1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Friss topikok

Béndek Péter blogja

2018.02.24. 16:56 HaFr

Sírva vigadni a Mandiner szerzőin

Kapcsolódó kép

Itt van például egy bizonyos Trombitás Kristóf. A legutóbbi írását Bayer Zsolt egyenesen úgy ajánlja az olvasók figyelmébe, mint ettől a pillanattól a krédójukat. Kiskátét. Egy, kétségtelenül ideje volt már ennek a krédónak, nyolc, tizenhat, harminc év után. Furcsa, hogy ennek hiányában, vakon és süketen, és mégis magabiztosan voltak eddig ennyire magyarok. Kettő, az írás nem káté, se kicsi, se nagy. A káté "tanító írás, mely kérdés-felelet formájában foglalja össze mondandóját". Trombitás ugyan tanítani éppen szándékozhat (mindjárt meglátjuk), de az írása nem kérdések és feleletek alapján strukturálódik. Nem baj, Bayernek nem kell műveltebbnek lennie, mint egy átlagos szellemi keretlegénynek. Legfeljebb azokat lehet sajnálni, akik rá támaszkodnak e cudar világ megértésében.

Nos, Trombitásnak kétségkívül igaza van abban, hogy az ún. baloldali gondolkodás válságban van. Amiből viszont nem következik, hogy az ún. jobboldal valamennyivel is fényesebben világol. Lássuk rögtön szerzőnk példáján, hogy miért. Először is, Trombitás úgy kódolja -- igen kényelmesen -- az ellenfelét "baloldalként", hogy annak csak politikai jelentése lehet, konkrétan: a "Fidesz ellenfelei, leszámítva talán a Jobbikot". Trombitásnak értelemszerűen fogalma sincs a baloldali gondolkodás cseppet is igényesebb megnyilvánulásairól, netán historikumáról; ha lenne, és valóban az igazság végére akarna járni, akkor könyveket írna erről, valószínűleg inkább idegen nyelven, és egyetemen tanítaná, megint csak -- ha magasabb színvonalon űzi, akkor -- nyugati egyetemen. Nem pedig flekkpénzen írogatna a Mandinernek, tolvaj rezsim kiutalta közpénzen (vö. kik a Mandiner tulajdonosai és honnan származik a lap bevétele). Szerzőnk fejében ellenben  a magyar baloldali gondolkodás így néz ki: "a progresszió piros térdzoknis, Budapest legjobb aluljárós vietnami büféit kutató élcsapata". Nos, ilyen színvonalon csak kelet-európai, minden lélegzetükkel bizonyítani akaró rezsimszolgák írnak. Csak a rezsimek változnak, a hangütés és a színvonal a tájon, állami zsoldban -- örök.

Vagy ellenkezőleg, valami nagy gondolat megszületésének lennénk tanúi, ami fölöslegessé teszi a könyvekbe fektetett éveket és a kutatómunkát? Hiszen szerzőnk Antallt leszegényezi (egyre fokozva az izgalmat, hogy vajon miből épült az a nyaktörő trombitási magaslat, amelyről ezt megteheti?), a 2006 előtti Fidesz szerinte azok között volt, akik "meghunyászkodtak, a legkisebb intésre is csendben maradtak, tudták, hol a helyük és csak a legminimálisabb térben mertek mozogni" és csak "véletlenül" tettek olyat, ami "Trockijtől jobbra értelmezhető". Nos, tegyük fel, Trombitásnak van fogalma arról, ki volt Trockij, ez az egész érdekes értékelése Orbán több mint huszonöt évének. Vajon mi szükség rá? Az izgalom nőttön nő. Az biztos, hogy szerző nem szíveli az ún. baloldali értelmiséget, de megér ez annyit, hogy a "konzervatív alapvetések" elárulásával vádolja meg a 2006 előtti egész jobboldalt? Itt nyilván a konzervativizmus olyan mély értelmezésével állunk szemben, amely -- és itt Bayer lelkesedése is bevillan -- új renddel kecsegtet az eszméink átláthatatlan raktárában. Fojtott izgalommal várjuk, mi lesz ez, hogy néz ez ki.

Nyilván nem ez az: "a baloldal megalkotta a saját szája íze szerint fűszerezett jobboldalt és jaj volt annak, aki háborgatta a status quót", hiszen ez egy nagyon ócska, újabb kiadásában is harmincéves toposz, mások mellett Csurka István is használta már a rendszerváltás környékén. A toposz kibontása a következő: a balos szellemi terroristák "úgyszólván minden – saját magát legalábbis annak tartó – konzervatívval elhitették, hogy a konzervativizmus mérsékelt. Óriási hazugság.". Itt olvasó egy picit gondban van, mert szerző nem ad támpontokat, mit értsünk "mérsékelt" alatt, ami a konzervativizmus (így, mint olyan) nem. Burke mérsékelt volt, ezért balos? Vagy társutas? (Hiszen szerző ezt a három világrészt ismeri.) Leo Strauss, Russell Kirk? Disraeli, Bismarck, Hindenburg, Bethlen, Adenauer, Thatcher, Reagan, Kohl konzervatív volt vagy balos? Esetleg társutas? Mussolini, Horthy, Pinochet, Putyin, Trump, Erdoğan konzervatívok? Hiszen nyilván nem mérsékeltek pályájuk minden kanyarulatában. Mettől ez, meddig az? Alkalmas terep vajon egy publicisztika, hogy ilyen súlyú kérdésekben szerzőnek egyáltalán eszébe jusson kimondani a végső szót? Más: mennyire reális azt képzelni, hogy Margaret Thatcherrel, Bethen Istvánnal és ifj. George Bush-sal elhitették a balosok, hogy a konzervativizmus csak mérsékelt lehet, így balos csapdában vergődve szenvedték végig a mandátumukat? Kérem, mindenkinek jobb lesz azzal, ha lezárhatom ezt a kérdést úgy, hogy szerzőnk ökörségeket beszél.

Sajnos itt sorakozik eztán számos, a legjobb szándékkal is érthetetlen mondat. "Visszatérve az eredeti felvetéshez, ami a legpregnánsabb változás a mindennapjainkban, az a folyamatos és kéretlen pszichoanalízis." Bízzon bennem az olvasó, vagy ha nem bízik, hát nézze meg szerzőnk cikkét: az ezt követően sorba szedett szavak semmilyen fényt nem vetnek erre a mondatra. Hogy jön ide a pszichoanalízis (valamiképpen a gondolkodás szinonimájaként) és miben áll a miféle változás pregnáns volta, amely a pszichoanalízis tárgya lesz -- rejtély. Az többé-kevésbé világos, hogy szerzőnk kárörvendően észrevételezi, hogy mintha a baloldal nem tudna mit kezdeni azzal, hogy a jobboldal -- állítólag --  "egyszerűen csak" a véleményét mondja és annak szellemében beszél és cselekszik. Hát, én nem tudom. Szóval az az igazság, hogy még a "baloldal" sem annyira primitív, mint amilyennek Trombitás a "jobboldalt" beállítja, ami miatt mellesleg egy konzervatívnak csak vérezhet a szíve. (Mármint vérezne, ha érdekelné, amit Trombitás összeírogat, de most ezt szerepet vettem fel, ugye, tehát vérzik.) Eddig nagyon úgy tűnik, hogy szerzőnk szerint annál jobboldalibb (ráadásul, make no mistake, annál konzervatívabb) valaki, minél primitívebb. Ami a szívén, az a száján, szent együgyűség, csak tiszta forrásból, rousseau-i szelíd vadember stb. Nem kell ezért szerzőt megróni, az útkereső konzervatívok jellemző félreértése ez.

Viszont itt érdemes volna megállni egy keresetlen szóra. "Minekutána a balos sajtó élharcos csapata az elmúlt nyolc évben abban érdekelt, hogy bárkit, aki nem határozza meg önmagát váteszként a fennálló rendszerrel szemben, minimum idióta haszonlesőnek vagy júdáspénzre áhítozó kollaboránsnak állítsa be, világos, hogy az ebben a dimenzióban ragadt emberek is hasonlóan fognak megítélni." Tisztázzuk, Trombitás telekürtölheti a baráti felületeket hirtelen rekvirált ismeretekkel, de a másikról írt, majd jókedvvel szétrombolt karikatúra nem feledtetheti azt, amiért a kormánnyal ellenszenvezők 99,9%-a valójában ellenszenvezik a kormánnyal. Ennek semmi köze szerzőnk és elvbarátai írásművészetéhez, sokkal több az Orbán-kormány vezette pusztító hadjárathoz, amely az országban és az ország ellen zajlik. Trombitás úrnak a legnagyobb problémája a saját életműve építése közben leginkább az kéne legyen, hogy az életmű -- eddig legalábbis -- érdektelen (sokkal többet ebben a mederben maradva nem is fog elérni annál, minthogy én a miheztartás kedvéért most írok róla); a konzervativizmusa konkrétan senkit sem érdekel, és senki nem foglalkozik azzal, hogy őt azért állítása be kollaboránsnak, mert -- úgymond -- konzervatív. Azért állíthatja be annak (ha bárki foglalkozna vele), mert egy olyan rezsim szekerét tolja -- félkézzel vagy két kézzel, nekem mindegy --, amelyik rombolja az országot, és Trombitás száz flekken sem tudná megmagyarázni, hogy a rombolás csak baloldali szemfényvesztésben tűnik annak. Nem mellesleg kár azon szipognia az általa is belakott holdudvar által elköltött ezer meg ezer milliárd forint szélein ülve, hogy bárki júdáspénzeket vél látni megcsillanni az asztalfiókjában. A jelen írásban bírált cikkének az lett volna talán a legnagyobb erénye, ha elhiteti az olvasóval: tudás és elhivatottság vezeti a tollát, nem pedig a rezsimhez fűződő érdeke. De sajnos ez az írás olyan gyatra, hogy az előbbieket kizárja.

Szerzőnk erről a magaslatról sajnálkozik azon, hogy a sogenannt baloldal érvei "ad hominem-vádaskodásra és a reductio ad hitlerumra" korlátozódnak, amelyekre így "egy ideig szórakoztató rámutatni, majd cáfolni azokat, de az értékes eszmecserére való sansz lényegében már akkor lehetetlenné válik, amikor a programozott bekattanás hangos csattanását követően adott ismerősünkre nézünk." Hát, gratulálok ehhez a példaszerű rendszerhűséghez. Ha valaki komolyan el tudja hitetni magával nemcsak azt, hogy a "baloldal" -- olyan, amilyen, de azért a reprezentáltnál három nagyságrenddel komolyabb -- érvei nem szalonképesek a jobboldali emelkedettségből kitekintve, hanem egyáltalán, hogy az Orbán-rezsim bármiféle érvekre kíváncsi (konkrétan, elárulom, Trombitáséra sem kíváncsi, mindössze megalkuszik azzal a ténnyel, hogy lehetnek még a rendszernek hívei, akik kíváncsiak), és -- ellenkezőleg -- a rezsim nem éppen abban érdekelt, hogy az érvelés és diszkusszió minden nyilvános csatornáját bezárja -- nos, tartok tőle, ez már szerzőnk színvonalán is a szekértolás szimpla, de annál régebbi hagyományának tudatos vállalását vetíti elénk.

Végül azonban megtudjuk, szerzőnk szerint miben is áll a sokat referált konzervativizmus, amely nem mérsékelt (?), és amelyből kinézve a 2006 előtti Orbán is csak egy csicska (vagy más csicskája, mint most). Egyszerűen, ám annál megejtőbben abban, hogy a férfi az férfi, a nő meg nő. Már a Biblia szerint is. Továbbá, hogy "nem vagyunk egyenlőek és nem részesülünk egyenlően tehetségből, javakból, lehetőségekből. Aki pedig meg sem próbálja saját, esetleg kevesebb lehetőségét kiaknázni, hanem mástól vár segítségét, az az Úrnak sem tetsző cselekedet." Mondja ezt a közpénzen eltartott Trombitás szerző. Az Úrra hivatkozva. Hát na, bátor. Mit ne mondjak, tényleg bátor. "Mi ilyen koncepciókban hiszünk, a transzcendentális meghatározottság adja meg mindennapjaink gerincét és szavaink hitelét" -- amire az ember a vérmérsékletétől függően felröhög, a fogát csikorgatja vagy megkeresi a citromfű tartalmú idegnyugtatóját. Én azonban inkább csak jelzem, hogy a "transzcendentális" a kantiánus filozófia egyik kulcsszava (nem untatnék most a magyarázatával), hacsak nem a tibeti meditációé, és amit szerző feltehetően írni akart, az a "transzcendens". Amit pedig ért rajta, a II. világháború utáni amerikai déli konzervativizmus, majd az újjobboldal, ma pedig a szerte-szana termő tradicionalista-identitárius mozgalmak alapvetésének része. Többnyire, ha nem is mindig. Szerzőnk maga azonban nem vet semmilyen alapot, csak fölmér, szemrevételez a maga erkölcse és intellektusa szerint.

De teljesen mindegy. Bayerral nem véletlenül találnak egymásra, és ahol egymásra találnak, a civilizációs apróságok -- szavak, a sokszor lejátszott viták és tanulságaik -- nem számítanak. Itt, Hunniában, ugyanis csak a nagy löttyös indulattal kiböffentett megfellebbezhetetlen "igazságok" számítanak (vö. újszülötteknek a vicc), mint ez: "Abban a világban ugyanis, amit mi normálisnak látunk, a férfiasság eléréséhez, a belső tisztaság megvalósításához, az önmagában létezéshez két út vezetett: az akció és a kontempláció útja, a harcosé és az aszkétáé (vö.: Evola: Feminizmus és heroikus tradíció). Előbbit a tiszta tett határozta meg, utóbbit a teljes, férfias odaadás."

Biztos, ami biztos, Trombitás nem választott ezek között: tettlegesen, teljesen és férfiasan is odaadta magát. A rezsimnek. Hogy komoly hittel-e, az vitatható. De hogy minimális kritikai érzékkel sem, az biztos. Eltekintve ugyanis a saját szinkretista, mitologikus, ezoterikus hajlamának erényeitől és hibáitól meglepő lenne, ha szerző komolyan hinné, hogy a rezsimnek, amelynek a pénzén ír (és talán él is), bármi köze van az ő szellemi, erkölcsi és spirituális vágyaihoz. Hogy valamennyire is érdekli az, hogy ilyen dolgoknak érvényt szerezzen. Hozzáteszem hála Istennek: az erkölcs és a hit ugyanis kivált nem olyasmik, amiket ki lehet kényszeríteni. Arról tartok, Trombitás eltévesztette az ellenfelét: ez nem a baloldal, hanem a józan ész.

Amit a civilizációk életciklusairól gondol, és amelyek mulandósága ellenében a tradicionalizmus egy önkényes -- az összes korai civilizáció, a "hősi korok", vélt közös jegyeit felvonultató -- verzióját választja, az maga is egy antimodernista mitológia, amelynek érvényességet tulajdonítani semmivel sem kevésbé értékválasztás, mint baloldalinak vagy nyugatias konzervatívnak lenni. Magyarán, a civilizációs mesével igazolni egy tradíció konstrukcióját kétszeres csalás: se a mese nem igazolható, se a tradíció nem létezett soha. Pusztán azáltal, hogy kettős konstrukcióval van dolgunk, olyan messze kerültünk a konzervativizmustól, amilyen messze csak lehet. Hát, így esett a nagy kaland. Mellesleg illogikus is szerző részéről a nagy civilizációk morfológiájával példálózni, mert ilyen alapon legalábbis a Nyugat iszlám általi elfoglalását pártolja: ti. ezzel jöhetne el a "degenerált" európai civilizációt felváltó új, hősi kor. A civilizációkon belül ugyanis nincs visszafordulás. A "kezdeti, szellemi, heroikus és tradicionális Kulturhoz" sajnos új kezdet is kell. Nem vagyok benne biztos, hogy szerző ezt akarja. Akkor meg mire való ez az egész? Szerző semmit nem tesz annak érdekében, hogy az értékválasztását koherensen megindokolja, pláne megalapozza. Egy-egy citátum Evolától és Spenglertől semmire sem elég. Így aztán ott tartunk, ahol a part szakad: ő és barátai azon a parton, mások a másikon, sokan pedig valahol úszkálnak, búvárkodnak, csónakáznak. Ezt hívják pluralizmusnak, ha tetszik, modern európaiságnak. Üdvözöljük szerzőt 2018-ban a Nyugaton, ahol neki is megvan a helye.

(Félve kockáztatom meg: ezek szerint még sincs meg a krédó? Mehet tovább a kormányzati rombolás megváltó gondolatok nélkül?)

401 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://hafr.blog.hu/api/trackback/id/tr9813694562

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 09:22:14

@444:

Az élet minden területén _de facto_ anarchia van ahol a) nincs államhatalmi szabályozás vagy b) az államhatalmi szabályozásnak nehéz érvényt szerezni.

Pl. a schengeni határokon belül (csaknem teljes) anarchia van az emberek mozgásában. Vagy pl. az illegális drogok termelésében és adásvételében anarchia van olyan mértékben, amennyiben sikerül kijátszani az állami szabályozást.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 09:39:33

@444:

Ha nem lennének közmunkások, akkor ez az egész probléma fel sem merült volna.

Ha nem lenne kötelező közoktatás, akkor ez az egész probléma fel sem merült volna.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.03.01. 09:46:37

@Counter: Azért mondjuk angolul tree-nek a fát, mert a tőrrel a fát törjük.

Trr. Hangutánzás, így keletkeznek a szavak. Miért nem látjátok be, városi szemiták? Miért kell háborúznunk veletek az igazságainkért?!

2018.03.01. 09:59:13

@neoteny:
de miért nincs olyan település, vagy településrész, ahol tényleg anarchia van. leszámítva a polgárháborús övezeteket. mert ugye lehet, hogy valahol felszámolják az államot. de egy átmenet után létrejön egy újabb.

debrecen földesurát a szultán elfogatta és a isztambulba a hét toronyba hurcolta. török bálint addig se nagyon szólt bele a város ügyeibe, mert jános zsigmond gyámja és izabella királyné gyámolítója volt és budát védte. a nemrég nagykorúvá vált fia jancsi se nagyon akarta vezetni debrecen városában az úriszéket. az bánsági várak, a hunyadi birtokok védelmével, apja kiszabadításával volt elfoglalva. egy évvel fiatalabb testvére ferenc pedig a dunántúl főkapitányává választották. debrecen lakói gondolhatták volna azt is, hogy akkor csináljon mindenki azt, amit akar. de helyette teljes kiválasztásra törekedtek. arra, hogy minden nagyobb család adjon egy főt a magisztrátusba. a szenátusba, a jurátusba, az egyháztanácsba, a kollégiumba, a város védelemben nevezzék ki utcakapitánynak. és mindezt támogatták a céhmesterek. a szociális ellátórendszert bővítették.

megszűnt a földesúri befolyás. a kor viszonyaihoz képest kiterjedt szociális ellátórendszer jött létre a diákok taníttatásával, külföldi ösztöndíjakkal. de nem jött létre anarchia. volt diákköztársaság, diáklázadások (templomot építsenek, vagy világi iskolát). de a végzős diákok közül választottak széniort, aki a többieket képviselte úgy, hogy több száz tagú volt a diák "konvent". miközben debrecen de jure alá volt vetve az erdélyi fejedelemnek, de facto fenyegette ausztria és német-római császárság zsoldosai és a török porta (a budai pasa és a szolnoki bég seregei). ezért később város, a város környéki jobbágyfalvak, mezővárosok a hajdúkból egy hadosztályt verbuváltak. a közösségi érdekeket védték, és nem zárta ki a magánérdekek részleges érvényesülését. mert hogy teljes egészében nem lehet szabadság. ami az egyiknek belső késztetés, az a másiknak külső kényszer. és ilyenformán alakul ki a vallás. indul el a refomáció, a hitújítás.

az anarcho kapitalizmus földesúri befolyást eredményezne. a világ népességének jelentős része néhány ezer család magánbirtokain kellene élnie mondván, hogy ez a piac értékítélete. és ennek egyetlen vallásfelekezet, vagy annak egy része tapsiksol. őket utálják. és velük szemben választják meg orbánt. vagy nem választják meg, mert a lopást nem tolerálják. ezt majd április 8-án meglátjuk.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.03.01. 10:14:04

@Counter: True, truth = igaz, valódi; mert ha nem, tőr által töretik be a fejed.

2018.03.01. 10:21:26

@Counter:
a magyarban az elemi mozgásformákat leíró szavak hangutánzók, hangfestők. például német a schwing is ilyen. a magyarban ez gyakoribb. ezt átvéve mindjárt szópárt csinál belőle: sveng, svung. mint az ide ide-oda. a magyarban ez gyakoribb. prrr. pörög. frrr. forog. pfff. pöfög, stb. ugyanez a jelenség a többi nyelvben is létezik. csak kevéssé általános. ez-az és az itt-ott megfelelője "this" és a that". illetve "here és a there". a magyar a hangtant itt is erősíteni. emez-amaz. emitt-amott. a hangrendi illeszkedéssel és az összes kérdőszóval legyártja. így, úgy. ahol (ehol, imhol, ahun), ekkor, akkor, sőt emekkor, amakkor, stb. szóalkotás, szóképzés elé szabad. a magyar tele van ezekkel hangutánzó, hangfestő szójátékokkal, szóképekkel. aki ez nem érzi, vagy nem érti az nem magyar. és a lakosság egy része gyűlölettel tekint a magyarokra. ők a finnegán elmélet hívei. és ez az ellentét szinte az összes közéleti kérdésben fennáll.

2018.03.01. 10:40:05

@Counter:
true, truth = igaz, igazi, igazság. de olyan nincs az angolban, hogy "az igazat ne hamisítsd, a hamisat ne igazítsd". ezeket szójátékokat a toldalékolás teszi lehetővé, ami a magyarban elég általános. az alapszókincsnek és a szógyököknek kevés köze van a finnegánhoz.

a truth óangolul "trīewð", "trēowð". finngeán módszer igazolását követjük, akkor erre lehet azt mondani, hogy ez a magyar "tud" szóval rokon. itt a bizonyíték arra, hogy ősmagyarok óangolul vagy ószászul beszéltek. csak aztán mentek, mendegéltek és kicserélődött a szókincs. elszlávosodtak. a finnegán rokonítások ennél általában véve gyengébbek.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.03.01. 10:57:26

@444: Tehát a nyelvtani struktúrák irrelevánsak a nyelvrokonság szempontjából, azt a meadow-mező bizonyítja (és a rét az smafu?).

Mondani sok mindenre lehet bármit.

Nem, a finnugor rokonítások ennél sokkal erősebbek, ugyanis nem kizárólag szóhasonlóságokon alapulnak.

Neked mindenre az a bizonyítékod, hogy "csak".

2018.03.01. 10:58:48

@Counter:
és ugye az a vicc, hogy ebben a kérdésben is a népfőiskola nyugatos. a "tudjuk kik" szimplán magyarellenesek.

mert az (ó)angol szavakhoz a legközelebb eső magyar szót rokonítják, akkor az arra jó, hogy megkönnyítse az alapfokú nyelvtanulást. csak ehhez előzetesen szakítani kell az akadémikus elmélettel. mert ha a magyar óangollal is erősebben rokonítható, akkor aligha lehet finnegán.

2018.03.01. 11:17:34

@Counter:
az összes alternatív nyelvelmélet képes ugyanazt a nyelvtani rokonságot felmutatni. az etruszk, a sumer is ragasztó, ragozó (agglutináló) nyelv. a finn-permi nyelvek ugyanúgy, mint a török-altaji nyelvek. a kaukázusi nyelvek is. vagy a perzsa is. ezek szerint az is finnegán?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.03.01. 11:31:14

@444: A nyelvtanulás nem szavak tanulása. Az általad párba állítottak nem a jelentés alapján legközelebb eső szavak.

Ergo a "népfőiskola" számára a látszat fontosabb, mint a való. És az egyetlen érvük mindennel szemben az, hogy "csak".
Vagy esetleg az, hogy bányászjárást szerveznek és agyonvernek mindenkit.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.03.01. 11:36:05

@444: Képtelen vagy együttesen nézni bizonyítékokat.

Nem pusztán azért rokon a magyar a zürjénnel, mert agglutinál.
Nem is pusztán azért, mert a "hal" jelentésű szó rokonítható a kettőben.
Nem is pusztán azért, mert a hangrend jellemző rájuk.
Nem is pusztán azért, mert az intonáció vagy a szórend logikája ugyanaz.
Nem is pusztán azért, mert főként egészen alapvető jelentésű szavak rokoníthatóak és nem mondjuk a mélyépítés szókincstára.
Nem is pusztán azért, mert a magyar a zürjénnel rokon más nyelvekkel is rokon.

Hanem azért, mert ezek _együttesen_ állnak fenn, és mással meg nem állnak fenn _együttesen_.

Ilyenek vagytok:
en.wikipedia.org/wiki/Blind_men_and_an_elephant

2018.03.01. 12:16:05

@Counter:
a magyar nyelvtan alapján ugyanígy rokonítható az etrusz, a sumér, az altaji-török, a kaukázusi nyelvekhez, vagy akár indián nyelvekhez. a finn-ugor kapcsolat ebben sem kizárólagos. ami alapján azt lehetne mondani, hogy ez eredet.

az, hogy van egy vagy legfeljebb néhány tucat szó, ami hasonló nem jelenti, hogy ez az eredet. a magyar-finn hangmegfelelések rendszertelenek. nem igaz az, hogy a magyar egy finn-ugor nyelvjárás, ami p helyett általában f-et mond. vannak olyan p betűvel kezdődő finn szavak, amelyik jelentése a magyarban f betűvel kezdődik. de ez szinte minden nyelvi relációban érvényes. ez egy esetleges hangmegfeleltetés. amit az akadémia általánosnak fogad el. és utána egymásra egyáltalán nem hasonló szavakra is azt mondja, hogy ez a finnugor ősiségben ugyanaz volt. de ez esetben közeli genetikai rokonságnak is kell lennie. egy törzsi csoportosulás úgy alakíthatja ki a sajátos ősi alapszókincset, hogy a népek tartósan együtt élnek. és ez esetben keverednek. és ez az együttélés még az őskorban is majdnem kizárt. a magyar népességre jellemző ágak: RIEJ (ebben a sorrendben). a finnugor NI.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Migraciones_humanas_en_haplogrupos_de_ADN-Y.PNG
a közös elem az I. ez azonban sose járt az ural ázsiai oldalán. elég egyértelmű, hogy az N törzs beszéli a finn-ugor nyelvet.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Haplogrupo_N_%28ADN-Y%29.PNG
a magyar népességben ennek az előfordulási aránya 1% alatti. persze lehet mondani, hogy azok elterjesztették a nyelvet. de nem. a magyar és a finn szavak döntő többsége véletlen se hasonlít egymásra. a nyelvtani hasonlóságok a többi nem-indoeurópai nyelvvel fennállnak. ez alapján a magyart egy őseurázsiai nyelvcsaládba lehetne besorolni. csak ez a nyugatosok számára politikailag nem kívánatos. mert ez a keleti nyitást erősítené. az se jó, hogy sehová se sorolják. mert az a nacionalizmust erősíti. így lesz finnegán. politikai okokból.

2018.03.01. 12:41:31

@Counter:
a "hal" szó finnül "kala". remek. törökül "balik". az "ikra" szláv szó. szláv hatásra a "balik vagy halik ikra" rövidüléséből jött létre "balikra" vagy "halikra" és hangátvetéssel viccesen a "lábikra" szó. ha valaki akarja, akkor így is megfejtheti.

finn-magyar relációban a k-h hangmegfelelés esetleges. tehát nem igaz, hogy a magyar egy hehezős finn nyelvjárás. mert k helyett rendre h-t mond. semmiféle rendszeres hangmegfelelés nincs. a finnegán elmélet nyilvánvaló hazugságokra van alapozva. egy tucat, legfeljebb néhány tucat szópárhuzamon kívül nincs több. ami arra jó, hogy legyen magyar-urali-ugor kapcsolat, de ez nem kizárólagos nyelv eredet az alapszókincsben. a magyar nem egy finn-ugor nyelvjárás török, szláv és német jövevényszavakkal. hanem ezekkel a nyelvekkel vélhetően kapcsolatban levő, de ezektől függetlenül is létező önálló nyelv.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.03.01. 13:00:59

@444: "legfeljebb néhány tucat szópárhuzamon kívül nincs több"

Az intonáció, a hangrendiség, az agglutinálás, a mondattan, a szórend.

Csak ezt a népfőiskolán nem képesek észrevenni. Úgy mondjuk, nem látjátok a fától az erdőt.

Amúgy a tree-wood-timber, leather-skin, pig-pork logikája sincs meg a magyarban, nem lesz a dolgoknak más nevük attól, hogy jellegüket el nem veszítve feldolgozódnak. A bőr magyarul bőr, akkor is, ha a testünket fedi és akkor is, ha a kabátunk az. A disznó disznó akkor is, amikor az ólban röfög és akkor is, amikor a serpenyőben sül.

2018.03.01. 13:30:01

@Counter:
ez szinte az összes nem indoeurópai nyelvre igaz. tehát nem arról van szó, hogy csak a finn-permi-ugor nyelvek ragoznak, csak abban van szabad szórend. hanem például altaji-török nyelv is ilyen. tehát ezen jellemzők alapján legfeljebb egy őseurázsiai nyelvcsaládot lehetne létrehozni. de ugye éppen ez az, ami politikailag nem kívánatos az akadémiában.

ezért inkább hazudnak orbitálisakat. semmiféle rendszeres hangmegfeleltetés nem a szókincsben. még csak nyomokban sem. úgy, hogy magyart legalább egy tucat másik nyelvvel hasonlítják. a magyar szókincset hol ezzel, hol azzal a finn-szamojéd nyelvvel, vagy nyelvjárással próbálják párhuzamba állítani. van kapcsolat, de hasonlóság nem kizárólagos a nyelvtanban, és az alapszókincsben a tényleges szópárhuzam száma sem kiugró a többi eurázsiai nyelvhez képest. erre lehet mondani, hogy van kapcsolat az urali-ugor ággal, de ez nem eredet.

2018.03.01. 13:30:41

*altaji-török nyelvcsalád

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 13:46:11

@444:

"de miért nincs olyan település, vagy településrész, ahol tényleg anarchia van."

Úgy érted miért nincs sehol tábla kitéve, hogy "itt anarchisták uralkodnak"?

2018.03.01. 14:21:38

@neoteny:
miért nincs olyan település ahol nincsenek választott vezetők. ahol nincsenek közösségi normák. hanem mindenki teljesen szabadon kénye-kedve szerint élhet.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 14:40:48

@444:

"miért nincs olyan település ahol nincsenek választott vezetők."

Összekevered a vezető és az uralkodó fogalmát.

"ahol nincsenek közösségi normák. hanem mindenki teljesen szabadon kénye-kedve szerint élhet."

Összekevered az anarchia és a káosz fogalmát.

Anarchy refers to a society without a central political authority. But it is also used to refer to disorder or chaos. This constitutes a textbook example of Orwellian newspeak in which assigning the same name to two different concepts effectively narrows the range of thought. For if lack of government is identified with the lack of order, no one will ask whether lack of government actually results in a lack of order. And this uninquisitive mental attitude is absolutely essential to the case for the state. For if people were ever to seriously question whether government is really productive of order, popular support for government would almost instantly collapse.

faculty.msb.edu/hasnasj/GTWebSite/Obvious.pdf

2018.03.01. 14:49:14

@Counter:
az mta szerint a magyar "bőr" szó ősi örökség a finnugor korból. finnül nahka, észtül nahk.

az mta szerint az ősmagyarok azt mondták, hogy "nahk(a)". mentek-mendegéltek azt mondták, hogy legyen inkább "bőr". de ezzel nem függ össze a borít (vagy burít) és a burok szavakkal. (a bura a burít szóváltozatból ered).

2018.03.01. 15:05:02

@neoteny:
két 12 éves megvert két 11 évest úgy, hogy egyiknek eltört a szegycsontja. és elvettek tőlük összesen 350 forintot. a két kisebb is elég szegény volt. a nagyobbak nincstelenek. a gyerekek bátya is, az apjuk is erőszak miatt börtönbe kerül. a gyerekek ezt látják. ki mondja meg, hogy ez nem helyes. ha nincs állam és nincs egyház, akkor a "piacon" önbíráskodás van. a 11 évesek szülei béreljenek fel őrző védőket a 12 éves és családtagjai ellen? vagy mi a megoldás?

ez konkrétan egy tegnapi hír a helyi hírlapból. hogyan valósulna meg az általad elképzelt anarchia debrecenben?

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 15:15:09

@444:

Először még azt is odaírtad, hogy "két hatodik osztályos megvert két kisebb ötödikest"; most már ezt kihagytad. Miért?

2018.03.01. 15:24:45

@neoteny:
a 6. osztályosok 12 évesek, az 5. osztályosok 11 évesek. két nagyobb gyerek megvert két kisebbet. és elvettek tőlük összesen 350 forintot úgy, hogy az egyiknek eltört a szegycsontja. tegyük fel, hogy nincs központi államhatalom, semmiféle törvényhatóság. a sértett szülei fogadjanak őrzővédőt?

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 15:55:20

@444:

"két nagyobb gyerek megvert két kisebbet."

Helyesen: "két hatodik osztályos megvert két kisebb ötödikest" -- amiben az implikáció az, hogy ez az erőszakos cselekmény az iskolában történt. Abban az iskolában, ahová járásra államhatalmi erőszakkal (értsd törvényekkel) vannak kényszerítve a diákok.

"a sértett szülei fogadjanak őrzővédőt?"

Tehetik azt is; vagy járathatják a gyerekeiket olyan iskolába, amelyik fogad őrzővédőt.

2018.03.01. 15:56:32

@neoteny:
mai hír a helyi hírlapból, hogy balmazújváros helyi focicsapata kiverte a magyar kupából a győrt. "történelmi" győzelemmel a legjobb 8 közé kerültek. de egy munkagép kidöntött egy villanyoszlopot. 40 háztartás éjszakára áram nélkül maradt. az idősebb lakók kérték, hogy a rendőrök éjszaka is járőrözzenek. amit a megyei kapitányság teljesített. kell-e az adófizetők pénzén járőrözni az utcában megvédeni az időseket, akik féltek, hogy kirabolják őket. a közbiztonság miért kollektíve biztosított. és miért nem egyénileg? köthetnek magánbiztosítást erre az esetre. és perelhetik a kárt okozó vállalkozót. de ők járási csendőrséget akarnak. azok járőrözzenek. a fővárosban a közelebbről az egyik vallásfelekezet tagjai azt mondják, hogy ilyen ne legyen, mert az számukra a vészkorszakot idézi. nyilván azt a fajta érzékenységet is meg lehet érteni. az vallási kérdés, hogy egy adott kommunában hogyan járőröznek. és az állam mondja meg, hogy a magánbiztonsági szolgálat milyen jogkörrel van felruházva. ez a világ legliberálisabb országaiban is így van. különben akár csak egy amerikai is azt mondhatná, hogy ő azt szeretné hogy az orosz nemzeti gárda speciális alakulatai védjék meg a birtokát. és putyin elnök ezt évi 1 rubelért cserébe el is látná. és így bevonulhatnának az oroszok amerikába megvédjék azt a szegény kis amerikait. akit ebben a többi népnemzeti szocialista nem korlátozhat.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 16:05:50

@444:

"az idősebb lakók kérték, hogy a rendőrök éjszaka is járőrözzenek. amit a megyei kapitányság teljesített."

És ha a megyei kapitányság ezt nem teljesítette volna, akkor mit csinálhattak volna az idősebb lakók? Felmondtak volna a megyei kapitányságnak? Visszakapták volna az adóikat, amik a megyei kapitányság működését finanszírozzák, és vásárolhattak volna azokon magánvállalkozás(ok)tól őrző-védő szolgáltatásokat?

2018.03.01. 16:27:28

@neoteny:
oda ment volna a helyi jobbik, hogy ők megvédik őket. és azokra szavaznak a balmazújvárosiak. lehet, hogy anélkül is.
civishir.hu/helyben-jaro/2017/10/jobbik-veres-margit-politikusbunozo-mondjon-le

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 16:34:23

@444:

"oda ment volna a helyi jobbik, hogy ők megvédik őket."

Attól a megyei kapitányság még benyelte volna az idősebb lakók adóját.

2018.03.01. 16:37:18

@neoteny:
na de miért nem megy oda egy biztosítótársaság és kínál egy jobb piaci ajánlatot. a liberális elmélet szerint ez sokkal olcsóbb lenne központi államhatalom nélkül.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 16:42:10

@444:

"na de miért nem megy oda egy biztosítótársaság és kínál egy jobb piaci ajánlatot."

Mert alkotmányosan tiltott?

ALAPVETÉS

C) cikk

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.

net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV

2018.03.01. 16:42:47

@neoteny:
mennyibe kerülne balmazújvárosban a pacsirta utca védelme közjogi szabályozás nélkül. mert mi van akkor ha valaki menekül a szomszédos nádas utcában (miért ne menekülhetne) és bemegy egy néni kertjébe. a helsinki bizottság szerint ebben nem lehet korlátozni. mert menekül. azt nem szabad megállítani. nyilván kell valami jogrend, amit a nem a helsinki bizottság diktál, hanem a választott képviselők.

2018.03.01. 16:49:54

@neoteny:
mennyibe kerülne a védelem alkotmányos jogrend nélkül. úgy, hogy nincsenek szabályok. mert nem lehet azt mondani a 12 évesnek, hogy nem törheti össze a másik szegcsontját csak azért, hogy elvegyen tőke 350 forintot. az a 12 éves ezt nem fogadja el. és a családja sem. anarchiában nem kötelesek elfogadni. nincs semmiféle kommuna, település, város, vidék, állam, ami ezt kikényszeríti. mennyibe kerülne így a szabad piaci védelem. miért nincs olyan település, ahol bármit szabad.

mert te mondhatod, hogy a tulajdon szentsége. de hová van írva, hogy kié az adott ház. oké, van egy tulajdoni lap. írnak egy másikat. két tanú állítja, hogy övék a ház. hogyan működne egy település közhiteles ingatlannyilvántartás nélkül.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 16:51:11

@444:

"mennyibe kerülne balmazújvárosban a pacsirta utca védelme"

Annyiba, amennyit a balmazújvárosi Pacsirta utca lakói hajlandóak lennének kifizetni a számukra megfelelő mértékű védelemért.

"a helsinki bizottság szerint ebben nem lehet korlátozni. mert menekül. azt nem szabad megállítani."

Te meg kényszeresen írogatsz brutális idiótaságokat.

"kell valami jogrend"

Ez triviális: a kérdés az, hogy _hogyan_ kerül szolgáltatásra _milyen_ jogrend.

2018.03.01. 17:51:40

@neoteny:
toroczkai parancsnok azt mondta, hogy ásotthalom területére egy migráns se lépjen. felteszem ezzel ásotthalom lakói közül elég sokan egyetértettek. nincs olyan összefüggő terület, amelyik a törökországi menekülttábortól németországig migráns befogadó lenne. és amin végig lehet gyalogolni. innentől kezdve ha helsinki bizottság tényleg liberális lenne, akkor azt mondaná, hogy nem jöhetnek. ellenben ha a helsinki bizottság valóban szociális lenne, akkor segélyezné a menekülttáborban élőket. de ők azt mondják, hogy a hatóságoknak nincs módjuk megállítani őket a határon. ezen megy a balhé.

2018.03.01. 18:16:51

@neoteny:
ha a jogrend totális, azaz nincs területi és időbeli (hatálya korlátja), akkor azzal vissza lehet kérni. mert ha 1 amerikai azt mondja, hogy az ő farmját az orosz nemzeti gárda különleges alakulatai védjék, mert csak így érzi biztonságba magát és erre putyin azt mondja, hogy 1 rubelért is vállalja, akkor 1 dollár és 75 centért cserébe oroszország 100 évre egy katonai támaszpontot építhet amerikában. feltéve, hogy találnak egy ilyen amerikai állampolgárt. egy ügynökük ezt megoldja. na de ez így nyilván nem működik.

mert hogy a közéleti viselkedésnek környezeti hatása van. és ez teszi természetes módon szükségessé a közösségi szabályozást.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 19:47:25

@444:

"toroczkai parancsnok azt mondta, hogy ásotthalom területére egy migráns se lépjen. "

"mert mi van akkor ha valaki menekül a szomszédos nádas utcában (miért ne menekülhetne) és bemegy egy néni kertjébe. a helsinki bizottság szerint ebben nem lehet korlátozni. mert menekül. azt nem szabad megállítani."

Te meg kényszeresen írogatsz brutális idiótaságokat.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 19:51:40

@444:

"mert ha 1 amerikai azt mondja, hogy az ő farmját az orosz nemzeti gárda különleges alakulatai védjék, mert csak így érzi biztonságba magát és erre putyin azt mondja, hogy 1 rubelért is vállalja"

Nem fogja vállalni az egy amerikai farmjának _védelmét_ 1 rubelért, ugyanis sokkal több költsége lenne a farm _védelmére_, mint 1 rubel.

2018.03.01. 21:35:19

@neoteny:
vásárolna-e az orosz imperija 1 dollár 75 centért magának amerikában 100 évre egy katonai támaszpontot. nyilván igen. és elég lenne 1 amerikait találni. 1 ügynök szétverhetné az egyesült államokat. az usa a filoszemitának mondott közéleti idiótákat arra használja, hogy szétverjék a világot. könnyebb legyen gyarmatosítani. és magyarországon ebből a társaságból van egy rakás. velük szemben szerveződött meg a fidesz és a jobbik. a fidesz visszaél a hatalmával. jobbik elárulta a nemzeti radikalizmust. kérdés, hogy mit hoz a választás. ez április 8-án kiderül.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.01. 22:47:03

@444:

"vásárolna-e az orosz imperija 1 dollár 75 centért magának amerikában 100 évre egy katonai támaszpontot."

Csak épp' az ajánlat nem katonai támaszpont eladására vonatkozik, hanem védelmi szolgáltatások nyújtására.

2018.03.01. 23:50:09

@neoteny:
ha josip amerikai állampolgár és azt kéri, hogy védjék meg az orosz hadsereg az ő birtokát, akkor a többi amerikai nem tiltakozhat. hanem ott létrehozható egy katonai támaszpont feltéve, hogy anarchia van. a szomszédos joe védje magát egy hadsereggel. az anarchia gyakorlatban egyet jelent a polgárháborúval.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.02. 00:04:43

@444:

"ha josip amerikai állampolgár és azt kéri, hogy védjék meg az orosz hadsereg az ő birtokát, akkor a többi amerikai nem tiltakozhat. hanem ott létrehozható egy katonai támaszpont"

Josip birtokának védelme céljából.

Egyébként is: Putyin elvtárs nem akarja megtámadni az USA-t, hanem csak az orosz nemzet érdekeit védi; az orosz nemzetnek pedig nincsenek imperialista céljai.

"az anarchia gyakorlatban egyet jelent a polgárháborúval."

Hirtelen nem jut eszembe egy polgárháború sem, ahol az egyik fél ne lett volna az államhatalom birtokosa a polgárháború kezdetekor.

2018.03.02. 01:04:03

@neoteny:
például iszlám állam csak névleg állam központi államhatalom nélkül. valójában egy irreguláris haderő. és irakban sem volt központi államhatalom. vagy kadhafi megölése után líbiában sem volt központi állam. ahol az megszűnik és amíg nem jön létre új központi kormányzat vagy önkormányzat addig tart az anarchia, ami a gyakorlatban polgárháború.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.02. 01:12:03

@444:

"például iszlám állam csak névleg állam központi államhatalom nélkül."

De nem is önmagával vív(ott) polgárháborút.

"és irakban sem volt központi államhatalom."

Mikor?

"vagy kadhafi megölése után líbiában sem volt központi állam."

Mit is írtam? a polgárháború kezdetekor.

"addig tart az anarchia, ami a gyakorlatban polgárháború"

Bullshit.

2018.03.02. 16:00:48

@neoteny:
nyilván ez vallási kérdés.

nem hiszek az anarchiában. sokkal inkább az erős korlátokkal működő köztestületekben.

A polgári hajdúk statútumai: Anno 1643. die 13. Januarii

11. articulus. Az esküdt uraimról.
Mikor az Isten Sz. György napot elhozza, mint az előtt is jó végzés volt, úgy mint a fele az tanácsnak megmarad és az fele újabban állítódjék.

a tanács felét évente lecserélték.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.02. 16:40:32

@444:

"nyilván ez vallási kérdés."

Ez a te vallási nézeted.

"nem hiszek az anarchiában. sokkal inkább az erős korlátokkal működő köztestületekben."

Hogyan működnek ezek az erős korlátok?

Ha a tanács felét évente lecserélik, akkor az csak azt jelenti, hogy a lecserélésre kijelölt tanácstagok bizosan tudják, hogy két évük van arra, hogy magánjövedelemre tegyenek szert a befolyásuk árulásával.

2018.03.02. 17:52:52

@neoteny:
nyilván nem ezt jelenti.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.02. 22:59:29

@444:

"nyilván nem ezt jelenti."

Ebben semmi sem nyilvánvaló: ha a tanácstagok (politikusok) nem bocsátanák áruba a befolyásukat azért, hogy magánjövedelemre tegyenek szert, akkor miért lenne szükség a felük évenkénti lecserélésére?

2018.03.03. 10:33:57

@neoteny:
az, hogy egyik évben lecserélik a képviselők egyik felét nem azt jelenti, hogy a másik évben a másik felét. hanem azt, hogy újra az egyik felét. tehát lehetnek többszörösen újraválasztott képviselők. de azoknak egy évről évre fele részben megújuló köztestületben kell állni a vitát. ilyen egy középkori polgári hagyományokon alapuló "witan".

egy másik szabály, hogy két egymást követő évben senki sem kerülhet a főhatalomba. a tanácsnak két egymást követő évben lehet tagja, de főhatalomba nem kerülhet. nem lehet főbíró. (vagy valamilyen bizottsági elnök, főbiztos).

egy harmadik szabály, hogy ha a választás eredménye nem egyértelmű, hanem két nagyjából azonos tábor alakul ki, akkor társbírákat választanak. és ehhez járul az,hogy ha az ellenzék jelentős, akkor ők adják helyettest.

a felvilágosodás előtt ezekkel a szabályokkal próbálják elkerülni, hogy bárkinek túlhatalma legyen.

2018.03.03. 11:43:10

@neoteny:
mondjuk a witan ~ vita szópárhuzam is elég érdekes. a wit jelentése "értelem". és ennek főnévi igenévi változata az óangol witan. ha a wit értelem, akkor a witan értelemzés: vita. az oxfordiak szerint ennek eredete a PIE root *weid-. elsősorban a szanszkrit "veda" miatt gondolják ezt. a vita a a vád és a véd szavakkal függ össze. ide kapcsolódik a vív, a viszály, a viadal. a "witan" alapvető kérdései.

2018.03.03. 12:13:22

akkor a witan értelmezni*. és ebből lesz az értelmezés. a vita. így kapcsolható össze. így vonható párhuzamba. de ez nem eredet, hanem párhuzam. a népfőiskola azt mondja, hogy a magyar indoeurópai, eurázsiai nyelvekkel hozható kapcsolatba. az mta azt mondja, hogy ők nyelveredetet mondanak. aminek semmi köze a genetikához. de ugye a finnegán ősiség kiműveléséhez genetikai kapcsolatnak is lenni kellene. közös régészeti tárgyi emlékeknek, néphagyománynak, korai írásműveknek a finnegán ősiségről. a népfőiskola azt mondja, hogy ez egy kapcsolat. ami meg van a nyugattal is, stb. ebből következik egy magyar közvetítő, középhatalmi státusz. egy birodalmi-uradalmi jelleg. amihez leginkább vegyes gazdaság és vegyes önkormányzatiság passzol.

screpes 2018.03.03. 14:49:25

@444:

Megint gyeremeteg hibába esel, (tartósan!), hogy az íráskép alapján tárgyalsz analógiákat, noha az nyelvfejlődés tárgyalt szakaszában nem létezett írásbeliség...
teljesen értelmetlen hangzástól függetlenül az írások alapján tárgyalni a spontán hatásokat, nyelvi elemek átvételét.

Mondjuk ki, mit jelent az, hogy vallási kérdés.
annyit, hogy hitek kapcsolódnak hozzá vagy alapozzák meg, Valami, ami tisztán racionális érvelééssel NEM azonosítható, nem is változtatható meg.

Oké, idáig eljutottunk.
De az érdekek által struktúrált nézet, vagy csoporthoztartozás az racionálisnak tekintendő, vagy éppen ellenkezőleg? Az lehet hit?
mert a hiteknek az is alapja: el kell tudnunk képzelni valahogyan azt, ami VAN.
A lélekben pszichékben e kétfajta motíváció keveredik.
Ha indulni kell a Szentföldre, (téríteni) az racionális indok, vagy sem?
----------------------
-----

persze, magam is megtehetném e felosztást-leosztást, hogx a jobboldaliság kritériumait sorolom fel, és próbálom beazonosítani mint csak, vagy jellegezetsen jobboldalois férfias magatrtást, egyszersmind közéleti besorolódást, viselkedésmintéig nagyítva.
tehát mondjuk: keresztény konzervatív, nemzeti..
(Mondjuk...)
Akkor mennyiben férfias karaktert hoz a nemzeti érzés? vagy a hitéleti önazonosság vagy a hagyományokhoz igazodás, a konzi közérzet? (ezek nálam legalább úgy feminin paranscolatok, pontosabban azok sem!).
Hol inkább férfiúi mindez mint a nőit szabályozó és meghatározó minta?

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.03. 15:40:46

@444:

"az, hogy egyik évben lecserélik a képviselők egyik felét nem azt jelenti, hogy a másik évben a másik felét. hanem azt, hogy újra az egyik felét."

Ennek semmi értelme sincs: egyrészt a "lecserélik" jelentése nem ugyanaz, mint a "választást tartanak", másrészt:

Van 4 tanácstag: Anna, Béla, Cecília és Dénes. Az első év végén Anna és Béla _tanácstagi helyeire_ választásokat írnak ki. Tegyük fel, hogy Anna újraválasztásra kerül, Béla helyére pedig Etel kerül megválasztásra. A következő év végén melyik helyekre vannak választások kiírva? Cecíliáéra és Dénesére, vagy Annáéra és Etelére?

2018.03.03. 17:04:10

@screpes:
azt, hogy wit, witan az óangolok így is mondták. a wit az értelem. igei jelentésben értelmez. értelmezés: vita. ennek őse az oxfordi nyelvészek szerint *weid- szótó. az d-t zöngés-zöngétlen hangpár. na de ezzel magyarban a vád és véd szavak függnek össze. és a vív ige. és ezzel függ össze a viszály, viadal. ezek a witan alapvető kérdései. ez egy kapcsolat. lehet mondani, hogy belemagyarázás. de ez esetben a finnegánt is ugyanezzel kapcsolatot is ezzel mércével mérjük.

ide köthető a wish, ami magyarul vágy, vágyakozás. na jó ez egy gyenge kapcsolat. a wish őse oxfordíak szerint a *wen gyök. ezt a szanszkrit "veti", "vanas", "vanati" hármassal hozzák kapcsolatba, ami vágyakozást jelent. egy ősi földműves kultúrában veti és abból van valami. ez a "vanás" függ össze vágyakozással. és ugye a fiú a lányt elveszi. még egyszer értem, hogy ezeknek a szófejtéseknek kicsit álomfejtős jellege van. ez esetben szócsaládok rokoníthatók.

a wet ugye angolul nedvesség, eső, csapadék. óangolban wæt, wætan. és ennek van igei értelme. (földet) nedvesít öntöz. ami a vetés. a water is innen jön. óangolban wæter. németben ugye Wasser. ez a víz, ami visz. amivel veteményeztek. egy ősi földműves kultúra. a mag angolul seed. óangol sed. szed. kiszedi a magokat. még egyszer lehet mondani, hogy ez belemagyarázás. az csak véletlen, hogy angolul a fallow ugar, puszta. ez óangolul fealu, ószászul falu. a falu a fallal körülvett épületek, település. és ugye a wall az fal. az óangolban van egy földműveléssel és harcászattal "magyaros" nyelvréteg. és hasonlítanak a kérdő és határozószavak ősei. a legtöbb paraszt gyerek arra, hogy "how many" vágja rá, hogy "hány mennyi". some. számos. any. ennyi, annyi. az "egy"-nyi. és angolul is. any ~ ænig (adjective, pronoun) "any, anyone" literally "one-y". ezekre sokan és sokszor rájöttek. például varga csaba.

de az óangollal a kapcsolatrendszer annál is bővebb. a magyart egy őseurázsiai nyelvcsaládba lehet besorolni. úgy, hogy van kis-ázsiai, kelet-indoiráni, óangol, szláv, latin, görög és urali kapcsolata.

aztán persze még egyszer lehet mondani, hogy ez az összekapcsolás kicsit meredek. a dünék között követték (follow) a folyót. az duna. az óangol dun jelentett kikötést. azt, hogy high az óangolban így mondták: heh, heah. és ebből a tőből lett a hill. a hegy.

persze ez mind lehet belemagyarázás. de az óangol is erősebb kapcsolat, mint a finnegán. de azt se kell eltagadni. egy szabályrendszer alapján hasonlóságot, egyezést mérjük meg. az óangollal csak egy vékony nyelvrétegek rokoníthatók. kisebb szócsaládok jelölésben és jelentősben is hasonlók. és lássuk, hogy mit tud a finnegán. de ha ez nem eredet, akkor nem zártja kisázsiai, sumer, szanszkrit vagy dravida rokonítást. ebből egy eurázsiai nyelvcsalád bontakozik ki. persze így be lehet kapcsolni az amerikai indiánokat, a közel és a távol keletet. a sémi nyelvekkel, kultúrával való kapcsolat rendezése új filoszemita iskola feladata. mert a jelenlegi szimplán magyarellenes.

Janossz 2018.03.03. 17:36:45

@444: De még mindig nem mutattad ki a thing, és az ősmagyar fing közti összefüggést.
Erre nincs a népfőiskolának elmélete?

2018.03.03. 17:59:22

@neoteny:
gyügyén a képviselőtestület 4 fős. és választanak 1 polgármestert.

2014 őszén megválasztott képviselők Karácsony Jánosné, Kiss Károly, Kormosné Horváth Mónika és Miklós Albert. és Kiss Ferenc Árpád a polgármester.
www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M16/T052/tjk.html
és 2019 őszén lehet újra szavazni.

ha a 17. századi hajdú hagyományt alkalmaznák, akkor évente lecserélnék a képviselők felét. lehet, hogy valaki nem indul újra, év közben lemond, vagy esetlegesen meghal. szavazhatnának arról, hogy a régiek közül melyik kettő maradjon, és arról is, hogy ki az a kettő, aki a kilépők helyébe lép. a másik szabály, hogy két egymást követő évben nem lehetne ugyanaz a polgármester. és ha valakinek nincs kétszer annyi szavazata, mint az ellenjelöltnek (nincs kétharmada), akkor ketten vezetik a falut. a vesztes önként is visszaléphet. azért, hogy a következő évben a polgármesteri címért újra indulhasson.

egy ilyen államrendben a magisztrátus folyamatosan cserélődik. de a tanács fele azért megmarad. és van mód a visszatérésre. lehetőséget a hosszabb távú tervezésre, de úgy hogy senkinek sincs teljhatalma.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.03. 18:48:51

@444:

"az, hogy egyik évben lecserélik a képviselők egyik felét nem azt jelenti, hogy a másik évben a másik felét. hanem azt, hogy újra az egyik felét."

Ennek semmi értelme sincs: egyrészt a "lecserélik" jelentése nem ugyanaz, mint a "választást tartanak", másrészt:

Van 4 tanácstag: Anna, Béla, Cecília és Dénes. Az első év végén Anna és Béla _tanácstagi helyeire_ választásokat írnak ki. Tegyük fel, hogy Anna újraválasztásra kerül, Béla helyére pedig Etel kerül megválasztásra. A következő év végén melyik helyekre vannak választások kiírva? Cecíliáéra és Dénesére, vagy Annáéra és Etelére?

2018.03.03. 19:13:18

@Janossz:
az óangol thing: þing. ejtése ðing. ez ding-dong dolog. erre lehet mondani, hogy ez belemagyarázás. az ðing és a dolog nem rokonítható. dehogy nem. ennél sokkal gyengébb kapcsolatokra mondja azt az akadémia, hogy az eredet.

a magyar dolog hivatalos etimológiája. szerb-horvát dug jelentése tartozás, adósság; kötelesség, kötelezettség’. és azt valóban lehet társítani a dolog, dolgoz szavakhoz. és van "dugi pénz". amit a családtagok eldugnak és különféle dolgokra költenek. remek.

szláv: dug ~ adósság --> dolog
óangol: ðing --> dolog
melyik kapcsolat az erősebb? ezzel együtt az angol.

persze erre jön, hogy ez német Ding. rendben. de kapcsolatnak ugyanilyen erős az óangol. és török dolu szó jelentése is hasonló. nyilván az még erősebb. és a finnegán?

2018.03.03. 19:23:30

@neoteny:
mind a négy helyre együttesen kiírják a választást. de ez kétféle választás. két fél egy egész.

a hajdúhagyományok szerint a gyügyeik egyfelől arról szavazhatnának, hogy kik menjenek köztestületből. másfelől pedig arra, hogy ki jöjjenek.

A polgári hajdúk statútumai
Anno 1643. die 13. Januarii
11. articulus. Az esküdt uraimról.
Mikor az Isten Sz. György napot elhozza, mint az előtt is jó végzés volt, úgy mint a fele az tanácsnak megmarad és az fele újabban állítódjék.

Janossz 2018.03.03. 19:25:29

@444: Még véletlenül se arra válaszolsz, amit kérdeznek.
Arra próbáltam rávilágítani, hogy ezeken a hangzásbéli hasonlóságon alapuló nyelvészeti fejtegetéseid mit érnek.

Thing = fing?
Levezetéseid szerint minden bizonnyal.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.03. 19:58:11

@444:

"mind a négy helyre együttesen kiírják a választást. de ez kétféle választás. [...] egyfelől arról szavazhatnának, hogy kik menjenek köztestületből. másfelől pedig arra, hogy ki jöjjenek."

Úgy érted (évente) lenne egy választás arról, hogy Anna, Béla, Cecília és Dénes közül kik képviselői (tanácstagi) helyére legyen választás és ennek eldöntése után lenne egy másik választás arról, hogy kik töltsék be a választásra kijelölt képviselői (tanácstagi) helyeket?

Tegyük fel, hogy 10 résztvevő választó van; az első választásban szavaznak az újraválasztandó képviselői (tanácstagi) helyekről, és tegyük fel, hogy ez az eredmény jön ki:

Anna - 4
Béla - 3
Cecília - 2
Dénes - 1

Ebből a választási eredményből az következne, hogy Anna és Béla képviselői (tanácstagi) helyére történnének választások.

A második választásban szavaznának arról, hogy kik kerülnek ezekre a helyekre:

Tegyük fel, hogy az 1-es választási helyen jelölt Anna és Feri: Anna kerül megválasztásra (egyszerű többséggel).

A 2-es választási helyen jelölt Béla és Etel: Etel kerül megválasztásra (egyszerű többséggel).

A képviselőtestület (tanács) összetétele a két választás után:

Anna
Etel
Cecília
Dénes

Egy év múlva ismét lezajlik ugyanez a kétmenetes választás (ugyanolyan feltételekkel, ti. 10 résztvevő választó): az első választás eredménye:

Cecília - 4
Etel - 3
Anna - 2
Dénes - 1

Így most Cecília és Etel helyére írják ki a második választást, aminek eredményeképpen újraválasztásra kerülhetne Cecília ill. Etel is attól függően, hogy mi ennek a második választásnak az eredménye.

Így elképzelhető az, hogy évente választásra (nem leváltásra) kerüljön a képviselőtestület (tanács) fele; de ez egy kétfordulós választást igényel, a két forduló között valamennyi idővel, hiszen az első forduló választja ki azokat a képviselőket (tanácstagokat), akik a második fordulóban megmérettenek (feltéve, hogy jelöltként állnak a második fordulós választáson).

Vagyis lehetséges egy ilyen rendszer -- csak az nem világos, hogy a két fordulóval járó költségért cserébe milyen "erős korlátot" biztosítana ez a rendszer a másfajta választási rendszerekkel szemben.

2018.03.03. 20:28:09

@Janossz:
rendben van. de ez esetben finnegán levezetések se érnek semmit se. a nyelvi kapcsolatokat statisztikusan lehet értékelni. szavak, szócsaládok között milyen szorosak kapcsolatok. egy adott szabályrendszerben egy adott relációban a rokonsági fok R. és ez egy számérték.

2018.03.03. 20:46:19

@neoteny:
tegyük fel, hogy gyügyén A, B, C és D képviselők.

jön a választás. ez esetben két dologról kell dönteni. egyrészt arról, hogy A, B, C, D közül ki ne legyen képviselő. kit húznál ki.

persze lehet, hogy valaki nem indul újra, év közben lemondott, vagy esetleg meghalt. kevesebbet kell kihúzni. a régi képviselőknek legfeljebb a fele maradhat. és kettőt lehet újraválasztani. (ha esetleg három, vagy négy visszalépés van, akkor annyit). rendesen kettőt kihúzni. és helyükre választani másik kettőt. tehát két lista van.

és itt jön az, hogy a magyar két folyóközi kultúra. a magyarban a duna és a tisza. a horvát nemzet testvéreinknél ez a dráva-száva. olyan ez, mint mezopotámia. abban is ott a mező szó. ami latinul közepet jelent.

tehát ha N=4 fős a képviselőtestület. akkor az egyik listán a régiek. A, B, C, D, akik közül kihúzhatsz kettőt. és egy másik listára felkerül a négy legtöbb ajánlást gyűjtő képviselő. E, F, G, H. és közül választhatsz kettőt. így lesznek új képviselők. így változik az összetétel évről évre.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.03. 21:09:23

@444:

"tehát ha N=4 fős a képviselőtestület. akkor az egyik listán a régiek. A, B, C, D, akik közül kihúzhatsz kettőt. és egy másik listára felkerül a négy legtöbb ajánlást gyűjtő képviselő. E, F, G, H. és közül választhatsz kettőt. így lesznek új képviselők."

Ezzel viszont van (legalább) két probléma is:

1) "a négy legtöbb ajánlást gyűjtő képviselő[jelölt]" -- ez gyakorlatilag egy választás, amelyből hiányoznak a választásokra vonatkozó szabályok

2) ha a választók A, B, C és D mindegyikét jobban preferálják mint E, F, G és H bármelyikét, ezt a preferenciájukat képtelenek érvényesíteni

Vagyis az ilyen rendszer lehetséges, de még nem mutattad meg azt, hogy miért lenne kívánatos: hogy milyen előny(öke)t biztosítana a választók számára az előbb említett két egyértelmű hátrányukért cserébe.

2018.03.03. 21:56:53

@neoteny:
1) jelenleg is folyik aláírás gyűjtés. annak is van tétje. kik kerülnek fel a szavazólapra.
2) kétségkívül ez a hátrány. mi van ha a megyének van négy tisztességes parlamenti képviselője. és ebben a rendszerben ugye kettőt be kell áldozni. ez esetben őket megválasztják valami helyi tisztségre. és utána visszamennek a parlamentbe.

az előny az, hogy a verseny a párton belül is zajlik és nem kizárólag a pártok között.

vegyük példának csongrád megyét. ez a téma. annak most van 3 fideszes (lázár és másik kettő) és 1 szoci képviselője van. ebben a rendszerben legalább az egyik fideszes kiesne. tehát nem zárhatnak össze. tehát a két mezei fideszes is gondolhatja azt, hogy essen ki lázár. most nem érdekük lejáratni, kiütni. lázár is mondhatja azt, hogy semmi probléma. ő majd állja a sarat. a párton belüli is állnia kell.

és ugye évről évre jönnek a legtöbb ajánló szelvényt gyűjtő képviselő jelöltek. és bejuthatnak fideszesek. de pártokon belül is versengenek. ez a rendszer egypárti viszonyok között is biztosítja a folyamatos változást. és az állandóságot azzal, hogy a képviselők fele marad (az extrém eseteket leszámítva, mind lemond vagy meghal).

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.03. 22:19:46

@444:

"jelenleg is folyik aláírás gyűjtés."

Ettől még az általad proponált rendszerben gyakorlatilag egy választás a választásokra vonatkozó szabályok nélkül.

"ez esetben őket megválasztják valami helyi tisztségre."

Ezt írtad: "tegyük fel, hogy gyügyén A, B, C és D képviselők". Ebben a példában nem lehet megválasztani a kieső kettőt "valami helyi tisztségre".

Továbbá még ha parlamenti választásokról is van szó, nem világos az, hogy az általad proponált rendszerben történő parlamenti képviselők "beáldozásából" származó választói preferencia-érvényesítési képtelenséget kellően kompenzálja az, ha a "beáldozott" parlamenti képviselők "valami helyi tisztségre" kerülnek megválasztásra.

"az előny az, hogy a verseny a párton belül is zajlik"

A verseny a párt(ok)on belül most is zajlik: ha egy párton belül több, mint egy tag kíván egyéni jelölt lenni egy választókörzetben, akkor közöttük verseny van, ami valamilyen módon eldöntésre kerül a párton belül. A pártlisták esetében még nyilvánvalóbb ez a verseny.

Vagyis még tartozol annak megmutatásával, hogy milyen előny(öke)t biztosítana a választók számára az általad proponált rendszer az említett két egyértelmű hátrányukért cserébe.

2018.03.03. 22:39:09

@neoteny:
a párton belül a képviselőknek nem érdekük egymással versenyezni. abban érdekeltek, hogy teljes körűen együttműködjenek. összezárjanak.

most szinte nincs egy ellenzéki képviselő, amelyik támogatna egy kormánypárti indítványt. mert miért támogassa. és megfordítva. tehát van két tábor. amelyik nagyobb egységet mutat fel az nyer. a pártok vallási csoportok, zárt politikai szekták. nincs olyan elv, amelyik előírná, hogy a képviselők folyamatosan cserélődjenek. persze ha előírják, akkor az a baj. hogy miért kellene lecserélni. tehát mindig lehet mondani, hogy a rendszer nem elég jó.

ezek valójában opciók. elvben a választás lehet vegyes rendszerű. hajdú megyének van 4 képviselője, akkor döntsék el, hogy ezt miként osztanák ki. lehet arányos listás választás is. de lehet ez a felezős módszerrel is. ami a hagyomány. aztán ez lehet a hajdúk hóbortja. a gyakorlatban dönthető el, hogy ez beválik, vagy sem.

2018.03.03. 22:48:43

@neoteny:
tehát ez városi alkotmányosságot előfeltételez. hajdúvárosoknak van egy statútuma.

az amerikai rendszer mellett lehet érvelni. egy elektori körzetből egy párt adja az összes képviselőt a kongresszusba. mert úgy tudnak érdeket érvényesíteni. és lehet, hogy csak néhány szavazattal nyer az egyik párt, de az viszi az összes képviselői helyet. de ugyanúgy lehet érvelni az arányos listás választás mellett is.

2018.03.03. 23:01:11

@neoteny:
tehát mondjuk egy nagyvárosnak van 10 parlamenti képviselői helye. mondhatják, hogy azt arányosan osszák el. 10 fős listákat állítson a 10 legtöbb ajánlást gyűjtő párt. és ezekből lehet választani.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.03. 23:36:56

@444:

"a párton belül a képviselő[jelölte]knek nem érdekük egymással versenyezni. abban érdekeltek, hogy teljes körűen együttműködjenek. összezárjanak."

Egyrészt: "szerintem a közéletben nincsenek általános érvényességű helyességek, végső igazságok."

Másrészt: a sikeres "összezárás" hasznából nem mindegyik párttag részesül egyenlő módon; az, amelyik megválasztásra kerül valamilyen képviseleti helyre jobb helyzetbe kerül mint az, aki megmarad mezei párttagnak.

Harmadrészt: az USA-ban, ahol létezik az előválasztás (primary) intézménye, látható az, hogy bizonyos esetekben versenyeznek a jelöltek bizonyos választott pozíciókra. Közel sem minden esetben, de előfordulnak ilyen esetek. Gyakrabban akkor, ha a kérdéses pozíciót épp' betöltő személy (incumbent) a másik (nagy) pártból származik, vagy pedig nem választható újra a pozíciót épp' betöltő személy.

Így hát még nem mutattad meg az idézett állításod _teljes körű_ érvényességét.

"tehát mindig lehet mondani, hogy a rendszer nem elég jó."

Az hagyján, hogy lehet _mondani_; de még lehet _helyesen érvelni_ is amellett, hogy (bizonyos feltételek figyelembevétele mellett) semelyik rendszer nem elég jó: ld. en.wikipedia.org/wiki/Arrow%27s_impossibility_theorem

"ezek valójában opciók. [...] a gyakorlatban dönthető el, hogy ez beválik, vagy sem."

Ezért a legjobb az anarchia: abban nincs központi hatalom, ami mindenkire érvényes döntéseket hoz, hanem önkéntességi alapon szerveződött csoportok eldöntik a maguk számára, hogy szerintük mi válik be -- de legalább is azt, hogy mit kívánnak kipróbálni.

Pl. ha a megyék önmaguk dönthetnének a választási rendszerükről, akkor létezne pluralitás a választási rendszerek között Mo-n belül is.

(Nem sokan tudják azt, hogy az USA elnöke nem az amerikai választók által kerül megválasztásra, hanem az ún. Electoral College által. A legtöbb állam által az Electoral College-be delegált, államonként változó számú elnökválasztónak úgy kell szavaznia az elnök személyére, ahogy azt a kérdéses állam választói megszavazták többségi alapon [winner-take-all]. De még ez alól is van kivétel: Maine és Nebraska az tagállamon belül létező szövetségi választókerületekben előálló választási eredmények alapján allokálja az elnökválasztóit [plusz az egész tagállami választói többség szerint azt a két elnökválasztót, akik személye a tagállamnak a két szövetségi szenátori pozíciójuk után "jár"]. Vagyis Maine és Nebraska kivételével az összes többi tagállam az egyik elnökjelöltre szavaz; ebben a két tagállamban viszont a választók megválaszthatnak különféle elnökjelölteket is a különböző szövetségi választási körzeteikben.)

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.03. 23:38:52

@444:

"tehát ez városi alkotmányosságot előfeltételez."

Ami országos szintű anarchiát jelent.

2018.03.03. 23:54:52

@neoteny:
van egy város 10 képviselő hellyel. hogyan osszák el. lehet arányos listás választás. lehet az is, hogy egy párt viszi mind a 10 helyet. lehet 10 választókerület. mindegyik mellett szólnak érvek, ellenérvek.

jelenleg erdélyben úgy is lehet szavazni, hogy valaki összegyűjti a szavazólapokat. egy lepecsételt borítékban is odaadhatja a szelvényt a szavazó biztosnak. de a székelyek kollektíve is kitölthetik, mint a totó szelvényt. összegyűlnek a kocsmában. és megbeszélik, hogy kire is kellene szavazni. ha valaki el akarja titkolni, akkor titkolja. de számukra ez nem olyan fontos. és lehet úgy is. a szavazás félig zárt, félig nyílt. vegyes rendszerű.

erre a baloldali értelmiség azt mondja, hogy ez "csalás". de erdélyben nem érzik annak. ettől a választásnak közösségi jellege van. közösen kitalálják, hogy kire is szavazzanak. és arra szavaznak.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 00:05:51

@444:

"és lehet úgy is."

Ezért a legjobb az anarchia: abban nincs központi hatalom, ami mindenkire érvényes döntéseket hoz, hanem önkéntességi alapon szerveződött csoportok eldöntik a maguk számára, hogy szerintük mi válik be -- de legalább is azt, hogy mit kívánnak kipróbálni.

2018.03.04. 00:42:07

@neoteny:
na de ez esetben városállamok vannak. és azok között lehetnek erősen centralizáltak vagy kollektivizáltak. (a kettő nem ugyanaz).

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 00:53:33

@444:

"na de ez esetben városállamok vannak."

_Alkotmányos_ városállamok: "tehát ez városi alkotmányosságot előfeltételez." Mindenesetre nincs országos központi hatalom: országos szintű anarchia van.

"erősen centralizáltak vagy kollektivizáltak. (a kettő nem ugyanaz)."

Mint ahogy egy kényszermunka-tárbor sem ugyanaz, mint egy kibuc.

2018.03.04. 10:16:36

@neoteny:
anarchia van svájcban?

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 13:16:35

@444:

Nagyobb mértékű, mint pl. Mo-n.

2018.03.04. 16:40:02

@neoteny:
magyarországon a 19 megyéből összesen 3 költségvetés nettó befizetője. budapesten kívül az egy főre jutó gdp csak győr-moson-sopron, fejér, komárom-esztergom megyében magasabb az országos átlagnál. a bécs-budapest útvonal gyakorlatilag. a többi magyar mércével se éri el az átlagot. vas megye van még a határon. pest megye 80%-on, a többi az alatt teljesít. nógrád megye az országos átlaghoz mérten is alig valamivel kerül 40% fölé.

hajdú-bihar 70%-on teljesít. ki az a politikus, aki ilyenformán önállóságot hirdet.

2018.03.04. 17:22:27

@neoteny:
magyarországon kutató-fejlesztő munkahelyek száma: 25,800 fő. ebből budapest 16,600 fő.

ha a határmenti, határon túli magyarokat is beleszámoljuk már pedig ugye ők is választópolgárok), akkor budapest adja a magyar népesség 1/6 részét. ehhez képest az r&d 2/3-a van a fővárosban. de észak-amerikához, nyugat-európához, vagy akár dél-kelet ázsiához mérve az is lófasz. egy a szabad piacnak teljesen kitett nyitott magyar gazdaság aligha lesz versenyképes. akkor se ha idejönnek a multik. mert nem magyarországra telepíti a kutatás-fejlesztő munkahelyek döntő többségét. és ha mégis, akkor nyilván a fővárosba megy. ebből a globális gazdasági felfogásból helyi szinteken egy központosított államrend következik. jelzem a magyar közjog olyan, hogy lényegében a teljes közigazgatás egykamarás parlamentnek van alávetve. az választja ki az államfőt, a kormányfőt, a főbírót, főügyészt, az országos rendőrfőkapitányt. és erre az a válasz, hogy majd a hatalmat ellenőrzik "a" civilek. az ngo-k. ami egy kívülről finanszírozott politikai aktivista hálózat. és ebbe keverednek bele a migránsok és a zsidózás. április 8 után (akármi is lesz a választás eredménye) ezen kellene túllendülni.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 18:08:27

@444:

"de észak-amerikához, nyugat-európához, vagy akár dél-kelet ázsiához mérve az is lófasz."

Miért nézed le a magyarokat?

"egy a szabad piacnak teljesen kitett nyitott magyar gazdaság aligha lesz versenyképes."

Ehhez képest a magyarok képesek exportálni a GDP-jük mértékét meghaladó mennyiségű jószágokat.

2018.03.04. 18:21:33

@neoteny:
azt nem a magyarok exportálják, hanem a magyarországi multik.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 18:30:31

@444:

Mert a multik Mo-ra telepített üzemei versenyképesek.

2018.03.04. 18:40:24

@neoteny:
hajdú biharban a top exportőrök (néhány cégadat nem nyilvános). 2016. évi adatok milliárd forintban.

külföldiek:
-- national instruments: 171
-- teva 135
-- fag 36
-- tama 16
-- curver 10
-- wassim 10
-- flexi force 8
-- neopac 65

magyarok:
-- kite 45
-- tranzit-food: 14

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 18:45:10

@444:

Erről van szó: a külföldiek Hajdú-Biharba telepített leányai versenyképesek.

2018.03.04. 18:49:19

@neoteny:
a magyar cégek az exportnak nagyjából a 10%-át adják hajdú bihar megyében.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 19:05:39

@444:

Helyesen: a magyar _tulajdonú_ cégek az exportnak nagyjából a 10%-át adják Hajdú-Bihar megyében.

Ettől még igaz az, hogy a külföldiek Hajdú-Biharba telepített leányai versenyképesek.

2018.03.04. 19:05:54

@neoteny:
ez nem polgári fejlődés, hanem alkalmazotti lét. ezt kínálják a neolibek és a neokononok. a libsik azt mondják, hogy kulturális autonómia se lesz. az úgy gyarmati sor. nem elég, hogy a népességet kihasználják még meg is alázzák. és erre a köznép válasza, hogy a libsik takarodjanak.

2018.03.04. 19:11:48

@neoteny:
a kormány azt mondja, hogy a kereskedelmi-pénzügyi-szolgáltató szektort visszaszerzik a saját emberik. a termelő vállalatokat megtámogatják. amivel növekednek a reálbérek, csökken a munkanélküliség. és ehhez jön a stop soros. az ellenzék lényegében nem mond semmit. hódmezővásárhely megmutatta, hogy azzal is lehet nyerni, hogy lázár ütötte vágta a független jelöltet. és egy irányba szavazott 36% protest szavazó. és csak 26% állt ki a kormány mellett a teljes népességhez viszonyítva.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 19:35:04

@444:

"ez nem polgári fejlődés, hanem alkalmazotti lét."

Amely alkalmazotti létet választják azok, akik alkalmazottak. A CBA-nál alkalmazottnak lenni ugyanúgy alkalmazotti lét, mint a TESCO-nál (vagy az Aldinál, Lidlnél stb.) alkalmazottnak lenni. Zolika akkor is alkalmazotti létben leledzene, ha a Richternél lenne alkalmazott, nem a TEVÁ-nál. Sanyi is alkalmazotti létben van a Vízműnél. A használtcikkekkel kereskedése már "polgári fejlődés"; de ahhoz tőkére van szüksége, névlegesen a 100-akra amikkel megveszi a használtcikkeket, hogy 200-akért eladhassa. Ha elfogyasztaná a tőkékét (elköltené azt unimukkokra a Fácánban), akkor megszűnne a "polgári fejlődése". Vagyis a "polgári fejlődés" csak úgy lehetséges, ha az ember megtakarít (nem fogyasztja el az összes jövedelmét) és ezeket a megtakarításokat befekteti (Sanyi esetében áruba, ti. hogy megvásárolja a használtcikkeket).

"a népességet kihasználják"

Csak a kizsákmányolás-elméletben hívők szerint.

mises.org/library/classical-economics-vs-exploitation-theory

2018.03.04. 19:51:07

@neoteny:
te abból indulsz ki, hogy a "nyugat" ugyanazokkal a feltételekkel fektet be, mint a helyiek vállalkozás. szó nincs erről. egyrészt vagy egy tőkepiaci túlsúly. gdp arányosan is több a "nyugat" külső adóssága, mint a "keleti" tagállamoké. a vissza nem térítendő állami/uniós támogatások vannak. ezekből részesülnek a külföldi oligopóliumok és a belföldi oligarchák.

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 19:53:16

@444:

"a kormány azt mondja, hogy a kereskedelmi-pénzügyi-szolgáltató szektort visszaszerzik a saját ember[e]ik."

Mint ahogy történt pl. a dohányforgalmazásban: a kormány emberei megszerezték (nem pedig visszaszerezték) a dohányforgalmazó szektort a trafikosoktól (is).

"a termelő vállalatokat megtámogatják."

Helyesen: a versenyképtelen (veszteséges) vállalatokat megtámogatják a versenyképes (hasznot hajtó) vállalatoktól államhatalmi erőszakkal (értsd [adó]törvényekkel) eltulajdonított javakkal (praktikusan pénzzel).

"amivel növekednek a reálbérek"

Helyesen: növekednek _egyesek_ nomináljövedelmei, míg csökkennek _mások_ nomináljövedelmei. A Nemzeti Dohánybolt-tulajdonosok nomináljövedelem-növekedésével párhuzamosan csökkent a trafikosok nomináljövedelme (is).

"csökken a munkanélküliség"

Attól nem csökken a munkanélküliség, hogy "a kereskedelmi-pénzügyi-szolgáltató szektort [meg]szerzik a saját ember[e]ik".

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 20:09:46

@444:

"te abból indulsz ki, hogy a "nyugat" ugyanazokkal a feltételekkel fektet be, mint a helyiek vállalkozás."

Te meg abból indulsz ki, hogy létezhetnek ugyanolyan befektetési feltételek; hogy a gazdaság egy determinisztikus folyamat, amely egészében ugyanazok a feltételek állhatnak fenn. Hogy lehetséges az, hogy volumenében ugyanakkora kereslet legyen hímzett háziáldásokra, mint Audikra. Hogy ha a háziáldások termelésébe százcsillió dollár lenne befektetve, akkor a háziáldások termelése is ugyanolyan volumenben történne (és ugyanolyan hasznot hajtana), mint az Audik termelésébe befektetett százcsillió dollár. És hogy ha a háziáldások termelésébe befektetett százcsillió dollár nem hoz ugyanolyan eladási volument (és ugyanolyan hasznot) mint az Audik esetében, akkor ez azért van, mert nem "ugyanazok a feltételek", és ez valamiféle "nyugati" gonoszság következménye.

ijontichy 2018.03.04. 20:37:04

@444: Te még most is komoly eshetőségként veszed számba azt (természetesen úgy, hogy te vagy a gyevi bíró), amiből KV már 1961-ben fullra kimaxolt szatírát volt képes alkotni. Már többször linkeltem, de úgy tűnik nem lehet elégszer:
www.tnellen.com/westside/harrison.pdf

2018.03.04. 21:13:54

@neoteny:
van egy átlagos magyar település. és abban egy átlagos magyar család. és abban egy átlagos magyar gyerek. hogyan válhat vállalkozóvá? még egyszer: az átlagos magyar településen. átlagos családi háttérrel. hogyan válhat vállalkozóvá?

egy lehetséges válasz az, hogy szabad piaci alapon a multinacionális vállalatokkal versenyezve. ezt mondja a "liberális" "demokrata" értelmiség. erre a kocsma népének válasza, hogy a "liberális" "demokraták" távozzanak a közéletből. takarodjanak magyarországról. róna péter menjen a francba. ezt tapasztalom. de ez a minta nem reprezentatív. lehet, hogy mégis beválasztják őket a parlamentbe. mert spotify közönsége is szavaz. ott szél bernadett hirdet. ez kiderül április 8-án. illetve az, hogy a szocik, a jobbik és a fidesz hogyan szerepel.

2018.03.04. 21:15:01

@ijontichy:
sokszor leírtam már, hogy nem a saját véleményemet írom le.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.03.04. 21:28:33

@444: Azt a véleményt írod le, amit te elképzelsz és mások szájába adsz.

A sajátodat, tehát. Csak még balekod sincs magadon kívül, akivel kimondathatnád.

2018.03.04. 21:38:02

@Counter:
ezt egy pixelhalmazról gondolod. virtualizált közegben folyó általános viták értelmetlenek. és akkor a szabad piac. de nincs szabad piac. és a nyugat. de nincs olyan, hogy "a" nyugat. olyan sincs, hogy "a" diákok tünetnek. "a" civilek sincsenek. és "a" zsidók se. "a" németek. "a" a magyarok. ezek túláltalánosítások.

ijontichy 2018.03.04. 21:53:57

@444: "ezek túláltalánosítások." Dehát állandóan ilyenekkel jössz, hogy az amerikai demokraták, meg a zsidók, meg a filoszemiták, nomeg a liberálisok, meg az ilyen-olyan nagyrasszok, meg a dollár (forint/euró ;-) ) ezt-meg azt csinálnak, meg amazt mondják. Akkor nem túláltalánosítasz?

neoteny · http://word.blog.hu 2018.03.04. 22:34:42

@444:

Hogyan lett (részidős) vállalkozó Sanyiból?

Hogyan lett vállalkozó Renner úrból?

Hogyan lettek vállalkozók a nádudvari Polyduct tulajdonosai?