1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2017.09.24. 11:49 HaFr

Mi is tehát a különbség a konzervativizmus, az Alt-right és az etnicizmus között?

Képtalálat a következőre: „alt right”

A konzervativizmust a plaszticitása (formálhatósága) rendre vészesen közel engedi a jobboldal egyéb áramlataihoz, ami nem szolgál az előnyére. Sokakat már nem érdekel ez a kérdés, engem igen. Sokan hozzájárulnak ezzel a korunkra jellemző intellektuális romláshoz, én -- legalábbis ezzel a fajta ignoranciával -- nem szeretnék.

A konzervativizmus kétszáz éve egységes abban, hogy a humánum (intézményes) rendjét védelmezi, miközben folyamatosan alkalmazkodik a humánum változó tartalmához, illetve a rend alatt -- kiindulva az adottságból: az emberek közötti természetes és hagyományos egyenlőtlenségekből -- szükségképpen valamiféle hierarchiát ért. A humánum a francia forradalommal (és visszamenőleg a vallási szubjektivizmussal/idealizmussal, reneszánsszal, a szcientizmussal és a felvilágosodással) szemben a keresztény(-katolikus) emberkép és a természeti törvény védelmét jelentette, és a konzervativizmus egyik alapáramlata ennek megfelelően keresztény(fundamentalista).

A rend intézményes védelmének igénye arra a belátásra megy vissza, hogy az egyes ember maga túl gyenge ahhoz, hogy világra segítse a benne rejlő potentiát (képességet, lehetőséget) úgy, hogy közben megőrizhető maradjon az optimális társadalmi rend, ezért a hitnek, a vallásnak és a világi intézményeknek (tekintélynek, hivatalnak, szokásoknak, hagyományoknak, erkölcsnek, a kiválóság antik-keresztény mércéinek, a közösségeknek, a jog uralmának, az államnak) kell a segítségére lennie ebben. Minél koncentráltabb és erősebb intézményi rendet von a konzervativizmus az ember köré, annál inkább volt (és maradt) felvilágosodás-ellenes, "ellenforradalmi", antiliberális. Nagy-Britanniában egészen enyhe, a francia XIX. század első harmadában és végig az orosz XIX. században pedig meglehetősen szigorú konzervativizmusról beszélünk, míg a német és osztrák felfogások középutasnak tekinthetők. Ennek megfelelően alakul a társadalmi rend fogalma is: hol jobban, hol kevésbé számított alakíthatónak, az alkotmányosság "polgárinak".

Mindegyik felfogásra igaz azonban, hogy a humánum adott benne értelmet az intézményes rendnek azzal a megszorítással, hogy az utóbbi nélkül a humánum sem fejlődhet azzá, amit (az adott keresztény világképben) értettek alatta -- nem nyerheti el a helyét a maga és a mások javára a komplex rendben. (Ez a "zárt végű", a természeti törvényhez alkalmazkodó emberkép nyilván szemben áll a felvilágosodás és a liberalizmus antropológiai optimizmusával, jogkiterjesztő gyakorlatával és voluntarizmusával, amelyek értelmében az embert éppenséggel fel kell szabadítani az intézmények -- a piac, az osztályelnyomás, az állam, a társadalom, a hagyományok, az ideológiák, a szegénység, a természetes korlátai -- rabságából ahhoz, hogy elérje a saját megismételhetetlen különlegességét. A rend ebben a felfogásban a folyamatos progresszió eredményeként a teljes társadalmi egyenlőségben fog megvalósulni.)

A fokozatos elvallástalanodással a konzervatív humánum-felfogás és az intézményes rend koncepciója is változott, pontosabban új rétegei jöttek létre a konzervativizmusnak. Megmaradt a szubjektummal (pontosabban a szubjektum szabadságával és az ennek révén elérhető radikális társadalmi változásokkal) szembeni szkepszis, az intézmények között pedig -- a vallás háttérbe szorulásával -- előtérbe került a piaci vs. (nemzet)állami koordináció választása. Az előbbi a meritokrácia piaci értékrendjével, az utóbbi a kollektívum és az állam tekintélyével méretkezik meg. Míg a protestáns világban eleve nagyobb hangsúlyt helyeztek a piacra, a polgári/hivatás-/munkaetikára és a politikai nemzetre az intézményi renden belül, a katolikus területeken az állam és az etnicitás került előtérbe a konzervatív gyakorlatban. Az ortodoxiában az egyház, az állam és az (orosz) haza összefonódása alig változott a bolsevik forradalom előtt, és csaknem érintetlenül tér vissza eszményként a századunk elején.

A konzervativizmus fő érdekeltsége és kiindulópontja azonban az egyes ember maradt (a piaci konzervativizmus is az emberi kiválóság megélésének és a nem-voluntarista, "procedurális igazságosságnak" a terepeként becsüli a piacot); az emberből akarta kihozni azt az értéket, ami tkp. "emberré teszi". Ugyanennek a proceduralitásnak a politikai aspektusai a liberális demokrácia és a jog uralma, amelyek a konzervativizmus modern - mai - felfogása szerint a rend legfontosabb intézményi keretét adják: egyszerre szolgálják az emberi kiválóság kibontakozását és az emberek közötti együttműködést. Amint látszik, a konzervativizmus átalakulása közben lekerült a közvetlen hangsúly előbb a transzcendens, majd a szubsztantív értékekről, és előtérbe került a proceduralitás. A konzervativizmus fő kritikája korunk (jobb- és baloldali) identitárius mozgalmaival szemben ennek -- a politikai rendszer fenntarthatóságát biztosító -- proceduralitásnak a felemésztése. A konzervativizmust ennek megfelelően a liberális demokrácia védelme definiálja az identitáriusokkal és a nacionalistákkal (kollektivistákkal) szemben, a humánum és az emberi kiválóság (műveltség, antik és keresztény erények stb.) politikájára való igény a liberalizmussal szemben.

Ám közben az etnicitás, a kollektívum és az állam megjelenése a konzervativizmusban lehetőséget adott az ember mint végcél szem elől tévesztésére. Mihelyt -- Magyarországon pl. már a XIX. sz. végétől, a kontinensen ugyanekkor, az USÁ-ban pedig az utóbbi évtizedben -- az embert és értékét a jobboldali felfogásban elkezdi meghatározni (azaz az erkölcsi képességeit és az identitását determinálni) az etnicitása, a rasszjegyei és egy nemzetállamhoz való tartozása, már nem beszélhetünk konzervativizmusról. Amikor az intézményes rend nem a humánum beteljesítése köré szerveződik a premodern pluralizmusból kiindulva, hanem modern kollektivista jegyek alapján definiálja az embert nemzeti, állami, etnikai, rassz- és fenotipikus (ahogy a másik oldalon osztály-) lénynek, az már nem konzervativizmus, hanem másféle jobboldaliság. Nem civilizáció, hanem törzsiség. A törzsiség lényege a törzstag megvédése a külvilággal szemben minden körülmények között, és ezzel összefüggésben a primér barát-ellenség viszonynak a törzsi határokkal való definiálása.

Ma Magyarországon már majdnem elért ide a politika, amely Orbán körül koncentrikus körökben képez szűkebb és tágabb barát-ellenség viszonyokat. A legszűkebb törzsi csoport Orbán családja és -- ahogy Magyar Bálint mondja -- "fogadott családja". Ezekhez képest ellenség mindenki más. Egy tágabb baráti csoport a Fidesz politikai hátországa. Ezeket is megvédik a külvilággal szemben. Egy még tágabb csoport a Fidesz választói rétege. Ezeket is megvédik az ellenzékkel stb. szemben. A következő kör a magyar etnikum belföldön, akiket védünk a migrációval és Brüsszellel/Sorossal szemben, aztán eggyel szélesebb a külföldi magyar etnikum, de a logika szerint a végső védendő kör Európa, az európai nemzetek és kultúrák -- megint csak Brüsszellel, Sorossal és a migrációval szemben. Aki egy körből még kirekedt és ellenségnek érezhetné magát, azt barátként fogadja be egy külsőbb kör, ami egyúttal megnyugtató (és megtisztelő: úgy érezheti, mégiscsak a nagy egészhez tartozik, számít rá a Rend, ami visszaveszi az esetleges ellenzékiségét is). De közben az egész felosztás -- a magyar jobboldal domináns logikája -- nem tekinthető konzervatívnak, hiszen elvész benne az ember bonyolult összefüggéseinek és az egyes emberek életének középpontisága, elvész a kiválóságuk előhívásának lehetősége -- és marad a kollektivista barát-ellenség viszony szerinti meghatározásuk. Az, aminek egy szempontnak kellene maradnia a sok között (a nemzeti identitásnak), átvette a humánum helyét, behelyettesítette a rendet és felemésztette az intézményeket. Quod erat demonstrandum.

42 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://hafr.blog.hu/api/trackback/id/tr7912889536

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyelemző · http://bircahang.org 2017.09.24. 12:46:25

A modern konzervatívizmus a liberalizmus egyik verziója.

Az alt-right meg egy megújulási próbálkozás.

Mo. szerencsés helyzetben van: kormányzati szinten kap támogatást a populizmus.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2017.09.24. 14:27:23

@maxval bircaman bácsi szeredőci mélyelemző: A populizmus ma Magyarországon konkrétan azt jelenti, hogy a társadalom 80%-a jövedelemnövekedése alatta marad az összes régiós ország hasonló rétegeiének, ugyanezeket nem létező problémákkal traktálják, kiszorítják a versenyképes tudást biztosító felsőoktatásból, a (névleg ingyenes) egészségügyet fizetőképesség szerinti minőségben adják, illetve szétverik a családjaikat, a fiatalabbakat külföldre kényszerítve. Tényleg jó, hogy a populizmus "kormányzati szinten kap támogatást".

Khonsu 2017.09.24. 15:53:14

@maxval bircaman bácsi szeredőci mélyelemző:

Kár, hogy a "létező populizmusnak" az eredeti elképzeléshez nagyjából annyi köze van, mint volt egykor a "létező szocializmusnak".

Ahogy a szocializmusra megszégyenítő vereséget mért a nyugati jóléti állam, valami hasonlóra készülj a következő évtizedekben, amikor beérnek a mai változások, 4. ipari forradalomtól a közösségi kapitalizmuson át a globális kulcs infrastruktúrák újra gondolásán/kijavításán és a cégek és a társadalom egymásra találásán és teljes összeforrásán át a transzhumanizmusig.

Valamilyen szempontból ez is populizmusnak tekinthető, mert az emberek jól járnak vele. Te pedig most épp ez ellen harcolsz.

2017.09.24. 15:57:17

@HaFr:
magyarországon a bruttó bérek lényegében egy linerális pályán növekednek.
d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/charts/hungary-wages-forecast.png?s=hungarywag&v=201709231003v&forecast=2&d1=19170101&d2=20171231
amikor az infláció alacsony, akkor a reálbérek is növekednek. amikor magas, akkor csökkennek. orbánék lenyomták az inflációt és a kamatokat. csökkent a külső eladósodás és nőtt a foglalkoztatás. és növekedtek a reálbérek. a fizetési mérleg többletet mutat, a költségvetési hiány alacsony. aztán lehet, hogy ez majd a jövőben nem lesz így. de a gazdaság teljesítménye a nyilvánvaló visszaélések ellenére se nevezhető bűn rossznak.

az egészségügyi ellátórendszer minősége valóban nem a legjobb. de ez sajnos korábban is így volt. mi az a versenyképes tudás, amit kiszorítottak a felsőoktatásból? a gender studies?

2017.09.24. 16:20:44

@Khonsu:
ilyen globális közösségi kapitalizmus az über, vagy az airbnb. menj el és nézd meg, hogy milyen normák uralkodnak az airbnb negyedekben. esetenként a húgy, a szar ömlik a lépcsőkön és gyűlik össze a kapualjban. mert aki a lakást bérbe adja azt nem érdekli. aki a lakást időlegesen bérbe veszi azt sem érdekli. időlegesen megvalósul az anarchia. de az adott városrészben élők kárára, rovására. ezek után átveszi az irányítást azt alvilág. és ez sepri ki végül a globalistákat, a világ söpredékét. és ha ezt nem ellensúlyozza a gyarmatok kifosztása, akkor ez nem teremt gazdagságot. és az elkövetkező években ez vár az ortodox liberális pestiekre. ezzel szemben nézd meg a vidéki városokat, ahol kezdik félre tenni a pártpolitikát. a többség elfogadta a nemzeti kereszténységet. felújították a templomokat. elkezdődött az építkezés.

Khonsu 2017.09.24. 16:22:15

@444:

A statisztika egy kreatív műfaj...

Ha tényleg jól csinálnák, akkor minimum 5-6%-al kellene növekednie évente a gazdaságunknak. Az, hogy ez nem így van, azt jelenti, hogy a kiemelt adatok mögött/mellett valami mégiscsak nincs rendben.

Khonsu 2017.09.24. 16:27:04

@444:

Az emberi igénytelenség nem a kapitalizmus bűne. Annak a rosszul működő/szétesett társadalomi struktúrákhoz és a kultúrához több köze van.

Khonsu 2017.09.24. 16:34:20

@444:

Mellesleg a vidéki városokban sincs politikamentesség, "nemzeti kereszténység" meg még kevésbé. Helyi kiskirályok, fideszes helytartók, belterjesség és kényszerű beletörődés annál inkább.

Ebben élek vazze...

2017.09.24. 17:22:45

@Khonsu:
itt van a tavalyi egyetemi nyitóbuli. nemzeti kereszténység modern változatban.
www.youtube.com/watch?v=adait2QhSlU
helyi kiskirályok vannak. de egy fokkal jobb, mint az előző kormányok idején.
a nemzeti kereszténység tradicionális változatban.
www.youtube.com/watch?v=ufo7P96VxT4
helyi kiskirályok vannak. de egy fokkal jobb, mint az előző kormányok idején. ezért van az, hogy a nyilvánvaló visszaélések ellenére is a város "full" fideszes. putyint is azért kellett kitüntetni, hogy a maradék magyarellenes tiltakozzon egy sort. ha egyesek nem hajlandóak a többséggel kiegyezni, hanem harcolni akarnak, akkor harcoljanak.

nyilván ezek után lehet bekapcsolni a környező községeket, járásokat, újjáépíteni a városmegyét és térséget. nem lesz egyszerű. és ez ennek az útnak még nagyon az eleje. igazából el se nagyon kezdődött. mert most még háború van. ellenetek. az olyan nyomorultak ellen, amilyen te is vagy.

2017.09.24. 17:23:53

@Khonsu:
fel fogod találni államformának a nemzetközi űrállomást. ezt kevered össze magyarországgal. háborúzzál. hajrá.

2017.09.24. 17:27:15

@Khonsu:
hja, és a gyurcsány-bajnai kormányok idején nem 5-6% gazdasági növekedést kellett volna produkálni? a balliberális kormányok célja az, hogy az eladósítsák az államot és utána pedig eladják. orbánék célja egy fokkal jobb. ők is lenyúlják a pénzt, de lehetőség szerint ezt nem osztják meg a külfölddel. lehet, hogy tolvajok, de legalább nem hazaárulók.

2017.09.24. 17:29:01

aztán persze az orosz kapcsolatban lehetnek sötét részek. de a ruszkik nyomulása abból következik, hogy a demokraták célországgá tették ukrajnát. és ha ezt támogatni fogja az új német kormány, akkor könnyen lehet, hogy kemény idők jönnek.

Moin Moin 2017.09.24. 17:36:10

@444: Te baromállat: az a "magyarellenes", aki azt mondja, maradjon csak olyan a magyar, amilyen most és ami évszázadok óta szerencsétlenségből szerencsétlenségbe és elnyomásból elnyomásba taszítja.

Te azt írod: ne harcoljon senki sem a mai magyarságra jellemző társadalmi stratégia ellen és annak megváltoztatása érdekében - ez kb. azt jelenti, hogy a hülye fejed szerint az a "jó magyar", aki hagyja tovább szívni a tudatlanság és inkompetencia áldozataként a magyarokat!

Sok sikert neked-nektek ehhez!:-)

...Ja, Debrecen meg egy fos hely (mindig is az volt a történelme során, a magyar provincializmus Mekkája - az angolok már a 17. században azon röhögtek, hogy ugyan mi a fasznak oda egy ekkora település, tele gyökerekkel?), tele faszfejekkel - ehhez is - meg a "full fideszességetekhez" is - csak gratulálni tudok!:-)

Khonsu 2017.09.24. 17:37:57

@444:

Háborúzni legfeljebb ti akartok, ha nagyon igyekeztek, még az is lehet, hogy egyszer majd tényleg sikerül kiprovokálni. Ebben az esetben béke poraidra. .)

2017.09.24. 18:15:48

@Moin Moin:
éppen azt mondom, hogy ha a többségi magyarokkal harcolni akartok, akkor harcoljatok.

2017.09.24. 18:28:36

@Moin Moin:
petőfi így így debrecenről.

"Úti levelek
Debrecen, május 14. 1847.
Voltál-e már Debrecenben, barátom? láttad-e a pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot? ha porba vagy sárba akarsz fúladni, csak ide jőj, itt legkönnyebben célt érhetsz; de az orrodat jól befogd, mert különben, mielőtt megfúlnál, a guta üt meg a szalonnaszagnak miatta. Mennyi szalonna, menyi hízott disznó van itt! a szellem mégis oly sovány, hogy csak úgy csörög a bordája, éppen mint az idevaló híres talyigás lovaknak. Itt, ha vesznek is könyvet, tán csak azért veszik, hogy bele szalonnát takarjanak. Az 1843–44-iki telet e kövér városban húztam ki éhezve, fázva, betegen egy szegény, de jó öreg asszonynál, az isten áldja meg. Ha ő gondomat nem viselte volna, most e levelet a más világról írnám hozzád. Olyan elhagyott kis vándorszínész fiú voltam, akire se isten, se ember nem nézett, nem ügyelt. Harmadfél évvel utóbb ugyanazon színházban, hol akkor senkitől figyelembe nem véve játszottam kis szerepemet, harmadfél évvel utóbb, mondom, a mint beléptem a nézők közé, minden szem rajtam függött, s a lelkesedés az égiháború hangján kiáltá: éljen Petőfi Sándor!... Talán, ha harmadszor lépek e színházba évek múlva, ismét nem vesznek észre, mint nem vettek először, talán nem lesz, a ki tudná, hogy itt engem egykor megéljenezett a közönség. Ilyen a hír; jön és megy. Ilyen a világ; csak azért emeli az embert hírre, hogy legyen kit felednie. S a magyar különösen szeret felejteni ... azért nem fog az ő emléke sem fönnmaradni."

debrecenben színészként hofi és latinovics zoltán is megbukott. szegény petőfit se szerették mindig. és ezért durcizott egy sort. de magyarrá vált. (lehet, hogy orosszá is. de ez másik kérdés). te meg nem leszel magyar. mert harcolni akarsz a többségi magyarokkal. rendben. de a polgárosodás abból lesz, hogy eltakarodtok. persze jobb lenne kiegyezni. de az aligha lehetséges.

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.24. 18:42:32

@444:

"esetenként a húgy, a szar ömlik a lépcsőkön és gyűlik össze a kapualjban."

Mert hazamegy a kocsma népe miután bezár a kocsma: így kénytelenek a felgyülemlett megfejtéseik utolsó adagjait ott kiereszteni.

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.24. 18:44:46

@444:

"jobb lenne kiegyezni"

Miféle kiegyezés, te népnemzetiszocialista patkány? Tűzhalállal fenyegetsz embereket, ha nem egyeznek ki veled meg a kocsma népével?

"kiszámlázza a nagyerdőben élő újgazdagnak. és az lényegében kifizeti az angyalföld téri zöld felület fenntartását is. és cserébe nem gyújtják rá a házat. szerintük ez az optimum. és elemi közelítéssel valóban ez a legáltalánosabb modell, amelyik számol az erőszakkal úgy, hogy azt megpróbálja kiküszöbölni."

screpes 2017.09.24. 18:47:15

@neoteny:
Bevetted ennek a tudatlannak a blöffjeit, ezúttal az AIRBNB-ről...
Nekem sok tapasztalatom van, és szó sincs ilyesmiről - de hiszen idehaza sem. A tagok bérbeadók és vendégek szinte kötelezettek arra, hogy névvel véleményt írjanak a szállásokról, szállásadókról illetve azok a vendégeikről. Ez címek szerint visszakereshető
Hazudik a lelkem, vádaskodik, miközben ő a mocsok.

2017.09.24. 19:19:20

@Khonsu:
a harc, a küzdelem a másik megsemmisítése?

a te elképzelésed az, hogy az emberiség eggyé válik a gépekkel nagyjából úgy, mint ahogyan az ember létezik a űrben. és a nemzetközi űrállomás mintájára szerveződik meg magyarország. és mégis hogy lesz ez? ehhez szeretnéd a többséget megszerezni. aztán erre nem szavaz senki. geci orbán, orbán geci. ellopják a pénzt. azért lophatják el, mert hozzád hasonló barmokkal van tele a közélet, akik utopisztikus anarchista faszságaikat tolják. csak téged ezért vidéken meg sem fizetnek. bezzeg a belvárosban te lehetnél a nagy transzhumanista gondolkodó feltéve, hogy a kiválasztottak közé tartozol. és készítene veled egy interjút veiszer alinda. és lehetne egy pártod három fővel. elnök, alelnök, tag. megírhatnál valami kiáltványt világ transzhumanistái egyesüljetek.

ezzel szemben a másik oldal azt mondja, hogy magyarrá kellene válnod. azért kell a nacionalizmus, hogy progresszív, humanista, szabad bölcsészeket a közéletben marginalizálja. ezért van megválasztva a fidesz, hogy a filozófiában semmit, az ürességet megkülönböztessük a valamitől. a konkrét politikai konstrukcióktól. és valóban választani lehessen.

2017.09.24. 19:25:50

@screpes:
ahol az airbnb uralkodóvá válik annak környezetében mi van. lehet, hogy ezzel valaki nagyon sok pénzt keres. és egy százcsillió dolláros tőkealap befektetése megtérül. csakhogy ennek előfeltétele az, hogy egyes helyeken átmenetileg eluralkodjon az anarchia. abban megjelenik az alvilág. és az régi helytartó elitet felszámolja. ez az ortodox liberalizmus egyenes következménye.

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.24. 19:26:38

@444:

"és valóban választani lehessen."

Irmuska néni valóban választ, amikor eldönti, hogy a Made in Russia LG mosógépet vegye meg, vagy a Hajdu gyártmányát. Zolika valóban választ, amikor eldönti, hogy a TEVÁban akar dolgozni, vagy pedig a Csapó utcai Biotikum Gyógynövény És Bioboltban. Andika valóban választ, amikor eldönti, hogy a TESCOban, a CBA-ban vagy másutt vásárol és mit és mennyiért.

A kocsma népe nem tud dönteni: nekik csak az felelne meg, ha az "okosok" megszerveznék nekik azt, hogy keveset dolgozva sok jószághoz jussanak. De ez lehetetlen: így a kocsma népe az, amelyik soha nem tud valóban választani.

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.24. 19:33:06

@444:

Az AirBnb-val a polgárok -- a lakások tulajdonosai -- keresnek. Mészáros Lőrinc keres nagyon sok pénzt azzal, hogy összefonódik a politikusok által alkotott alvilággal.

2017.09.24. 19:37:39

@neoteny:
így működnek ezek a negyedek. értem, hogy erre az egyik válasz, hogy ne zárjon be éjfélkor a kocsma. de ugye akik ott laknak azok azt szeretnék. de ne szeressék. vegyék tudomásul az anarchiát. el kezdik követelni, hogy legyen rend. csakhogy a rendpárti helyhatóság az anarchiát alvilági módszerekkel ellenőrzése alá vonja egészen addig, amíg a régi elitet teljesen le nem cseréli. és az új a helyükbe lép.

hogy legyen vicc is.

Csukás István: Illemtan

Egy hippivel egy dendi
szárazon közlendi:
nem tarthatom fessnek,
kik a parkban fosnak.

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.24. 19:40:55

@444:

"így működnek ezek a negyedek."

Igen, bezár a Fácán és hazamegy a kocsma népe, aztán összeszarja és hugyozza magát a Dobozi lakótelep lépcsőházaiban.

Khonsu 2017.09.24. 20:39:41

@444:

A harc, a küzdelem az más, te háborúról beszélsz. Aki pedig karddal él...

"a te elképzelésed az, hogy az emberiség eggyé válik a gépekkel"

Ez a várható jövő, nem az "én elképzelésem".

"és a nemzetközi űrállomás mintájára szerveződik meg magyarország."

Magyarországról szó sem volt, már lemondtam róla, csak nézem az eseményeket, de már nem érdekel mi lesz.

"mert hozzád hasonló barmokkal van tele a közélet"

Akkor megnyugodhatsz, nem akarok közéleti szereplő lenni.

"a belvárosban te lehetnél a nagy transzhumanista gondolkodó"

Ilyen terveim sincsenek.

"lehetne egy pártod három fővel."

Üzletet tervezek, nem politikát.

"ezzel szemben a másik oldal azt mondja, hogy magyarrá kellene válnod"

Ezen már túl vagyok, és magyarként mondom, hogy hova tedd a nacionalizmusodat...

"hogy progresszív, humanista, szabad bölcsészeket a közéletben marginalizálja"

A projekt leginkább mérnöki, gazdasági és pszichológiai jellegű, így ez nem okoz hátrányt.

"és valóban választani lehessen. "

A népnemzetiszocializmus és az alvilág között? :)

Akkor elmondom neked, hogy megnyugodj. Én is kitaláltam valamit (egy elég összetett dolgot) szépen ráhangolva a közeli jövőben várható változásokra. Egyfajta "katalizátort".

Az eredeti terv az volt, hogy a projekt belföldről indul (politikai vetületei csak áttételesen lennének eleinte, így ne politikai szervezetként képzeld el), és innen terjeszkedve fedi le a Nyugatot. Az általa gerjesztett pénz- (és társadalmi) mozgás pedig (amellett, hogy egy 30 éves folyamatot 15-20 évre rövidít nyugaton és szervesen integrálja bele társadalmunkat) akár 10 éven belül a Nyugat gazdasági- és életszínvonalára repíthetné az országot.

Aztán jött a NER.

Eleinte még nem lett volna probléma, úgy tűnt még akár be is lehetne vonni őket, de idővel olyan irányt vettek a dolgok, ami kizárja az együttműködést. Illetve olyan mintákat ültetett el, mely a magyar társadalom jelentős részét mára összeegyeztethetetlenné tette a projekt egyik kulcselemével.

Mindeközben nyugaton a dolgok nagyon is a "tervek szerint" alakultak/alakulnak, aminek az a következménye, hogy az elmúlt években teljes egészében ottani indulásra szabtam a projektet.

Így mindenki jól jár. Ti, "fácánisták" dagonyázhattok a népnemzetiszocializmusban. A NER zavartalanul folytathatja amit elkezdett. Én nem idegeskedem rombolom az idegeimet az előbbiekkel, ellenben (ha bejön a projekt), az elért gazdasági és társadalmi haszon mellett még szemtelenül gazdag is leszek, ráadásul aki nem tud/akar betagozódni a NER-be, azt tárt karokkal várjuk majd az "új Nyugaton" (lévén addigra már fizikailag sem leszek itt).

Szóval nyugodtan dobálhatod rám a sületlenségeidet, legfeljebb vidám perceket okozol vele, mert már rég lemondtam róla, hogy személyesen részt vegyek a hazai állapotok megváltoztatásában.

Néhány jóslatomat, elképzelésemet, véleményemet leírom itt, hátha hasznát veszik azok, akik még nem adták fel, de én ebből a harcból már kiszálltam, az a harc, amire én készülök a Nyugaton lesz megvívva.

2017.09.24. 21:30:12

@neoteny:
dobozi lakótelep: "csikágó". amúgy ezek a doboziak debreceni főbírák voltak. dobozi istvánt tizenháromszor választották meg főbírának. évente választottak. de a következő évben nem lehetett újraválasztani. hanem csak utána. a fia összesen tíz évig volt bíró.

"Sok ága van a magisztrátusnak, egyik része az
adónak kivetésében és beszedésében foglalatoskodik, a másik a jövedelmek szaporításában tölti idejét,
és azon töri fejét, hogy tegye boldoggá az alatta való polgártársait, legfőbb kötelessége mindazonáltal a magisztrátusnak, hogy bírájával, mint fejével ítéljen; mert az igazságnak kell uralkodni a városban, és azért rendeltetik a bíró, hogy ezt kiszolgáltassa minden tekintet és részrehajlás nélkül."

2017.09.24. 21:32:49

@Khonsu:
jaj, értem. már nem a magyarországban gondolkodsz hanem az univerzum végső állapotán elmélkedsz. oké.

Khonsu 2017.09.24. 21:38:10

@444:

Többek között. :)

Khonsu 2017.09.24. 21:42:36

@444:

Mondjuk úgy, hogy nem tartom érdemesnek energiát pazarolni a megmentésedre, megérdemlitek a sorsotokat.

2017.09.24. 22:03:24

@neoteny:
szóval mondjuk moin moin leírja, hogy a 17. századi debrecen mennyire tré volt. akkoriban a főbírót két egymást követő évben nem lehetett újraválasztani.

sanyi szerint a dobozi "csikágó". komán, a troli nem megy tovább. egy "cigány" meglátott valakit. kiment az út középére beszélgetni vele. ott álltak az út közepén. és addig állt a troli. ha nem lett volna ott öcsike, akkor leszállok. na ide figyeljél komám. két dolog kell ide. egyik "dobozi főbíró", aki rendet vágjon. a másik, hogy a város tegye rendbe a "fényest" (a piacot a lakótelepen).
video2.dehir.hu/0607_fenyesudvari_piac_mix.mp4
erre a válaszod az, hogy miért nem a piaci árusok teszik rendbe a környezeteit. az fel sem merül. itt lehet meghallgatni a panaszaikat.
www.youtube.com/watch?v=MydWqF_yGKs
oldja meg a város, az önkormányzat, a közterület- és a piacfelügyelet.

Khonsu 2017.09.24. 22:44:17

@444:

Mondjuk Birca biztosan értékelné...

Harc a fiat pénz ellen, a pénzrendszer kijavítása, harc az "establishment" és az állam ellen amit csapdába ejtett, a társadalom felemelése, és mindehhez a technológia, és az új, technológiai elit segítségül hívása. És ennek a harcnak az ellenfelek saját pályáján való megvívása, meglovagolva a várható (illetve már zajló) változások hullámait és az elégedetlenséget.

Tekinthető egyfajta "technológiai populizmusnak" is. :)

Propagandáját nézve populista, céljait nézve modernizáló (egyenesen futurista), struktúrája szerint konzervatív.

Más-más oldaláról szemlélve sok mindenre hasonlít, de igazából teljesen új dolog.

Ahogy a székely bácsika mondja a viccben: Ilyen állat pedig nincs! :)

Ennyi.

Ennél többet sem itt, sem máshol nem fogok leírni róla. Majd egyszer talán megláthatod működésben (ha akkor még nyitva lesz a határ).

Khonsu 2017.09.24. 23:13:12

Egy kissé vissza is veszek most az aktivitásomból, mert amit akartam, azt már leírtam az elmúlt időszakban, így csak ismételni tudnám magam. Továbbiak majd akkor, ha megérik arra is az idő.

Most egy darabig inkább csak figyelek. :)

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.24. 23:50:05

@444:

"dobozi lakótelep: "csikágó"."

Ezért van az, hogy "esetenként a húgy, a szar ömlik a lépcsőkön és gyűlik össze a kapualjban."

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.24. 23:55:30

@444:

"a 17. századi debrecen mennyire tré volt. akkoriban a főbíró"

1900-ban az átlag debreceni sokkal több, az életét megkönnyítő jószággal rendelkezett mint bármelyik 17. századbeli debreceni főbíró.

2017.09.25. 01:24:13

@neoteny:
1900-ban debrecen így nézett ki.
i.pinimg.com/originals/66/7a/92/667a9204c3329b8921115ddc34d5bc83.jpg
láthatod, hogy van városi villamos/vasút. és vannak telefonpóznák.
ez pedig az 17. századi kollégium.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Debrecen_reform%C3%A1tus_koll%C3%A9gium_r%C3%A9gi.jpg
a technika fejlődött. na de hol van ma olyan korlát, hogy a főbírót két egymást követő évben nem lehet újraválasztani. a 16. századi debrecen 7-8000 lakosú volt. és 70-80 választott főtisztviselővel (tanácsossal, esküdttel) rendelkezett. és ezen túl voltak kisebb választott tisztségek. az utcaszerben évente tízháznagyokat választottak.

ehhez képest most a közös ország mozgalom azt ajánlja, hogy négy évente szavazhatok egy pártra. és 10-15 millió magyarnak (a határ mentiekkel és a határon túliakkal) lenne 100-150 képviselője úgy, hogy ezek listába (bandákba) verődnek. és döntene 10-15 listavezető a (bandavezér). és azt mondják, hogy ez így "igazságos".

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.25. 01:34:26

@444:

"a technika fejlődött."

Az emberi társadalom fejlődött: szabadabb lett, és így motivációi voltak arra, hogy megkönnyítse a saját és polgártársai életét a technika fejlesztésével és széleskörű alkalmazásával.

A cégekben dolgozó mesterek _csak_ a gazdagoknak állítottak elő termékeket: a jobbágyparaszt nem vett míves csizmát a csizmadiától. A széles tömegeket a kapitalista tette gazdaggá, akinek a technológiailag fejlett (mert tőkebefektetett) gyára fosta kifelé magából a textíliákat, a cipőket, a háztartási eszközöket, később a háztartási gépeket és mindenféle egyéb fogyasztói jószágot -- olyanokat, amelyekről a 17. századbeli debreceni főbíró még csak álmodni sem tudott.

"hol van ma olyan korlát, hogy a főbírót két egymást követő évben nem lehet újraválasztani"

Hja, a nép olyan kormányzatot választott magának, amely olyan alkotmányt (alaptörvényt) írt, amelyik _bebetonozta_ a "főbírókat". Panaszkodj a kocsma népének, ha nem tetszik a rendszer: ők választották meg a kormányzatot.

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.25. 01:39:12

@neoteny:

"A cégekben dolgozó mesterek"

Helyesen: a céhekben dolgozó mesterek

neoteny · http://word.blog.hu 2017.09.26. 12:25:02

@444:

Ez nem a kocsma népének megfejtése; te ilyenre nem hivatkozhatsz.

Ravasz Figyelmeztetés 2017.10.13. 11:16:08

Az altjobban van a jövő, a kultúrmarxizmusnak behódoló konzervatívok meg, mint a Blogger úr, szép lassan ki fognak halni.