1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2018.09.30. 12:41 HaFr

Aki szegény, több ponton maga döntött így

Az átlagmagyar fülnek kétszáz éve - mióta egyáltalán felvetődhet az alternatíva - sokkal borzasztóbban hangzanak a piaccal és a versennyel kapcsolatos szavak és történetek, mint az állam, az adó, az egyenlőség stb. kontextusa. Az utóbbitól várjuk az előbbitől való "védelmet" ahelyett, hogy mindenki…

463 komment

2018.09.29. 08:05 HaFr

Csak egy másik nacionalizmussal lehet legyőzni Orbánt

A termékeny ellenzékiség ma ismert módon hiányzik a politikai rendszerből; tudjuk mivé lett a hivatalos ellenzék, és mennyire nem létezik - gondolatok, személyiségek és pénz híján - parlamenten kívüli alternatíva. A magyarok megkésettek a saját a helyzetük felismerésében (nem tüntettek az ellenzék…

103 komment

2018.09.27. 08:50 HaFr

Miért ilyen terméketlen a baloldali gondolkodás?

Disambiguation: nem Mesterházy Attila és Szanyi Tibor gondolkodásáról, hanem a társadalomelméletnek a tágabb nyilvánosságban megjelenő minőségéről lesz szó, mondjuk, hogy a legutóbbi olvasmányaimat citáljam, a Pető Pétertől TGM-n és a Mérce egyre abszurdabb szerkesztői performanszán át a Pierre…

82 komment

2018.09.24. 18:42 HaFr

Havi 35 ezer forintba kerülhet egy átlagos magyar keresőnek a maffiaállam

Nézzük. Számoljunk a 330 ezer forint körüli KSH-átlagbérrel, és hagyjuk a kedvezményeket, mert azokat más úgyis kifizeti. (Kedvezmény nem került magyar ember zsebébe Orbán Viktor házi kasszájából, remélem, ebben még egyetértünk.) A bér bruttó bruttója (szuperbruttója), azaz a munkáltató terheivel…

195 komment

2018.09.22. 13:25 HaFr

Bevezetés a kapitalista demokráciába

Ahhoz, hogy emberek stabil közösséget alkothassanak, kell olyan erkölcsi rendnek léteznie, amely a "jó élet" közösen elfogadott elképzelésén és gyakorlati értelmén alapul. Elismerem, ez -- amennyiben megegyezéssel számol az jó élet és az erkölcsi rend értelmét illetően -- meglehetősen modern…

295 komment

2018.09.21. 16:11 HaFr

Része vagy a NER-láncnak

Vegyük ki a képletből most a liberális demokrácia (Ersatz) felfogása szerinti ellenzéki politikai funkciót, ilyesmiben gondolkodni az országos pártpolitikában ugyanis eleve fogalmi zavart tükröz. De még előtte egy kicsit hátralépve: a liberalizmus (azaz a társadalmi, gazdasági és politikai…

24 komment

2018.09.18. 18:30 HaFr

Mi is Európa? Homoszexuálisok, szentek, nacionalisták és senkiháziak közös terméke

Leszboszi Szapphó, (régies átírással) Harmodius és Aristogiton (az athéni demokrácia tkp. megalapítói), Szókratész, Platón, Nagy Sándor, Vergilius, Hadriánus, Szent Anzelm, II. Edvárd angol király, Donatello, Marsilio Ficino és Giovanni Cavalcanti, Michelangelo, Leonardo Da Vinci és Fioravante di…

35 komment

2018.09.14. 09:48 HaFr

Magyarország tragikus kimenetelű hadjáratra készül

A nemzetek Európája már a múlté, mivel elsősorban a nemzetállamok nem működnek már. Az EU problémáinak nagyobb része (a közös értékrend kiüresedése, a bürokratikus és a gazdasági érdekek tenyészete, a hatékony demokratikus mechanizmus - ráadásul büszkén vállalt - hiánya) is abból fakad, hogy maguk a…

309 komment

2018.09.10. 06:31 HaFr

A felvilágosodás alapvető tévedése

Kant meghatározásában a felvilágosodás "az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból". Kant tévedett: ilyen kilábalás nincs, a "kiskorúság" új körülmények között folyamatosan újratermelődik. Mennyiben tekinthető kevésbé "kiskorúnak" a mai ember abban a kanti értelemben, hogy "valaki mások…

313 komment

2018.09.05. 16:07 HaFr

Az állam hatékonysági szemlélete teljesen idegen tőlünk

A magyar állam megítélésében én abból indulok ki, hogy még ennek a kis országnak az állama is több embert foglalkoztat (több mint 800 ezret), mint a Walmartot, a McDonald's-ot és egy-két másikat leszámítva a legnagyobb világcégek, és teszi ezt NEM a versenypiacon. Képzeljük el mármost, hogyha a…

169 komment