1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2019.11.29. 11:47 HaFr

A konzervatizmus vége

Képtalálat a következőre: „the end of conservatism”

A politikai konzervatizmus folyamatosan problémát jelent(ett) a művelői számára, mert szemben az egyéb politikai identitásokkal (szocdem, liberális, libertárius stb.) nem ideológia -- ideológiának nevezve a többé-kevésbé változatlan elvek és értékek, de legalább világos változók mentén összeállított politikai világképet, doktrínát, cselekvési keretet --, hanem gyakorlat, amely folyamatosan változik a változó valóságra reflektálva. Ennek ellenére a konzervatizmusnak létezik rekonstruálható logikája (metarendje), amelybe nagyjából az összes gyakorlata illeszkedik, ezt a logikát pedig valamilyen igény adja az örök (a transzcendens és az ebbe ágyazott változatlan természeti törvény), a múlt (a régiség, a hagyomány, a szokások) és a jelen (a modernség, a haladás kényszere és a mindennapi tapasztalat) organikus összekapcsolására. A politikai konzervatizmus a gyökerében inkább antropológia (filozófiai embertan), mint politikai doktrína, mert az egyes ember köré, nem pedig közösségi szabályok érvényesítésére szerveződik, ami csak megerősíti az elmondottakat a -- politikai értelemben vett -- gyakorlat voltáról.

Ebből következően episztemológiai (ismeretelméleti) tartalmát, tehát kb. azt illetően, hogy mi a konzervatív politikai tudás és hogyan nyerhető ki, reflexióként és közvetítésként működik az említett sarokpontok között. Pandantja a politikai praxisban (döntésekben) a fontolva haladás, amely egy nagyon kifejező szintagma. Vele szemben nem nevezhető konzervatizmusnak, ami ideológiát képez bármelyik sarokpontból: így nem konzervatív az örököt abszolutizáló teokratikus, archaikus, rajongó keresztényi nézőpont; nem konzervatív a múltat, a tradíciókat és a szokásokat kimerevítő reakciós, tradicionalista nézőpont; és természetesen nem konzervatív a kizárólagosan haladáshívő progresszivista nézet. Ezek mind ideológiák, amelyeknek messze nincsenek olyan episztemikus problémái, mint a köztük lévő közvetítéssel megvert konzervatizmusnak, viszont így vagy úgy rombolják a politikai gyakorlat optimumát, benne az autentikus emberi élet lehetőségével.

Ami ez utóbbit illeti, ez volna a konzervatizmus fő gondja. Az autentikus élet gyakorlata személyes és közösségi érvénnyel -- egy másik frazeológiából véve a kifejezést -- a tárgyiasulás és az elidegenedés leghatásosabb ellenszere lenne. A konzervatív antropológiában egyaránt számolunk az autenticitásnak az örökre, a régire és maira vonatkozó igényeivel: szerintünk egyik nélkül sincsen autentikus emberi élet és nincsen -- nem mellesleg -- produktív, fenntarthatóan jól élt emberi élet sem. A közvetítés -- azaz a reflexív élet -- bonyolult, kifinomult művészet lenne, de autentikus, saját élet. Az, hogy ez nem lehetséges -- amint gondolom --, annak köszönhető, hogy maguk a sarokpontok robbannak le, illetve erodálódták már annyira, hogy nem töltik be funkciójukat a konzervatív gyakorlatban.

Miért? Nyilvánvaló, ahogy az orrunk előtt fogy el az örök megmaradt legitimitása és szervezőereje. A transzcendensnek és a természeti törvénynek (nem összetévesztendően a kereszténynek beállított politikai számítással) gyakorlatilag semmiféle politikai súlya nincs. Tradícióinkat mesterségesen bombázzuk szét a pluralizmus erőltetésével, miután ezek már korábban halálos sebet kaptak magával a tradíciókról való gondolkodással. Tudniillik, amint ez a gondolkodás -- a tradíció megélése helyett -- elhatalmasodik, illetve kénytelenek vagyunk értelmezve válogatni a versengő tradíciók között ("a" tradícióból tradíciók válnak, többesszámban), úgy objektiválódik és távolodik az élettől akármelyik konkrét megóvni kívánt hagyomány és válik skanzenné nem elválaszthatóan a harmadik sarokkövünk, a jelen -- a haladás, a modernség és a tapasztalatok -- nyomása alatt. Ami a tradícióknak a jelenbe való egyébként sem veszteségmentes befűződését tovább rombolja, hogy a jelen fő politikai hordozójává a tömegdemokrácia vált -- eszközeivel: a materializmussal, a piaccal, az egyenlőséghittel, a toleranciával, az értékrelativizmussal, a többségi ízléssel és szenvedélyekkel, a rövidtávú vágykiéléssel. A konzervatizmus ebben a csatában -- a jelenről alkotott saját felfogásával és a relfexív autonómiák védelmében -- részben magára maradt, részben a liberalizmussal került egy oldalra a tömegdemokráciával szemben, de oldaluk, elég körülnézni korunkban, a vesztes oldal. (Hasonlóképp, a konzervatív politikai pártok vagy liberálissá vagy etno-konzervatívvá váltak, nem véletlenül, vö. a három sarokpontot. Teokratikus igénnyel fellépő pártok nincsenek a Nyugaton.)

Röviden: az örök, a hagyomány és a jelen is elveszítették azt az erejüket a konzervatizmus számára, ami értelmessé tenné a közvetítést közöttük. Ez a hiány végzetes a konzervatív gyakorlatra nézve. Lehet bár úgy tenni, hogy az egyes sarokkövek magukban is értékelhetők, de amikor politikai értelmet keresünk nekik, rendre vissza fognak esni az egyes -- az autenticitást tekintve -- terméketlen ideológiákba. Ettől kezdve a konzervatizmus kizárólag önáltatásban és/vagy agresszióban tenyészhet a politikai színpadon, illetve megmarad politikai (közösségi) relevancia nélküli személyes beállítottságnak. Ennek következtében az ember mint jelentéssel teli autonómia (azaz a három sarokpont vonzásában -- értelemszerűen eltérő hangúlyokkal -- élő művelője a közösségi létnek, a beláthatóságnak, a józan észnek, ízlésnek, jellemnek, összetett antropológiának, az autentikus létnek, a polgáriasult életnek: tulajdonképpen a tárgyiasulás és elidegenedés feloldása maga) elitista szubverzió marad a tömegdemokráciával szemben, amelyhez vagy van kedve egy konzervatívnak, vagy nincs.

Magyarországon konzervatívnak látszani objektíve nehezebb, mint Nyugaton, mert ott van még a mélyben kitapinthatóan valamiféle organikus hagyománya a polgári létnek; annyival könnyebb viszont, hogyha az öröknek nincs komolyabb súlya, a jelenbeli élet pedig súlyosan kompetenciahiányos, agresszív politikai hagyományként a nyugati polgárosult nemzetekben ismeretlen erővel jelentkezik az etnonacionalizmus, amely folyamatosan megkísérli elorozni a konzervatív jelzőt is. Most már talán tudjuk, hogy ez konzervatívnak nem, csak az egyik sarokpontból képzett ideológiának tekinthető, amely nem a közvetítésben él, nem járul hozzá az autentikus élethez, hanem kimerevített konstrució, ideológia, doktrína, eleve a hatalmi manipuláció jegyében fogant álhagyomány. De éppen a másik két sarokpont gyengesége és a köré font permanenes hazudozás teszi, hogy mégis sikerrel jár szegény országunkban. Természetesen elsősorban az ember kárára, aki -- ha magyar -- triplán elidegenülve éli a sorsát: elidegenülve az öröktől, az autentikus hagyományoktól és a jelentől. Röviden: magától.

Összefoglalva: míg a konzervatizmus lehetne az abszolút autentikus emberi élet politikai gyakorlata, ennek mégis gyenge, mert közölhetetlen, közvetíthetetlen (a fenti háromoldalú közvetítés robbant le). Mezoracionális, kevesek által beszélt nyelv marad, ezért nem képez tömeget. Személyes diszpozícióba esik vissza, mert politikai gyakorlatként a tradicionalizmus lehetőségétől - az egyetlen organikus tudásalapjától - eltávolodva végzetesen meggyengült. A nyakló nélküli pluralizmus és értékrelativizmus -- a jelen eluralkodása az ember fölött -- ugyanakkor nem hoz létre termékeny szervezőelvet, hiába gondolják a liberálisok. (A progresszívistákat nem veszem ide, mert azok már nem gondolkodnak ebben az értelemben.) A politikum elvált a humánumtól és amire tömegszinten a politika berendezkedett, az öli a humánumot. A jövő társadalmi gyakorlata az esetlegességé és a kiszámíthatatlanságáé, ezek egyedüli ellenerejének a technológia tűnik, de ez az erő ma inkább centralizált, mint piaci, pláne anarchikus (szabadságelvű).

P.S.: Nem foglalkoztam azzal a felfogással, miszerint minden hagyományos, ami van, mert minden, ami van, az organikusan jött létre csak annál fogva, hogy valamiből lett és valamivé lesz. Nevezzük ezt panglossi realizmusnak, amely természetesen nélkülözi a sarokpontok közötti közvetítés kulcseseményét, amely a konzervatizmust meghatározza, illetve magának a hagyománynak is olyan objektivista felfogást kölcsönöz, ami egy antropológiai gyökerű politikai gyakorlattól nagyon messze áll.

173 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://hafr.blog.hu/api/trackback/id/tr1115330338

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

civisvarosi 2019.12.02. 21:21:38

@Brix:
lepusztítani a környezetet a földkerekségen. sivatag legyen itt és ott is. és jönnek grünék. megmentik a bolygót. így fejtik meg a kocsmában.

civisvarosi 2019.12.02. 21:57:22

@Brix:
és a libsik elmélete szerint le kell pusztítani a környezetet itt is, ott is, mert így lesz a legnagyobb a forgalom. másképp nem lehet. csak a komcsik újabban zöldek. nem róték, hanem grünék. de ahogy bródy is megírta: ezek ugyanazok. csak félreértés ne essék. ezek nem "a" "zsidók". hanem egy "urbánus" csoportosulás. a legtöbb úgy zsidó, ahogyan a cipőm sarka. államellenesek, nemzetellenesek, meg akarnak zsidóulni. nem értik, hogy zsidónak születni kell. a zsidók hite szerint legalább is. ezek mai komcsik, libsik, zöldek olyanok, mint az olcsó kínai utánzatok. ez az aljanép valójában. a művelt angol mondja: underground. mint ez a komment. az alja mindennek.

Brix 2019.12.02. 23:07:11

@civisvarosi: " libsik, zöldek olyanok, mint az olcsó kínai utánzatok. ez az aljanép valójában." A lipsik meg a zöldek a budapesti \nagyvárosi fiatal , "akadèmiai" tudást szerzett èrtelmisèg, sommásan...A lelked rajta , - ès akkor ennek az országnak már règen rossz- ha ők lennènek az aljanèp...A debreceni Fácánban meg a nèpfőiskolás " èrtelmisèg " , "4 csíki sör mellett megfejti, hogy amit most látunk globális környezeti problèmák terén, csak illuminátus hoax , amit a Bilderberg- csoport ,-az összeesküvèst szervező, valójában vörös, csak most álságosan bezöldült zsidók találtak ki- hogy megszerezzèk a világuralmat...Valami ilyesmi a nèpnemzethy - barnás világmagyarázat ugye? Te már megint benácultál , ès messze kerültèl a libertárius , debreceni , paraszt-polgár eszmevilágtól!

civisvarosi 2019.12.02. 23:47:45

@Brix:
az akadémikus bölcsészek. ha valaki kicsit is értelmes, akkor nem áll be egy tizenéves hisztis kislánynak csápolni. vagy kartonpapírra rajzolni bálnát, kis koalát, cuki jegesmacit. az nem a csúcs elit, hanem a hülyék és egy szar szemét társaság. és a fidesz van azzal megbízva, hogy szétverje őket. de ezek nem zsidók, különösen nem a zsidók. nagyrészt csak meg akarnak zsidóulni. de semmi közük az izraelitákhoz.

screpes 2019.12.04. 07:42:30

@civisvarosi:
hogyan növeled a földművelés szerepét?
Több ember foglalkozzék vele?
Nagyobb érték keletkezzék ?
Tőkét fektessenek bele?
A feldolgozottság ott "lent" növekszik?

screpes 2019.12.04. 07:43:42

@civisvarosi:

az akadémikus bolcsészek (kellő értelmesség híján) beálltak egy "tizenéves hisztis" kislánynak csápolni?!

civisvarosi 2019.12.04. 13:22:50

@screpes:
igen, grétát ez a kör támogatja. ezt a tüntetéssorozatot és nem valós cselekvési programot. ők azt mondják, hogy a termelő ipart kell visszafogni (ami még éppen rendben van), de ezzel együtt a fogyasztói társadalmat, a bevándorlást a szabad kereskedelmet erősítenék. és ezek ellentmondásban állnak egymással. mert ha az ipari termelés csökken, akkor a fogyasztói piac is csökken, a háztartások egy részének legalább részben önfenntartóvá kellene válnia, erősödő vidékiességet, nagyfokú szuburbanizációt jelent. egészen addig amíg nem lesznek tömegével olcsó energiát előállító fúziós erőművek, ami a nagyvárosi létet erősíti. racionálisan most a fideszt erősítik a globális trendek. szerintem ezt nem olyan nehéz belátni. a fidesszel való brutális szemben állás irracionális, nagyrészt ideologikus töltetű.

screpes 2019.12.04. 15:44:59

@civisvarosi:

Gréta tevékenységének, jelenségének van egy másik, nemzetközi olvasata, amit nehéz lesz elválasztani a "témájától" mert az a globális fenyegetés.
Nem lesz azonosítható a pesti bulinegyed bölcsészeivel, sőt, azok egy részével! (már eleve nem akadémikusak....)
Még maga Gréta is tudja, hogy fellépése, jelensége jelképes: amit elérhetnek a hívei, annak már nincs köze egy beteg (?) 14 éveshez.
A fidesszel való szembenállás nem tisztán irracionális töltetű.

Ez olyan, mintha a nyugdíjad ügyét azonosítanád Selmeczi Gabriella (szóvivő) szerepvállalásával.

civisvarosi 2019.12.04. 17:26:40

@screpes:
nagyjából 5 ezer akadémiai dolgozó van és ebből 300 akadémikus. ennek nagyjából a fele bölcsész és nagy része budapesti.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 14:01:41

@civisvarosi:

"ők azt mondják, hogy a termelő ipart kell visszafogni (ami még éppen rendben van)"

Nem dr. Papp szerint:

"Sok minden van, ami masszívan veszteséges, ha önmagában vizsgáljuk. De ha összefüggéseiben nézzük, és azt mondjuk, hogy ebben az évben 400 millió forintnyi állami támogatást kell biztosítani a repülőtér működéséhez, de a város és a régió nagy gazdasági sikereinek elérésében ennek a repülőtérnek fontos szerepe van, akkor én azt gondolom, érdemes azt fenntartani és működtetni."

Dr. Papp a saját zsebéből is kifizetné azt az évi 400 milliót csak hogy ne csökkenjenek Debrecen városának és a Hajdúságnak a gazdasági sikerei.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 14:33:41

"A politikai konzervatizmus a gyökerében inkább antropológia (filozófiai embertan), mint politikai doktrína, mert az egyes ember köré, nem pedig közösségi szabályok érvényesítésére szerveződik"

Mert a klasszikus liberalizmus (libertarianizmus) nem. :-/

civisvarosi 2019.12.05. 15:29:08

@neoteny:
a fidesz elsődlegesen termelői piacban gondolkodik. úgy, hogy egyes termelőknek nagy összegű állami megrendelést, visszatérítést, készpénz támogatást nyújt. ez ilyenformán nem szabad piac. nem is mondják, hogy liberális demokrácia van. hanem azt mondják, hogy ez egy illiberális átmenet. és a repülőtér veszteségeit kompenzálja a bmw gyár nyereségadója. a liberális elmélet azt mondja, hogy folyamatos keresletélénkítéssel és keresztfinanszírozással létrehozzák a válságot.

civisvarosi 2019.12.05. 15:30:29

@neoteny:
de ez egy fokkal jobb annál, amit az ellenzék mond. a szocik eladósítják az államot. a libek eladják. és így minden szabad piacivá válik. ez lényegében az, hogy amit csak lehet szanálnak.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 15:36:33

@civisvarosi:

"de ez egy fokkal jobb annál, amit az ellenzék mond"

Hogyne: mint ahogy a lenyakazás egy fokkal jobb, mint az akasztás.

civisvarosi 2019.12.05. 15:48:20

@neoteny:
a debreceni repülőtér utasforgalma 2010 kezdetén 25 ezer volt. és ez most 500 ezer fölé kerül. és most a veszteséges repülőtérre építenek egy új terminált. és ha elérik az 1 milliós utasforgalmat, akkor a beruházás az állam számára a többlet adókból talán megtérül. ha nem, akkor nem. amire te mondhatod, hogy na jó, de ne más faszával verjék a csalánt. csakhogy egy ideig az összes repülőtér veszteségeit finanszírozta valaki.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 15:59:41

@civisvarosi:

"a debreceni repülőtér utasforgalma 2010 kezdetén 25 ezer volt. és ez most 500 ezer fölé kerül."

Mert a nettó _magyar_ adófizetők _évenkénti_ 400 milliójával megajándékozták a _debreceni_ repteret.

Mert nem elég az, hogy a gyügyei paraszt kisunokája szájától elvont falatokkal etették az építőmunkásokat, akik felhúzták a nemzetközi iskolát amibe dr. Papp ivadéka is jár (de a gyügyei paraszt unokája nem), hanem még a repteret is meg kell támogatnia a gyügyei parasztnak, hogy a BMW menedzserei nehogy lekéssenek a hétfő reggeli értekezleteikről.

Nem a Fidesz támogatja a termelő ipart, hanem a gyügyei paraszt. A Fidesz csak fölözi és szétosztja azt, amit ő letejel.

civisvarosi 2019.12.05. 16:07:20

@neoteny:
és még egy új terminált is akarnak építeni. de ha ezzel a repülőtér forgalmát évi 1 milliós utasforgalomra felhúzzák, akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül. mert jönnek a románok dáciá-jukkal hozzák a pénzüket. a gazdagabbak lecserélik bmw-re.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 16:15:36

@civisvarosi:

"de ha ezzel a repülőtér forgalmát évi 1 milliós utasforgalomra felhúzzák, akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Úgy érted a gyügyei parasztnak osztalékot fizet majd az állam, és abból képes lesz majd beíratni a kisunokáját a milliós tandíjú nemzetközi iskolába, hogy kupálódhasson dr. Papp gyermeke társaságában?

civisvarosi 2019.12.05. 16:17:13

@neoteny:
és az olcsó gyári munkások nem jönnek. hanem magasan képzett technikusok lesznek a debreceniek. mert átalakították a szakképzést. öcsikének és haverjainak a minap tartottak nyílt napot.
www.dehir.hu/upload/images/galeria/3843/191204autoiparinyiltnap_ksz_(29).jpg
www.dehir.hu/upload/images/galeria/3843/191204autoiparinyiltnap_ksz_(27).jpg
és papp polgármester azt mondja, hogy ez így jó lesz.
www.dehir.hu/upload/images/galeria/3843/191204autoiparinyiltnap_ksz_(2).jpg
de a polgármester mellett a bmw kommunikációs igazgatója ül. bmw marketing tevékenységébe bevonják az államot és a szakképzési központ. ami a bmw igényei szerint alakítja át az oktatást.
www.dehir.hu/upload/images/galeria/3843/191204autoiparinyiltnap_ksz_(25).jpg
ez egy félállami rendszer.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 16:22:50

@civisvarosi:

"de ha ezzel a repülőtér forgalmát évi 1 milliós utasforgalomra felhúzzák, akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Úgy érted a gyügyei parasztnak osztalékot fizet majd az állam, és abból képes lesz majd beíratni a kisunokáját a milliós tandíjú nemzetközi iskolába, hogy kupálódhasson dr. Papp gyermeke társaságában?

civisvarosi 2019.12.05. 16:29:29

@neoteny:
ez esetben az állam nettó kifizetőhellyé válik. és nem osztalékot kapnak, hanem a hiánycélokat teljesítve "nyugdíjprémiumot". amivel újra eladósítják az államot. és arra alapozva újra megtámogatnak valamilyen gyárépítést. és matolcsy gyuri bá' azt mondja, hogy ez lesz a csodafegyver. varga misi meg azt, hogy el lehet játszani, amikor olyan a kamatkörnyezet. gyuri bá' azt mondja, hogy mi mondjuk meg, hogy mennyi a kamat. legfeljebb el száll az árfolyam. de ha nagyon nem száll el, akkor még a termelő vállalatok jól is járnak. mert bővül az export. és az állam is. többlet adóbevétel keletkezik. infláció a dráguló import miatt egy kicsit felpörög. reálbérek kicsit leértékelődnek. az önkormányzati választást egy kicsit elveszítik. de a néppártban a "három bölcs" megállapítja, hogy nincs diktatúra. kiderül, hogy karigeri alkalmatlan. és zsebben az újabb kétharmad. felteszem nagyjából ez a terv a fidesz központban.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 16:34:41

@civisvarosi:

"ez esetben az állam nettó kifizetőhellyé válik."

Mely esetben? amikor a debreceni reptér adózik és abból megtérül a gyügyei paraszt támogatása, amit a debreceni reptérnek adott? a gyügyei parasztnak pénz kell, hogy beírathassa a kisunokáját a debreceni nemzetközi iskolába dr. Papp gyereke mellé, nem a te gagyid.

Nincs tebenned egy pár vonóhúzásnyi cigány vér? mert nagyon elkötelezetten gagyizol.

civisvarosi 2019.12.05. 17:07:44

@neoteny:
a reptér forgalma adózik. évi 500 ezer utas 1 ezer forint többlet adót produkál (jövedéki adóból, idegenforgalomból), akkor az állam pénzénél van.

civisvarosi 2019.12.05. 17:09:23

@neoteny:
persze értem, hogy ezt nehéz mérni. mi lenne ha nem lenne repülőtér.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 17:29:59

@civisvarosi:

"akkor az állam pénzénél van"

Ah, de ez egy más állítás mint az, hogy

"akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Ez is egy város-vár próbálkozás volt tőled.

civisvarosi 2019.12.05. 17:33:48

@neoteny:
debrecen a tisza medence központja akarna lenni (mert a parasztok tájegységben gondolkodnak). na most elemi közelítéssel nyilván oda érdemes telepíteni bányaipart ahol van nyersanyag. és fel lehet dolgozni. hol van? itt.
farm1.staticflickr.com/629/31545658313_ff90d44850_o.jpg
debrecenben van? nincs. a környékén? sincs. legyártják környéken az alkatrészeket. és azokat debrecenben jól összeszerelik. és erre jönnek az ész kultuszának hirdetői, csaba professzor, aki 18 nyelven publikál, hogy ne akarjál már összeszerelő üzemet. magas hozzáadott értéket adó mérnöki irodát akarjál.

ma a megyében elfogtak egy ároktői fiatalembert, a származását nem árulom el, aki ezzel a hamis rendszámmal autókázott.
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2019/kartonrendszam.jpg

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 17:37:21

@civisvarosi:

"akkor az állam pénzénél van"

Ah, de ez egy más állítás mint az, hogy

"akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Ez is egy város-vár próbálkozás volt tőled.

civisvarosi 2019.12.05. 17:41:11

@neoteny:
így kalkulálnak, hogy az állam az egyik kezével ad, a másikkal kap.

yod.
www.biblewheel.com/images/MyKey.gif
kaph.
www.biblewheel.com/images/ThyKey.gif
ezek a zsidó ábécé betűinek magyarázatai. ad és kap. finnül van egyébként.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 17:44:29

@civisvarosi:

"ezzel a hamis rendszámmal autókázott"

Én a Mátrában autóztam amikor elveszítettem az első rendszámtáblámat. Még memórianyomom is van ahogy a rendszámtábla csörgött az aszfalton.

Aztán a rendőrök meg is találtak és meg is analizáltak 20 rugóra a hiányzó első rendszámtáblámmal: valamit tennem kellett. Lemenni vidékre (esetleg kétszer), hogy legyen egy csili-vili új rendszámtáblám nem izgatott fel túlságosan.

Viszont volt rendszámtáblám az előző autómról amit kivonattam forgalomból: hát annak az első rendszámtábláját én szépen átfestettem a hiányzó rendszámtábla jeleire. Nem is buktam meg vele a következő 3-4 évben amíg használtam az autót. De az megtörtént, hogy egy nagy társasági összeröffenésen, ami a szabadban volt, valakinek annyira tetszett az első rendszámtáblám, hogy szó nélkül le is fényképezte.

civisvarosi 2019.12.05. 17:45:16

@neoteny:
Yod: The Active Hand
Kaph: The Open Hand
finnül ad és kap. mert a magyar az finn, mint tudjuk.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 17:45:31

@civisvarosi:

"így kalkulálnak"

Helyesen: így gagyizol te.

civisvarosi 2019.12.05. 17:53:41

@neoteny:
felteszem így kalkulálnak. különben a varga misi miért utalna papp polgármesternek. a szavaztvásárlásnak meg kell térülni. minimális hiánycélt teljesítve kell a szavazatszámot maximalizálni.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 17:54:54

@civisvarosi:

"akkor az állam pénzénél van"

Ah, de ez egy más állítás mint az, hogy

"akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Ez is egy város-vár próbálkozás volt tőled.

civisvarosi 2019.12.05. 18:09:27

@neoteny:
így gondolkodnak, hogy ez majd az államnak megtérül. erről beszél papp polgármester. és megtérülhet? igen. biztosan megtérül? nem. és olyankor száll el a hiány. a fidesz kormányok idején eddig elszállt a hiány? szinte sohasem. a szoci kormányok idején? szinte mindig.

persze még senki se kormányzott két ciklusnál többet egyhuzamban. és az ellenzék azt mondja, hogy majdcsak beleszaladnak a késbe. és lehet? igen. biztos? nem.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 18:15:11

@civisvarosi:

"hogy ez majd az államnak megtérül"

De te arról ugattál, hogy "akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Ez is egy város-vár próbálkozás volt tőled.

civisvarosi 2019.12.05. 18:20:13

@neoteny:
a többlet adóból tud megtérülni. ha van nemzetközi repülőtér, akkor a bmw gyár beruház. és ha nincs, akkor nem. mert azt mondja, hogy ez esetben nagyvárad kedvezőbb. és úgy a román állam befektetése térül meg. azok pénzelik ezeket a kis repülőtereket.

1 milliós utasforgalomnál privatizáltak a bolgárok és a szlovének. nagyjából az a határ, ahol egy befektető azt mondja, hogy azt megvenné. ebből gondolom azt, hogy nagyjából akkor rentábilis.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 18:22:26

@civisvarosi:

"a többlet adóból tud megtérülni"

Csak nem az adófizetőknek, balfaszka. Rád férne már egy szoftverfrissítés.

civisvarosi 2019.12.05. 18:25:22

@neoteny:
közvetlen az államnak, közvetve az adófizetőknek.

civisvarosi 2019.12.05. 18:27:06

@neoteny:
de felfoghatod úgy is, hogy a magyar állam 400 millió forint adót elenged. vagy hogy átlagosan 800 forinttal támogat minden repülőjegyet. és ez milyen jó, mert így szabadabbá válik a piac.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 18:27:25

@civisvarosi:

"közvetve az adófizetőknek"

Úgy érted a gyügyei parasztnak osztalékot fizet majd az állam, és abból képes lesz majd beíratni a kisunokáját a milliós tandíjú nemzetközi iskolába, hogy kupálódhasson dr. Papp gyermeke társaságában?

civisvarosi 2019.12.05. 18:37:58

@neoteny:
nem, hanem lesz költségvetési maradvány. és ha választási év van, akkor ezt szétosztja az állam. ha nincs, akkor az egyházaknál parkoltatják a pénzt. ma jelentették be az országos református óvoda fejlesztési programot. így néz ki most egy városrész.
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2019/ovis.jpg
és ott épül majd egy ilyen gyönyörűséges intézmény.
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2019/26m.jpg
ilyenekből akarnak építeni több tucatot. és ezekben 100 gyermeket nevelnek majd protestáns etikára, vagy valamire.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 19:14:25

@civisvarosi:

"nem"

Köszönöm. Akkor hát az, hogy "akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül" szintén réznek bizonyult egy kis kapargatásra.

civisvarosi 2019.12.05. 19:27:03

@neoteny:
valójában azt jelenti: vagy megtérül, vagy nem. a fidesz általában alacsonyabb hiányt produkál, mint a szocik és a "világhírű" közgazdászok.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 19:32:05

@civisvarosi:

"valójában azt jelenti:"

Így van: nihilista posztmodern semmitmondás.

civisvarosi 2019.12.05. 19:36:02

@neoteny:
a repülőtéri forgalom kap 400 millió forint adókedvezményt. így már mindjárt milyen liberális.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 19:42:14

@civisvarosi:

"de ha ezzel a repülőtér forgalmát évi 1 milliós utasforgalomra felhúzzák, akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Úgy érted a gyügyei parasztnak osztalékot fizet majd az állam, és abból képes lesz majd beíratni a kisunokáját a milliós tandíjú nemzetközi iskolába, hogy kupálódhasson dr. Papp gyermeke társaságában?

civisvarosi 2019.12.05. 19:53:47

@neoteny:
európában 1 milliós utasforgalmú repülőtereket már meg szoktak vásárolni. tehát ezek már valószínűleg nem viszik a pénzt, hanem hozzák. ebből gondolom.

civisvarosi 2019.12.05. 19:56:17

@neoteny:
ha a gyügyei parasztnak van 1 milliós utasforgalmú repülőtere, akkor abból már keletkezik valamennyi többletbevétel ahhoz képest, mintha nem lenne. de azt a gyügyei paraszt közvetlen tulajdonolja. az államon, vagy a debreceni polgár az önkormányzaton keresztül.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 20:02:45

@civisvarosi:

"ha a gyügyei parasztnak van 1 milliós utasforgalmú repülőtere"

A gyügyei parasztnak kisunokája van, az aki szájától elvont falatokkal táplálták az építőmunkásokat akik felhúzták a debreceni nemzetközi iskolát ahová dr. Papp csemetéje is jár millás tandíj megfizetése ellenében.

Nomármost a gyügyei paraszt csak azon variál az ivócimboráival, hogy az hogy' jön ki, hogy az ő unokája szájától kell elvonni falatokat azért, hogy a BMW menedzserek csemetéi beérjenek csengetésre a hétfő reggeli első órára.

Ez a gyügyei paraszt gondja: hogyan térül meg neki a kisunokája szájától elvont élelem. Hogyan tud az ő kisunokája is abba az isibe járni, amit az ő szájától elvont falatokból építettek. A debreceniek. Maguknak. Élükön dr. Pappal.

civisvarosi 2019.12.05. 20:20:35

@neoteny:
így gondolják budapesten. ezért privatizálták a repülőteret. de nem így gondolják debrecenben. és most a "debreceniség" van többségben. de volt már, hogy a "budapestiség" a szoclib kormányok idején. eladtak mindent, amit csak lehetett.

civisvarosi 2019.12.05. 20:25:21

@neoteny:
budapestiek többsége arra szavaz, hogy a jelenlegi adóelvonással, sőt még ennél magadabb progresszív adóztatással is el lehet érni azt, hogy idejöjjenek a befektetők. a probléma az, hogy o1g elijeszti őket. mert üldözi a tudást, elüldözi a civileket. és ez a budapesten kizárólag a soros alapítvány védelmét jelenti.

és azt mondják, hogy a bmw már ne kapjon adókedvezményt. mert az egy összeszerelő üzem. és olyan ne legyen. erre szavaznak. erről cikkez a hvg.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 20:26:09

@civisvarosi:

"így gondolják budapesten"

Meg Gyügyén. Meg Túrricsén. De talán még a Hajdúságban is.

"most a "debreceniség" van többségben"

Dr. Papp vezényletével. Akinek magánügye, hogy neki van egy millája a kölke taníttatására, az iskola is megvan a gyügyei paraszt kisunokájának szájától elvonva, ő már leszar mindent.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 20:26:43

@civisvarosi:

"de ha ezzel a repülőtér forgalmát évi 1 milliós utasforgalomra felhúzzák, akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Úgy érted a gyügyei parasztnak osztalékot fizet majd az állam, és abból képes lesz majd beíratni a kisunokáját a milliós tandíjú nemzetközi iskolába, hogy kupálódhasson dr. Papp gyermeke társaságában?

civisvarosi 2019.12.05. 20:31:29

@neoteny:
a budapest-belgrád vasútvonal biztosan rossz lesz. ezt megállapították budapest "világhírű" "liberális" közgazdászai, ők "a" "szakértők". van két feltörekvő európai főváros. összekötik gyorsvasúttal. és ahhoz egyébként kapcsolódik nagyforgalmú tengeri kikötők. legalább egy az égei tengeren. de szófián keresztül isztambul irányába a fektete tengeren. vagy ugye mellékvonalakkal az adrián. és a hvg megírja, hogy ilyen hülyeséget kitalálni. és ez a piacvezető gazdasági hetilap, illetve online változatában napilap. és erre budapest "liberális" népe kritika nélkül azt mondja, hogy igen, ezek a "náci" "fasiszta" rezsim. ilyen rombolást még a világban nem végeztek.

civisvarosi 2019.12.05. 20:34:10

@neoteny:
1 milliós forgalmú repülőteret privatizálnak. valaki megveszi, mert abból nyereséget vár. akkor ez azt jelenti, hogy ha ilyen az állam tulajdonában van, akkor abból is remélhet többletadót. hiszen valami olyasmit birtokol, amit úgy egyébként készpénzért cserébe azonnal el tudna adni.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 20:34:18

@civisvarosi:

"a budapest-belgrád vasútvonal biztosan rossz lesz"

Igen, a magyar nettó adófizetőknek. Dr. Pappnak jó lesz.

civisvarosi 2019.12.05. 20:41:46

@neoteny:
a keresletélénkítő politikai azzal érvelnek, hogy a vasútvonal mellé majd vállalkozások települnek. és közvetve azok és a vasúttársaságok adójából ez a beruházás az államkincstár számára megtérül.

és valójában vagy megtérül, vagy nem térül meg. ezt nem lehet eldönteni filozofikusan. a "baloldali" "liberális" "demokraták" eldöntik, hogy biztos nem. a "republikánus" "nemzeti" "konzervatívok" eldöntik, hogy biztos igen. de ezt általában véve nem lehet eldönteni. ez egy hit, hogy ez majd megtérül, vagy hogy nem térül meg.

civisvarosi 2019.12.05. 20:49:58

@neoteny:
az a te hited, hogy erre az adófizetők előbb vagy utóbb, de végül mindig rábasznak. mert az állam elkótyavetyéli a javait. ha máshogy nem, akkor úgy, hogy a jól működő cégeit ügyes üzletemberek átírják a saját nevükre. ahogyan történt ez az otp vagy a mol esetén. és az állampolgároknak maradnak a veszteséges üzletrészek. amit a politikusok olcsó szavaztvásárló akciók keretében a nettó adófizetőkkel fizettetnek meg. nemzetközi iskola, futball stadion, ezek egy jóléti államot vizionáló baloldali nézőpontból sem kötelező közfeladatok. ezekre az állam végképp ne költsön. valami ilyesmit gondolnak a kormányellenesek.

de ez egy hitvilág valójában. ahogyan az is, amiről papp polgármester értekezik. hogy a keresletélénkítő politika meghozza gyümölcsét. és azt mondja, hogy kérem szépen épül a bmw gyár.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 20:50:07

@civisvarosi:

"a keresletélénkítő politikai azzal érvelnek"

Hazudnak.

"és valójában vagy megtérül, vagy nem térül meg."

Így van: nihilista posztmodern semmitmondás.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 20:50:46

@civisvarosi:

"az a te hited"

Helyesen: ez az én tudásom.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 20:55:59

@civisvarosi:

Gagyi Finkelsteinista duma, zsidó.

civisvarosi 2019.12.05. 21:02:01

@neoteny:
évi 1 millárd forintos forgalomig a nemzetközi repülőteret üzemeltető társaságok teljes adómentességet kapnak. ez 50% összes elvonás mellett ugyanazt jelenti, mintha az állam azt mondaná, hogy 1 milliárd forint forgalom esetén 500 millió forint visszatérítést nyújt.

civisvarosi 2019.12.05. 21:03:53

@neoteny:
tehát ezt elvben előadhatnák úgy is, hogy ez liberális gazdaságpolitika.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 21:08:30

@civisvarosi:

"ez liberális gazdaságpolitika"

Igen, a Fiatal Demokraták Szövetségének gazdaságpolitikája.

"de ha ezzel a repülőtér forgalmát évi 1 milliós utasforgalomra felhúzzák, akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Úgy érted a gyügyei parasztnak osztalékot fizet majd az állam, és abból képes lesz majd beíratni a kisunokáját a milliós tandíjú nemzetközi iskolába, hogy kupálódhasson dr. Papp gyermeke társaságában?

civisvarosi 2019.12.05. 21:14:06

@neoteny:
úgy értem, hogy ez esetben a gyügyei paraszt közvetett tulajdonába kerül egy globális szolgáltatások piacán kurrens létesítmény. persze értem, hogy a kockázatot az újlipótvárosi irodaházak állják és nem a falusi csok-ot, a nádsíp utcába épülő református óvodát igény bevevő szegény kis cigányok. akik az orbán kormány kedvezményezettjei. ezért ők a fideszre szavaznak. az újlipótvárosiak a fidesz ellen.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 21:20:08

@civisvarosi:

"úgy értem, hogy ez esetben a gyügyei paraszt közvetett tulajdonába kerül egy globális szolgáltatások piacán kurrens létesítmény"

Mert ez a szocialista törzsi tudatod, zsidó.

civisvarosi 2019.12.05. 21:29:22

@neoteny:
igen, a tiéd meg az, hogy az állam kezében az szart se ér, ezért a legjobb a repteret eladni.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 21:33:41

@civisvarosi:

"az állam kezében az szart se ér"

A gyügyei parasztnak, a finanszírozónak, szart se' ér. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyanok, akiknek ne érne igencsak sokat.

De te magad állítottad, hogy "de ha ezzel a repülőtér forgalmát évi 1 milliós utasforgalomra felhúzzák, akkor a magyar adófizetőknek a többlet adóból megtérül"

Úgy érted a gyügyei parasztnak osztalékot fizet majd az állam, és abból képes lesz majd beíratni a kisunokáját a milliós tandíjú nemzetközi iskolába, hogy kupálódhasson dr. Papp gyermeke társaságában?

civisvarosi 2019.12.05. 21:41:04

@neoteny:
a gyügyei parasztnak már most is megéri feltéve, hogy münchen, eindhoven, london, milánó, moszkva, párizs, tel-aviv, barcelona, bázel, doncaster/sheffield, dortmund, lárnaka, málta, palma de mallorca irányába akar repülni. mert ezek a menetrend szerinti járatok. és ezen túl vannak szezonális charter járatok. és gyügye-debrecen 102 km. gyügye-budapest 305 km.

civisvarosi 2019.12.05. 21:46:08

@neoteny:
és erre egy utas kap átlagosan 800 forint adóvisszatérítést. mert hogy ennyi adóról az állam lemond. és ezzel debrecen vonzza a tőkét. mert van egy európai mércével nézve fos, ámde olcsó reptere.

civisvarosi 2019.12.05. 21:47:44

@neoteny:
és erre lehet mondani, hogy ez így nem lesz jó, mert így debrecenben olcsó és szar dolgok épülnek tömegével. állami segédlettel. az meg mire jó. és azt is, hogy "other capital".

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 21:50:34

@civisvarosi:

"a gyügyei parasztnak már most is megéri feltéve"

Dr. Papp nem ezt mondta.

civisvarosi 2019.12.05. 22:07:37

@neoteny:
nyilván megéri mindenkinek, aki a repülőtér forgalmához valamilyen módon kapcsolódik. nyilván jó azoknak a társaságoknak, akik a menetrend szerinti vagy charter járatokat üzemeltetik. akik ezeket igénybe veszik. akik ezekhez kapcsolódóan szolgáltatást nyújtanak. akik az ehhez kapcsolódó marketing események kapcsolódnak. idén 2 ezren vettek részt a repülőtéri futásban.
www.dehir.hu/upload/images/galeria/2698/180422-wizzair-futas-ka_46.jpg
nyilván azért futkároztak, mert az jó nekik. és ha varga misi nem enged el ebből évi 400 millió forintnyi adót, akkor bezárták volna a repteret és nem lenne marketing esemény. és akkor nem adják el az ehhez szükséges nyomdai termékeket. akkor nem adják el az ehhez szükséges nyomtatót, vásznat és festéket. így meg de. és ezek mind többletadóbevételt generálnak. és ugye ez így elég meggyőző érvelés.

persze nem tudjuk, hogy mi lenne akkor ha nincs ez a reptér. és amíg nincs párhuzamos világok addig ezt a kérdést valójában nem is nagyon tudjuk eldönteni.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 22:09:57

@civisvarosi:

"nyilván megéri mindenkinek"

A gyügyei parasztnak nem, pedig az ő kisunokája szájától elvont falatokkal etették az építőmunkásokat amíg azok összehekkelték a nemzetközi iskolát dr. Papp gyerekének.

civisvarosi 2019.12.05. 22:23:42

@neoteny:
gyügyeiek a szomszédos cégénydányádra járnak iskolába. ahol eu forrásból felújították a kölcsey-kende kúriát. cultura.hu/wp-content/uploads/2016/09/cegenydanyadi-kende-kolcsey-kuria01-head.jpg
és itt tanulják a történelmet. kicsit kopott a padló.
cegenydanyad.innovativiskola.hu/wp-content/uploads/sites/45/2015/10/C%C3%89G%C3%89NYD%C3%81NY%C3%81D-NYELVI-T%C3%89MAH%C3%89T8.jpg

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 22:27:01

@civisvarosi:

"gyügyeiek a szomszédos cégénydányádra járnak iskolába"

Hát ez az: dr. Papp ivadéka meg a debreceni nemzetközi iskolába jár, amit a gyügyei paraszt kisunokájának szájától elvont falatokból építettek meg. Meg a szomszédos falu iskoláját _is_.

civisvarosi 2019.12.05. 22:27:55

@neoteny:
és ugye azt kellene mondani, hogy előbb az iskolát kellett volna felújítani és utána a kúriát. vagy esetleg azt, hogy a kúriában legyen az iskola. ehelyett azt mondják: NÁCIK.

civisvarosi 2019.12.05. 22:29:34

@neoteny:
a gyügyei paraszt a szomszédban kapott egy kastélyparkot.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 22:33:33

@civisvarosi:

"a gyügyei paraszt a szomszédban kapott egy kastélyparkot"

Azt a kisunokája hajára kenheti a gyügyei paraszt.

civisvarosi 2019.12.05. 22:44:57

@neoteny:
a parasztnak térségi identitása van. felső-tisza vidéken a szatmári síkon él. tehát ha ott épül valami, akkor neki az általában véve jó. mert az identitiásához kötődik. és a környéken tarpa hajdúváros. ott született esze tamás kuruc brigadéros. és rákóczi fejedelem a parasztoknak hajdúkiváltságot adott. és erre budapest liberális népe azt mondja, hogy na jó, de most 21. századot írjuk. és itt az új cybertruck. tarpán meg pálinka "celebration"
www.youtube.com/watch?v=jnQyPFIJNDE

civisvarosi 2019.12.05. 22:48:00

@neoteny:
ha meg akarod érteni, hogy miért nyer a fidesz, akkor a fenti 3 perces kisfilmet érdemes végig nézni.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 22:52:14

@civisvarosi:

"a parasztnak térségi identitása van"

Azért nem tetszik a gyügyeinek az, hogy az ő térségi kisunokájának szájától elvont falatokkal etették a hajdúsági térség építőmunkásait amíg azok a debreceni térségben építették dr. Papp gyermekének az isit.

civisvarosi 2019.12.05. 22:54:33

@neoteny:
és ha így vesszük, akkor a fideszt valahol marketing zsenik alkotják, mert a bmw vezetőit mégis csak meggyőzték, hogy ide kérem szépen autógyárat érdemes telepíteni. ennél jobb környezetet nem találnak a nagyvilágban. és gondolkodtak, hogy esetleg még borsodba. csak ott nem volt reptér.

neoteny · http://word.blog.hu 2019.12.05. 22:58:18

@civisvarosi:

"a gyügyei paraszt a szomszédban kapott egy kastélyparkot"

Azt a kisunokája hajára kenheti a gyügyei paraszt.

civisvarosi 2019.12.05. 23:08:17

@neoteny:
gyügyei választási eredmények:
fidesz: 72.5%
jobbik: 7%
momentum: 5% (!) - ez amúgy 5 szavazat.

civisvarosi 2019.12.05. 23:33:31

@neoteny:
egy példa. a nemzetközi iskolába egyenesen lappföldről hozzák a télapót. akik ugye ezért fizetnek, hogy ide repüljön.
scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/78819177_742139009623629_3053245946683981824_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=vy1-rETqkiEAQkjl2EPFmTY2G0q5f8_l5UEW8W7Xxc8J_LqzYJ7Olc3Lw&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=7cea3b71b1f20c23cffa5586a30650e5&oe=5E8255C2
de ha már itt van, akkor árukapcsolással létrehoznak egy politikai marketing eseményt.
www.dehir.hu/upload/images/galeria/3847/191205mikulas_ksz_(15).jpg
amit ugye a nemzetközi iskola fizetős mikulás partijának kapcsán tudnak megrendezni. papp polgármester csemetéje persze fűtött szobában, személyre szabottan kapja az ajándékot. a többiek pedig a főtéren figyelhetik. de láthatóan ők is örülnek.
www.dehir.hu/upload/images/galeria/3847/191205mikulas_ksz_(17).jpg

civisvarosi 2019.12.05. 23:35:35

@neoteny:
és ha nincs nemzetközi iskola, akkor nem hoznak lappföldről mikulást. mert senki sem fizet érte. így viszont mégis csak. és annak az adójából csinálnak egy mikulás partit a főtéren. és ugye ehhez is kell reptér. mert a lappföldi mikulást csak a mesében repítik a rénszarvasok.

ijontichy 2019.12.06. 02:16:44

@civisvarosi: "akkor a fideszt valahol marketing zsenik alkotják, mert a bmw vezetőit mégis csak meggyőzték"

Nemnem... itt most te próbálod éppen abszolválni az alapszintű markecingvizsgádat :-)
A vizsgafeladatod pedig az, hogy elültesd a nagyérdemű fejébe, hogy a fideszes NEM idióta és/vagy aljas gazember (pedig de! :-) ).

A BMW vezetői pedig végigjárták a saját előkészítő csapataik által számukra felhajtott helyszíneket, aztán eldöntötték, hogy melyik esetében kell a legkevésbé tartaniuk attól, hogy a tulajok szőnyegszélre hívják őket az elcseszett döntésükért (ld. még profit vs. loss).
Namost, ha te szimplán a cívisváros büszke polgára lennél (és nem a fidesz nevű szörnypárt píárosa), akkor eszedbe sem jutna az idióták és/vagy aljas gazemberek pártjának nevét kiejteni a BMW-siker kapcsán. Én-én-ÉN, mi-Mi-MI!!!!! Ehelyett... "csakafidesz!!!!" :-(

Mondtam én, hogy kiütközik a klerikális nevelés, meg a stabil hierarchia (segg?) utáni vágyódás! :-D

civisvarosi 2019.12.06. 08:00:15

@ijontichy:
ők a megállapodás aláíró.
debrecentoday.com/wp-content/uploads/2018/12/181012-bmw-csoportkep-pl-mj.jpg
ez vagy egy kölcsönösen előnyös üzlet. amit szijjártó petya, zipse úr, és papp polgármester állítanak. vagy ezt így nem lehet, ahogyan a "liberálisok" mondják. és ez esetben mindhárom kutyütő.

ijontichy 2019.12.06. 12:21:06

@civisvarosi: Jujj de jó is ez! Köszi-köszi-köszi, hogy szállítod ezeket. Három fütyi a piedesztálon, a nép meg alulról aléltan tapsikál (hé, ezek még bolsinak is szarok. az elődök legalább osztottak sör-virslit a plebsnek). Megvolt a következő sprituális élményed legalább? Vécékefe külügyér (aki pisilni is kikéreckedik a föncsitől), polgimájszter, akit - állítólag - a hősiesen szuverén cívispolgárok választottak "Eb ura csúti!" felkiáltással, (na meg a BMW-s csávó, igen így zárójelben) ott fenn a magosban.
Ez lenne a bizonyíték, hogy a fideszben (kártékonykodáson túl) dolgozni is szoktak? Hát annak elég zsenge. De köszi-köszi-köszi, hogy ismét félrelibbentetted a függönyt a "csakafidesz!!!"-píár elől.
Tényleg szuper mulatságos, ahogy itt görcsölsz azon, hogy a fityesz nem az idióták és/vagy aljas gazemberek gyülekezete. A mai humor megvót. Szupi már a gondolat is, hogy vécékefe külügyér + polgimájszter + vitya, izzadva gürizik, összeesik, háromszor felmossák, amint ereje megfeszítésével dolgozik Debrecenben, hogy a cívisváros vonzó legyen a BMW-s tőkések profitéhes szemeinek :-))).
Szóval köszi. De a markecing bevételeidet még fel kell pörgetned, mert ez a szint csak Mo-on elég. Mi lesz, ha a koleszterin - a fityeszesekkel ellentétben - jó munkát végez, s idejekorán jön a vég (nem a konzervatizmusé)? :-)

civisvarosi 2019.12.06. 12:48:35

@ijontichy:
ezt a valóság dönti el. és lehet, hogy úgy lesz ahogyan ez ellenzéki pártok és szakértőik mondják. ez esetben béndek péter és társaik megdicsőülnek. és lehet, hogy nem. ez esetben az akadémikus bölcselet a liberális művészekkel megy a levesbe.

civisvarosi 2019.12.06. 13:17:53

@ijontichy:
ma jelentették be, hogy bmw beruházáshoz kötőden a szaképzési centrumban 7.5 milliárd forintos beruházást hajtanak végre. ezeket a régi lada motorokat cserélik le.
www.dehir.hu/upload/images/wp_cikkek/2019/ladamotorok_1.jpg
az új tantermek és tanműhelyek mellé új kollégiumot építenek. a beruházások három szakközépiskolát érintenek.

ezen túl az egyetem természettudományi intézetében a a kutató és oktató laborokat felújítják. és a műszaki karon megkelkezdődik egy a járműiparhoz kötődő fejlesztő központ építése 20 milliárd forintból. mindez azért lehetséges, mert az egyik járműalkatrészgyártó üzem már működik és adót fizet. a másik üzem pedig elkészült. az állam az ebből befolyt adót a szakképzésbe visszaforgatja. és ezen túl megkezdőnek a debrecen deutsche schule indításának előkészületei.

és lehet, hogy ez a projekt nem lesz sikeres. ahogyan a momentum mondja, hogy mindez csak kamu. valójában csak olcsó szalaggyári munkások kellenek. nem összeszerelő üzemek kellenek. különösen nem csőd szélén táncoló multiktól, akik láthatóan csak az autoriter rezsimek kegyeit keresik, stb. ez az egész egy válságban bedől, mint minden ami állami összefonódással épül. és lehet, hogy így lesz? igen. biztos? nem.

ijontichy 2019.12.07. 04:09:37

@civisvarosi: Bejelentettek? És nem volt semmi össznépi áhítat? Tekintetes/kegyelmes/excellenciás a piedesztálon (+1 szelet selyempapír)... semmi "bevésés", semmi megszentelése a bejelentésnek, semmi spirituális élmény a köbön? Ajaj... hova vezet ez? Még a végén egyesek gondolkodni is elkezdenek. Polgári öntudat (nem a NER-féle), tiszta liberalizmus, a dicső NER-feudalizmus sírásója :-)

civisvarosi 2019.12.07. 09:56:30

@ijontichy:
mindeközben megkezdődött a nemzetközi betlehemes találkozó.
haon.hu/wp-content/uploads/2019/12/+otf/839x538/xLou9tsp4fnPDrT084ZFYk5PVF9WRVJZX1NFQ3GGoKRPZJvM+7PYkdz2rghP1GF4RLAG8RkIbLRJgySEZ3nBnU6h7iiXDTytZPw8f368C2sC6nSY6oH+jSjCIyo=/PC068902.jpg
a fidesz egy néppárt. ha ezek a nénik és bácsik szeretnének betlehemes találkozón fellépni, akkor csak tessék. szabad a pálya. ha a bmw szeretne befektetni, akkor csak tessék. beruházási adómentességet kapnak. és szabad a pálya. a fidesz valójában liberális párt. csak vannak nem úgy "liberális".