1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

  • Sefu: Vannak fekete angyalok, pl. Győr, székesegyház. (2021.09.21. 11:47) Miért nincsenek fekete bőrű angyalok?
  • kistót: Mi lett volna az afganisztáni kivonulás helyes időpontja? 5, 10 vagy 15 évvel ezelőtt is a tálibok... (2021.08.19. 12:43) A magyar ellenzék mint piaci kofa
  • ricardo: Ünnepi Könyvhét 2035. G. Fodor Gábor: Orbán Viktor kertitörpéje voltam. Schmidt Mária: Orbán. Ahog... (2021.08.12. 10:02) Itt a vége a blog.hu-n
  • Tibor Rajna: A nép az egy vérből való hús-vér emberek nagy családja. A nemzet a nép szuverenitásának megtestes... (2021.05.04. 17:36) A nép fontosabb, mint a nemzet
  • Rodney_2: Na még sem lesz szükség Nyugaton a sok millió migráncsra a beteggondozásban: index.hu/techtud/20... (2021.02.01. 13:10) Igaza van-e Novák Katalinnak?

Polgári konzervatív blog

2014.01.09. 23:14 HaFr

Ezek az emberek őrültek

Lánczi András elgondolkodtató cikkét hozza a Heti Válasz "Miért Orbán Viktor?" címmel, egyfelől jó betekintést adva egy elkötelezett gondolkodó lelkébe (nincs mese, a rezsim egyik oszlopát jelentő Századvég Alapítvány elnöke nem egyszerű kurzuslovag, hanem valóban csodálja Orbánt), másfelől azonban üdítő színfoltot is képezve az igényesebb politikai publicisztikában. Az első ránézésre legalábbis. A másodikra a színfolt inkább ijesztővé válik. Konkrétan hullaszínűvé. 

A levezetésem hosszú lesz, de megéri a kitartást. Utána megért valamit az olvasó Orbán vezető ideológusától, első kézből, amit talán nem hinne el más módon.

Hogy a végével kezdjem, a kérdésre (t.i. hogy miért Orbán a legsikeresebb hazai politikus), Lánczi zavarba ejtően sokszínű választ ad: mert "egyedül ő jutott el annak felismeréséig, hogy a politikusi létmód legfőbb mércéje a cselekvés"; "a politika lényege a hatalmi viszonyok kezelése, a nép jólétének biztosítása a politikai harcok közepette is, valamint hogy a kormányzásnak a kormányzott emberek természetéhez kell igazodnia"; és "ami messze nehezebb, mint a megértés: képes a saját felismerései szerint cselekedni is."

Ez nem tűnik olyan átütőnek, megint csak így első hallásra. De a magyarázó betétekkel együtt a következő logikához érünk.

Egy, a politikus "fő kérdése" nem ideológiai, hanem, hogy "miként tudja egyben tartani a politikai közösségét." (Első közbevetés: ez korántsem magától értetődő. Sőt, szociológiának a plurális intézmények és a posztmodern kultúra korában erősen anakronisztikus.) "A másik cél a legrosszabb, a belháború vagy az anarchia elkerülése." (Második közbevetés: a szerző itt a 16. és 17. századi politikai gondolkodás fogalmaival operál teljesen voluntarista módon. Bármennyire is mély és borongós a hangfekvése, mindkét célt a légből kapta. A politikai hatalmat az anarchia fenyegetésével legitimálni elég baljósnak tűnik az érvelésnek már ezen a pontján.) Orbán válaszai: erős Magyarország és rend. (Ha ezek valóban az előbbiekből következnek, akkor minimum szemfényvesztésnek illenek be, de lehet ebből még rosszabb is. Nem akarok most aktuálpolitikába keveredni, de az Orbán-kormány egyik fogalom mögé sem alakított ki empirikus tartalmat: se erős ország, se rend. Erős végrehajtó hatalom esetleg. Ne keverjük össze őket. Fenntartom: a szerző ünnepélyes fejtegetése ezen a ponton egyelőre szemfényvesztésbe fúl.)

Orbán e két cél mögé akar "erőt és többséget" biztosítani, mondja Lánczi. Milyen lesz tehát az az erő (és többség), amit az erő (erős ország, valójában erős kormány) érdekében vetnek be? Erő az erőért. Megint csak az első -- de csak az első hallásra -- értelmetlen. Mégis világos, hogy megtaláltunk valamit, ami kulcsszónak tűnik az érvelésben. Az erő. Magyarországon a Kádár-rendszer nyílt restaurációja zajlik, mondta Orbán 1996-ban. Megmosolyogtató. De ha az zajlott, mi volt a gond? Ha az ideológia nem számít, csak az erő, akkor mi volt ezzel a gond? Hogy nem Orbán ereje volt? Attól tartok, igen. Nem a keresztény, nemzeti, polgári stb. Magyarország rendjét hiányolta (hiszen az ideológia nem cél), hanem a saját erejét kevesellte. És ezen változtatni akart. Lánczi kihagyja ezt a láncszemet, amely láncszem pedig a -- saját gondolatmenete alapján --  egyedül lenne képes összekötni a szoci "restauráció" és a rend közötti erőszakolt oppozícióból előálló szakadást. Hőse felvette a harcot a "megalvadt struktúrákkal", hogy létrehozza a saját megalvasztandó struktúráit.

Orbán 2002-re (a vesztes választásokkal) érkezik meg "a politika valóságába". Eldöntötte, hogy nem akar többé kikapni. Eldöntötte, hogy elég erős lesz. (Emlékszünk?) Lánczi erről a fordulatról a szimpatizáló pszichologizálás közben bizony egy kurzuslovag módjára feledkezik meg.

Helyette egyre baljósabb fordulatokat vesz az érvelés. Megtudjuk -- cui prodest? --, hogy Orbánt a felesége juttatta el a hithez, amelyről, úgymond, minden politikusnak ki kell alakítani a viszonyát a mi kultúránkban. (Lánczi erről tíz éve még másképp vélekedett, de hadd legyek ironikus ezen a ponton: aki Orbán követőjének szegődik és ráadásul politikai gondolkodó, annak képesnek kell lennie hőse mindenkori pályaképét az adott politikai aktualitásokból és hitekből kiindulva újrarendezni, sőt ha még jobban teljesít, akkor a régi mitológiákat is az új alá szervezni). Eljutott, de milyen hithez? Úgy tűnik, a keresztények Istenébe vetett hithez, "amelynek középpontjában az emberi méltóság és a hit áll", mert hogy ez váltotta volna fel Orbán új rendjének emberképében a "kommunista embertípust" (de egy kicsit a gentlemant, az ideig-óráig velünk élt polgárt, a hazafit, mindenkit). Mármost, kérdezem én teljesen jóhiszeműen, mennyire igaz az, kérem, hogy a Fidesz érdeklődésének homlokterében "az emberi méltóság" és a "hit" állna? Akármelyik.

De ez mellékes. Sokkal fontosabb, hogy Orbán állítólag a "hit és a racionalitás új viszonyát alakította ki magában", mert "felismerte" a vallás "civilizátori" (helyesen civilizáló) erejét. Nem foglalkozom ezekkel a fordulatokkal, de Lánczinak nem az egyetlen (hogy finoman fogalmazzak) verbális hajbókja Orbán zsenije előtt ott is (pl. a teoretikus politikai gondolkodásban), ahol Orbán nyilvánvalóan érdemtelen. Mégis Lánczi szerint ő azon kevés politikus egyike a világban, akit "egyszerre lehet politikusként és gondolkodóként is vizsgálni." Persze, lehet. Csak nem érdemes.

Mármost, amit akarok végül mondani, hogy ennek a hites kitérőnek az ég egy adta világon semmi értelme az egész gondolatmenet szempontjából, ha csak az nem, hogy Orbán valahonnan megneszelte, hogy a vallás valóban a nép ópiuma, és érdemes nagy adagban a piacra dobni. Lehetőleg az iskolákban is. Hogy mi köze ennek az emberi méltósághoz meg a hithez -- nem kell nekem megmondanom. Megmondta azt a cikke legelején a szerzőnk. "A szavak, ideológiák, intézmények csupán hasznos eszközei a kitűzött célok elérésének, [és] a politikus csak akkor lehet sikeres, ha folyamatosan fenn tudja tartani, növelni tudja a cselekvési és mozgásterét." Hadd ne kommentáljam ezt az érvelésemnek ezen a pontján.

2002-től tehát Orbán elkezdett alkalmazkodni "a politikai realitásokhoz." Mit jelent ez? Erősítette pártja szervezettségét, kihasználta ellenfelei hibáit (párton belül és kívül), bevetette az (akkori, még demokráciaszerű) demokrácia nyújtotta összes eszközt, mondván, "a politika mindennapjai csak áttételesen igazodnak elvekhez és eszmékhez". Lánczi nem mondja ki, mert megint felülkerekedik rajta a kurzuslovag: Orbán nekifogott a rendszer destabilizálásának. És végrehajtotta azt. Többször közel jutott ahhoz, amit nyugodtan lehetne puccsnak is nevezni, de végül a -- gyenge, a válságtól és politikusai inkompetenciájától meggyengült -- köztársaságot választások útján vette be.

Lánczi ujjongással taglalja, hogy Orbán elég közelről tanulmányozta ahhoz az emberi természetet, hogy úgy dönthessen, "minden érzelgősséget ki kell zárnia más emberekhez fűződő kapcsolatából; a kiindulópont a bizalmatlanság". Nem először követik egymást érthetetlenül önmagukban is érthetetlen érvek a cikkben, de a lényeg világos: Lánczi üdvözli a politika "menedzserszerű felfogását". Eszerint a politika olyan munka, mint bármi más, ha nem áll mögötted egy külső nagyhatalom, akár fegyveres erejével, akkor emberek tömegeit kell meggyőznöd...". Lehetőleg olyan erővel -- teszem én hozzá a cikk szellemében --, hogy az majdnem egy fegyveres erő támogatásával érjen fel. És valóban.

Orbán magáévá teszi az összes rendelkezésére álló eszközt az eszköztár folyamatos bővítésével, amelyek a célja elérését (ami az előzőekből következően az erő alkalmazása az erő érdekében, azaz a cél a puszta erő folyamatos növelése -- nem szerintem, Lánczi szerint) lehetővé teszi. Lánczi citálja is Machiavelli nevét, de citálhatta volna a totalitarizmus gyakorlatát is -- csak félő, nehéz lett volna megnyugtatnia a Heti Válasz hétvégi olvasóit, hogy még ebből is kijöhetnek jól. A tökéletes machiavellizmus ugyanis a totalitarizmus: amelyben az erő önmagáért van. Leszögezem még egyszer: ez Lánczi interpretációja Orbán politikai zsenijéről, gondolkodásáról és céljairól. Ezen a ponton, noha nem tartunk még a cikk végén, nem egészen értem Borókai főszerkesztőt. Vagy Lánczi pozíciójából kifolyólag már nem is nézik át, mi kerül tőle nyomdába, vagy főszerkesztő létére nem tud értelmezni egy közepesen nehéz publicisztikát.

De hogy ne higgye most az én olvasóm, hogy túlfeszítem az értelmezői mandátumomat, íme részletek a befejező paragrafusokból: "A machiavellizmus minden időkre megfogalmazta a politikai cselekvés alaptörvényeit, de azt nem, hogy miként lehet egy adott pillanatban megfogalmazni, hogy mi a közjó. Mert ez fogja eldönteni az emberek szemében, hogy melyik politikát válasszák. A mai ellenzék azt akarja, hogy a rész -- az egyének jóléte -- megelőzze az egészet, a közösség jólétét. Csakhogy ez rövid távon sem fenntartható politika Orbán Viktor (...) felismerte, hogy a politikai sikeresség jóval több vagy kevesebb eszmékben, elvekben való gondolkodásnál. Ha tudod, mit akarsz, rendelj hozzá eszközöket, különben üres moralizálás vagy teljes politikai vereség lesz a vége." A végcél a gondolkodás -és mentalitásváltás. "Lelki megrendülés és a politika valóságának megértése nélkül nincs lényeges politikai változás," bármit jelentsen is a "lelki megrendülés" -- úgy tűnik, az ember önmagáról való  drámai lemondásához áll a legközelebb. A beletörődéshez. Ez a politikai realizmus tanulsága, amire Orbán 2002-ben tett szert.

Mármost, a végletekben való gondolkodás ("teljes politikai vereség") Lánczi részéről nem véletlen. A politika zéró összegű hatalmi játszma. Ideális állapota a másik fél megszűnése, halála. A machiavellizmus dicséretes. De nem elégséges. Fentebb láttuk már: a hatalom csak eszköz benne. Nem eszköz és cél.

Lánczi a tömegdemokráciába helyezi a machiavellizmust. A követendő közjófelfogást állítólag az emberek választják ki (nyilván a politikai ajánlatokból), de hogyan is értelmezhető ez, ha -- mint láttuk -- az emberek semmi, a közösség minden. Ám nem egyszerűen csak egy ellentmondásról van itt szó. Lánczi megint jóindulatúan elfeledkezik a lényegről, amit pedig a NER gyakorlata látványosan bizonyít: a tömegtársadalmak korában a választás valójában illúzió. Az egyetértést (azaz a közösséget) mérnökileg állítják elő, a sajtó, az ezernyi propagandista, az elhallgatás és a túlbeszélés, az irányított pénzosztás, a populizmus és az állam válogatott mechanizmusaival.

Amiről Lánczi beszél, az az orwelli negatív utópia, a totális állam, a társadalom leigázása. Lánczi András professzor ezt a jövőt szánja nekünk Orbánnal egyetértésben a polgári Heti Válasz hasábjain közzétett írásában. De nem csak szánja. Ez van megvalósulóban. Orbán nem veszíthet tavasszal. Tervei vannak még.

Ezek az emberek nagyon veszélyesek. Ezek az emberek, úgy tetszik, megőrültek. Mit gondolnak, van bármi esélye annak, hogy ne hulljon vissza mindenkire -- vajon már hányadszor száz éven belül -- ez az eklektikus, sötét rettenet? Van bármi esélyük arra nekik, hogy megússzák?

Mégis a rezsim micsoda magabiztosságáról árulkodik, hogy Lánczi közzétette ezt az írást!

227 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://hafr.blog.hu/api/trackback/id/tr495749441

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Magelhais79 2014.01.10. 11:42:43

Megfigyelésem szerint (remélem, tévedek) a Fidesz magyarországi sikertörténete jól demonstrálja, hogy mi a baj az emberiséggel úgy általában:

Az átlag IQ 100, viszont kb. 110-120 IQ környékén van az alapvető váltás, ami alatt az emberekben nem alakul ki érdemi realitásérzék, felette pedig igen. Alatta általában véve az emberek nem képesek az elvont gondolkodásra és nem képesek egyszerre látni egy dolog előnyét és hátulütőjét. Mindent csak látszatra, "face value" képesek felfogni.

Tehát a többség ilyen. Ergo ha sikeres akarsz lenni politikusként vagy egyéb pszichopatikus szerepben, akkor szólítsd meg ezt a többséget, beszélj az ő nyelvükön. Ha nem így lenne, akkor az olyan pártok mint a Fidesz vagy MSZP kb. 4 másodperc alatt buknának meg.

Szevasztok 2014.01.10. 11:43:16

@Rive: Én is inkább a "Nem párt" oldalról látom a kiutat.

Lásd Puzsér cikke:

“Nem új politikusok kellenek, hanem olyan civil intézmények és erőközpontok, amelyek odateszik a politika torkára a kést és kikényszerítik a közhatalom meg a szervezett üzlet szétválasztását, a proli tömegek hergelése és butítása helyett a felemelésükre, öntudatra ébresztésükre törekszenek, továbbá olyan politikai döntéseket kényszerítenek ki, melyek célja a közjó és szempontja a fenntarthatóság. A huszonegyedik századi politika súlypontja a hatalmi intézményrendszeren kívül van. “

index.hu/bloghu/atlatszo/2014/01/01/puzser_robert_hatalmon_kivuli_politika_politikan_kivuli_hatalom

Carmichael 2014.01.10. 11:46:11

@hajmási:
A népnek nem KELLene "belebuknia önmagába", de pont azért nem megy másként az újraindulás, amit írsz. Mert lefagyott a rendszer, semmire sem reagál, nyomhatja a legokosabb ember az escape gombot, akkor sem ad életjelet. Túl vagyunk a - fájdalommentes - visszatérési ponton, a felébredés és felismerés ugyan elkerülhetetlen lesz, de biztosan nem felülről lesz levezényelve, hanem alulról fog építkezni. A PKP annyit fog tudni ebben segíteni, hogy ad egy új politikai alapvetést, megközelítést azoknak, akik egyenként vagy csoportosan elkezdik majd igényelni és keresni ezt. Félő, hogy csak egy teljes összeomlás után/árán fog ez megfogalmazódni a többségben. Ha a "közlegelők tragédiája" közgazadási koncepció tanulságaiból indulunk ki, talán egy lépéssel a fal előtt mégis megállunk majd (optimista, általam preferált változat)...

Amadeus62 2014.01.10. 11:51:24

Mit várhatunk egy olyan néptől, akik kiakadnak Kertész Ákos "a magyar genetikai alattvaló" beszólásán, de örömmel veszik orbán szavait, miszerint a magyar nép félázsiai származék akinek egy vezér kell, és amelynek nincsnenek önálló gondolatai, holott kábé ugyanazt jelenti mint amit Kertész mond, csak viktor ezt burkoltan közli.
Ennyi. A szar csak ízlik, ha az orbántól van.
Zombivá silányodott nép ez a magyar.

hajmási 2014.01.10. 11:51:55

@HaFr: Azt hiszem igazad van, ha nem látsz utat a katarzishoz. Mert nincs olyasmihez út, ami nem lesz. Marad a sziszifuszi napi munka, a távoli megújulás reményében megkötött alkuk sora. De amit egy megalapozott és soha szem elől nem tévesztett konzervatív gondolat, eszme, stratégia nyújthat, az éppen abban áll, hogy ezeket az alkukat, a keserves küszködések sorát kiemelik az esetlegességből és szelektálnak. Úgy látom, egy ilyen alku megkötéséről van szó 2014-ben is,s a szelekciót adó konzervatív stratégia vagy gondolat eligazíthat abban, hogy ez az alkukötés kivel történik.

Rive 2014.01.10. 11:52:35

@Szevasztok: Hát, Puzsér nem egy hivatkozási pont (elég viszketős érzés már a közös alap is), de ez ~ stimmel. Az adott társadalmi viszonyok között egy párt, ha hatalmat akar - akár, hogy változtasson - akkor először ki kell hogy szolgálja a tudatlanságot. Sőt, ezen a pályán - a tudatlanság kiszolgálása és táplálása - kell versenyeznie másik pártokkal.

Ebből az irányból lényegében tökéletes csapdahelyzet. Hatalom nélkül nincs változás, de változatlanság nélkül nincs hatalom.

quendelapo 2014.01.10. 11:52:39

@HaFr:
"Az ellenzék győzelme válságot hozna, semmi jóval nem kecsegtet. Ennek a népnek bele kell buknia önmagába, ezt nem tartom megtakaríthatónak."

és a fontolva haladás? az már nem is játszik?

Legközelebbi rokonainknál, a szlovákoknál sem volt kataklizma, elbattyogtak szavazni és lett nekik nyugatos országuk...

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 11:54:41

@Amadeus62: "genetikusan"-t mondott, ami mást jelent - én is nemrég tudtam meg

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 11:56:01

@quendelapo: Hát, nagy botrány lenne, ha most elkezdeném összehasonlítani magunkat a tót atyafiakkal az utóbbiak előnyére

Amadeus62 2014.01.10. 11:57:10

@quendelapo:

Ahhoz a fidesznek buknia kell. Elég keményen.

Amadeus62 2014.01.10. 12:00:34

@HaFr:

Mindegy. orbán abban a "bizonyos beszédében" kimondta, hogy a magyar egy buta, önálló gondolatok nélküli vezérelvű nép. Kertész is kb. ezt mondta, csak sokkal cifrábban. De hát ő zsidó, meg antimagyar, szóval fújj.
Ja, meg biztos balliberális is.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 12:03:45

@Amadeus62: nem, az érve rendben van, csak a szót akartam helyre tenni

Szevasztok 2014.01.10. 12:04:35

@Rive: "Hát, Puzsér nem egy hivatkozási pont"

Nekem se, de amit írt azzal nagyon egyetértek. Nincs más út, csak ha azok a civilek is felállnak a kényelmes karosszékből, akik egyébként a hátuk közepére kívánják a hatalmat és a cívódást körülötte, és megszervezik magukat / magunkat, hogy valami változzon. Mert láthatólag a hatalom birtokosai nem könnyen engednek a húsosfazékhoz kívülállókat.

Hát akkor borítsuk fel a fazekat...

quendelapo 2014.01.10. 12:10:18

@HaFr:
Pedig lenne mit tanulni a "tótoktól".
és hát ők is csak egy utódállam, mint mi....:)

ponindex 2014.01.10. 12:11:46

@Rive: Na látod, ebben szerintem tévedsz. Már a premisszáidal sem értek egyet.

"Az adott társadalmi viszonyok között egy párt, ha hatalmat akar - akár, hogy változtasson - akkor először ki kell hogy szolgálja a tudatlanságot. Sőt, ezen a pályán - a tudatlanság kiszolgálása és táplálása - kell versenyeznie másik pártokkal.
Ebből az irányból lényegében tökéletes csapdahelyzet. Hatalom nélkül nincs változás"

Problémának látom, hogy még az átlagosnál jobb képességű gondolkodók is onnan várják a változást, hogy mely párt, központi ideológia kerül hatalomra, az mit képvisel, milyen értékeket, igazodási pontokat közvetít a (úgy tűnik, általánosan elfogadott vélemény szerint) tőle független plebs, nép, társadalom, többiek, stb. számára, ezen eszközök, és hatalma segítségével építi vagy rombolja (politikai meggyőződés és világnézet kérdése)a "közjót". Igenis van hatalom nélkül is változás. Csak akkor "Marad a sziszifuszi napi munka, a távoli megújulás reményében megkötött alkuk sora. De amit egy megalapozott és soha szem elől nem tévesztett konzervatív gondolat, eszme, stratégia nyújthat, az éppen abban áll, hogy ezeket az alkukat, a keserves küszködések sorát kiemelik az esetlegességből és szelektálnak." (@hajmási)

dr kíváncsivagyok 2014.01.10. 12:14:26

@nu pagagyí:
"Magyar Bálint reálisabb elemzést adott az Orbán-rendszerről. Maffiállam, amelyben a fő prioritás az államot elfoglaló maffiatagok vagyonosodásának elősegítése.2

Folytatnám ;
mert ahol a pénz van , ott van a hatalom , ott lehet zsarolni a beosztottakat - lásd CBA -,..ott van a média,...ott van Bankszektor - lehet válogatni a potenciális hitelt kérok kozott -,..ezzel VÉGÉRVÉNYESEN lenullázni a demokratikus ellenzéket !

jobbdemokrata · www.jobbdemokrata.blog.hu 2014.01.10. 12:19:01

Klasszikust parafrazeálva:

Ahogy elémkerült a poszt, egyből kivert a víz, rémüldözni kezdtem, és azon gondolkoztam, hogyan menekülhetnék el az országból.

Egyszer talán el is olvasom...

Komolyra fordítva a szót: ez a bejegyzés egy vicc...

Ennyi.

Rive 2014.01.10. 12:21:10

@ponindex: Nem tévedek, hanem félreérted (illetve az utolsó sort csak félig idézed, khm.). Azt írom fönnebb, hogy pártoldalról tökéletesen fölösleges (tényleges) változást várni. Mire odáig jutna bárki is (pártoldalról), hogy van hatalma változtatni, már rég korrumpálódott.

Aki változtatni akar, annak a pártoskodásnál sokkal alapvetőbb (és igen, jóval kevésbé látványos) szinten kell tevékenykednie.

dr kíváncsivagyok 2014.01.10. 12:21:13

@HaFr:
Sok -sok kis ellenzéki párt....lehetoleg széthúzók,...ez Orvbán célja...
Az ilyen kreténekkel , akik nem értik az egyoldalúan megváltoztatott vAlasztási rendszer lényegét bejon neki...
Nekem se tetszik ez a nagy osszeborulás,...én se Mesterházit gondolom jeloltnek,..sok-sok ellenvéleményem van,...de a realitás az , hogy MÁSKÉPP NEM LEHET ORVBÁNT ELZAVARNI A PICSÁBA

Szevasztok 2014.01.10. 12:21:29

@jobbdemokrata: "Komolyra fordítva a szót: ez a bejegyzés egy vicc..."

A drogosok is kerülik az elvonót jó messzire. Mert azt hiszik, hogy belőve jobb.

bontottcsirke 2014.01.10. 12:23:32

Nagyon érdekes.

Mármint, hogy démonizálni lehet egy középszerű politikust.

Nekem erről a posztról az jut az eszembe, hogy olyan mint amikor a fingot felteszik egy bakra fűrészelni.

Én a fingot sem szeretem, nemhogy még fűrészelni. De úgy látszik magukat elkeseredett demokratának nevező füves buziknak mindenre van ideje.

Carmichael 2014.01.10. 12:24:55

@dr kíváncsivagyok:
Egy kicsit nagyobb perspektívát, plíz. Gondold végig azt is, mi lesz UTÁNA! Ennél sokkal nagyobb változás kellene, hogy tovább lehessen lépni. Ez nem a szükséges útiránymódosítás, csak más ül a bakra...

Rive 2014.01.10. 12:26:56

@Szevasztok: megszerveződés és a fazék botrogatása - ez így meg megest a hatalom és megszerzésének kérdésköre. A civileknek nem megszervezniük kell magukat: százezer ember megszervezve is csak százezer ember, csak épp már eltűnik belőle az egészséges inhomogenitás.

A 'civileknek' - és itt felteszem, hogy ez alatt a jelenlegi átlagnál valami sokkal szélesebb látókörű, öntudatosabb, mittudomén embereket értesz - normává kell válniuk. A társadalom többségévé. A (jelen) politika ellenére.

Köves D. Gábor 2014.01.10. 12:28:01

Na, végre egy jó elemzés a blogon, mindenféle felesleges sallangok nélkül.

high up! 2014.01.10. 12:31:21

A MAGYAR NÉP HIBÁS TERMÉK!

Ezek után teljesen felesleges ezernyi sorokat írni arról, hogy milyen rohadék is az a vezér, amelyik kedvében jár ennek a hibás agyú, az önálló gondolkodásra teljesen képtelen, a világot megérteni nem soha nemt tudó és nem akaró lumpen-ugar Nemzetnek.

Aki a többség vezére akar lenni, és a nép szellemi színvonalát emelni akarja, az egy ciklus alatt meg is bukik.
Na pont a birkára hajazás által tudott gyúrtcsány meg Orbanescu 2 ciklust összehozni.
De 2015/16-ban Orbanescura is pont úgy ráomlnak majd a gazdasági és társadalmi törvények, ahogy gyúrtcsány diktátor-kollegájára 2009-re.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 12:33:13

@Köves D. Gábor: HA már korábban rámutattál volna a sallangokra, mindketten nyertünk volna

Szevasztok 2014.01.10. 12:36:53

@Rive: "megszerveződés és a fazék botrogatása - ez így meg megest a hatalom és megszerzésének kérdésköre"

A fazék felborítása - pontosabban annak kilátásba helyezése - nem ugyanaz mint a fazék közelébe való tolongás.

Ha van egy erős POLGÁRI (értsd hagyományosan polgári mentalitású, szemléletű, felelősségteljes) kontroll a hatalom felett, akkor van egy eszköz a kordában tartásukra. Nem mindenható, de talán elég a normalitáshoz.

Pragmatikus lévén engem többé-kevésbé hidegen hagy, hogy milyen ideológiát hangoztatnak a hatalmon lévők, HA egyébként normálisan végzik a dolgukat. Ezt a normalitást kellene valahogy elérni.

almodhi 2014.01.10. 12:47:55

Ha tényleg nem úszható meg a "katarzis", akkor a legfontosabb a "sötétség korszakának" a lerövidítése. Valahogy túl kell élni, és segíteni a többieknek is (már leginkább persze azoknak, akik akarják) a túlélést.

Erre sem ártana valamiféle stratégia.

(A múltkor még csak laza asszociáció volt, de az itt előrevetített jövő egyre inkább hasonlít Asimov Alapítványáéra. Vagy nem sci-fi kedvelőknek: a középkori Írországra)

Praktikus kérdés: van olyan hely, ahol élőben lehet találkozni, beszél(get)ni a PKP "kemény magjával" (van ilyen egyáltalán)?

Vizuális típus vagyok.

quendelapo 2014.01.10. 12:50:06

@HaFr:
Na jó, akkor hagyjuk a drótosokat, de hát itt vannak örök harcostársaink és ivócimboráink a lengyelek. Nekik is sikerült békésen demokratikusan hajtani el a csába a populista vezéreket. Nem kellett hozzá kataklizma és összeomlás. Miért ne működhetne ez nálunk is?

jobbdemokrata · www.jobbdemokrata.blog.hu 2014.01.10. 12:51:04

@HaFr:

Egy ilyen poszt után egy ilyen riposzt? Nem erőlteted meg magad :( Miért írsz ennyit értelmetlenül? :(

Moin Moin 2014.01.10. 12:53:58

Két idézet. Az elsőt a poszt idézi Lánczitól, íme: „minden érzelgősséget ki kell zárnia más emberekhez fűződő kapcsolatából; a kiindulópont a bizalmatlanság”.

A másik idézet:

„Az élet nem bocsátja meg a gyengeséget. Az úgynevezett „emberség” csak a papok locsogása. Én mindig is állítottam, hogy a gyengék iránti részvét igazából bűn. A természet ellen való. Ennek a természeti törvénynek engedelmeskedve én magam mindig is megtagadtam a részvétet. A belső ellenállást és az idegen fajok szembeszegülését mindig is brutálisan és jéghidegen elfojtottam. Másképp ez nem megy!”

Ez szó szerint Hitlertől származik. (Szerepel a Bukás – Der Untergang – c. filmben is, az egykori dokumentumokból idézve.)

"Wun'rschee!':-)

smartdrive 2014.01.10. 12:54:18

@Magelhais79: azt várom, hogy egyszer egy politikus kiálljon, és a képünkbe mondja, hogy ti túl ostobák vagytok ahhoz, hogy én nektek politizálni akarjak. így kerek-perec kimondja (és visszavonuljon)

smartdrive 2014.01.10. 12:58:07

@$$$=$$$: komolyan arra recskázol, hogy melyik párt van kormányon? :DD elég üres lehet az életed

Jolka40 2014.01.10. 13:21:45

@Szevasztok: Igazán érdekelne, hogyan képzeli ezt a POLGÁRI kontrollt ez felett a hatalom felett? Egyáltalán bármiféle kontrollt? Egyetlen eszköz maradt a kezünkben: a parlamenti képviselőválasztás.

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2014.01.10. 13:31:20

Az idei választást kihagyom. Hiába mondogatják nekem, hogy felháborító ostobaság nem élni demokratikus jogommal, hogy négyévente statiszta lehetek a kutyakomédiában, nem érdekel. Az aktív politikusaink csak annyira szimpatikusak nekem mint a bélféreg. Valaki győzzön meg róla, hogy a bélféreg az egy hasznos állat. Nem fog menni. A bélférget nem dédelgetni, hanem kihajtani kell. Türelmesen várok az összeomlásra, amikor a gazdaszervezet nem tolerálja többé a férgei ténykedését, vagy figyelem még pár évig a lassú enyészetet. Az utóbbi kissé kedélyromboló. De nincs mit tenni. Ezek végül is természetes folyamatok. Le kell zajlaniuk.

Deepblue Noir (törölt) 2014.01.10. 13:56:41

@Gamma Leonis:

várhatsz, vagy lesz, vagy nem.
van megoldás, el kell menni szavazni az ellenzékre.
más megoldás nincs.

vajdasagi 2014.01.10. 14:05:20

@HaFr: Azt a cikket nem olyan írta, aki érti, mi áll előttünk. Ez nagyobb lesz tán még annál is, mint amikor lejöttünk a fáról, vagy kijöttünk a tengerből a szárazföldre. Ehhez, ami jön, csak a többsejtűek megjelenése mérhető. Csak ne azt nézd, ami eddig történt, hanem ami majd történni fog. Ez csupán néhány évtized most még...

Figyelem: nem azt mondtam, hogy maradéktalanul örülök ám ennek emberként. )Kapitalistaként mindenképpen.)

Mérges 1234 2014.01.10. 14:12:48

1. Ésszerű gondolatnak tűnik, hogy itt összeomlás nélkül nem lesz soha értelmes fordulat, egy esetleg baloldali győzelem, pedig csak konzerválná a mostani mocskos helyzetett.

2. De még ésszerűbb és félelmetesebb gondolat, hogy még egy összeomlás eredményeként sem fog minden megváltozni. A népet lecserélni nem lehet.

3. 1-2-ből kiindulva, lehet mégis csak a fájdalmas lassú változás, tisztulás útja marad. Ez lehet mégis inkább a Fidesz.

Deepblue Noir (törölt) 2014.01.10. 14:15:56

@Mérges 1234:

az utolsó mondathoz érvek is kellenének.
mert az még rendben, hogy ha valaki szerint a fidesz összeomlást hoz,akkor majd lehet változás.
de ha abból indul ki hogy nem fog, mégis hogy vezeti le, hogy inkább a fidesz?

Szevasztok 2014.01.10. 14:19:05

@Jolka40: "Egyetlen eszköz maradt a kezünkben: a parlamenti képviselőválasztás."

És ha nincs senki a palettán, aki a szavazatomra érdemes?

A mai helyzetben a politikai pártok (külön külön és együttesen is) elveszítették a társadalom bizalmát. Ez nem jó dolog, de ez van.

Egy ilyen helyzetben nem megoldás újabb és újabb pártok felbukkanásában reménykedni passzívan vagy egyenesen pártokat alapítani aktívan.

Más utat kell kitaposni. Az eddigiektől teljesen eltérő ösvényt.

Rive 2014.01.10. 14:23:15

@Mérges 1234: a rendszervált(oz)ás idejére lefordítva: akkor már inkább mégis maradt volna az MSZMP?

Szevasztok 2014.01.10. 14:27:33

@Jolka40: "Igazán érdekelne, hogyan képzeli ezt a POLGÁRI kontrollt ez felett a hatalom felett?"

Ha a kérdés nem költői, akkor nagy vonalakban válaszolok rá.

A hatalom feletti polgári kontroll csak akkor működik, ha
1. A hatalom szereplőitől teljesen független.
2. A résztvevői mögött elegendő szakmai felkészültség áll.
3. A résztvevők szervezettek és kellő súllyal tudják képviselni a szakmailag megalapozott kritikát és véleményeket.

Emlékezzünk vissza 2002-re, amikor OV meghirdette a polgári körök mozgalmát. Az mintha csírájában hordozhatott volna valami hasonlót, HA kimondva-kimondatlanul az igazi célja ténylegesen nem a Fidesz hatalomba való visszasegítése lett volna valójában.

grani 2014.01.10. 14:31:04

Azért, mert te nem értesz valamit, valakit, nem biztos, hogy az a dolog őrültség, vagy az illető őrült. Talán a te értelmi szinteddel van valami baj. Van ez így...
Persze, attól még a dolog lehet őrültség és az illető őrült. De ki dönti ezt el?

Netuddki. 2014.01.10. 14:37:52

Fölösleges azon agyalni mit mondtak ezek a csótányok. Üres lózungok, nincs mögöttük semmi érdemleges tartalom. Erő és rend? Bárki tud ilyen okosságokat mondani.
Egy céljuk van ezeknek az ingyenélőknek. Minél tovább kihúzni és átlagon felüli életszínvonalon élni a magyar állampolgárok munkájából. No meg minél többet összeharácsolni a szűk napokra. Meglásd ahogy elkezdődik az elszámoltatás, mert előbb-utóbb el fog, rögtön megpattannak olyan országba amivel nincs kiadatási szerződés...

Jolka40 2014.01.10. 14:52:26

@Szevasztok: Ha egyetlenegy polgár merészel kontrollálni, annak házkutatás lesz a vége. Ha meg összeállna egy csapat, azok rohadt ballibsi kommancs maszopos csürhe lennének.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 14:52:40

@grani: Hát most már legalább tudom, ki ma a mélypont.

Szevasztok 2014.01.10. 14:58:11

@Jolka40: "Ha meg összeállna egy csapat, azok rohadt ballibsi kommancs maszopos csürhe lennének."

Igen a mostani kormányzat részéről lenne ilyen reakció.

De egy valóban széleskörű, nagy létszámú, a hatalomtól és pártoktól teljes mértékben elhatárolódó szervezett csoport hangját nem lehet sokáig ignorálni. És ezt a hatalom birtokosai hamar felismernék. Nem hülyék ők sem...

Dr.Bio74 2014.01.10. 15:06:28

Meg a faxom, a magyar ilyen satnya meg olyan satnya? Meg birka, vezérelvű stb.
Ki a tököm az ilyen kibaxott okos és szellemi-leg csávó.
Basszus ha a a maszop nyert birka nép, ha fityisz nyert balkáni 100 -as IQ nép. Valakinek itt mindig baja van. De:
- ezeket a politikusokat sztároljátok évek óta, a hülye az nem baj ha az én oldalamon fújja a rizsát, de ha az ellenfél mond jót, akkor is dögöljön meg.
- Hitlerről vakeráltok, bassza meg, ha jól tudom őt a nagyon okos és nagyszerű németek milliói követték, az okos németek meg ott is meghúzták magukat. A franciák forradalomból király nyakazásból mentek át hipp-hopp császárságba, és véreztek el egy nagyra törő ember álmaiban, stb...
De csak mi vagyunk a hülyék mi?
Nem baj csak mondogassuk és tényleg azok leszünk.
Amúgy lehet, hogy a vektor valamit jól felfogott a fentiek közül, és majd idővel kiderül, hogy az ország, vagy a maga érdekében alkalmazza inkább. Lassan egy ellenzéki erőnek is fel kéne fognia a dolgokat, mert így csak gyenge elefántcsont toronyból kihallatszó vinnyogás ez az egész.

bomszika 2014.01.10. 15:09:23

Bárki aki csodálja ás támogatja az ország rombadöntöjét csokolja meg a szaros seggem.Éljen a jövö ahol nem lesz fideszmus és orbán dicsöités!Szebb jövöt és SZABAD Magyarországot!!!

Amadeus62 2014.01.10. 15:14:08

@Dr.Bio74:

Bakker, nézd meg hol tart Németország, és hol mi. Egy olyan országban, amit porig romboltak a II. Vh-ban, Berlintől elkezdve Drezdán keresztül Kölnig.

kuszkusz1 2014.01.10. 15:16:31

@Szevasztok:

A jelentős azért mégis inkább pozitív - nem szoktunk olyant mondani, hogy valaki jelentős rabló, jelentős sikkasztó, jelentős bűnöző.

De az alapvető baj az államférfival van, mivel teszem azt- egy államférfi nem lop.

Orbán nem tehetségtelen - aki maga alá gyűri először a pártját, azután az országot az nem tehetségtelen. Kérdés, hogy a tehetsége mire irányul és mivel párosul.
Ha nem tartozik hozzá tisztesség, igazságérzet, méltányosság, nagyvonalúság, kulturált kormányzás, lényegi gondolkodás és lényegi beszédmód, ha nem érez felelősséget az ország egésze iránt akkor az illető nem államférfi.

Szevasztok 2014.01.10. 15:25:21

@kuszkusz1: "De az alapvető baj az államférfival van, mivel teszem azt- egy államférfi nem lop. "

Időközben rájöttem, hogy vsz erre gondoltál te is. Ebben egyetértünk. Legalább idézőjelbe kellett volna tenni az eredeti cikkben...

Carmichael 2014.01.10. 15:30:07

@Dr.Bio74:
Egy népet nem a történelem során elkövetett hibái határoznak meg, inkább az, hogy képeeks-e tanulni belőle az érintett és azt követő generációi. E hazának ez eddig nem sikerült, mi több, arra készül, hogy még legalább egyszer újra elkövesse ugyanazokat a hibákat. Mentségünkre szóljon, soha nem tanulhattuk meg és és élhettük át, hogy lehetne ez másképp, de ez sem mentség arra, hogy nem is igényeljük, hogy mást, többet akarjunk, mint ami körülvesz minket. Mi mindig a minket körülvevő realitásból és rövidtávú érdekekből vezetjük le a jövőnket, soha nem eszmék, elvek mentén, kitartva azok mellett (akár csak egy cikluson át az utóbbi 23 évben). A politikusok ezt valóban jól felismerik, ki is használják, csak éppen még ezt sem értünk, hanem ellenünk.
Azért hangzik el olyan sokszor a nép felelőssége itt is, mert nem megkerülhető - ha változást akar - hogy megértse - nélküle ez nem fog menni.

fvipera 2014.01.10. 15:34:49

@$$$=$$$: ideje lenne a gyámügynek közbelépnie, eleget molesztált már a mostohaapád. kérj segítséget mielőbb

Barnalány 2014.01.10. 15:50:42

@$$$=$$$: Svédország demokrácia, nincs olaja és mégis virágzik. Szaúd-Arábia nem demokrácia, ráadásul be is van tiltva egy csomó dolog, amit, feltételezem, te is betiltanál és ha nem lenne olaja, holtszegény lenne. Mi erre a magyarázatod?

A (mindenféle "extra" természeti kincsek nélkül) legjobban menő és legmagasabb életnívót hosszú távon is fenntartani képes országok éppen azok, amelyek a legkevesebb "vasszigort" alkalmazzák, sőt, kifejezetten liberálisak, toleránsak és pluralisták. valójában az erőszak éppen hogy teljesítményrontó hatású, lám, téged is hogy tönkretett!:-)

nevetőharmadik 2014.01.10. 15:51:39

@Szevasztok: Puzsér vízióját már akkor is ökörségnek tartottam, mivel az gyakorlatba lefordíthatatlan. Ezt mondod:

"A hatalom feletti polgári kontroll csak akkor működik, ha
1. A hatalom szereplőitől teljesen független.
2. A résztvevői mögött elegendő szakmai felkészültség áll.
3. A résztvevők szervezettek és kellő súllyal tudják képviselni a szakmailag megalapozott kritikát és véleményeket."

Mi ez a kellő súly? Itt van a kutya elásva. Az egész ott áll vagy bukik, hogy milyen gyakorlati eszköze van a polgárnak a hatalom befolyásolására? Erre sem Puzsér, sem te nem adsz választ.

A te érdekeiddel ellentétes érdekeket képviselőt két módon tudsz kényszeríteni:
1. azzal a fenyegetéssel, hogy mást szavazol be helyette,
2. erőszakkal.

Más lehetőség nincs. Szerinted egy embert, aki kizárólag csak a saját érdekeit nézi, ugyan mi vesz rá arra, hogy eredeti szándékától eltérően cselekedjen? Szép szóval? Csúnya nézéssel? Puzsér tud a legcsúnyábban nézni az országban, de akármilyen csúnyán néz, attól én még röhögve csinálnák a gazemberek a gazemberségeiket.

És ha te nem akarsz politikusokra fegyvert fogni, akkor nincs más lehetőséged, mint új politikusokat tenni a helyükre. Kész, ennyi. Egy istállót sem lehet kívülről kiganézni, csak ha bemész egy lapáttal. Persze föl is gyújthatod az egészet a picsába, az is megoldás, kérdés, jó-e.

Egy viszont biztos: még ha tízmillió ember ordítja is az istállón kívülről, hogy ez büdös, az istálló ugyanúgy büdös marad.

Barnalány 2014.01.10. 15:52:04

@fvipera: Szerintem tévedsz: lehet, hogy épp ő a molesztáló mostohaapa! Szólni kéne a gyámügynek!

almodhi 2014.01.10. 15:52:36

@grani: "De ki dönti ezt el?"

Egyértelmű: Csakis te. Isszuk szavaid.

eqlessootista 2014.01.10. 15:53:45

@HaFr: HaFr · hafr.blog.hu 2014.01.10. 14:28:13
@Szevasztok: Autóborogatás
Kedves HaFr!
Teoretikusan remek a poszt, de a re-kommentek..., praktikusan már idegesítő, kissé
Friedrich Wilhelm-ista és anarchikus...
OFF: mikor lesz már PKP honlap? még 'off-abb': kicsit szerencsétlen a PKP névválasztás: (sorolom) Poszt-Kommunista Párt, Parlamenti Kíbicek/Kötekedők/Kurvák/Kéregetők/Kizsákmányolók/(stb. -fantázia szab határt) Pártja.
Szlogenekkel plíz óvatosabban kéretik majd bánni.

CSak választani fogok, de kit? Nos: aki meggyőz arról, új alkotmányt írnak, abban alapvető
emberi jogok és állami/irányítói kötelességek megfogalmazásával, amiben -kiemelten- rögzítik:
az állam (kizárólagos?) feladata növelni az állampolgárok életben maradási és boldogulási esélyeit. PONT!

Adózás önkörmányzati (helyi/térségi?) és országos részből tevődne össze. Bevételi szolgálat kezelné, hatósági jogosíványokkal, de civil kontrollal.

Egy (pl. PKP-s) program oktatással kapcsolatos részleteiben ott kell szerepeljen -támogatásom szükséges feltétele!-, hogy a dr. kizárólag PhD.
(doktor: szakterület önálló és eredményes kutatója).
Továbbá: akadémikusok nem tiszteletdíjat kaphatnak, hanem tagdíjat kell fizetniük!
Ideje lenne már modernizálódni, és kilépni a neo-feudális középkorból, nyelvhasználatban, civilizációban, az emberi, környezeti és a hozzáadott érték teremtésének és őrzésének tiszteletében.

nevetőharmadik 2014.01.10. 15:55:01

@nevetőharmadik: -én.

Kicsivel több szerénységet kérek magamtól.

Barnalány 2014.01.10. 15:57:37

@nevetőharmadik: Puzsér tud a legcsúnyábban nézni az országban: ez csak azért lehet igaz, mert a nézéshez az is szervesen hozzátartozik, hogy a néző nyitott szemmel hajtja végre a műveletet. Ha ez a kritérium nem lenne, akkor Kövér Lászó tudna a legcsúnyábban nézni.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 16:01:18

@gacsiiiz: ez jó kis roham volt -- ha megengedsz ennyi rekommentet :)

almodhi 2014.01.10. 16:03:01

@gacsiiiz: "kicsit szerencsétlen a PKP névválasztás:"

Az még hagyján, de a lengyel vasutasokkal kell alkudozni a domainnévről :-).

eqlessootista 2014.01.10. 16:13:54

@HaFr: valami olyasmit gondolok, hogy az "Autóborogatás" talán nem a legjobb gondolat. Ám félő, tévedek.
Arra is gondolok még, hogy minden ember nagyon értékes
(lehetne), és talán a legjobban ez úgy jön ki, ha a
demokrácia a legnagyobb, az állam a lehető legeslegkisebb és a lehető legjobban teljesíti feladatát: növelni az állampolgárok életben maradási és boldogulási esélyeit. Ezt akarja a PKP is? Vagy csak közeledni a "húsosfazékhoz" ("jó" hagyományokhoz híven)

toportyánzsóti 2014.01.10. 16:17:56

@kuszkusz1: Fussál neki ujra,ne légy diszlexiás.Ovi már rég átlépte az őrültet zsenitől elválasztó vékony határvonalat,falujába stadiont még csak ceausescu épített,felülről lefelé házat csak idióta próbál építeni.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 16:25:39

@gacsiiiz: Most mit mondjak erre? Egy, nyilvánvalóan nem olvastad a korábbi posztokat, ami nem baj. Jelzem, abban van egy karakterisztika, sőt programkezdemények is, amelyek nem fogod megtalálni a húsosfazék szót. Kettő, ez a párt messze többet visz el tőlem időben, hogy az bármikor kifizetődő legyen nekem, mert elvon a mai munkámtól. Három, megszólsz egy szó használata miatt, amit nyilvánvaló iróniából használok, de közben a teljes etikai negatívumot feltételezed rólam. Khm.

hexensussz 2014.01.10. 16:33:02

@vajdasagi: Csak tudnám, vajon miért tartasz nekem személyiségrajz különórát Gyurcsányból, amikor a még tíz sort sem kitevő két kommentem egyikében sem említettem a nevét?
Sem az övét, sem egyetlen más politikusét sem!

Ha számodra nem volt világos az álláspontom, megismétlem, de csak neked:

Ne nyerjen más, nem szabad, hogy más nyerjen, csak a fidex. Csak ebben az esetben látom a lehetőségét annak, hogy belátható időn belül, - sajnos valószínű, hogy egy államcsőd árán - az ország megszabaduljon ettől a pártnak álcázott machiavellista képződménytől. Ezután felépülhetne majd egy más, a jelenlegitől eltérő
A "váltógazdálkodás esetleges újbóli folytatása a végletekig elnyújtaná az ország agóniáját, amely szvsz sokkal rosszabb lenne, mint egy összeomlás.
Csaxólok, figyelmed felkeltéséhez: Megint nem személyekről beszéltem!

Rive 2014.01.10. 16:33:55

@nevetőharmadik: időnként választásokat tartani más országok tapasztalatai szerint épp elegendő kontroll lehet a politikusok felett.

De, hogy ez hatékony legyen, pl. érdemes egy erős civil/értelmiségi/mittudomén réteggel rendelkezni, aminek szava is van és nem egykönnyen lehet populista lózungokkal megvezetett, táborokba szoktatott tömeggel csak úgy leszavazni.

A 'civil kontroll' lényege, hogy legyen (elegendő) 'civil', aki (a szavazásokon keresztül) kontrollál.

Amíg ez nincs, addig mindegy, hogy hány és milyen párt indul - amelyik hatalomra kerül, az egészen pontosan a populista lózungokkal megvezetett, táborokba szoktatott tömeggel fog hatalomba kerülni, és ennek megfelelően is fog viselkedni.

EZ nem igazán Puzsér vagy a fentebbi hozzászóló 'civil kontroll' vízióját jelenti, hanem azt, amit _én_ értek ez alatt.

eqlessootista 2014.01.10. 16:36:29

@HaFr: Bocsi, megkövetlek! :) (a re-re-kommentek is
jöhetnek érzésből, nem megfontolásból)
Javító szándék vezérel, és szorítok, hogy PKP-szintre emelkedjen hazánk. (lassan itt egy szakmai iskola alakul, nem is "blog-fórum" SOk-sok erőt Neked és
segítőidnek - bocsi, még nekem is. :) )

2014.01.10. 16:39:28

Mint eddig is bármikor a történelemben, minden zsarnoknak megvoltak a saját udvari bolondjai. Ezek egy részét megfizették, hogy azok legyenek, mások meg direkt csináltak magukból udvari bolondot (költőt, krónikást). Orbán elvtársnak is megvannak a saját bolondjai, én konkrétan is tudok olyan marháról (közvetve), aki az otthonában oltárt állított a magyarok géniuszának. Azt meg tudom érteni, akit megfizetnek érte, de azt már nem, aki önként vállalja a seggnyalást.
Nem kell messzire menni, a közelmúltban Ceausescu elvtárs rendelkezett hasonló kaliberű művészlelkekkel és demokrata újságírókkal az udvarában: Adrian Paunescu és Corneliu Vadim Tudor.
Az előző nacionalista zenei előadásokkal haknizott az egész országban (elég nagy sikerrel, nem lebecsülvén, hogy kisebbségi dalokat is járatott), publicisztikában viszont udvari költő volt, verseiben a Kondukátort éltette. Az utóbbi kimondottan nacionalista és udvari költő volt, később (miután a vezérét kinyírták) ő alakította meg a Nagy Románia Pártot (a kolozsvári Funar elvtárssal együtt).
Fogadni mernék, hogy ez a bráner, akiről ez a cikk szól, svarcban még Kim Dzsongun elvtársnak is ír hasonló elemzéseket. Ezzel karriert lehet csinálni.
Emlékszik még valaki Rákai A Kurva Anyád Filipre?
:)

nevetőharmadik 2014.01.10. 16:49:38

@Rive: Akkor lényegében egyetértünk. Annyiban egészíteném ki, hogy ha a paletta állandó, akkor előbb-utóbb úgyis sorra kerül megint a szar politikus is, kiváltképp, ha az egész paletta szar. És ezen a helyzeten csak frissítéssel lehet változtatni. A civil kontroll csak akkor valósulhat meg, ha a civil társadalom képes és hajlandó új politikusokat is kitermelni magából.

Természetesen a civil kontroll nálam sem csupán új politikusok kitermelését jelenti, hanem az ellenőrző, véleményformáló funkciót is.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2014.01.10. 16:51:40

A mostani választás arról fog szólni, hogy melyik pártnak van a legtöbb Híve. Ebben a Fidesz messze vezet. Egyre több helyről hallom, olvasom azt, hogy nem fog szavazni. Én sem tervezem. Nagyon csodálkoznék, ha a részvételi arány 50% fölötti lenne, ami amúgy nagyon kevés. Valamiért egyik pártnak sem érdeke megszólítani a BIZONYTALAN, NEM HÍVŐ szavazókat, mert nem arra koncentrálnak, hogy megszólítsanak minket, hanem arra, hogy a megmaradt csapat egybe maradjon. Nem kivétel ez alól a Jobbik és az LMP sem. Utóbbinak viszont szívás lesz, mert kevés a Híve.

2014.01.10. 17:01:24

@Nyekenyóka.: "melyik pártnak van a legtöbb Híve"

Anyám, ne már hogy nagy betűvel írjuk a csőcseléket...

Rive 2014.01.10. 17:01:26

@nevetőharmadik: Amíg van ~ másfél milla csakazértisfidexfixált, meg ~ egymilla csakazértisszocifixált szavazó, addig a palettán egy új politikus csak még egy maszat.

Ha valódi változást akar valaki, és nem csak még egy maszatot a palettán, akkor minden más előtt kell egy, a fentebbieknél erősebb 'civil' szavazóréteg.

Amadeus62 2014.01.10. 17:08:37

@Orbán Mutyin:

Szerintem pont arra akart utalni, hogy degradáló legyen a szó. Mint ahogy vezér-Vezér.
Vagy: a párt - A Párt.

egyetmondok 2014.01.10. 17:42:22

@Nyekenyóka.:
Azt mondod,a bizonytalan szavazók közé tartozol. Elmondanád, hogy neked,bizonytalannak, milyen program felelne meg ? No,nem részleteiben, hanem például azon az alapon, hogy egy radikális,vagy egy nem radikális.
Például a kisebb pénzügyi méretű állam esetében,ha ez egyáltalán neked szimpatikus. A poszt szerzője írta nemrégen, hogy a GDP min.10%-val,tehát kb. 3000milliárd forinttal csökkentené az államháztartást főösszegét,ez ugye ekkora kiadás és bevétel csökkentést jelent. Támogatnál ilyen programot,s ha igen,ezt mennyire ütemesen végrehajtva tudnád támogatni ?

2014.01.10. 17:56:35

@Amadeus62: Értem, de is így hülyén néz ki...
@egyetmondok: " Elmondanád, hogy neked,bizonytalannak, milyen program felelne meg ?"

Ne tegyél fel ilyen kérdést, mert válasz helyett könnyebb lesz neki a Viktorra szavazni...

egyetmondok 2014.01.10. 19:31:35

Az mennyire vicces Hafr,hogy bárki kormánypárti Orbán-fóbiával vádol csuklóból bárki kritikust.
Ehhez képest abban a táborban nagyon komoly emberek szó szerint valami transzcendensként fogják fel őt. Tényleg szakrális lett a személye.
És még büszkék is erre...

Alkibiadesz 2014.01.10. 20:09:52

Szerintem nem érdemes összekeverni a machiavellizmust a totalitarianizmussal. Machiavelli eredendően republikánus volt, és mint ilyen a fejedelmi hatalmat is csak a közjó relációjában értelmezhette. Ezt annyira egyértelműnek vette, hogy nem is tartotta érdemesnek arra, hogy külön jelezze. A machiavellizmus csak a modern kor szemüvegén keresztül tűnhet a totalitarianizmusnak, hiszen csak a modern politikai közösségekben történhetett meg az, hogy a legitimáció hagyományos formáinak átalakulásával a közjó fogalma is kiürült. Ezt valószínűleg Lánczi is tudja. Egy modern machiavellista persze lehet totalitárius, de szerintem nem véletlen, hogy Lánczinál a machivaellizmus apológiája összekapcsolódik a felvilágosodáskritikával. A felvilágosodáskritika ugyanis magába foglalja a premodern korba való visszakacsingatás lehetőségét is, ami (elvileg) megvédi Lánczit attól, hogy totalitárius machiavellista legyen. A felvilágosodás és modernitáskritikával összekapcsolódó machivavellista politika sikere pontosan azzal a reménnyel is kecsegtet, hogy az azt támogató többség még valóban premodern, tehát alkalmas talapzata lehet a premodern közjófogalom újraaktivizálásának is.
A totalitarianuzmus vádja tehát Lánzcival szemben nem hatásos.
Amit érdemes jobban megpiszkálni az az, hogy Lánczi cikke valójában nem Orbán Viktorról szól, hanem Lánczi Andrásról. Ugyanúgy ahogy Lánczi András összes írása Lánczi Andrásról, Lánczi András identitáskereséséről referál. Lánczi önmeghatározásának a lényege a kritikai értelmiségről adott kritikája, amit az angolszász politikai filozófiából kölcsönvett modernitáskritikával igazol. Ennek a modernitáskritikának a része Lánczi saját machiavellizmusa. Ennek az „intellektuális” machiavellizmusnak a lényege a felvilágosodáskritika eszközszerű használata a rivális – Lánczi által kritikainak – nevezett értelmiséggel szemben, vagyis Lánczi bizonytalan önképének a korrekciója.
Az orbáni machiavellizmus sikere épp azért jöhetett kapóra Lánczinak, mert az „igazolja” saját, „intellektuális” machiavellizmusát. Ez utóbbi ugyanis – mivelhogy szakadár jellegű - csak külső forrásból, a szellemi életen kívüli világból nyerhet igazolást.
Az is segíthette a nagy egymásra találást, hogy az orbáni machiavellizmus retorikai oldala ugyancsak modernitáskritikával operál. Ennek forrása viszont nem angolszász, hanem jellegzetesen közép-kelet európai: a nemzeti öncélúság programja. A nemzeti öncélúság programja (ebbe illeszkedik az erő kultusza is), persze csak az európai mintakövetés (szintén kelet-közép európai fejlesztésű program) vonatkozásában érvényes. A két koncepció közös nevezője, hogy a modernitásról alkotott képük leegyszerűsítő, hiszen azt úgy kezelik, mint aminek csak egyetlen lehetséges formája van.
Amit tehát Lánczinak – mint politikai gondolkodónak – meg kellett oldani az „csupán” annyi, hogy áthidalja az angolszász és a kelet-közép európai modernitáskritika-antimodernizmus közötti távolságot. Ezt a célt megint csak a machiavellizmus szolgálja. Innen eredhet Lánczi törekvése arra, hogy uniniverzális jelentést és érvényességet adjon a machiavellista politikának és az azt gyakorló politikai „géniusznak”. Lánczi András képes volt erre a szellemi müveletre Orbán pedig megfelelő tárgya volt ennek a műveletnek. Innen eredhet Lánczi „orbánimádata”, ami egyúttal Lánczi önimádatának a megnyilvánulása.

egyetmondok 2014.01.10. 21:40:45

@Alkibiadesz:
Lánczi önimádatával a világon semmi probléma sem lenne,végül is mi baj lehetne nagyon okos és művelt emberek csúcsra járatott intellektuális önkielégülésével ? Sima ügy,ha ez neki jó,kik vagyunk mi,hogy rontsunk az örömén ?

A bibi az,hogy ez ma a magyar állam,de nem kicsit, hanem nagyon,s talán nem illene minden magyart az állami uralom segítségével erre a fajta f...zverésre kötelezni,ebben ugyanis pont az a frankó,ami az erről szóló móriczkás viccben: akkor jó,ha mellé üt...

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.10. 21:55:13

@Alkibiadesz: SZia. NAgyon szép gondolatmenet. Készséggel elfogadom (céloztam is rá egy rekommentben)Machiavelli republikanizmusát, csakhogy éppen Lánczi hagyta nyitva a közjó definícióját vele kapcsolatban (magyarán Machiavellinek NEM a republikánus értelmezését követi, ráadásul közben merőben elzárkózott a republikanizmusra is jellemző erős értékelvűségtől. Lánczi bizony a legpőrébb machiavellizmust vezeti be a tömefdemokrácia érájába, kreál egy hitelességi (ál)versenyt a politikai kínálatokban, és Orbánt hozza ki győztesen. Pedig a valóság ennél cinikusabb. A versenyt éppen az értékkonszenzus felrúgásával, az erő egy sokkal agresszívebb koncepciójával valósította meg a miniszterelnök, és ma pedig latba veti az összes manipulatyív eszközt a kínálati verseny kiküszöbölése érdekében. SZóval, bármennyire is szeretném, nem tudom módosítani a posztban vázolt álláspontomat. Szubjektíve (mert nem tudok érvelni ebben a tartományban) azt sem gondolom, hogy ez a cikk Lánciról szólna meg a maga önimádatáról. Akkor meg sem írtam volna a reflexiómat.

clozapine56 2014.01.11. 01:47:52

' SZóval, bármennyire is szeretném, nem tudom módosítani a posztban vázolt álláspontomat. '

:)

Nem is kell kedves HaFr! Így jó, ahogy írtad.

Fárasztó, de nagy élmény volt követni e posztodat, és mivel nem vagy jóban velem, hát nem zavarlak közben.
Nem értetttél meg semmit 2002-ben, és láthatóan most sem értesz semmit. Szerintem, természetesen.
Nem baj, így szeretünk...

rendíthetetlen barátsággal:leponex

xvxvxv 2014.01.11. 06:53:06

@Moin Moin: "Két idézet. Az elsőt a poszt idézi Lánczitól, íme: „minden érzelgősséget ki kell zárnia más emberekhez fűződő kapcsolatából; a kiindulópont a bizalmatlanság”.

A másik idézet:

„Az élet nem bocsátja meg a gyengeséget. Az úgynevezett „emberség” csak a papok locsogása. Én mindig is állítottam, hogy a gyengék iránti részvét igazából bűn. A természet ellen való. Ennek a természeti törvénynek engedelmeskedve én magam mindig is megtagadtam a részvétet. A belső ellenállást és az idegen fajok szembeszegülését mindig is brutálisan és jéghidegen elfojtottam. Másképp ez nem megy!”

Ez szó szerint Hitlertől származik. (Szerepel a Bukás – Der Untergang – c. filmben is, az egykori dokumentumokból idézve.)

"Wun'rschee!':-)"

2002 után én voltam egy olyan házibuliban, ahol a karrierista fiatal "konzervatív" értelmiség színe-java csapatott. a ma már befutott jobboldali történész, heti válaszos szerző gyerek tajrészegen, egy 12 éves hülyegyerek szintjén röhögcsélve karlendítgetettt a konyhában, miután csajozni nem tudott benn a szobában, annyira be volt állva. egy másik, ma egy ismert konzervatív portál cingár főembere, befüvezve hűségabecsületemezett végig, meg ilyen hungarista imákat szavalgatott...

úgyhogy ez teljesen alap, csak burkoltan, vicceskedve, úgy félig komolyan - ez mindig is kedvelt szórakozása volt a Történelmi Magyar Keresztény Konzervatív Uralkodó Osztálynak. félig viccesen, félig komolyan.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2014.01.11. 07:25:37

@clozapine56: Köszi. Ez a "nagylelkűség" részedről azonban csak egy ugyanolyan kis aljasság, mint korábban. Ugyanis, ha komolyan vennéd magad, be se írtál volna. De így csak arra futja, hogy "nem értek semmit". Noha valaha is írtál volna két szó állítást -- és nem csak tagadást. Dehogynem értek. Téged például teljesen értelek.

xvxvxv 2014.01.11. 07:29:26

amúgy ez a lánczi mindig is egy kókler volt. valahogy mindig el tudta adni magát, mint politika-filozófust.

most tegyük az esszéista zagyvalékai mellé, mondjuk, Ludassy Máriát.

az utolsó, valóban konzervatív, komoly, hatalmas politika-filozófus szegény Bence György volt.

na, az konzervativizmus volt.

ez a lánczi csak egy szerencsétlen, tehetségtelen, frusztrált karrierista.

kuszkusz1 2014.01.11. 08:16:07

@Szevasztok:

Örülök, hogy közös nevezőn vagyunk!

Moin Moin 2014.01.11. 09:48:00

@xvxvxv:

Tuodm...! Ui. nincs külön magyar jobb- és szélsőjobb, csak frusztrált és még frusztráltabb jobb. (A balról most ne - majd egy más alkalommal szedem le a keresztvizet - ui. sok esetben puszta véletleneken múlt, hogy valaki jobb-, vagy baloldali politikus lett-e a fiatalabb politikusgeneráció tagjai közül. Ez sokkal kevésbé volt "determinált", mint az "öregek" között.)
Szóval: a maygar jobboldal nem konzervativizmus-alapú, hanem frusztráltságalapú. A régi jobberek azért, mert (még az I., ill. a II. vh. előtt) veszélyeztették uralmi pozícióikat és egzisztenciájukat a feltörekvő, polgári-kapitalista, majd (a II. vh. után) szocialista erők, az újak pedig igen gyakran emberként frusztrálódtak korábban és ezért, ezt túlkompenzálandó lettek túlságosan siker-, hatalom-, és pénzorientáltak. Ezért lettek gátlástalanok is és ezért nem számít nekik semmi más, csak a saját egyéni és falkasikerük. (Ld. az okok között az általad is említett "miután csajozni nem tudott bent a szobában+-esetét is.)

Deepblue Noir (törölt) 2014.01.11. 10:51:07

@Moin Moin:

szép nagyívű narratíva, valamilyen igazolás nem hiányzik hozzá?

clozapine56 2014.01.11. 13:13:08

@HaFr:
'. Ugyanis, ha komolyan vennéd magad, be se írtál volna.'

Van ebben igazságod kedves HaFr, ha valaki komolyan venné magát, tényleg nem vesztegetne egy szót sem posztjaid többségére.
Te viszont láthatóan halálosan komolyan veszed a magad fikcióit, ezért (is) tűnnek számomra nevetségesnek.
'Kis aljasság' neked kommentjeim, amit eddig csak azzal indokoltál, hogy kifacsarom mondataidat, ellenkező értelmet adok nekik, és ezzel rettentően aljas vagyok veled szemben.
(Szmájli, szmájli.)

Nem értesz semmit -mondom, mert az eddigi politikai 'sikereid' nagyságáért változatlanul az értetlen és tudatlan szolgalelkű népséget gyepálod, miközben az eredményességedet a konzervatív igazság megnyilvánulásának kellene tekintened.
Ha komolyan vennéd magadat.

És ha ennyire nem hajlandó felismerni téged a nagyérdemű, hát akkor jöjjön az Armageddon, sőt elkerülhetetlen a kataklizma, az összeomlás.
Néha komolyan arra gondolok, talán a Nagyfigyelmeztetés férfi prófétája lennél??
Moin Moin barátunkkal legalább pompásan összeilletek:)

(Bocs a szmájliért)

De hogy legyek konkrét is:
' A versenyt éppen az értékkonszenzus felrúgásával, az erő egy sokkal agresszívebb koncepciójával valósította meg a miniszterelnök,'

Péter, HOL volt itt 1989 után valaha is ÉRTÉKKONZSZENZUS, amit felrúgot Orbán, így valósítva meg a versenyt??

Mesélj erről, plííííz!

a rendíthetetlen barátsággal: leponex

clozapine56 2014.01.11. 13:43:42

@HaFr:
Erről a 'konszenzusról' így írt OV, - ha már szóba hoztad, talán idézhetek:

'S most vessünk egy pillantást a magyar politika párterőterére is. Magyarországon a legutóbbi időkig egy duális párterőtér alakult ki.... egy ilyen erőtérnek szükségszerű velejárója az állandó értékvita. Nincs egyetlen olyan közös érték, közös cél ebben a duális erőtérben, amit mind a két fél elfogadna, hanem folyamatos harcok zajlanak a legalapvetőbb kérdésekben is. Ha mi azt mondjuk, hogy családtámogatási rendszer, akkor ők megszüntetik; ha mi azt mondjuk, hogy kettős állampolgárság, akkor ők azt mondják: beözönlik 23 millió román. Állandó értékvitáink vannak. Nemcsak politikai küzdelmek, hanem értékviták is.'

No, ez lett volna az értékkonzenzusod, amit agresszív erőszakkal OV felrúgott.

Oszt hogyan is koncepcionálta ezt az agresszív erőt?

'Annyi azonban bizonyos: megvan a reális lehetősége annak, hogy a magyar politika következő tizenöt-húsz évét ne a duális erőtér határozza meg, amely állandó értékvitákkal, megosztó, kicsinyes és fölösleges társadalmi következményeket generál. Ehelyett huzamosan létrejön egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér, amely képes lesz arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza - és ezt nem állandó vitában teszi, hanem a maga természetességével képviseli.
...
Meggyőződésem, hogy nem ellenkormányzást kell folytatni, hanem a nemzeti ügyek kormányzását kell megvalósítani. ...
Jómagam ebben a vitában azt javaslom, hogy az állandó harcra berendezkedett politika helyett az állandó kormányzásra berendezkedett politikát válasszuk, ne a másik féllel folytatott folyamatos és állandó küzdelem határozza meg gondolkodásunkat, hanem bizonyos nemzeti ügyek meggyőző erejű képviselete.'

Eddig a koncepció, most jöhet a brutális erőszakolósdi, emígyen fenyegetve meg OV a Demokráciát:

'Természetesen verseny lesz, és a végén a választók fognak dönteni. A kérdés csak az, hogy milyen alternatívát kínálunk.'

OMG - mondanád elszörnyedve, mi borzalmakat szabadítana ránk a Despota, verseny, alternatíva - te Jó Ég!, és a véres gilllotin: a választók döntenek.

Jesszus, micsoda fasiszta kommunista izé ...

Pedig ez leszen kedves HaFr, ballibjeink végre összekoaláltak, van egy LMP, aki remélhetőleg valódi alternatívaként megmarad a következő időszakra is, oszt választóink meg eldöntik az alternatívákat valamerre.

Jó, Béndek Pétertől tudjuk, hogy önszolga itt szinte mindenki, meg félnek meg tudatlanok, gyávák, nem olvasnak Machiavellit se ...

Vagy nem, de ez is egy alternatíva.

rendíthetetlen barátsággal: leponex

Alkibiadesz 2014.01.12. 21:35:27

@HaFr:

Köszi! :)

Reagáltam is a válaszodra, de mivel kapcsolódik a legújabb bejegyzésedhez, ezért ott osztottam meg.
süti beállítások módosítása