. szegény kis románok szörnyűséges elnyomatásba kerülnének. de ezt nem bukaresti nacionalisták mondják, hanem budapest nem-nemzeti "liberálisai". így viszont csak üzemi veszteségekkel számolva lehet építkezni. mert budapest "liberálisai" ilyen helyzetet teremtenek. lölő és üzlettársai megoldják az európai adófizetők terhére. és ezen még pénzt keresnek. de bárki adhat jobb ajánlatot, mint amennyiért építkeznek. ők ennyiért tudnak felvonulni a munkagépekkel. a strabag nem olcsóbb. a románok is korruptak. és elsősorban a regátban építenének infrastruktúrát, nem a magyar lakta területeken.

lehet, hogy meg lehetne ezen spórolni évi 100 milliárd forintot. de az ilyen volumenű épíkezéseken a fideszben csak a szokásos nyereséget teszik zsebre. és úgy tűnik, hogy ezt elfogadják a multik.
www.youtube.com/watch?v=JbHc_lc8ISE
persze cserébe adókedvezményeket kapnak. "mindenki" "jól jár". de ugye régóta mondogatom azt, hogy egy állampárt meg tudja csinálni. hiszen ezt az egykori állampárt is meg tudta csinálni. így jött létre a hungaroring brit-magyar vegyesvállalat. amiben a statikus infrastruktúrát az állami építőipari vállalatok adták a helyi párttitkárokkal. csak akkor ezen nem kerestek 400 millárd forintot. mert kádár azt mondta, hogy a jól dolgozó kollektívákat és a jobban teljesítő egyéneknek is meg kell jutalmazni. jobban kell részesülni a javakból annak ellenére, hogy ez egyenlőtlenség. a szocializmus jelenlegi fejlődési szakaszában mást nem lehet tenni. ám társadalom erkölcsi súlyával és a törvény erejével, fel kell lépni minden olyan jövedelemszerzés ellen, ami nem a tisztességes munkából ered. a kapitalizmus jelenlegi fejlődési szakaszában ilyen nincs. de nyugaton sincs. tehát nem arról van szó, hogy strabag vagy valamelyik francia cég olcsóbb lenne. macron barátai valószínűleg még több pénzt tennének zsebre. ők is képviselve vannak az európai központi bizottságban. kgst 2.0.

a közbeszerzéseket le kellene bontani olyan üzemméretre, hogy a kis és középvállalatok tömegével be tudjanak lépni a versenybe. de ezt a nyugat-európai nagyvállalatok se tennék meg. és felteszem észak-amerikában sem.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.06. 10:11:56

@civisvarosi2:

"ez azért nincs megépítve, mert hogy debrecen-nagyvárad-arad-szeged vonal lenne, ami megtérülne."

Vagy megtérülne, vagy nem térülne meg. Ezt nem lehet tudni.

2020.01.06. 10:26:55

@neoteny:
a kapitalizmus jelenlegi fejlődési szakaszából következik lölő, vagy simicska, vagy akárki. azért, mert a magyar mérnökök és a melósok különösen kelet-magyarországon sokkal olcsóbbak, mint nyugat-európában. és így a közbeszerzéseket a helyi cégek nyerik el. leosztják a piacot. a probléma a munkaerő hiány. ezért hoznak még román és ukrán vendégmunkásokat. és ezt az európai adófizetők finanszírozzák.

persze lehetne úgy is, hogy az infrastruktúra fejlesztéshez szükséges földmunkákat a megyei/állami építőipari vállalatok végezték el. és csak ezek után vonulnának fel a maszekok. az lenne a reformszocializmus. a rendszerváltás idején arra szavazott a nép. a nyugat azonban kapitalizmust akart. abból következik lölő és orbán.

valaki aki népi nacionalista szólamokat hangoztatva megnyeri a választást. és utána elnyeri a közbeszerzéseket egységállami keretek között.

2020.01.06. 10:38:39

@neoteny:
a monarchia idején úgy kalkuláltak. csak aztán az oláhok azt mondták, hogy ők azon a vasútvonalon, ami baross gábor "vasminiszter" idején épült, a román hadsereg felvonulna a széteső orosz birodalom ellen. úgy, hogy inkább nekik ítélje oda az entente cordiale. berthold ezredes azt mondta, hogy na jó, debrecen az még magyar lakta. bár a bukarestben azt mondták, hogy az is ősi román város. román megszállók új igazolványokat készítettek. mondván, hogy mindenki írja be az új nemzetiségét. de alig néhányan vallották magukat románnak. kisszántót, nagyszántót, diószeget már elcsatolták. mert ott ment a vasút. a románok magyarország irányába felszedték a síneket.

oszkó péter megszüntette a debrecen-nagykereki vasútvonalat, ami nagyváradra menne. ahhoz bihar-bihor megyében a magyar érdeket érvényesítve megépülhetne. a komparatív előnyök elve szerint. csak ilyet a bukaresti román nacionalisták nem nagyon akarnak. a budapesti "liberáliok" sem. a momentum szerint is inkább legyen román képviselet, mint magyar. mert macron barátainak az úgy a jobb. a határon túli magyar választók 95%-a azt mondja, hogy inkább lölő.

2020.01.06. 10:53:08

@neoteny:
bárki letehet egy üzleti tervet az asztalra, hogy olcsóbban építene infrastruktúrát és üzemeltetné a közlekedést, mint lölő és társaik, a máv, a volán társaságok. kevesebb adót szedne, több bért fizetne. ahogy luxemburgi zsigmondot is megválasztották királynak. luxemburgi junckert is megválasztanák. csak még korruptabb. soros alex és az ngo-k se olcsóbbak. macron barátai se. és ők is legalább annyira korruptak.

2020.01.06. 11:11:22

@neoteny:
ezt elvben a .hu értelmiség kiszámíthatná. erre mondja azt sanyi, hogy "számítsák ki az okosok". és ebből valószínűleg az jönne ki, hogy a helyi kis és középvállalkozások alternatívát teremthetnek. akik most alárendelt helyzetben vannak. de a nyugati nagyvállalatok aligha. ezt onnan lehet tudni, hogy bmw is társaik a fidesz haverokkal építtetnek. és megtehetnék, hogy legalább részben a nyugat-európai vállalatokat hoznak már csak azért is, mert ezek eu forrásokból épülnek és nekik van többségük a bizottságban. mégis lölőt és társait választják. vélhetően azért, mert így az olcsóbb. ennél kedvezőbb ajánlatot orosz és a török cégek adhatnának, de azokat kevés kivételtől eltekintve nem engedik be politikai okokból. illetve szóba jöhetnének még az ukránok. azért vonult be a soros alapítvány. és megválasztottak egy világias zsidó humoristát. putyin kiegyezett a hászidokkal. hogy majd visszaállítja nekik galicsinát, galíciát, halicsot.

2020.01.06. 12:14:34

@neoteny:
a széttagolt magyar településszerkezeten infrastruktúrát fenntartani nem olcsó. többek között ezért van az, hogy a belső-magyarország sohasem volt különösebben gazdag. de a birodalmi megszállások idején sem volt különösebben szegény. a birodalmi megszállók nem tudnak minden faluban ott lenni, hanem a fővárosban összpontosulnak. onnan próbálják az országot egységállami keretek között irányítani. csak az nehézkes.

a fidesz másodvonala is képes önállósítani magát. lázár változásokat sürget. de az ellenzéknek se lesz egyszerű összefognia. ha a határon túliakat is beszámítjuk, akkor választók közel fele 10 ezer főnél kisebb településen él. csak kis magyarországon 3 ezer ilyen van. és az ellenzéknek még a kisebbségi magyar területeken is jelen kellene lennie.

erre mondom azt, hogy elvben helyi egyesületek jelentik az alternatívát. csak az ugye az ellenzéki pártelnököknek és pártelnökségeknek nem jó. a pártvezetők nagyrészt budapestiek. racionalitásról regélek csak belevegyítem a kocsmafilozófiát. ami a korszellem. az is egy opció, hogy elindul 2-3 pártlista és egyéniben egyeztetnek. parlamenti választásokon országos listához az elektori körzetek 1/4 részében kell jelöltet állítani. ez az önkormányzati választásokon bejött. a jobbikosok egy része is átszavazott a dk-sra és megfordítva. de mondjuk helyhatóságban a párthovatartozás kevésbé érdekes. országgyűlési választásokon nincs kipróbálva. az ellenzék egyáltalán nem esélytelen.

egy széttagolt infrastruktúrán nehéz fenntartani két központosított adminisztrációt. lehet egy centralizált. az a fidesz. és egy decentralizált. de azok csak akkor lehetnek az ellenzékiek, hogy ha szétverik a kormánypártot, mert ők ugyanúgy centralizálnának. valószínűleg semmivel nem lennének jobbak.

2020.01.06. 13:32:56

@neoteny:
vannak a piti tolvajlások. az, hogy 6 millió forintért megszakértik a fővárosiak parkhasználati szokásait. akármilyen kérdőivvel elvégezhetnék. megoldja a hivatali apparátus. de ugye az ellenzék tele van olyan szabad bölcsészekkel, akik hasonló feladatokat látnának el. és azt gondolják, hogy a nagy infrastruktúra fejlesztéseken is spórolhatnának. központi pártirányítással. aligha. nem látják át, hogy ki milyen feladatot lát el. és ha egy külső cégeket bíznak meg azok se lesznek sokkal olcsóbbak, különösen nyugat-európaiak.

itt van dr. papp csapata.
www.edc.debrecen.hu/team
46 főből áll. 7 hölgy van szülségi szabadságon. és 6 nyitott pozíciójuk van. cca. 50 fő foglalkozik a beruházásösztönzéssel. ez ugye nem kevés. mert ha a bmw kér valamit, akkor elvben a hivatali apparátus is tudna adatot szolgáltatni. miért is kell egy ilyen társaság? de ez kb. a momentum. és egy nyugati külső tanácsadó cég se lenne olcsóbb.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.06. 19:46:50

@civisvarosi2:

"vannak a piti tolvajlások. az, hogy 6 millió forintért megszakértik a fővárosiak parkhasználati szokásait."

A 85 milliárd 1 százalékának 1 százaléka is több, mint 6 milla.

2020.01.06. 22:02:36

@neoteny:
azt a pénzt parkoltatják, abból hitelpénzt teremtenek és építkeznek.

2020.01.06. 22:10:01

@neoteny:
a magyar állam nem hozhat létre intézményeket a kisebbségi magyar területeken. mert 100 évvel ezelőtt trianonban így rendelte el a nyugat. (ráadásul többségi magyar területeken csatoltak el). 2010 óta határon túl az egyházak építkeznek közintézményi jelleggel. túl azon, hogy a határon túl fideszhez kötődő haveri körök is jelen vannak. ilyen az otp és a mol csoport. az egyházak építenek tipikusan iskolát.

2020.01.06. 22:17:18

@neoteny:
a probléma az, hogy az állam, az egyház, a piaci szereplők viszonya rendezetlen.

a debreceni egyetem hokicsapata két kanadai - rutherford és essery - mellé egy amerikai támadót igazolt graaskamp személyében. ennek a fiatalembernek a jövedelmét egy állami egyetem biztosítja.
denagy.hu/wp-content/uploads/2020/01/Amerikaitamado_01-768x512.jpg
de erre azt mondják, hogy ez népszerűsíti az egyetemes sportot. valamennyi jegyár bevétel is származik ebből. ez így a döntéshozók szerint megéri a magyar államnak és a debreceni egyetemnek.

2020.01.06. 22:32:06

@neoteny:
és ez az, ami vallási kérdés. mi az állam, az egyház és a piac feladata. és erre az emberek különféle válaszokat adnak a hitük szerint.

A SPORT MEGTANÍT BECSÜLETESEN GYŐZNI VAGY EMELT FŐVEL VESZÍTENI.
A SPORT TEHÁT MINDENRE MEGTANÍT.
ERNEST HEMINGWAY

bizony mondom néktek, hogy a sport mindenre megtanít benneteket. tehát adjátok meg a sportnak, ami a sportté. így is meg lehet fogalmazni. ezt fogadjuk el, vagy ne fogadjuk el. ez egy vallási kérdés.

Khonsu 2020.01.06. 23:00:39

@civisvarosi2:

Elnézést, hogy beleszólok, de adófizetői szempontból a versenysportok állami támogatásának hasznossága a genderszakéval vetekszik.

2020.01.06. 23:09:40

@Khonsu:
igen, csakhogy ennek a játékosnak ára felértékelődhet a piacon. tehát ebből a kontraktusból a debreceni egyetem akár hasznot húzhat. és a deac jégkorongcsapata az erste ligában játszik. és a listavezető a csíkszeredai hokiklub. ez a nemzeti összetartozást erősíti. az erste liga. amibe a magyar állami egyetem igazol egy kanadait. de ez nem feltétlen termel veszteséget. növeli a dzsídípít.

2020.01.06. 23:12:05

@Khonsu:
tehát ez egy vegyes gazdaság, amiben az állam, az egyház és a piac viszonyát rendezetlen illetve a pénzteremtés módja legalább részben tisztázatlan.

2020.01.06. 23:31:08

@Khonsu:
az egyetem egyetemes jogokkal rendelkezik? állami és piaci szereplőként is működhet? ez hit kérdése.

budapest egy globalizált metropolisz. abban a budapesti (állami) egyetem és a budapesti magánegyetem két egymástól független intézmény. a debreceni egyetem működhet félállami rendszerben. ahogyan a budapesti adventi vásárban nem fonódik össze az állam, az egyház és a piac. lehet így is. debrecenben összefonódik. lehet úgy is.

Khonsu 2020.01.06. 23:34:24

@civisvarosi2:

"felértékelődhet", mint ahogy a gender studies is felértékelődhet, amennyiben az identitásharcos irányzatok előretörnek valahol teret nyernek valahol.

Erre céloztam, ez így ebben a formában szerencsejáték adóforintokból. Olyan felelőtlen befektetése a közpénznek, mintha feltennék kártyára vagy rulettre.

Talán érdemesebb lenne végre az erre fordított irdatlan összegeket valami biztosabb megtérüléssel kecsegtető dologba fektetni. Tíz év alatt nem sok hasznot hozott a versenysportba öntött közpénz. Ennyi idő után talán be kellene látni, hogy nem éri meg erre költeni, miközben lényegesen fontosabb helyekről nagyon hiányzik az a pénz.

Khonsu 2020.01.06. 23:50:26

@civisvarosi2:

Amennyiben a Debreceni Egyetem a piacról tartja fenn magát, senkinek semmi köze nincs ahhoz, hogy az ebből származó pénzt mire költi, de amíg adóforintokból, addig van. Vagy nem pont erre szokott a kormány hivatkozni?

Az "én vallásom" szerint a versenysportra fordított minden egyes közpénz forint a lehető legfelelőtlenebb pénzkidobás. Ha az erre fordított pénzt közvetlenül szétosztanák a szegények között a gyügyei paraszttól Andikáig, az is sokkal hasznosabb és "keresztényibb" befektetés lenne. Szintúgy növelné a GDP-t és még a helyi kisboltnak is több bevételt generálna.

2020.01.06. 23:58:34

@Khonsu:
debrecenben a stadion is szolid nyereséget termel. debrecenben a versenysportba való állami befektetés eredménye tornász világbajnokság, kézilabda világ és európa bajnokság, kosárlabda európa bajnokság, műkorcsolya, gyorskorcsolya világbajnokság, úszó európa bajnokság. ezek szabad piaci nyereséget termelő sportrendezvények. ezeket debrecen városa is megrendezhette volna akkor, ha lehetne félállami bankja.

a budapesti sportlétesítmények monumentálisak. azt a pénzt a magyar állam a nemzetközi olimpiai mozgalom oltárán áldozza fel. és az megint csak hit kérdése, hogy ezt tegye, vagy ne tegye meg.

Khonsu 2020.01.06. 23:58:37

@civisvarosi2:

Persze tudom, hogy ez hitvita, ezért meg se próbállak meggyőzni, csak leírtam a véleményemet, mert kikívánkozott belőlem.

2020.01.07. 00:06:59

@Khonsu:
van egy egyetem, annak testnevelési kara. ahol szakmenedzsereket oktatnak. lehet annyi tudásuk, hogy játékosokat adjanak és vegyenek. és abból nyereséget termeljenek? igen. és ezzel egyetemet szolid nyereséghez jutassák. működhet ez? igen. és lehet mondani, hogy ilyen ne legyen. a versenysportban ne kockáztasson pénzt az állam. állami egyetem sem. úgy is lehet. racionális érvek szólnak mellette is és ellene is. ez hit kérdése.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 04:59:57

@civisvarosi2:

"tehát ebből a kontraktusból"

Miféle kontraktusról bugyogsz, balfasz?

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 05:24:21

@civisvarosi2:

"a magyar állam nem hozhat létre intézményeket a kisebbségi magyar területeken."

Nem is kérte őket senki hogy _intézményeket_ hozzanak létre.

A szlovák kormány sem hoz létre intézményeket Mo-n szlovákok számára.

"2010 óta határon túl az egyházak építkeznek közintézményi jelleggel."

Nevezz meg három közintézményt amelyiket egyázak építettek a határon túl.

"az egyházak építenek tipikusan iskolát."

Nem.

2020.01.07. 09:15:53

@neoteny:
nagyváradon a partiumi keresztény egyetem 2017-es megnyitója.
www.partium.ro/133082/600x401/szalag.jpg
amire az ellenzéki értelmiség azt mondja, hogy "nácik".
www.youtube.com/watch?v=TfUP5JTMDAA
nácik? a francokat. ők ha szavaznak, akkor 95%-ban a fideszt választják. mert a fidesz az egyetlen párt, akik nekik magyar felsőoktatási intézményt teremt nagyváradon. a többi párt azt mondja, hogy nekik olyan nem lehet. így jártak. így döntött a nyugat. ezt el kellene fogadni. erről cikkez béndek péter is. orbán azt gondolta, hogy megszerzi a határon túliak szavazatát. nyilván el is veszt szavazatokat a határon belül. de egy modern kori vallásháborúban újraegyesíti a keresztény államnemzetet.

partiumi színészmúzeum létrehozása.
denagy.hu/wp-content/uploads/2019/09/nyiri-eniko-kiss-torek-ildiko-palfi-jozsef-768x500.jpg
a partiumi ház első könyvbemutatója.
denagy.hu/wp-content/uploads/photo-gallery/Partium_Haz_I/80665818_1219673748223446_8359480455216496640_o.jpg
ez már három. de nagyon sok ilyen van. ezért népszerű gyurcsány. mert ő azt mondja, hogy igen ám, de ezzel kevesebb jut a határon belülre. és ugye az is számít.

2020.01.07. 09:23:29

@neoteny:
ha az index és a hvg híreit olvasod, akkor kevés fogalmad arról, hogy mi történik magyarországon. a köztévét néznéd, akkor az tele van, hogy mennyi egyházi és határon túli intézmény létrejött. az is a valóság. nem állítom, hogy ezekben a határon túli projektekben nem tűnik el pénz. nem erről folyik a vita. hanem arról, hogy az állam pénzelje-e a történelmi egyházakat és azon keresztül a magyar keresztény államegyház hatáskört kapjon a kisebbségi magyar területeken. ez így tartható lesz, mert európában a magyar kisebbség egyszer majd jogokat kap arra, hogy az anyaországgal újraegyesüljön. elismeri az antant, hogy hibázott. vagy nem ismeri el.

az ellenzéki pártok értelmisége azt mondja, hogy így döntött a nyugat és kész. erdély a magyarok számára örökre elveszett. ennyi. orbán azt, hogy majd megvívja a csatát. csak ehhez kell a politikai támogatottság. gyurcsány azt, hogy így a határon belülre kevesebb jut. tehát szavazzanak rá.

2020.01.07. 09:44:12

@neoteny:
a felújított kolozsvári református kollégium.
www.youtube.com/watch?v=l3Wp6XLt6QQ
zsófit, andit, esztert, áront, adorjánt, ildikót. árpád bácsit az igazgatót a magyar református egyházon keresztül a magyar állam támogatja. ők ugyanis magyar állampolgárok. csak nem-magyar adófizetők.

na most amíg nem volt migráns krízis, addig lehetett mondani, hogy igen ám, de ha zsófi, andi, eszter, áron, adorján, ildikó és árpád bácsi a határon túl az államtól csak úgy kaphat, hogy a határon belül elvesznek. nem lesz felújítva a kollégium olyan szépen, vagy csak egy kicsit később. ez áldozattal jár. és ha valaki önként adományozna, akkor tehesse meg. de az állam ne vegyen el erőszakkal. ne csoportosítson át pénzeket határon túlra különösen a keresztény egyházakon keresztül.

csakhogy ezek az ellenzékiek 2015 azt is mondták, hogy jaj szegény kis pakisztániak. az muszlim bevándorlóknak adjon a magyar állam. vegyen el erőszakkal. de a határon túlra a szegény kis magyaroknak ne adjon. a keresztény közösségeknek. mert olyanok már úgyse lesznek.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 09:52:30

@civisvarosi2:

"ha az index és a hvg híreit olvasod, akkor kevés fogalmad arról, hogy mi történik magyarországon."

No de én ide is járok, ahol te informálsz engem a magyar rögvalóságról. :)

"nem állítom, hogy ezekben a határon túli projektekben nem tűnik el pénz. nem erről folyik a vita."

Helyesen: te azt preferálnád, ha nem erről folyna a vita.

Te fikáztad a budapesti municipális politikusokat, hogy megszerveznek csóri 6 millás kis csókos szerződéseket: rendben van, akkor beszélgessünk a több, mint 14,000x-es _egyszeri_ szaltóról _is_ amit megugrott a Magyarországi Református Egyház.

De hogy ne vádolhass részrehajlással, nekem az is teljesen megfelel ha arra _is_ hozol példákat, hogy a Katolikus Egyház magyarországi leányvállalata hogyan hízik a Caesarnak megadott adóforintokból.

2020.01.07. 10:19:42

@neoteny:
ez a kolozsvári protestáns teológiai intézet mikulásjárása.
www.youtube.com/watch?v=kfDBb7ukXEI
megajándékozzák a protestáns magyar gyerekeket kolozsváron. na most lehet mondani, hogy ezt támogasság adományokkal, de a magyar adófizetők pénzéből ne tegyék. csakhogy az ellenzéki pártok 2015 óta azt mondják, hogy a nem-keresztényeknek és a nem-magyaroknak adjon az állam az adóforintokból. mert ha nem, akkor az a "fasizmus". szinte az összes kisebbség védendő a földkerekségen, kivéve a magyarok. de ha valaki genderqueer fluid vagy transzandrogünia, akkor annak a jogait meg kell védeni. mert ha nem, akkor az a "fasizmus". és budapesten ennek a politikának van többsége.

2020.01.07. 10:20:54

@neoteny:
felőlem számoltassák el az egyházakat. arról cikkez az index, vagy a hvg, hogy hol van a pénz kis kezét csókolom? nem. arról, hogy ne utaljanak egyáltalán.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 10:28:59

@civisvarosi2:

"felőlem számoltassák el az egyházakat."

Ez történik. Ha te beszólogathatsz 6 millákért, akkor én emlékeztetlek a négy decimális nagyságrenddel nagyobb _egyszeri_ szakításra.

2020.01.07. 10:40:26

@neoteny:
felőlem járjanak ennek utána.

2020.01.07. 10:42:14

@neoteny:
mindenféle közpénz útját látni kellene. beleértve az adósságszolgálatot. az hol landol?

2020.01.07. 10:44:47

@neoteny:
és ha azt kérdezem, hogy a külső adóságszolgálat hol landol, akkor erre azt feleled, hogy azt nagyon bonyolult megmondani. mert ide utalják, oda utalják. de az nem csalás. hanem az a pénzpiac. azok a piacok. és abban nem lehet visszaélés? ki és mit adott kölcsönt valójában?

2020.01.07. 10:49:58

@neoteny:
amit az állam átutal az egyháznak ugyanúgy kérdéses, hogy és végül az a pénz kinek a zsebébe kerül és mit adott érte cserébe. de ugyanúgy kérdés az is, amikor az állam átutal a tőkepiacnak. végül kinek a zserül a pénz. vagy kinek a magánszámlájára. és az mit adott érte cserébe? nem a nyugdíjalap. hanem a magánszemélyek, akik ezen gazdagodnak. van egy tippem, hogy nem mind kisnyugdíjas.

2020.01.07. 10:56:33

@neoteny:
nem kell kikocsikázni az arannyal. hanem a látszat az, hogy pénz a semmiből terem. és elvész a nagy semmiben. és tényleg. az a kapitalizmus leglényege.

2020.01.07. 11:12:56

@neoteny:
és ugye ezt nem kell. a bankjegyeket se kell pakolni nokiás dobozokba. hanem elég leütni az entert. erre mondom azt elég régen, hogy az átlag ember érzéketlenné válik arra, hogy repdesnek a milliárdok. mert azt tudja ellenőrizni, amit közvetlen érzékel. ebből következően helyi egyesülteket tudják kontrollálni a kormánypártot. túl azon, hogy szükség van egy adott nyelvű világ médianyilvánosságra. .hu értelmiségre.

de lehet, hogy ez az egyszerű gondolatmenet alapjaiban téves. mert arra van szükség, hogy összeálljon a momentum generáció. párbeszéedet hirdetnek gyurcsánnyal vagy gyurcsánynéval és megdöntik az autoriter rezsimet. döntsék meg felőlem.

csak nem értem, hogy azzal mitől lesz jobb. túl azon, hogy akkor másik brancs barátai adnak majd tanácsokat. ezek a prájszvóterhauszkúpersz. kicsit sokba kerül, de nagyon értenek hozzá. majd ők tudják hogy kell elkölteni a pénzt. a lényeg, hogy ők és a barátaik költsék el. arra mondják, hogy "hatékony".

2020.01.07. 13:01:22

@neoteny:
az is ugye néhány decimális nagyságrenddel nagyobb átutalás? és nem egyszeri. de mindegyik számít persze. csak nem azonos súllyal esik a latba.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 19:43:51

@civisvarosi2:

"és az mit adott érte cserébe?"

Hitelt az államnak.

"de mindegyik számít persze. csak nem azonos súllyal esik a latba."

Erről van szó: 6 milla vs. 85 milliárd.

2020.01.07. 21:23:23

@neoteny:
ez egy kávézó, amelyik mostanság nyílt.
hd.gorogkatolikus.hu/hirek_images/hirek_3298_9.jpg
görög katolikus egyház nyitotta. az egyház is nyit kávézót.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 22:57:19

@civisvarosi2:

"az egyház is nyit kávézót."

És?

"2010 óta határon túl az egyházak építkeznek közintézményi jelleggel."

Nevezz meg három közintézményt amelyiket egyázak építettek a határon túl.

2020.01.07. 23:05:57

@neoteny:
csillagocska bölcsőde.
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2019/csillagocskabolcsode.jpg

Új épületbe járhatnak a balánbányai óvodások és bölcsődés gyerekek. A magyar kormány támogatásával felépült korszerű intézményért, a kis közösségért vasárnap, 2019. november 17-én adtak hálát a helyiek és környékbeliek.

A miniszteri biztos az MTI kérdésére elmondta: Erdélyben 56 teljesen új óvoda épül a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, amelyek közül eddig csak néhányat adtak át. A következő hetekben azonban újabb óvodaátadók várhatók. - a Maszol.ro portálról

2020.01.07. 23:14:59

@neoteny:
óvoda alapkőletétel rimaszombaton.
ovodaprogram.eu/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/gallery/15-180904-03801.jpg
tündérkert óvoda a kárpátaljai mezőváriban.
ovodaprogram.eu/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/gallery/mezovarovoda1.jpg
Óvodaátadás Aklihegyen, Forgolányban és Tiszakeresztúrban
ovodaprogram.eu/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/gallery/lead-img/dsc11820.jpg
felteszem ez a néni a színes sálban lesz az oktatás-nevelő központ vezetője tiszakeresztúron. és mellette a kormány képviselője.

2020.01.07. 23:19:40

@neoteny:
tehát ha most egy trianoni határon kívül eső kárpát-medencei településen azt mondják, hogy vannak magyar gyerekek, akik szeretnének tanulni és focizni, akkor támogatásra számíthatnak. és cserébe azok mind a kormányt támogatják. az ellenzéki pártok azt mondják, hogy ezt a környező szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén kormánytól követeljék. az ellenzéki értelmiségiek az összes létező kisebbséget támogatják, kivéve a magyart. túl azon, hogy a többségi magyarokat is utálják.

2020.01.07. 23:34:10

@neoteny:
A Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10,000 forint egyszeri ösztöndíjat adományoznak mindazon határon túli családoknak, akik gyermekeiket a magyar iskola nulladik (előkészítő) osztályába íratják.
denagy.hu/wp-content/uploads/2019/11/szili-katalin-%C3%A9s-csaky-csongor-768x576.jpg

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 23:43:49

@civisvarosi2:

"A magyar kormány támogatásával felépült korszerű intézmény"

Nevezz meg három közintézményt amelyiket egyházak építettek a határon túl.

2020.01.07. 23:48:36

@neoteny:
Református óvoda épül Backamadarason
Az Erdély-szerte épülő 27 bölcsőde és óvoda egyikét Backamadarason vehetik használatba a helyi és környékbeli gyerekek. Az épület alapkövét szombaton, március 17-én helyezték el a templom szomszédságában, a régi egyházi iskola mögötti telken. Az épületet Zakariás Attila Ybl Miklós-díjas építész tervezte, az óvoda, felépítése után, a backamadarasi gyülekezet tulajdonába kerül.

2020.01.07. 23:50:41

@neoteny:
Vágfarkasdon református óvoda és bölcsőde is lesz
2019. április 26., péntek
A templom és a parókia melletti telken épül fel a negyven óvodásnak és tizenöt bölcsődésnek helyet biztosító oktatási-nevelési intézmény Vágfarkasdon. A tereprendezés után az építkezési munkálatok május végén – június elején kezdődnének el. Az épület 2020. március 31-ére készül el. Az egyházközségi alapítású óvodába és bölcsődébe felekezeti hovatartozás nélkül várják a gyermekeket.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 23:52:38

@civisvarosi2:

"Református óvoda épül Backamadarason"

Ami nem azt jelenti, hogy a Magyarországi Református Egyház építette azt -- és különösen nem azt, hogy a 85 milliárdos _egyszeri_ szakításukból építették.

Nevezz meg három közintézményt amelyiket egyházak építettek a határon túl.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.07. 23:53:24

@civisvarosi2:

"Vágfarkasdon református óvoda és bölcsőde is lesz"

Ami nem azt jelenti, hogy a Magyarországi Református Egyház építette azt -- és különösen nem azt, hogy a 85 milliárdos _egyszeri_ szakításukból építették.

Nevezz meg három közintézményt amelyiket egyházak építettek a határon túl.

2020.01.07. 23:57:50

@neoteny:
Ünnepélyesen megnyitotta a 2019-2020-as tanévet a négy kárpátaljai református líceum vasárnap az ungvári járási Nagydobronyban, ahol átadták a magyar kormány közel 400 millió forintnyi támogatásával felújított és új létesítményekkel bővített helyi líceumot.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 00:00:36

@civisvarosi2:

"a magyar kormány közel 400 millió forintnyi támogatásával"

Ami nem azt jelenti, hogy a Magyarországi Református Egyház építette azt -- és különösen nem azt, hogy a 85 milliárdos _egyszeri_ szakításukból építették.

Nevezz meg három közintézményt amelyiket egyházak építettek a határon túl.

2020.01.08. 00:01:00

@neoteny:
ezeket mind az egyházak építik a magyar állam támogatásával a határon túl. felteszem abból a forrásból, amit előzetesen átutaltak számukra.

2020.01.08. 00:02:52

@neoteny:
abból 85 milliárdból elköltöttek erre a célra 400 milliót. a kormány nem utalgathat csak úgy 400 milliókat.

2020.01.08. 00:13:34

@neoteny:
van arról hír, hogy a kormány idén ősszel átutalt 400 milliót az ukrajnai református egyháznak nagydobronyba? aligha. mert nem lehet ilyen. nem utalgathatnak csak úgy. de a költségvetési maradványösszegek felett a kormány szabadon rendelkezik. és felteszem ez abból a pénzből van. de felőlem járjon bárki utána.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 00:14:14

@civisvarosi2:

"ezeket mind az egyházak építik a magyar állam támogatásával a határon túl."

A határon túli egyházak: nem a Magyarországi Református egyház (vagy a _magyar_ Katolikus Egyház vagy a _magyar_ Görögkeleti Egyház) amelyik leszakította a 85 milliárdos gyimilcset.

Nevezz meg három közintézményt amelyiket egyházak építettek a határon túl.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 00:16:59

@civisvarosi2:

"van arról hír, hogy a kormány idén ősszel átutalt 400 milliót az ukrajnai református egyháznak nagydobronyba? aligha. mert nem lehet ilyen."

Miért nem? Azt megírják feketén-fehéren, hogy a magyar kormány támogatásával épült az óvoda.

2020.01.08. 00:37:31

@neoteny:
szerited azt megengedi az államháztartási törvény, hogy év közben csak úgy kiutaljanak 400 millió forintot nagydobronyba? ezt az összeget így előfinanszírozni kellene. de felőlem járjon bárki utána.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 00:43:23

@civisvarosi2:

"szerited azt megengedi az államháztartási törvény, hogy év közben csak úgy kiutaljanak 400 millió forintot nagydobronyba?"

Nem engedi meg? A magyar kormány törvényellenes tevékenységeket folytat és ehhez az egyházakat használja fel társtettesként?

2020.01.08. 09:14:30

@neoteny:
a költségvetési maradványösszeget kiutalhatják az egyháznak csak úgy. és az is továbbutalhatja a kárpátaljai nagydoronyba. csak úgy. amire az ellenzéki értelmiség azt mindja, hogy ez az állam és az egyház szétválasztásának felvilágosult elvével ellentétes. valóban. de az egy világias hittétel, hogy az államnak és az egyháznak egymástól teljesen elválasztva kellene működniük.

a fidesz a kereszténység nemzetmegtartó erejét hirdeti. a keresztény szolidaritást a szomszédos államok magyarjaival.

Matthew 22
36 Master, which is the great commandment in the law?
37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
38 This is the first and great commandment.
39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
40 On these two commandments hang all the law and the prophets.

ahogyan jézus hirdette izráel népének. ugyanúgy hirdeti a magyaroknak a papság, hogy szeressék a szomszédaikat. népi nacionalista változatban a szomszédos magyarokat. vállaljanak velük szolidaritást. ebből létrejön a trianoni határon átnyúló keresztény államnemzet. de azok meg szeressék a szomszédos szlávok, románok, cigányok, német nemzetiséget és egy kicsit még a zsidókat is. mert ez a parancsolat. ezt hirdetik a papok.

és erre a kormányellenes értelmiség azt mondja, hogy ez népnemzeti szocializmus. ez újabb háborúkhoz vezet. ez az ő hitük.

2020.01.08. 09:57:40

@neoteny:
a népfőiskola megmagyarázza, hogy a szív (heart) az hajt. az elménk (mind) a mindenséget hireti.

jön a filoszemita bölcselet. identitásukat vesztett zsidók, egykori nácinémetek, hazaáruló szlávok. kérem szépen finnül kell olvasni. a népfőiskola azt mondja, hogy a magyar ősi nyelv. ha valaki finnül akarja olvasni, akkor olvassa úgy.

a monéta alapja a minta. tehát lehet pénzt teremteni. csak közösségi jelleggel. mint a gazdálkodj okosanban. a bankban a pénz mindenkié. szabályok szerint abból valamennyit ki lehet venni, illetve kénytelen befizetni. mi így társasásoznánk. állami bankokkal. és erre azt mondhatod, hogy de hiszen ez a szocialista bankrendszer. az, amit a kommunisták szintén kisajátítottak maguknak. és matolcsy kapitalista módon kisajátítaná a népnemzetnek, azaz a fidesznek. a népvallás is az, hogy jegybank egy népbank. ahonnan a pénzt bizonyos szabályok szerint fel lehet venni, és ahová köteles vagy letenni. mint a gazdálkodj okosanban.

de ezt a globális kapitalistáék nem fogadják el. azt, hogy a pénz mindenki pénze. csak időlegesen valakinél van érdemei szerint és abból vásárolhat. szocializmus és meritokrácia. a reformszocializmus. szociális piacgazdaság. szomszédok és a gazdagrét. erre szavazott a köznép. ezért váltott rendszer. a társadalom erkölcsi súllyával és a törvény erejével is fel kell lépni minden olyan jövedelmszerzéssel szemben, ami nem a tisztességes munkából ered.

globális kapitalizmust kapott a helyébe. jött prinz gábor, hogy kérem szépen miénk a posta. és abban a befizetett pénzt átalakítjük bankká. és nem elég, hogy kiprivatizálta a nyomorult, de még csődbe is vitte. prinz dani nem egy árvaházban nőtt fel vagyontalanul (feltéve, hogy az a prinz), hanem ő a harvardon tanulta ugyanezt. vele szemben állítják lölőt. a kültelki gázszerelőt. vegye meg a prinz danikának tapsikoló "liberális" szerkesztőségeket. maróth professzor elveszi az intézményeit. a kisfia beszerzi az eszközöket.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 10:01:40

@civisvarosi2:

"a költségvetési maradványösszeget kiutalhatják az egyháznak csak úgy."

Ezt milyen törvény engedi meg?

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 10:06:52

@civisvarosi2:

"szeressék a szomszédaikat. népi nacionalista változatban a szomszédos magyarokat. vállaljanak velük szolidaritást."

"és erre a kormányellenes értelmiség azt mondja, hogy ez népnemzeti szocializmus."

Valóban.

2020.01.08. 10:17:16

@neoteny:
a népfőiskola megmagyarázza, hogy a szív (heart) az hajt. az elménk (mind) a mindenséget hireti. hja és ez a lelkünkből (soul) szól.

a népfőiskola nyugatos vonulata összekapcsolja az angolszászokat a magyarokkal. mondván, hogy ők is íjfeszítők. a nózijuk volt a nézőke. kifeszítettek egy íjat. az ugye ív (arc) formájú. archer, archery. az íj (bow) hangutánzás. és abból lesz a bőségtál (bowl). a magyar tudományos akadémia szerint ez teljességgel tudománytalan. igen, ez hit. ezzel szemben állnak, akik biztosan tudják, hogy ez finnül van. és ugyanazok hisznek a totális kommunizmusban, vagy a globális kapitalizmusban, a gender tudományban. mert mi van akkor ha valaki genderqueer fluid. annak vallja magát. a népfőiskola erre azt mondja, hogy ez esetben valószínűleg nem magyar. de kérem szépen ha genderqueer fluid, akkor hogy használja a mellékhelyiséget?

2020.01.08. 10:21:04

@neoteny:
így van. és ez vallásháborúhoz vezet. de nem a szomszédokkal feltétéve, hogy ők is népnemzeti keresztények. hanem a keresztényellenesekkel. akik vagy nem értik Isten igéjét vagy nem magyarok.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 10:54:37

@civisvarosi2:

"szerited azt megengedi az államháztartási törvény, hogy év közben csak úgy kiutaljanak 400 millió forintot nagydobronyba?"

Nem engedi meg? A magyar kormány törvényellenes tevékenységeket folytat és ehhez az egyházakat használja fel társtettesként?

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 10:56:19

@civisvarosi2:

"és ez vallásháborúhoz vezet."

Azért vette a kormány a teuton tankokat?

2020.01.08. 11:11:56

@neoteny:
dr. papp úgy számol, hogy a bmw gyár ha megépül, akkor fellendíti a város gazdaságát. a városkörnyéki földen megindulnak az épíkezések.
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2020/bmwgyar.jpg
a nemrég megépített 354-es út a nemzetközi iskola irányába vezet. az m35-ös autópálya eléri a román határt nagyváradot. és a bmw gyár mellé is építenek még egy autópálya csomópontot. vasúti összeköttetést. kósa lajos úgy gondolja, hogy debrecenben autókat össze lehet szerelni, akkor motorkerékpárokat is. neki is a bmw a kedvence. építhetnének még gyárat. és motogp tesztpályát.

nem túl bonyolultan gondolkodnak. éppenséggel meggyőzhetik a bmw vezéreket. és a számításukat keresztül húzhatja egy válság. matolcsy mester szerint az a termelő ipart nem söpri el. mert ha kína befelé zárkózik, akkor még inkább szükség lesz minőségi árut szállítani az új selyemútra. és ezért jól jön a bmw gyár, és a budapest-belgrád vasútvonal athéni kikötő felé. és isztambul felé. olcsó tömegtermékek érkezhetnek agrárterményekért cserébe. a török-türk népek összefogásával. nem túl bonyolultan gondolkodnak. de gondolnak valamit a világról.

csaba professzor lehet, hogy 18 nyelven publikál. de hülye, mint a seggem. ő mindenre azt mondja, hogy azt úgy nem lehet. nem lehet, mert nem lehet. az ellenzéki értelmiségiek buták, mint az ágyú. régiesen álgyú. áll. gyhúú. hangfestő szókép. nem értik a görbe orrúak. így fejtik meg a kocsmában.

neoteny · http://word.blog.hu 2020.01.08. 18:10:45

@civisvarosi2:

"dr. papp úgy számol"

A gyügyei paraszt kisunokájának szájától elvont falat-milliókkal számolgat dr. Papp.
süti beállítások módosítása